>
  תמונה שמצורפת להודעה:


דגל גאווה - ישראל קשת אנכית מגן דוד ניגודים משלימים