הורים לגאים וגאות

   
 תקנון פורום הורים לגאים וגאות

שפה ותכנים
* אין להשתמש בשפה בוטה, גסה או מעליבה; הודעות שמטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הפורום. יש להימנע משימוש בתכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, מזיקים ופוגעים ברגשות הציבור.
* אין לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהי, תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
* אין להעלות תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ´ט בו אתם נמצאים.
כל הודעה בה יפורסם טלפון תימחק ע"י הנהלת הפורום.
 
הפצת מידע
יש לשמור על כללים אלו:
אין לפרסם מודעות על מפגשים, מקומות ואתרים שונים מבלי לקבל את רשות הנהלת הפורום. במקרים מיוחדים תתבקש היענות של הנהלת תפוז.

* להימנע מלשלוח מסת הודעות בענין זהה.
* אסור בכל תוקף הפצת דואר זבל.
* אין להעלות לפורום תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש מטרת הפורום או משתתפיו.
* אין להציף את הפורום.
* אין להשתמש בגלריות הפורום לרעה.

פגיעה במשתמשים אחרים
* פגיעה במזיד או שלא במזיד במשתמשים אחרים

* אסור בכל תוקף לבצע אאוטינג (הוצאה מהארון) של משתתפי הפורום, או של מפורסמים ללא הצהרה אישית מפורשת אשר פורסמה על ידם ברבים קודם לכך.
כל אאוטינג שיעשה יגרור אחריו תגובה חריפה.
 
המשך גלישה נעימה,
אביבה קניזי
 

למעלה