>
  תמונה שמצורפת להודעה:


האים קרמר הוא הבן האבוד של שימעון פרס ???