|
|

לראשונה אחרי מאה שנה: רוסיה חדלת פירעון

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

בפעם הראשונה מאז המהפכה הבולשביקית, רוסיה הפכה לחדלת פירעון בגלל חוסר יכולתה לעמוד בתשלום הריבית שהיא חייבת על שתי סדרות של איגרות חוב ממשלתיות שהנפיקה.

סך כל התשלומים עומד על 100 מיליון דולר אשר היו אמורים להיות משולמים ב-27 במאי. רוסיה קיבלה תקופת "חסד" (grace) של חודש עד אתמול, ומשלא עמדה בה הפכה למעשה לחדלת פירעון.

המצב הזה הוא תוצאה של הסנקציות הנרחבות שהטילו על רוסיה מדינות המערב בעקבות פלישתה לאוקראינה בסוף חודש פברואר, אשר למעשה הגבילו מאוד את יכולתה לפעול במערכת הפיננסית הגלובלית.

רוסיה ניסתה לשלם לבעלי האג"ח ברובלים, אך לא נענתה.

דובר הקרמלין דחה את הדברים באומרו כי רוסיה כן ביצעה את התשלום לבעלי האג"ח בזמן, אבל נדחתה על ידי מסלקה אירופית בגלל הסנקציות, כך ש"זו לא הבעיה של רוסיה".

סך החוב הזר של רוסיה עומד על 40 מיליארד דולר, וחלק גדול מהמט"ח שלה מוקפא כאמור בגלל הסנקציות שהוטלו עליה.

חדלות הפירעון בשלב הזה מרעה מאוד את מצבה של רוסיה, אשר יקשה עליה כעת עוד יותר לגייס כספים חדשים בשוק הבינלאומי.

בשנת 1998 נכנסה רוסיה למצב של חדלות פירעון, אך אז היה מדובר בחוב מקומי, שהיה נקוב ברובלים, והיא הצליחה להתאושש. בהתאם, רוסיה יכולה כעת ללוות כספים ברובלים, בעיקר מבנקים מקומיים אשר ירכשו את האג"ח שלה.