איזור חופשי

אתה בורא את מציאות חייך, על מה כל המהומה?