|
|

מהן זכויות העובדים בתקופת החגים – כל מה שצריך לדעת

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

תקופת החגים מתקרבת והמעסיק קובע כי כל העובדים יוצאים לחופש כל ימי החג – האם מותר למעסיק להכריח עובד לצאת לחופשה כשהעובד אינו רוצה? ומה גובה התשלום עבוד ימי עבודה בחגים? מהם זכויותיכם המלאות בתקופת החגים.

בשוק העבודה הישראלי נהוג לרוב כי העובד הוא שבוחר על דעת עצמו מתי לממש את זכותו לקבלת ימי חופשה שנתית, כמובן כי הדבר כפוף לאישורו של המעסיק מראש. אך ישנם לא מעט מקרים בהם המעסיק מחליט על דעת עצמו להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת, הדבר נהוג למשל בימי חול המועד סוכות ו\או פסח.

האם המעסיק יכול להוציא עובד לחופשה כפויה בתקופת החגים, וכמה זמן יכולה להימשך החופשה?

למעסיק יש סמכות להגדיר חופשה מרוכזת במקום העבודה. חופשה כזו נמשכת בדרך כלל 7 ימים לפחות, ולכן המעסיק מחויב להודיע על כך 14 ימים מראש לפני תחילתה. ימי החופשה מנוכים במלואם ממכסת החופשה הצבורה של העובד (אלא אם ישנו הסדר אחר במקום העבודה), אם לא הודיע המעסיק 14 יום מראש, לא יוכל המעסיק להפחית את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד. במידה ומדובר בחופשה מתחת ל-7 ימים- אין חובה להודיע מראש, אולם רצוי שמעסיק יודיע להם על כך פרק זמן סביר.

ישנם מקרים שבהם לא ניתן להוציא את העובדים לחופשה כפויה- במקומות עבודה בהם קיימים הסכמים קיבוציים הכוללים הוראות המגבילות את זכותו של המעביד להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת ועובדים שאין להם מספיק ימי חופשה צבורים- ישנם 2 אפשרויות אם המעסיק החליט בכל זאת להוציא את העובד לחופשה: אפשרות ראשונה- העובד יהיה ביתרת חופשה שלילית שתתאפס בחודשים הבאים, אפשרות שניה- העובד ייצא לחופשה ולא יקבל תשלום עבור אותם ימים (יופחת לו תשלום מהשכר).

מהו התשלום שיהיה זכאי עובד שלא יצא לחופשה בחג?

עובד שלא יצא לחופשה בחג יהיה זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה במקום שעות החג שבהן עבד במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.

מה קורה אם על העובד לעבוד בחג שלא מתוך בחירה? עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג בשיעור של 150% ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו.

האם המעסיק חייב לתת מתנה לחג? אין חובה בחוק להעניק מתנות לעובדים בחגים. ישנם מקומות עבודה רבים שזכות זו נקבעה במסגרת הסכם קיבוצי, ולכן יש לקיים אותה כפי שהיא, אלא אם גובש הסדר אחר.