|
|

מי שפוטר עקב סירוב להתחסן לא יהיה זכאי לדמי אבטלה במשך 90 יום

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

משרד האוצר הפיץ כי עובד שפוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק לא יהיה זכאי לדמי אבטלה במשך 90 יום.

 

הממשלה ממשיכה להגביר את הלחץ על מתנגדי התו הירוק ומוציאה תזכיר חוק שכותרתו – "תזכיר חוק הביטוח הלאומי (זכאות לדמי אבטלה למי שהופסקה עבודתו בשל אי התחסנות וביצוע בדיקות – הוראת שעה), התשפ"ב- 2021". תחת הכותרת הזו מסתתרת הצעה שעשויה להיות שנויה במחלוקת. אם עובד פוטר בגלל סירוב להתחסן או לבצע בדיקה ולקבל תו ירוק, יראו בו כאילו התפטר ותישלל ממנו הזכות לדמי אבטלה למשך 90 יום.

בהצעה נכתב כי "לאור קביעת משרד הבריאות כי במקומות עבודה בהם מתקיים ריבוי גורמי סיכון מגבירי הדבקה הן עבור העובדים עצמם והן עבור המגעים שלהם, קיימת הצדקה אפידמיולוגית להחלת תו ירוק על מנת לצמצם סיכונים אלה, פורסמו ביום 31 באוגוסט 2021 תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה אשר לפיהן הוחל התו הירוק על עובדים במוסדות המקיימים פעילות חינוך". עוד נכתב כי "נקבע כי שר האוצר יביא לאישור הממשלה או קבינט הקורונה תקנות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש להחלת התו הירוק על עובדים במקומות עבודה, בין היתר במוסדות בריאות ורווחה, ומקומות עבודה שפתיחתם לציבור מותנית בהצגת אישור תו ירוק או אישור תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית. בנוסף, נקבע גם כי יקודם תיקון לחוק הביטוח הלאומי.

"בהתאם לכך, ועל מנת לא לתמרץ עובדים לא להתחסן בכדי לקבל דמי אבטלה בזמן שאינם רשאים להגיע לעבודה, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך שעובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום בדומה למי שהתפטר מעבודתו מרצונו. בנוסף, במקרה בו המעסיק לא פיטר את העובד אלא הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום היא לא תיחשב כחל"ת ביוזמת המעסיק לצורך זכאות לדמי אבטלה".

 

ההצעה עוררה תגובות המביעות מחאה קשה נגד – "אני מתנגדת בכל תוקף", נכתב באחת מהן, "אסור להרוס לאנשים את החיים בגלל בחירה אחרת על גופם ממה שהשליט רוצה במדינה דמוקרטית חוץ מזכות היסוד על הגוף יש דם את הזכות להתפרנס ואסור לממשלה הנוראית הזו להעביר חוקים בזויים כמו החוק הזה, זה יגרום נזק לדורות". בתגובה אחרת נכתב "אני מתנגדת כהורה להצעת חוק כזו. כל אדם זכאי להחליט על גופו ויש לכבדו בעניין. שלילת זכויות בשל אי הרצון להתחסן זו דיקטטורה לשמה.

 

מחפשים עבודה חדשה לפני שהתפטרתם – האם מותר לכם?