|
|

פעילות גופנית אימהית לפני מחזורי IVF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

פעילות גופנית אימהית לפני מחזורי IVF/ICSI משפרת את שיעור ההיריון הקליני ואת שיעור הילוד החי.

מאמר זה עוסק בחשיבותה של פעילות גופנית מבוקרת לפני טיפולי הפריה חוץ גופית כגורם חשוב להעלאת שיעור ההריונות, למטרה זו נסקרו מאות עבודות הדנות בנושא

לצורך המחקר נעשתה סקירה של מאגרי מידע אלקטרוניים של PubMed, EMBASE ו- Web o Science   המחקרים התמקדו ביחס בין פעילות גופנית אימהית לפני מחזורי IVF/ICSI לבין תוצאות ההפריה החוץ גופית

כאמור המחקרים התמקדו ביחס בין פעילות גופנית אימהית לפני מחזורי IVF/ICSI לבין תוצאות הרבייה, כולל שיעור ההשתרשות, שיעור ההריונות הקליני, שיעור ההפלות, ושיעור לידות החי.

המחקרים שנבחרו לצורך המחקר כללו בסיכומו של דבר 3683 זוגות שעברו טיפול IVF/ICS התוצאות הצביעו על מגמת עלייה בשיעור ההשתרשות בקרב נשים שעסקו בפעילות גופנית לפני הטיפול בהשוואה לנשים ללא פעילות גופנית. לא נמצא הבדל משמעותי בשיעור ההפלות בין נשים פעילות גופניות לנשים לא פעילות גופנית.

שיעורי ההריונות הקליניים ולידות החי שהתקבלו בקרב הנשים שעסקו בפעילות גופנית היו גבוהים משמעותית בהשוואה לנשים ללא פעילות גופנית לפני הטיפול הייעודי.

המסקנה של מחקר חשוב זה היא מובהקת ומורה שפעילות גופנית בקרב נשים לפני מחזורי IVF/ICSI  קשורה לעלייה בשיעורי ההריונות הקליניים ולידות חי, יחד עם זאת העלייה בשיעורי ההשתרשות הייתה יחסית קטנה וללא מובהקות סטטיסטית, באותה מידה לא נצפתה השפעה משמעותית על שיעור ההפלות.

פעילות מבוקרת של 150 דקות בשבוע הביאה לעליה משמעותית בשיעור של ההריונות הקליניים ולידות החי. בקרב הנתונים הנוכחיים מורים שפעילות מבוקרת של 150 דקות בשבוע לוותה בעליה של 1.96%  בשיעור ההריונות הקליניים ו- 1.94% בשיעור לידות החי, בהתאמה, לעומת נשים ללא פעילות גופנית..

המנגנונים שבאמצעותם פעילות גופנית לפני מחזורי IVF/ICSI משפרת את תוצאות ההיריון עשויים להיות מורכבים מאוד, עד כה לא זוהה מסלול מולקולרי מובהק. נראה שהגורמים הרלוונטיים ביותר לפעילות גופנית סדירה לגבי תוצאת הרבייה קשורים בעיקר להשפעתה על שיעור ההיריון הקליני. ייתכן שהסיבה לכך נובעת מהסיבות הבאות:

1.ראשית, פעילות גופנית המבוצעת לשיפור מצב הבריאות עשויה לקדם שינויים במאזן האנרגיה, אשר בתורו מתואם היטב עם מערכת הרבייה ,

2.פעילות גופנית עשויה לשפר את תוצאת הרבייה באמצעות רגישות לאינסולין, לשפר את תפקוד השחלות ולהגביר את רגישות השחלה לתכשירים להשראת ביוץ

3.נשים עקרות רבות מאופיינות בהשמנה, הקשורה לעמידות לאינסולין, למשל בתסמונת השחלות הפוליציסטיות.

4.פעילות גופנית סדירה יעילה לשיפור הומאוסטזיס של גלוקוז ורגישות לאינסולין

5.ירידה בעמידות לאינסולין של רירית הרחם  מביאה לשינויים בביטוי של חלבוני רירית הרחם  ומעבר  הגלוקוז דבר הקשור  בירידה בסיכון להפלה וכישלון השתרשות.

6.בנוסף, פעילות גופנית סדירה יכולה לסייע בהפגת מתח וחרדה, שהוכחו כגורמי סיכון חשובים המשפיעים על תוצאת הרבייה.

 

כותב המאמר פרופסור אשכנזי יעקב

לפורום טיפולי פוריות

לאתר