>
  תמונה שמצורפת להודעה:


דגל גאווה - ישראל וורוד לבן