חיילים משוחררים בטרם עת

הודעות המבקשות עזרה לשיחרור מצה``ל או מעודדות השתמטות או סרבנות תמחקנה לאלתר וכותביהן יחסמו
חיילים משוחררים ששירתו שירות חלקי בצה``ל אינם משתמטים. כל הודעת גנאי, הקנטה, או ביקורת שלילית כלפי אותם חיילים משוחררים על כך שלא סיימו את שירותם תימחק

למעלה