טיפול באמנויות

 הטיפול באמנויות הוא אחד ממקצועות בריאות הנפש, העושה שימוש באמנות כאמצעי תקשורת ראשי בין המטפל למטופל. המטפל באמנויות עוסק בתהליך יצירת אמנות משותף עם מטופל, שמטרתו היא לשפר ולהעצים את רווחתו הפיסית, הנפשית והריגשית של המטופל. התהליך היצירתי המצוי בבסיס הביטוי האמנותי הוא תהליך שביכולתו לסייע בפתרון קונפליקטים, לשפר כישורים בין אישיים, לסייע בשליטה בהתנהגויות לא רצויות, להפחית לחצים ולהגביר את הביטחון העצמי והמודעות העצמית.

למעלה