|
|

האוצר והביטחון הודיעו רשמית: שכר החיילים יעלה בכ- 50% מתחילת 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

שר האוצר ליברמן ושר הביטחון גנץ הודיעו שדמי הקיום של חיילי החובה יעלו החל ממשכורת ינואר 2022, מה העדכונים שנעשו בשכר?

לאחר הביקורת לפיה העלאת שכר החיילים בשירות חובה לא נכנסה לתקציב המדינה החדש, לפני כחודש הוחלט על שינוי. ההחלטה על העלאת שכר החיילים נעשתה בין שרי האוצר, הביטחון ובתיאום עם הרמטכ"ל אביב כוכבי. עלות ההחלטה היא כ-900 מיליון שקל, תמומן מתקציב הביטחון ומתקציב נוסף שיובא על-ידי משרד האוצר.

העדכונים בשכר החיילים צפוי להיות – חייל עורפי 1,235 שקל (לעומת 823 שקל היום) , תומך לחימה 1,793 שקל (לעומת 1,195 שקל היום) , לוחמים יקבלו 2,463 שקל (לעומת 1,642 שקל היום) ולוחמים בשנה השלישית ישתכרו מ- 3,048 שקל (לעומת 2,032 שקל היום).

ההחלטה, שהייתה אמורה במקור להתקבל רק משנת 2023, התקבלה היום בעקבות הגידול בהכנסות המדינה ממיסים וחזרת המשק לפעילות מלאה – שתבטיח את הפחתת הגירעון. בכיר במשרד האוצר אמר כי "אין להוציא מכלל אפשרות שהעובדה שהגירעון מצטמצם תגרום להקדמת הוצאות של הממשלה בתחומים שנדחו, ובראשם העלאת שכר החיילים כבר במהלך שנת 2022".

לדברי גנץ, "אנחנו מביאים היום החלטה שעושה צדק עם אלו שמשרתים, ושיש לה השלכות משמעותיות על בניין הכוח בצה"ל והמשך קיומו כצבא העם. מדובר בצורך לאומי, שמתחבר לצורך להביא רפורמה רחבה בשירות בצה"ל. לצד התוספת בתקציב, נמשיך לדאוג לכל החיילים, נרחיב את מעגל המתגייסים ונחזק את החיילים מהאוכלוסיות המיוחדות שזקוקים לסיוע נוסף".
ליברמן מסר: "הבטחתי לעלות את דמי הקיום של חיילי הסדיר וקיימתי, כאות הערכה והוקרה לשירותם בצה"ל ועל כך שהם מהווים עמוד תווך בביטחונה ובחוסנה של מדינת ישראל ואזרחיה. החלטה זו מביאה לידי ביטוי את האחריות והחובה שלנו כהנהגה כלפי אלו שתורמים למדינה ומבטאת מדיניות של שינוי סדרי עדיפויות שהממשלה הזו מובילה. בכך ההחלטה מצטרפת לשורה של צעדים שנכנסו לתוקף עם העברת התקציב האחרון, לרבות תכנית 'ממדים ללימודים', 'מיגון הצפון' והסדרת תכנית 'נפש אחת'".