ייבוא החברים שלי מהעולמות הישנים
ראשי
החברים שלי
תחומי העניין שלי
הפרופיל שלי
ניהול
חיפוש    
חיפוש מתקדם

יהודה לוי

 

 

יהודה לוי בפורומים:

 • למי שמתעניין.....
  " אליה ליבוביץ, במאמרו על ספרו של יהודה לוי "המדע שבתורה" )"הארץ, ספרים15.8 ,"(, יוצא נגד הגישה האפולוגטית ביחס לסתירות בין אמירות תורניות לבין אמיתות מדעיות, ובנקודה זו גם אני הקטן בהחלט מסכים עמו. ואולם מעבר לכך יש בדבריו כמה וכמה הנחות, מהן סמויות ומהן גלויות יותר, שהן בעייתיות מאוד בעיני, והייתי מצפה ממנו לכל הפחות להניחן על השולחן בעת הדיון. ליבוביץ טוען שהיחס המונוליטי ליהדות נגזר מקיומו של שם משותף למכלול היצירה היהודית. גם לספרות ולשירה, כמו לכל תחום אחר, יש שם משותף שמאפיין את התחום. אין בכך כדי לגרום לאיש להניח שהשירה היא תחום מונוליטי, כלומר שאין מגוון דעות וגישות באותו תחום. ההנחה על אודות המונוליטיות של היהדות אינה נגזרת מן השם המשותף למכלול היצירה היהודית )יהיו אלה חז"ל, תורה או יהדות(, אלא מהאמונה שדברים שנכתבו ברוח הקודש או בנבואה אינם יכולים להיות שגויים. אין כל מקום להשוואה בין גיוון דעות בתחום מחשבתי מסוים לבין גיוון דעות ביחס לעובדות. דומני שגם בתחומו של פרופ´ ליבוביץ, פיסיקה, לא יתקבלו חילוקי דעות כלגיטימיים, אלא אם כן האמת עדיין לא ידועה. אין שום מקום לדעות מגוונות ביחס לעובדות, אלא אם כן חלקן שגויות. יתר על כן, ניתן להתווכח עם ההנחה שכל דברי חז"ל חפים משגיאה, שהרי חז"ל, בניגוד לנביאים ולתורה עצמה, לא כתבו את דבריהם בנבואה. אולם אין לכך ולא כלום עם הטענה על אודות אי-מונוליטיות של היהדות. ליבוביץ מניח שכל כתבי הקודש )שבכתב ובעל פה( הם יצירה אנושית, ועל כן כולם מועדים לטעויות. רבים כמוני מאמינים שחלקם הוא "יצירה" אלוקית, ולפחות בחלק זה לא יכולות להיות שגיאות. אנחנו בעוונותינו מעיזים להניח שהקב"ה בוודאי יודע אפילו את מה שפרופ´ ליבוביץ יודע. מכיוון שזוהי הנקודה המרכזית שבה חלוק ליבוביץ עם לוי )על האלוקיות<br> של החומרים התורניים(, הייתי מצפה שהיא אשר תעמוד במוקד הביקורת,<br> או לפחות שתונח על השולחן. התעלמות זו, שלא יהא זה בלתי סביר להניח<br> שהיא מכוונת, יש בה יותר מקורט של דמגוגיה. הנחה מובנת מאליה שלא<br> ייתכן שיש מקור אלוקי לתורה זו ההופעה העיקרית של פוזיטיוויזם<br> בסקירתו של ליבוביץ. להלן אצביע על עוד כמה כאילו.<br> <br> פרופ´ ליבוביץ מניח כמובן מאליו שהקריטריון הבלעדי לערכה של היהדות<br> הוא תרומתה לתרבות המערבית )ראה בפסקה המסיימת של הסקירה(. בעיני<br> ערכה של התרבות המערבית הוא עד כמה שהיא מועילה בהבנת התורה. גם<br> נקודה זו מובאת אצל ליבוביץ כמובנת מאליה.<br> <br> הנחה נוספת שקשה לי לקבל שליבוביץ עצמו מאמין בה, היא שרק ידע מדעי<br> יכול להיחשב כחוכמה. ליבוביץ מבקר את הרב עובדיה יוסף שאמר שבדף<br> גמרא אחד יש יותר חוכמה מאשר בכל המדעים ובכל המדענים שבעולם,<br> וטוען כנגדו שישנה כאן, באופן "לא בלתי אופייני", גישה<br> "אנטי-מדעית", או "דחייה של השיטה המדעית".<br> <br> אינני רואה מדוע עלינו להבין זאת כך. כל בר דעת מבין שישנם סוגי<br> חוכמה שונים. המדע הוא סוג אחד, ובגמרא ישנו סוג אחר. הערכתו של<br> הרב יוסף היא שסוג החוכמה התורני הוא גדול לאין-שיעור יותר מאשר<br> החוכמה המדעית. אין כאן שום דחייה של המדע, אלא רק דחייה של גישתו<br> הפוזיטיוויסטית-אלילית הבוטה של ליבוביץ, שגם היא, דרך אגב, "לא<br> בלתי אופיינית", שרואה במדע חזות הכל.<br> <br> גישה דומה מופיעה לקראת סיום הסקירה, שם הוא קובע נחרצות שהדיון<br> ההלכתי על אפשרותו של פצוע דכה לבוא בקהל הוא "אנטי מדעי, אנטי<br> רציונלי ואנטי תרבותי". ההחלטה, לפי דעתו המלומדת של פרופ´<br> ליבוביץ, "צריכה להימסר לרופא המשפחה".ראשית הוא מחליט שמטרת<br> האיסור היא למנוע פגמים בצאצאים, ולאחר מכן הוא קובע את קביעותיו<br> הנ"ל. שוב המדע הוא חזות הכל. האם לא ייתכן שיש לאיסור זה סיבה<br> נוספת, שאותה פרופ´ ליבוביץ אינו מבין?<br> <br> המלצתו למסור את ההכרעה לרופא המשפחה, שמצביעה גם היא על גישה דומה<br> - למסור את ההחלטה על חוקי התעבורה בידי מומחי תעבורה, או את<br> ההחלטה על אודות הפלה לידי רופאים, וכדומה. גישה זו מצביעה על חוסר<br> הבנה בסיסי בדבר היחס בין עובדות לערכים. לעניין זה עמד לרשותו של<br> ליבוביץ, בביתו, המורה הטוב ביותר. פרופ´ ישעיהו ליבוביץ המנוח לא<br> הפסיק להצביע על הכשל הזה.<br> <br> ההחלטה אם פצוע דכה מעמיד ולדות פגומים היא החלטה מדעית. ואולם<br> ההחלטה המוסרית אם לאסור עליו את ההולדה כלל וכלל אינה עניין<br> למומחים, בדיוק כשם שהחלטה אם עובר בגיל נתון הוא בעל פונקציה<br> מסוימת היא החלטה מדעית, אבל ההחלטה המוסרית אם הוא בגדר אדם,<br> וההחלטה המוסרית אם הפלה שלו במצבו זה יש בה משום רצח, כלל אינה<br> עניין למומחים.גם בנקודה זו פרופ´ ליבוביץ ממשיך בגישתו<br> הפוזיטיוויסטית, שרואה במדע את חזות הכל. לא ייפלא איפוא שהרמב"ם<br> ובנו, שקרובים מאוד לעמדה פוזיטיוויסטית, מקבלים אצלו ציונים לשבח<br> על הרציונליות שלהם. דומני שכיום כבר צריך להיות ברור גם למאמיניה<br> האדוקים ביותר של כנסיית המדע המערבי שהפוזיטיוויזם אינו יותר מאשר<br> אמונה טפלה. אילו פרופ´ ליבוביץ היה מתקדם קצת הלאה בעקבות תרבות<br> המערב הנערצת עליו כל כך, גם הוא אולי היה מודע לכך.<br> <br> מיכי אברהם<br> <br> ירוחם<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> מומחה לאסטרונומיה, לא לתלמוד<br> <br> <br> <br>
 • זו לא הפרסומת
  זה יהודה לוי שמדליק
 • אלחו הישראלי
  שחקן ישראלי שיגלם את אלחו עדין לא נבחר אך בין המועמדים למשחק הם: יהודה לוי (המופיע בפרסומת החדשה של "במבה") ואמיר פיי גוטמן (לשעבר, חבר בלהקת "היי פייב"). מי נראה מתאים יותר לבלן שלנו (ליאת אחירון)? שמרית.
 • יהודה לוי
 • לי יש מושג
  בלן זאת ליאת אחירון. אלחו זה או יהודה לוי (זה מהפרסומת של במבה) או זה מהיי פייב אמיר.. שמרית.
 • ברוכה הבאה, אלה!
  ולחיי האהבה שולטת עם דניאלה וירצר המושלמת ויהודה הלוי החתיך והמושלם! קראת את הכתבה עליהם בפנאי פלוס? אני קראתי! איזו מקסימה הבת של סופי צדקה !!! והעיניים הכחולות של יהודה לוי !!! הוא בחור לעניין !!! והחברה שלו כזו חמודה, קוראים לה אפרת. אני מכור ל"לחיי האהבה" ואיני מפסיד אף פרק! אין סיכוי שאפסיק לאהוב אותה !!! לירן.
 


 


 • האמת....
  שאני מתרגשת אבל פחות משהתרגשתי אתמול כשפגשתי את יהודה לוי המושלם:) יעל עד היום הלב שלי דופק נורא:) חוץ מזה לא נראה לי שיהיה סיכוי שאני אפגוש אותםםםםםם יעל
 • ליעל:
  אולי לא ראית מה שכתבתי למטה אז אני אכתוב פה... איפה נפגשת עם יהודה לוי החתיך והחמוד והמלאך?? גם אני אוהבת לחיי האהבה (אבל לא רק בגלל יהודה/גידי) וחברה שלי הצטלמה איתו (ואותו) וביקשה ממנו חתימה בשבילי... ואיזה מדליקה הפרסומת לבמבה! אני זוכרת אותה בעל פה. אז תעני בבקשה. ודרך אגב גם אני אוהבת קטנטנות אבל את העונה הזאת פחות העונה ה-4 הכי יפה וברקודה חמוד וגם פיליפה ונאצ´ו וכמעט כולם ובעונה הזאת אני לא אוהבת את אינס,חואן,פיה אגוסטין והחבר הזה של מריאנו (ששיחק פעם את סנטיאגו) וזהו בנתיים.
 • לחיי האהבה
  מה נשמע? דבר ראשון אני חדשה פה וגם אני כמוכם מכורה ללחיי האהבה!!! דבר שני אלי, יש לך אחלה פורום ובהצלחה בהמשך !!! ודבר שלישי ואחרון: אני יודעת שזאת רק סדרה אבל אני מזה מרחמת על רונה--- הרסתי לעצמי ת´חודש וקראתי מה שייהיה החודש בטעות.. ובכל זאת מסכנה רונה דורון ככה משחק בה ואומר לה כל מיני שטויות ובסוף הוא חוזר לאישתו אין לו בושה????? כנראה שאין, וגם רציתי להגיד שאני חולה על יהודה לוי הכוסוןןןןןןןןןןןן הכי הורס!!!!! ואולי שבוע הבא אני הולכת לפגוש את כוכבי לחיי האהבה!!! אמןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן!!! ואני עכשיו מקימה אתר חדש ללחיי האהבה יהיה בו ה-כ-ל!!! עוד כמה ימים אני ירשום אותו בפורום וכולכם תוכלו להיכנס!! אז תראות ו- אני חולה על לחיי האהבה!!!!!!!!!!!!פשוט סדרה פצצהההההההההההה
 • שלום לכולם
  נכנסתי לפורום לחיי האהבה בעקבות המלצה של ידידי הקרוה יהודה. אז בנות יקרות, ברצוני להרגיע אתכן, יש לבחור חברה, הוא מאוהב בה עד מעל הראש, וגם אם לא היתה לו חברה אז אני לא מאמינה שהוא היה יוצא עם משהיא מכן בגלל שכל אחת מכן כאן היא בת 12 והוא כבר עבר את גיל הבגרות, אז מה שאני ממליצה זה שתתבגרו, תמשיכו לראות את הסדרה המתוקה לחיי האהבה ותצאו אם בנים בני גילכם, ואל תחלמו חלומות מטופשים על יהודה לוי החתיך {הוא חתיך גם במציאות}. לגבי השחקנים, אף חחד לא יטודע לשחק, וכולם נראים כאילו שהם מקריאים מהדף חוץ מאולי אלי מרקו הממי! אז שבת שלום ומאוהב לכולם ושבוע טוב!!! ביי !
 • החברה של יהודה לוי
  מישהו אולי רא את התמונה של יהודה לוי יחד עם חברתו שהופיעו בראש1? ואם כן, מה דעתכם עליה?
 • היה לי כבר משהו
  ע"פ בשמלה אדומה (לכל אלה ששונאים את יהודה לוי לא להסתכל הסברים בסוף) בז´קט שחור וחולצה כתומה חתיך אחד, אחד ויחיד עמד ואמר "לכי!" וכל המעריצות וכל הבנות עמדו חיוורת פנים ומלאות שמחה עמדו חיוורת פנים ומלאות שמחה אתה לא מבין אתה לא סתם חתיך מה רוצים ממך כולם קוראים בשמךךךך אל תהיה תמים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! וואואויאי אני וואי כתבתי את זה בשיעור תנ"ך (כמובן...), וסתם, אני פשוט אוהבת ד"ר קספר ויהודה לוי אז זה מתערבב. אני וואי ז´קט שחור וחולצה כתומה זה בגלל שכשהוא היה בגרנד אצלנו זה מה שהוא לבש... "לכי" לאפרת וזהו! יעל
 
 

 
Copyright©1996-2018, תפוז אנשים בע"מ