בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
"לכתוב משמעו להאמין שבאמצעות האמנות, אדם יכול להיות יותר מעצמו" (סטיבן ספנדר)

זהו פורום של חלומות ומשאלות, של הגיגים ותהיות ובעיקר של תקוות מכל המינים,הסוגים, הצבעים והגדלים.
זהו אי קטן של שפיות ושלווה זוהרת בו נאספים חברים למשמרת.

בשל העובדה שהמקום הוא אי שכזה תשמר בו מכל משמר הגינות הכתיבה ושלום ורוגע החברים. כל פגיעה או חוסר כבוד כלפי אחד החברים יימחקו לאלתר ומיידית!
מברכת את כל באי הפורום!
רק טוב!!!

סיפור לשבת
06/06/14 11:01
11צפיות
אלוהים אתה פה ?

הוא ביקש לראות את אלוקים,
לדבר איתו, להרגיש אותו, ואלוקים
עשה הרבה דברים בשבילו. אבל
הוא לא ראה, רק שאל ושאל...


היה צעיר יהודי אחד, ומועקה על ליבו. הוא הרגיש שאלוקים אינו קיים. מה זאת אומרת "להאמין"? הוא רצה הוכחה!

ערב אחד, בתפילתו הוא לחש: "אלוקים, אתה פה?"

ציפורים פצחו בשיר. אבל היהודי לא הבחין בכך.

ואז התעצבן וצעק: "אלוווווווווווקים, אני פה! דבר איתי! תתייחס אלי!"

סופת ברקים החלה לפתע, ורעמים התגלגלו בשמים. אבל היהודי לא הבחין בכך.

"אלוקים, בבקשה, תן לי לראות אותך!" המשיך הצעיר לבקש.

העננים התפזרו, הסופה פסקה, ובשמים נצנץ כוכב. אבל הצעיר לא הבחין בכך.

הצעיר התייאש: "אלוקים, גע בי כדי שאדע שאתה פה, שאתה קיים".

ושוב, הוא לא הבחין בפרפר המדהים שנחת על כתפו.

* * *

למחרת, הוא ניגש לרב וסיפר לו את הסיפור.

"אתה רואה? אין אלוקים!" הוא סיכם.

הרב הביט בו וחייך.

"אלוקים תמיד נמצא סביבנו, והרבה פעמים במקומות שאנחנו מקבלים כמובן מאליו. הברכות שהוא שולח אלינו עטופות לא בבגדי ערב מפוארים, אלא בבגדי יומיום פשוטים. אם לא נדע להוקיר תודה על מה שיש, אם לא נבחין בנסים שמתחוללים מדי יום ביומו, לעולם לא נדע את אלוקים".

תאמינו, כי אין עוד מלבדו.
נו טוב ....לא יכולתי שלא לספראודות ברית
06/06/14 11:12
7צפיות
ייתכן שכבר סיפרתי זאת בעבר ...
וייתכן שזאת לא חדשה בעבורכן , אך ... תמיד סיפור יפה וטוב יש לספרו פעם ועוד פעם .

זיווג משמיים

אך איך יעשה זאת? איך ביום אחד
ימצא כלה תואמת לבנו, וכן איזו נערה
תסכים להינשא בבהילות כזאת, בו ביום?
במוחו של רבי שאול צצו מחשבות רבות.


נכנס ויוצא כבביתו שלו, היה ר' שאול וואהל בן בית בארמונו של המלך בממשלת פולין שלפני כארבע מאות שנה. אין מי שיאמר לו מתי יכנס ומתי יצא שכן אהוב ונערץ היה אצל המלך. מידי פעם היה מגיע בלוויית בנו מאיר, שהיה צעיר, חסון ונאה, מפולפל ובעל כישרונות ברוכים. ואשר נשא חן בעיני כל רואיו.

אט אט עם צמיחתו של הנער נתן בו המלך עיניו וחשק לקחתו לחתן עבור בתו. אך מכיוון שהיה בן לאומה יהודית נאלץ להגיש שאלה אל האפיפיור, כדי שיאשר את היכנסו של הנער הצעיר בדת הנוצרית, ויתיר את הנישואין.

רבי שאול חש כי סוד כלשהו מתגלגל באוויר, אך מהו הסוד - לא הצליח לגלות. יום אחד גילה את אוזנו, אחד מידידיו הקרובים למלכות, את הסוד. כששמע זאת רבי שאול נחרד עד עמקי נשמתו. הוא חשש מפני תשובתו החיובית של האפיפיור, והבין שעליו לפעול במהירות להצלת נשמתו של בנו אהובו. לא נותרה לו ברירה אלא להשיא את הבן מיד בו ביום.

אך איך יעשה זאת? איך ביום אחד ימצא כלה תואמת לבנו, וכן איזו נערה תסכים להינשא בבהילות כזאת, בו ביום? במוחו של רבי שאול צצו מחשבות רבות, הוא ניסה לייגע מוחו בפיתרון מהיר להיחלץ מן הצרה. לפתע,  צץ רעיון מבריק במוחו –  את בנו  ישיא עם אישה יהודייה הנוטה למות, כדי שלאחר מותה יוכל הבן למצוא לו אישה הראויה לו. וכל זאת רק בשביל להינצל מגזירת המלך.

בירור אצל רופאי ורשה הביא אותו אל יהודייה באמצע שנותיה, חולה במחלה אנושה, ששכבה על ערש דוויי והרופאים נואשו כליל מחייה. האישה הביעה את הסכמתה  להצעת השידוך ועוד באותו יום נשא מאיר כליל המעלות את היהודייה הגוססת והמסכנה לאישה.

* * *

כעבור ימים אחדים הגיעה תשובתו החיובית של האפיפיור המאשר את ביצוע השידוך, ועד מהרה קרא המלך לארמונו את ר' שאול ובנו מאיר.  אך הצעה זו איחרה את המועד - רבי שאול הציג את שטר הנישואין של בנו לפני המלך, והמלך המאוכזב נאלץ לוותר על משאלת ליבו. ר' שאול נשם לרווחה לרגל ביטולה של הגזירה הנוראה מבלי שישים לב לכך המלך, כדי לא לעורר חשדות מיותרות.

* * *

שלוש שנים חלפו מאז אותו מקרה. יום אחד התדפקה על דלת ביתו של רבי שאול אישה בלתי מוכרת ופנתה אל בעל הבית: "שלום, אני כלתך, אשת בנך", אמרה. רבי שאול היה אחוז הלם. הוא התקשה להאמין כי לפניו עומדת אותה חולה שהרופאים קצבו לה ימים אחדים.

והאישה המשיכה: "אכן, הרופאים אינם יודעים להסביר את התאוששותי המפתיעה והם מגדירים אותה נס רפואי", אמרה האישה נוכח פניו הנדהמות של רבי שאול. "אולם אני יודעת את ההסבר לכך. כששכבתי במיטתי, חולה במחלתי, חשתי באובדן טעם החיים. לא הייתה לי סיבה להילחם במחלה והיא עמדה להכריעני. נישואי לבנך נסכו בי רצון חדש לחיות, וכך הצלחתי להתגבר על מחלתי הקשה".

רבי שאול לא ידע את נפשו. בחלומותיו השחורים ביותר לא תכנן להשיא את בנו המוצלח לאישה המבוגרת ממנו בשנים רבות. כל כוונת הנישואין לא הייתה אלא להקדים רפואה למכה, והנה לפתע נחתה עליו מכה חדשה מכיוון בלתי צפוי לחלוטין!

סח רבי שאול את ליבו, בעדינות וברכות, לפני האישה שעל פי תורה הייתה כלתו לכל דבר. פייס אותה בדברים ואף הציע לה פיצוי כספי נכבד מאוד אם תיאות להתגרש מבנו – עשרת אלפים דוקטים. האישה, שהייתה הגונה וטובת-לב, הסכימה להצעה.

בתוך זמן קצר הוזמנו בחשאי שלושה דיינים לביתו של רבי שאול, כדי לכתוב גט ולהסדיר את הגירושין. רגע קודם שהחלו הדיינים בכתיבת הגט, ביקשה האישה לשוחח עם מאיר, בעלה, ביחידות.

פנתה אליו ואמרה לו: "שמע נא, יודעת אני כי כל גדולי עולם מתדפקים על דלתכם ומעוניינים בך לחתן. בקשה אחת לי אליך, בטרם ייפרדו דרכינו לנצח, אנא בטובך, הקשב גם להצעת השידוכין שבפי. מבקשת אני להציע לך בת ישראל מיוחסת ועשירה, יראת שמים ומלומדת".

"במי המדובר?" תהה מאיר.

"בי עצמי", ענתה והשפילה עיניה. "יש לי הון תועפות עשרת אלפים דוקטים שאני מקבלת מאביך בעבור הסכמתי לגט. כמו כן אני מיוחסת, בהיותי בתו של הגאון רבי פינחס, גיסו של מורנו ורבינו הרמ"א (רבי משה איסרליש זצ"ל) מקראקה".

מאיר היה מופתע. האישה המשיכה ודיברה: "לאחר מות אבי חליתי קשות והגעתי עד סף מוות. לפתע הופעת כמלאך משמים, ולאחר שקידשת אותי כדת וכדין, חשתי כיצד החיים שבים לזרום בעורקיי. אתה נתת לי חיים, נתת לי חשק וכוח לקום ולחיות מחדש. ואתה עלול גם לקחתם ממני בחזרה. בידך תלוי הדבר".

הדברים האחרונים הרעישו את נפשו העדינה של מאיר. לאחר שהרהר בדבר, ונכנסו הדברים עמוק עמוק בליבו, נכנס לחדר שבו ישבו הדיינים והודיע להם שאין בדעתו לתת גט. "הנערה הזו יתומה היא, בת גדולים, ואינני מוכן לצערה. רוצה אני לחיות עימה ולהרנין את ליבה כל ימי חיי".

לא הועילו כל דברי השכנוע של אביו, מאיר נותר נחוש בהחלטתו. הגיעו הדברים ובאו עד שולחנו של דוד האישה, הרמ"א. "ספק רב אם יכולה היא עוד ללדת ילדים", טען רבי שאול, את דבריו באוזני הרמ"א. הרמ"א שמע את כל הצדדים הנוגעים בדבר והרהר בעניין זמן ממושך. לבסוף קבע כי אם אכן רצונו של מאיר להוסיף ולחיות עם האישה שקידש, אין בכך כל פסול. "ובאשר לגילה - ברצות ה' אף תזכה לפרי בטן".

קיבלו הכל את הכרעתו של הרמ"א והסכימו להמשיך את קשר הקידושין. כעבור כשנה נולדה למאיר ולאשתו בת ונקרא שמה בילה. ברבות השנים נישאה לגאון המפורסם רבי יונה תאומים שהיה אב בית הדין בקהילות מץ וניקלשבורג וחיבר את הספר 'קיקיון דיונה'.

* * *
 
ידעו והבינו ר' שמואל ובנו ר' מאיר, כי הזיווג הוא אכן זיווג מן השמים. ולפי דרך הטבע לא היה כל סיכוי בעולם לגרום לשידוך זה לצאת אל הפועל. סובבה ההשגחה גזירה על הנער שאול להינשא לבת המלך הגוי, ובלבד שיישא אישה יהודיה זו בפזיזות. כעת משקבלו את דין 'הזיווג מן השמים' באמונה, חיו חיים טובים ומאושרים, חיים של אמונה ושמחה שהם מושגחים בידיים הטובות ביותר של בורא העולם. כי אחרי הכל, זהו 'זיווג אמיתי מן השמים'.
בקלי קלותלחמניות בטעם וניל מטריפותתתת
06/06/14 11:15
8צפיות
כאן בקובץ המצורף תמצאו את המתכון והתמונות המצורפות .
ממני בהנאה ותיאבון גדול...
אכן נשמע קל
06/06/14 14:57
7צפיות
ולכן ניקולההההה אני מצפה שתכין כמות כפולה חצי תשאיר לך וחצי בדואר ישראל חיש קל יגיע עד אלי
שמרתי לי את המתכון.
רק טוב!!!
ממש לא נתווכח
06/06/14 14:54
9צפיות
על קיומו של אלוהים, הסיפור מקסים.
רק טוב!!!
מעניין
06/06/14 20:17
10צפיות
למי שעוקב אחרי תוכניות the voice בעולם בחורה צעירה בת 25 ולא סתם צעירה כי אם נזירה זכתה אתמול במקום הראשון- שווה צפייה
רק טוב!!!
כתובות אינטרנט מצורפות:
º
מדהימההההה
07/06/14 11:06
1צפיות
בשנות ה-80 של המאה הקודמת
03/06/14 16:26
18צפיות
הרביתי ובמובן הרב של המילה לפקוד בשירות מילואים את גזרת עמק הירדן .
עמק הירדן אשר משופעת בפינות חמד לה רבות ואחת מהן מופיעה כאן בקובץ המצורף .
מפעל המים/חשמל של רוטנברג . או אז היטיבו עמי מימי הירדן השוצפים , הטהורים והקרים של ימי הקיץ הלוהטים על גבול הרתיחה .

וביום השבועות נחנך זה המפעל הציוני .
והנה משהו מושחת לשבועות
03/06/14 17:29
16צפיות
כאן בקובץ המצורף תמצאו :

גביעי בצק עלים עם קרם מסקרפונה
שוב אתה ממשיך
03/06/14 17:59
14צפיות
שוב אתה ממשיך
לתת לנו מתכונים מסובכים?? איףףףף אני רוצה משהו פשוט וקל להכנה יש לך? למרות שאצלי הכל מוכן, הולכת לנוח לפני שצאצאי השבט יגיעו לאכול
חג שמח!!!
רק טוב!!!
º
פשוט/מסובך זה עניין של מסוגלות
03/06/14 18:21
10צפיות
אממממ
03/06/14 17:57
16צפיות
עושה חשק ליישר כנף וזנב ולצאת לטיול.
רק טוב!!!
º
04/06/14 08:01
5צפיות
שושק'ה תבואי פה
03/06/14 18:00
13צפיות
מביא אלייך בהקרנה פרטית את הסרט :
אלביס: הטיפוס לצמרת

http://www.upf.co.il/file/972368518.html

צפייה מהנה

חג שמח
באתי ניקו
04/06/14 06:20
13צפיות
רק שהבעיה   פה כשאני כבר באה כותבת מדביקה , תפוז דוחה אותי, ורק אחרי כמה נסיונות התפוז מתרצה,
את הסרט הזה ראיתי ממזמן ,ךמעשה  אין שום דבר שקיים באלביס ולא ראיתי ,שמעתי,ואפילו באחוזתו  ביקרתי,
אבל תודה לך ניקו שאתה  חושב עליי , תודה שאתה ידידי,
נ,ב
איני מדביקה שום קובץ כדי לא להכביד על תפוז
שיהיה בריא ה-הזה
04/06/14 08:00
12צפיות
שיהיה בריא ה-הזה
מצווה להכביד עליו .

אלוויס ... עוד אפתיע אותך במשהו שעדייו לא ראית .

חג שמח לך
לא מצאתי
04/06/14 18:30
14צפיות
שיר על גבינה או פשטידה אבל בהחלט נזכרתי בשיר הזה והוא נראה לי מתאים
חג שמח
רק טוב!!!
כתובות אינטרנט מצורפות:
בוקר טוב ועדיין קריר
02/06/14 08:57
13צפיות
בוקר טוב ועדיין קריר
ממליץ בהמון קור להינות ולנצל לטובה את מזג האוויר העדיין קריר ונעים טרם ..
השטן ירד לכאן מגורגיה (ג'ורג'יה ) ויפתח "פי אחוריו" לעברנו .
או בכינוי : "האגזוז של השטן" .

שיהיה לנו יום מבדח ונעים

פולנייה אחת מבקרת יום יום את בעלה הגוסס. לאחר מספר שבועות ניגש אליה הרופא ואומר לה: "אני מצטער, אבל לבעלך נותרו עוד מספר ימים לחיות". משיבה לו הפולנייה: "חיכיתי כל כך הרבה זמן, אני יכולה לחכות עוד כמה ימים"

אם חבר שלך מספר לך שהוא עושה את 5 פעמים בלילה...
הוא מתכוון שהוא הולך לשירותים!

אישה שמנה הולכת ברחוב ועוברת ליד קבצן.
הקבצן מתחנן בפניה: "בבקשה, גברתי, לא הכנסתי לפה דבר כבר שלושה ימים".
עונה השמנה: "וואו, הלוואי שהיה לי את כוח הרצון שיש לך".

השכן היה קורא לאשתו נשמה שלי ,נשמה שלי ,יום אחד דפק בדלת מלאך המוות פתח לו הבעל ואמר המלאך באתי לקחת את הנשמה שלך אמר האיש נשמה בואי באו לקחת אותך.

פרסי אומר לאשתו:שרה מתי תמותי יש קבר בהזדמנות.

אשה נשואה אחת, שבעלה נעדר כל היום מהבית, מנהלת רומן עם השוטר השכונתי.
יום אחד מגיע השוטר לביקור היומי אצל המאהבת, אך זו מזהירה אותו שבעלה אמור לחזור מוקדם היום מהעבודה, ולכן לא יוכלו לשכב היום.
"יש לי רעיון", אומר השוטר, "בואי נעשה את זה כשאת נשענת על החלון ואני מאחורייך. ככה, אם בעלך יבוא, את תראי אותו מהחלון ואני אספיק להימלט".
השניים מתחילים במעשה, אך מההתלהבות, פוגעת ידה של האשה בעציץ על אדן החלון, והוא נופל למטה, ישר על השכנה שישבה במרפסת.
"משוגעת!", צועקת השכנה מלמטה, "כמעט הרגת אותי! אני עכשיו הולכת לקרוא למשטרה שיעצרו אותך!"
"את יכולה לקרוא", גיחכה האשה, "המשטרה בתחת שלי"...
º
כן,ובמשך היום גם נעים, אפילו ירד גשם אצלנו,
02/06/14 15:38
9צפיות
תגידי שושק'ה יש לך מושג איפה הזוהרת ?
02/06/14 18:50
13צפיות
אולי צללה עם הצוללת ?

Do you love me
???????
ערב טוב
02/06/14 20:54
15צפיות
חזרתי הרגע מהעבודה ואני כל כך עייפההההההההההההה
מחר ערב שבועות החג שאני הכי אוהבת ויש כל כך הרבה מטעמים להכין אבל לפני הכל, כמה דקות בגיגית עם בועות הסבון ואיזו שעה שעתיים על הערסל אחר כך בישולים אל תוך הלילה
ערב נעים לכוווולם
רק טוב!!!
אז----
03/06/14 02:42
13צפיות
מה היה לנו?
גיגית עם בועות סבון
נמנום קל
ועכשיו אממממ התחילו הבישולים מה הספקנו עד עכשיו?
פשטידת פטריות
פשטידת כרובית
2 סלטים

עכשיו זה זמן מעולה לכוס מיץ צוף עם כמה תופינים
שיהיה לילה נעים לכוווולם
רק טוב!!!
ת'גידי מעופפת זה מה שאת עושה ב-2.42בלילה?
03/06/14 09:44
12צפיות
ת'גידי מעופפת זה מה שאת עושה ב-2.42בלילה?
באיזה שעות את ישנה? ב-8 בבקר שנת הלילה שלך?
נו טוףףףףףףףףףףף
גזוגט אז שיהייה
חג שבועות שמח לך יקירה וליקיר הפורום
וכל החברים והחברות
מצטרפת לברכתך איטפתן.חג שבועות שמח לך
03/06/14 09:51
11צפיות
ולכל חברי התקוות,ובכלל לכולם
מי זו איטה ?
03/06/14 13:00
10צפיות
חג שמח גם לך איטף
היום אתה שואל, לאחר כל כך הרבה שנים ביחד?
03/06/14 13:18
9צפיות
חג שמח ברכה אישית לכל אחד ואחת
º
ובכל זאת לעצם השאלה?
03/06/14 16:15
4צפיות
º
יאמי....איזה אוכל טעים בשבועות
03/06/14 09:52
5צפיות
º
תודה שושק'ה , נמצאה האבדה
03/06/14 08:30
6צפיות
ראיתי ניקו,, אין מצב שגחלי תיעלם לנו,
03/06/14 14:35
10צפיות
ראיתי ניקו,, אין מצב שגחלי תיעלם לנו,
הרי אנו פה עם תקוות גדולות וגם קטנות
בוקר טוב וחג שמח לכוווולם
03/06/14 15:36
9צפיות
בוקר טוב וחג שמח לכוווולם
אממממ בעצם זה כבר אחה"צ טובים טוב נו עבדתי כל הלילה והכנתי המון תופינים ופשטידות וסלטים יאמיייי בריבוע בחזקת פאי תפוחים וקרמל
עוד כמה שעות נכנס לו החג הכיייייייייי הכייייייייי ישששששששששששש אוהבת את הפרחים והלבן והגבינות והירקות והצבעוניות של החג הנפלא הזה
שיהיה חג שבועות שמח פורח וטעים לכל החבריייייים!
רק טוב!!!
º
לרקע קט הייתה בי תקווה
03/06/14 16:16
7צפיות
º
איזו תקווה???
03/06/14 17:55
4צפיות
|*| פורום 24 נפתח בתפוז |*|
02/06/14 12:07
5צפיות
|פצצה| אנו שמחים לבשר על פתיחתו של הפורום לסדרה המצליחה 24. שש שנים אחרי ירידת הסדרה המקורית, 24 חזרה לעונה חדשה ומותחת!

אתם מוזמנים להיכנס כבר עכשיו ולהתעדכן בפרקים השבועיים וכמובן להיזכר בעונות הקודמות.
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumpage.aspx?f...
הלווווו שבוע חדש כאן
01/06/14 13:49
15צפיות
איפה כולם???? אם זה מעניין מישהו אני בעבודה גרררר ואתם???
ניקולההה נוחר זה אנחנו יודעים ואתן היכן??
המשך יום נפלא לההההה
רק טוב!!!
ערב טוב לבעלי התקווה
01/06/14 17:17
18צפיות
וככה בין לבין ... סין שבת לחול ,
בין החול ולחו"ל .
בין חו"ל לחג . בין חג ,לבין  מועד לסועד .
בין הסועד למועד על כרסו ...

יאסווווווווו בוזוקי SAGAPO

קבלו בקובץ המצורף משהו טעיםםםםםםםםם פשוט וקל להכנה ובהחלט לא עתיר קלוריות .

איך הלבנה חולצת שד מקיר הבית שמנגד ..

* אם הצלחת לעקוף מונית סימן שהיא על מונה ..

** אתמול יצאתי לפגישה עיוורת עם מישהי שמנה מאוד, שתפסה שני כיסאות.
אחרי זמן מה היא אומרת לי:
"אני חייבת להכיר לך את אחותי התאומה".
אמרתי לה:
"חכי נשמה, נלך פרה פרה"...

*** איזה רכב מפנק יש לי, הוא ראה שנרדמתי תוך כדי נסיעה, אז הוא הוציא לי כרית.

שיהיה לנו שבוע של טוב ונחת
אופסססס שכחתי לצרף ת'קובץ של ה
01/06/14 17:19
21צפיות
בהצלחהההההההההההה
ובתיאבון
יאמייייי
01/06/14 18:39
15צפיות
נשמע טוב וגם טעים, מייד שומרת לי את הקובץ אנסה לעשותו.
רק טוב!!!
חשבתי תמונות מהטיול...
02/06/14 08:48
16צפיות
מה קורה באנדם???
º
02/06/14 09:24
8צפיות
02/06/14 08:46
11צפיות
בוקר טוב חברים וחברות
02/06/14 08:45
19צפיות
יש אורחים?
תפריט חלבי?...בעצם יש כל השנה רק משודרג עשיר ושמח יותר בבטן כי...מי לא אוהב?
אה רגע ....ומשחקי מים יש?חחחה
חג שבועות שמח
ולהלן הצעת היום לקראת שבועות
29/05/14 12:30
35צפיות
יש לפתוח את הקובץ המצורף

קונכיות בצק עלים במילוי מוס גבינה
º
ולגברים אשר בננו
29/05/14 12:32
21צפיות
ולגברים אשר בננו
איזה מעצבן אתה
29/05/14 19:15
19צפיות
מה זה כל המרשמים המסובכים האלה, הא??? אני מרשה לך לעשות כמות יפה ולשלוח לי, חן חן
אני מאאאאאאאאאאאד אוהבת את החג הזה בעיקר בשל האוכל שלו נה נני נננה נה גבינות מכל הסוגים יאמייייי , הנה אני מביאה לכם מתכון של פשטידה קלי קלות. תלמד משהו ניקולהההה
פשטידת תירס:
החומרים ל-3 תבניות אינגליש קייק
2 (200 מ"ל) גביעי יוגורט (רצוי יוגורט כבשים)
1 גביע (200 מ"ל) קוטג'
1 כוס (200 מ"ל) שמן קנולה
4 ביצים גדולות
½2 כוסות (350 גרם) קמח תופח
200 גרם גבינה בולגרית מעודנת, מפוררת
200 גרם גבינת קשקבל, מגוררת
1/4 כפית פלפל שחור
400 גרם גרגירי תירס (קפואים ומופשרים או מקופסת שימורים)
אופן ההכנה:
1.מערבבים בקערה את היוגורט, הקוטג' והשמן. מוסיפים את הביצים ומערבבים. מוסיפים את הקמח תוך כדי ערבוב עד שהוא נבלע.
2.מוסיפים תוך כדי בחישה את הגבינות, התבלינים וגרגירי התירס.
3.משמנים את התבניות ומחלקים את התערובת לשלושתן. אופים במשך חצי שעה במצב טורבו בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות או עד שהפשטידות מזהיבות ותופחות, וגפרור שננעץ בהן יוצא יבש.
בתיאבון!!!

רק טוב!!!
זה נשמע קלי קלות ו-אפס דרגת קושי
30/05/14 08:54
14צפיות
ולדעתי זו פשטידה רומנית ממשפחת ה"מלאי" .

אהבתי
שמרתי

תודה

ובאשר לפתיח .... שלחתי לך בדואר רשום
º
עושה הרושם שכולן מעולפות מהחום
30/05/14 16:48
11צפיות
ראית מה זה?!
30/05/14 18:21
21צפיות
כנראה שכולן ממש זקנות נה נני נננה נה חחחחחחחחחח
אני יצאתי על הבוקר לעשות קניות וסיימתי חיש קל את כל הס.ק.ס של שישי הספקתי לעשות כל כך הרבה דברים. ואיפה כולם? ישנים
נו שויין, ככה זה כשעולים בסולם הגיל
שיהיה שישי נעים למרות השרב הבלתי נסבל
שבת שלום לכווווולם
רק טוב!!!
כתובות אינטרנט מצורפות:
אשכרה התעלפו להן ה"קשישות"
31/05/14 07:13
17צפיות
אשכרה התעלפו להן ה"קשישות"
לא תביאי איזה סיפור טוב לשבת ?
ככה ש.... נשמה ... ביום חמים שכזה ?
אההההה?

והסרטון שהבאת ... מיד שיגרתי ליורש היצר
מיד העברתי הלאה...
31/05/14 16:18
17צפיות
מוסיקה נהדרת להקפיץ כדור בשליטה כזו...פיסססס פשוט נפלא.
איטפקההה
31/05/14 17:57
15צפיות
מהבוקר אני מנסה להקפיץ ככה את הכדור איףףףף לא יוצא לי
רק טוב!!!
מה שלומך את?
31/05/14 18:21
13צפיות
גם לרקוד עם הכדור עם המוסיקה הנפלאה הנילוות, צריך מיומנות גדולה.  
מיומנות כזו, באמת לא כל  אחד יכול...

חג שבועות שמח לך יקירה, לידידי שחזר משם...עדיין לא שמעתי
איך היה שם?...ולכל החברים שלי שנמצאו ונשארו כאן בבית, בבית התקווה.

איטפקה צודקת!
31/05/14 20:37
11צפיות
משום מה הנחרן חזר ולא מספר לנו כלום!
ניקולההההההההההההההה איפה התמונות? (אולי הוא סתם לקח לו חופש על איזה אי בודד והוא לא רוצה שנדע??)
ניקולההההה מה עם כמה סיפורים?? (אולי הוא בכלל ישב לו על איזה ענף וספר ציפורים נודדות??)
אנחנו ממתינים!
שיהיה שבוע טוב לכווווולם
רק טוב!!!
הכל יתפרסם בספר המחקר שלי
01/06/14 16:44
16צפיות
סבלנות
ותכף יוצע למסע נוסף ואף ארוך יותר וכן ע"פ כמה יבשות וימים .
אהההההההההה?

מסעותיו של ניקולה
ניקו חומד, טעית בקישור,
02/06/14 03:39
16צפיות
ניקו חומד, טעית בקישור,
כשסופסופ נפתח לי בקלות קובץ/שיר שאתה מביא, אז טעית בקישור,
זה לא ניראה לי בדיוק מסעותיו של ניקולה ,
אין כאן טעות מסעותיו של ניקול'ה מטודלה
02/06/14 09:23
13צפיות
הגלילית
הרגה אותי החרק המעופף
01/06/14 16:40
10צפיות
הייתי מת לראות ע"מ להאמין
º
אמממ לך ואממממ לך הופה הי
01/06/14 18:40
6צפיות
º
נראה טעים סוף
01/06/14 09:09
6צפיות
º
אההההה
02/06/14 09:25
5צפיות
שנים שאני מכינה אותם
02/06/14 08:50
10צפיות
כדאי זה...טעים
חנה מרון ז"ל
31/05/14 00:58
12צפיות
התיאטרון הישראלי נפרד מאחת השחקניות הגדולות שידע: כלת פרס ישראל חנה מרון הלכה לעולמה בגיל 90. במהלך קריירה בת עשורים רבים היתה מרון מבכירי השחקנים בישראל והופיעה על בימות התיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה.
כמעט כל אחת מ-90 שנותיה של חנה מרון, עברו דרך הבמה, מסך הקולנוע או מסך הטלוויזיה. היא רשמה לזכותה 86 שנות משחק - הקריירה הארוכה ביותר אי פעם לפי ספר השיאים של גינס - אחת השחקניות הגדולות שידעה התרבות הישראלית.
היא אהבה את הבמה והבמה אהבה אותה".
שרת התרבות לימור לבנת מסרה כי "איבדנו את אחת מענקיות התיאטרון הישראלי. מרון היתה בחייה מורת דרך לדורות רבים של שחקנים ושחקניות שלעד יזכרו את תפקידיה הנפלאים בקלאסיקות של התיאטרון הישראלי"
יהי זכרה ברוך.
רק טוב!!!

אבדה גדולה
31/05/14 07:38
10צפיות
אבדה גדולה
אין ספק שחייה של חנה מרון וחיי המדינה הזאת שזורים זו בזאת .

יהי זכרה ברוך .

אכן
31/05/14 13:10
10צפיות
גדולה מהחיים.
רק טוב!!!
כתובות אינטרנט מצורפות:
פ - ת - ו - ח ! סגור לתמיד
31/05/14 16:16
8צפיות
יהי זכרה ברוך!
º
01/06/14 09:09
1צפיות
בנות בבקשה אלי לחדר
27/05/14 15:20
24צפיות
פסטטטטט תגידו איפה אתן??? הגיע הנחרן מהצפון אחרי טיול ארוך,אני הכנתי מחבתות וסירים ואתן לא כאן??? הלו מהר להתפקד!
רק טוב!!!
ועד שהן תגענה
27/05/14 15:27
17צפיות

אתמול יצאתי לפגישה עיוורת עם מישהי שמנה מאוד, שתפסה שני כיסאות.
אחרי זמן מה היא אומרת לי:
"אני חייבת להכיר לך את אחותי התאומה".
אמרתי לה:
"חכי נשמה, נלך פרה פרה"...
והן עדיין ממאנות נשים ...נשים .
27/05/14 16:12
20צפיות
מאמי, בא לך לבוא איתי לחילופי זוגות?
בכיף, בתנאי שאני בוחרת את הצבע של הנעליים.


ולמקרה שפלומה תעבור נגיד במקרה בסביבה

אחד נסע לסין, פגש בחורה יפה התחיל איתה וביקש ממנה את מספר הטלפון.
הוא כמעט התעלף כשענתה לו: sex sex sex, free sex tonight!
עד שהחברה שלה הסבירה לו שהיא מתכוונת ל: 6663629..
ראית חוצפה
27/05/14 18:19
19צפיות
אפ'חת מהן אפילו לא טורחת להיכנס מילא לברך אותך, לשאול לשלומי אממממ אני הולכת להכין מחבתות וסירים
והבדיחות שלך חחחחחחחחח אתה משתפר מייד מוכרת הלאה.
רק טוב!!!
º
28/05/14 08:42
2צפיות
º
חחחח
27/05/14 18:32
8צפיות
ברוך הבא ניקו, כמה התגעגעגעתייייייייייי
27/05/14 19:17
14צפיות
איזו בדיחה, ע נ ק. חחחחחחחחחחחח
להכנס ולראות ששבת בשלום ועוד עם בדיחה כזו.......
חבל"ז כמה צחקתי. מיד מעבירה הלאה, ברשותך.
נו..............זוגט אפאס? כמה חיכיתי\נו לראות את ניקו 45 באדום.
תבורכי איטף דרגה
28/05/14 08:44
9צפיות
וממני בהנאה גדולה .
ברוכה הנמצאת
28/05/14 14:48
10צפיות
בבקשה לא לקנא, יש לי רחב ונשיקות לחלוקה לכולם
ברוך שובך ניקו
28/05/14 12:19
13צפיות
רוצה לשמוע חוויות.לראות תמונות.ובכלל להנות.מה..... רק אתה רוצה?
º
תודה גופרא
29/05/14 07:39
2צפיות
ובואי אספר לך סיפור יפה ולא על ג'ירף בגן חיות
27/05/14 16:24
17צפיות
ובואי אספר לך סיפור יפה ולא על ג'ירף בגן חיות
קטע קטן ואחד מתוך הכתבה הגדולה :
(יש עדיין תקווה לחינוך החקלאי)

לקראת חג השבועות:

התאחדות מגדלי הבקר לחלב מכתירה את מצטייני הרפת הישראלית

פרת החלב הישראלית הינה שיאנית העולם בייצור חלב איכותי עם הכמות השנתית הגבוהה ביותר בעולם של שומן וחלבון חלב!


בתואר אלופת הפרות זכתה הפרה "נובלה" מרפת ביה"ס החקלאי שפייה, שייצרה 19,047 ליטר חלב בשנה! תנובת החלב המשובחת של "נובלה" מכילה 4.04% שומן ו- 3.19% חלבון בממוצע.שמוליק נווט, מרכז רפת בי"ס שפייה אומר, כי נובלה היא פרה צעירה, נמרצת ובעלת מזג טוב. "הנערים והנערות שעובדים ברפת אוהבים את נובלה, משום שלמרות היותה פרה גדולה ומרשימה נח מאוד לעבוד איתה. זוהי פרה רגועה ושמחה וממש אפשר לראות שטוב לה. אני חושב ששמחת החיים של החברה הצעירים שעובדים ברפת משפיעה לטובה ולא סתם היא הפרה שמייצרת את כמות החלב הגדולה ביותר. אנחנו דואגים לרווחתה והיא מחזירה לנו בתנובת חלב נהדרת, אנו בהחלט גאים בזכייה", אומר נווט.
27/05/14 18:22
12צפיות
כל הכבוד לנובלה! מווווווווווווובחרת שכמותה!
רק טוב!!!
º
28/05/14 08:50
5צפיות
באתי
27/05/14 18:31
18צפיות
נדלקתי
או----
27/05/14 19:51
19צפיות
או----
הנה באתן בבקשה לקרוא משהו על הגברים
רק טוב!!!
חחחחחחחחחחחחחחח
27/05/14 20:44
19צפיות
אני מתה !
תרגיעי מייד!
28/05/14 01:12
14צפיות
יש לי לו"ז צפוף וים של עבודה אין לי זמן עכשיו להלוויות, קאפיש??
רק טוב!!!
º
תרשמי אותי בצוואה רגע לפני ...אההה?
28/05/14 08:49
6צפיות
º
אם אתה רוצה לרשת מנדבושקס ... חופשי
28/05/14 14:43
6צפיות
º
שנינו יודעים את האמת
29/05/14 07:31
4צפיות
מה זה השטויות הללו ?
28/05/14 08:48
15צפיות
אני רוצה לראות מי יבוא ויכול למנוע ממני לסדר את "איברי" בכל מקום ובכל עת .
שם אדמו"ר ושום "גוזלן" !
28/05/14 11:06
14צפיות
שטויות?? ממש לא! אין יותר אישור להתעסק בחבילה נה ננני ננננה נה חחחחחח גדול!
רק טוב!!!
º
אז מה ....אני מפר חוק ?
29/05/14 07:48
2צפיות
ניקו ...
28/05/14 14:42
12צפיות
אפחד לא אסר על זה שמישהו אחר יכול לסדר לך את החבילה
פסקי ההלכה דלעי"ל
29/05/14 07:37
7צפיות
מעניין, היכן הופיע המודעה?
28/05/14 13:49
19צפיות
שמעתם גברים אסור לגרבץ בפומבי בסביבת נקבה.
בסביבת זכר מותר...רק הזהרו על נפשותיכם שלא יהיו לכם סטיות חלילה
º
יפהההה איטף
29/05/14 07:38
1צפיות
º
28/05/14 08:45
4צפיות
אוהבת לנפוש מידי פעם
28/05/14 12:20
12צפיות
וכשחוזרת מיד נזכרת
אפשר עוגייה?
28/05/14 23:24
10צפיות

º
חצי חצי ?
29/05/14 07:29
6צפיות
אתה יודע מה?
29/05/14 09:31
19צפיות

בסדר
בתנאי שאני מקבלת גם
º
הסכמנו
29/05/14 12:26
3צפיות
נשמה של עז או...ה"רעות"
28/05/14 08:56
14צפיות

חברו היחיד על העז מיסטר ג'י היה החמור ג'ליבין. כשהשניים הופרדו, שקע העז בדיכאון וסרב ללכת או לאכול. בעליו חששו לגורלו ואז הגיע האיחוד המרגש
העז מיסטר ג'י והחמור ג'ליבין חיו יחד עשר שנים בחווה מבודדת ומוזנחת בקליפורניה. כאשר פקחים מקומיים מצאו אותם, הם החליטו להעבירם למקום אשר יוכל לטפל בהם כהלכה, אך נאלצו להפריד בין החברים הוותיקים.

מהרגע שבו הגיע לביתו החדש, סירב העז לאכול. הוא שכב בפינה עם ראש שמוט ולא קם ממקום מרבצו שישה ימים. מטפליו לא יכלו לשאת את המראה העצוב ויצאו למסע בן 14 שעות, בסיומו הצליחו לאתר ולהביא עמם את החמור.

כשמיסטר ג'י הבין שחברו חזר, הוא לא הפסיק לחוג סביבו במעגלים, לאכול ולשחק. "האבל של העז היה עמוק ממש כמו אבל שבני אדם חווים, ממש כמו השמחה וההתרגשות שהוא הפגין כשפגש את ג'ליבין", סיפר מטפלו.


צפו באיחוד המרגש:

הלוואי על כמה מאיתנו נשמה של עז שכזה .... אהההה ?
זאת ירושלים שלי
28/05/14 09:00
11צפיות
יום ירושלים שמח ומרגש .
ירושלים המאוחדת לעד תחובר יחדיו .

ירושלים שלי
נורית הירש
מילים: דן אלמגור
לחן: נורית הירש

אמר הרוכל ממזכרת משה:
ירושלים שלי
היא מחנה יהודה בערב חגים
שבת של "פפיטס", קללות נהגים
וחומוס של רחמו וריח דגים
וחומוס של רחמו וריח דגים,
כביסה על הכביש ומקלחת מדלי

ירושלים, ירושלים,
ירושלים שלי.
ירושלים שלי...

אמר הסנדלר משכונת קטמון:
ירושלים שלי
הוא שבע שנים של גשמים בבלוקון
שיכון בלי חנות, אוטובוס בלי חשבון
שיכון בלי חנות, אוטובוס בלי חשבון,
שבת - הצגה ראשונה באוריון
גם קטמון ג' היא בשבילי

ירושלים שלי...

אמר הבלן ממאה שערים:
ירושלים שלי
היא שטריימל שחור וספרים אפורים
ו"בת ישראל לא תלך בקצרים"
ו"בת ישראל לא תלך בקצרים",
היא לחש תפילה לימים אחרים
לא כאן, כי למעלה קורצת היא לי

ירושלים שלי...

אמר הצעיר שם ליד שער שכם:
ירושלים שלי
היא צלב על חנות, ושוטרים בחצות
אחות שהלשינה ובור עם פצצות
אחות שהלשינה ובור עם פצצות,
מצעד עצמאות, וידיים קפוצות,
"יס סר, ווט דו יו לייק? קבב אור שישליק?"

ירושלים שלי...

אמר החייל מאשדות יעקב
ירושלים שלי
הייתי בה פעם בבוקר של שכול
סימטה וצלף בצריח משמאל
מאז לא חזרתי פשוט לא יכול
אבנר וגדי - שניהם בשבילי
ירושלים שלי.
זאת ירושלים שהייתה ואיננה עוד
28/05/14 09:09
12צפיות

וכל שנה משתדל לקיים מצוות עלייה לרגל אל ירושלים של היום .

ירושלים של אז
מילים: דן אלמגור
לחן: נועם שריף

זו ירושלים של רב שלום "תהילימזייגער"
ושל למד ווניק כמו רב זונדל הצדיק
של נגר בעיר העתיקה, שמואל-ליזר
של "פורים אליגרה" ומשלוח "פורימדיקס"

זאת ירושלים, זאת ירושלים...

זו ירושלים של רב שעיה הידוע
שפגש בדרך שודדים והוא לבד
מכיסו הוציא אז צימוקים מלוא החופן
וברך "בורא פרי הגפן"... הם ברחו מייד!

זאת ירושלים, זאת ירושלים...

בחצרות עירי ההיא היו גרים ביחד
יהודים וגם ערבים בשקט ובכבוד.
הסימטאות - אולי אותן הסימטאות,
אבל עירי ההיא - איננה עוד...

זאת ירושלים, זאת ירושלים...
בָּאבּ אֶל וָואד,
28/05/14 09:23
9צפיות
בָּאבּ אֶל וָואד,
לָנֶצַח זְכֹר נָא אֶת שְׁמוֹתֵינוּ

שַׁיָּרוֹת פָּרְצוּ בַּדֶּרֶךְ אֶל הָעִיר

הקרב על שער הגיא (באב אל וואד)
הקרב על שער הגיא היה אחד הקרבות החשובים ביותר במלחמת העצמאות. את הדרך שנעשה במספר דקות- לפני 56 שנה, היה מסובך לעבור בכמה שעות. מסע בעקבות לוחמי תש"ח אל באב אל וואד.

בכ"ט בנובמבר 1947  לאחר הצבעה מורטת עצבים, החליטה מועצת האומות המאוחדות לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. התושבים היהודים פרצו בחגיגות ובמחולות, הערבים לא הצטרפו אליהם, וזעמו על ההחלטה.
ב30.11.1947 התחילו הכנופיות הערביות של עבד אל קאדר אל חוסייני לתקוף כל רכב העולה לירושלים דרך באב אל וואד (שער הגיא), במטרה לכבוש את ירושלים כולה וכך להנחית מכה מורלית קשה על הישוב היהודי.
האוטובוס הראשון שנפגע הגיע מנתניה לירושלים, תחילה תקפו בודדים בעזרת אבנים, לאחר מכן הפכו ההתקפות למסודרות ומתוכננות היטב.
לכל שיירה שעלתה לירושלים, צורפו שומרים חמושים. אך ההתקפות הלכו ותכפו, וקברניטי הישוב העברי החליטו לכבוש את שער הגיא.
במאי  1948 כבשו  הלוחמים העבריים את המשלטים (הרכסים הצפוניים של שער הגיא). והדרך לירושלים הייתה בטוחה יותר.

בכביש מספר 1 , מיד לאחר צומת השואבה, פונים לכיוון שביל עפר. אחרי כ-4 ק"מ ישנה דרך יפה, בה אפשר לראות את נופי ירושלים, בהמשך אפשר לראות שלט שמפנה אותנו לכיוון המשלטים.

מילים: חיים גורי
לחן: שמואל פרשקו

פֹּה אֲנִי עוֹבֵר. נִצָּב לְיַד הָאֶבֶן,
כְּבִישׁ אַסְפָלְט שָׁחֹר, סְלָעִים וּרְכָסִים.
עֶרֶב אַט יוֹרֵד, רוּחַ יָם נוֹשֶׁבֶת
אוֹר כּוֹכָב רִאשׁוֹן מֵעֵבֶר בֵּית-מַחְסִיר.

בָּאבּ אֶל וָואד, באב אל וואד
לָנֶצַח זְכֹר נָא אֶת שְׁמוֹתֵינוּ.
שַׁיָּרוֹת פָּרְצוּ בַּדֶּרֶךְ אֶל הָעִיר.
בְּצִדֵּי הַדֶּרֶךְ מוּטָלִים מֵתֵינוּ.
שֶׁלֶד הַבַּרְזֶל שׁוֹתֵק, כְּמוֹ רֵעִי.

פֹּה רָתְחוּ בַּשֶּׁמֶשׁ זֶפֶת וְעוֹפֶרֶת,
פֹּה עָבְרוּ לֵילוֹת בְּאֵשׁ וְסַכִּינִים.
פֹּה שׁוֹכְנִים בְּיַחַד עֶצֶב וְתִפְאֶרֶת,
מְשֻׁרְיָן חָרוּךְ וְשֵׁם שֶׁל אַלְמוֹנִים.

בָּאבּ אֶל וָואד..

וַאֲנִי הוֹלֵךְ, עוֹבֵר כָּאן חֶרֶשׁ חֶרֶשׁ
וַאֲנִי זוֹכֵר אוֹתָם אֶחָד אֶחָד.
כָּאן לָחַמְנוּ יַחַד עַל צוּקִים וָטֶרֶשׁ
כָּאן הָיִינוּ יַחַד מִשְׁפָּחָה אַחַת.

בָּאבּ אֶל וָואד...

יוֹם אָבִיב יָבוֹא וְרַקָּפוֹת תִּפְרַחְנָה,
אֹדֶם כַּלָּנִית בָּהַר וּבַמּוֹרָד.
זֶה אֲשֶׁר יֵלֵךְ בַּדֶּרֶךְ שֶׁהָלַכְנוּ
אַל יִשְׁכַּח אוֹתָנוּ, אוֹתָנוּ בָּאבּ אֶל וָואד.

בָּאבּ אֶל וָואד..
חג שמח
28/05/14 11:08
12צפיות
לירושלים עיר הקודש!!!
רק טוב!!!
יום ירושלים שמוח
28/05/14 12:14
14צפיות
עיר הקודש.עיר מאחדת,עיר מלכדת.
כמה משאבים כמה כוחות כמה קורבנות כדי להשכין שלום?......והתקווה עדיין עימנו

עברה שנה ועוד שנה ........

http://www.youtube.com/watch?v=Cm5QxMNCuBM

ואנחנו בינתיים ...בהמתנה.....
º
חג שמח :)
28/05/14 23:26
2צפיות
פורום הסרת שיער נפתח ב|תפוז|
28/05/14 12:08
3צפיות
|שמאל| טיפול הסרת שיער נהפך להיות חלק מהשגרה של חיינו, שפע המונחים והטכנולוגיות הקיימים בשוק יוצרים לא פעם בלבול. רבים מאיתנו חולמים על גוף חלק, נעים וסקסי. הסרת שיער בלייזר היא דרך נפלאה להשיג תוצאות מצויינות אך לעיתים התהליך לא פשוט ולפעמים אם נעשה בצורה לא נכונה הדבר יכול להוביל לנזק קוסמטי קשה. לפני שמגיעים לטיפול  חשוב לדעת את כל המידע על מנת שנוכל לקבל החלטה נכונה ולא נתאכזב מהתוצאות או מהתהליך!

לכן פתחנו בשבילכם את פורום הסרת שיער בו תוכלו לקבל מענה על כל שאלה שיש לכם בנושא, ללמוד ולהחכים.

אתם מומזנים להיכנס כבר עכשיו:
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/forumpage.aspx?f...
º
שבוע טוב
25/05/14 14:53
22צפיות
שבוע טוב
ושיהיו לנו ימי אביב נעימים ושלווים
27/05/14 10:15
15צפיות

שושן צחור מילים: אביבה גולן לחן וביצוע: שושיה בארי דותן
עיבוד תזמורתי וליווי קולי: חיים אגמון

שׁוֹשָׁן צָחוֹר / אֲבִיבָה גּוֹלָן


צְלִילֵי לִבְּךָ קוֹרְאִים אֵלַי
בְּזֶמֶר חֲרִישִׁי
אוּלַי נִדְמֶה זֶה רַק חֲלוֹם
אוּלַי זֶה אֲמִתִּי

הָעֶרֶב מִתְקָרֵב אִטִּי
שִׁלְהֵי הַקַּיִץ כָּאן
שׁוֹשָׁן צָחוֹר הֵבֵאתָ לִי
אוּלַי זֶה עוֹד סִימָן

כְּבָר מִתְחַלְּפִים הַפָּנָסִים
בְּזֵר שֶׁל כּוֹכָבִים
נִיחוֹחַ אַהֲבָה לוֹטֵף
מֵאִיר אֶת הַפָּנִים
º
אלו מילים יפות
27/05/14 11:07
5צפיות
º
27/05/14 18:22
4צפיות
יצירתיות
24/05/14 10:21
23צפיות
יצירתיות
בוקר אור ושבת נהדרת לכוווולם
מי ער?? מי עדיין נוחר?? אמממ צודקים ניקולה לא כאן אז אפ'חד לא נוחר
חשבתי הבוקר הזה על יצירתיות כמה חשוב להיות יצירתי בחיים, לחשוב תמיד מחוץ לקופסא לפתוח את הראש ולא מנפילה מהמדרגה אז לשם כך וממידע פנימי כמוס, אני יודעת שניקולה עומד לשוב החלטתי לצרף למחבתות שלי גם כמה סירים! נכון שאין כמוני?!
ובינתייים תראו מה אפשר לעשות עם טישו עם טיפת יצירתיות
שתהיה שבת נעימה ועליזה,
רק טוב!!!
כתובות אינטרנט מצורפות:
ערה מזמן עוד מעט יוצאת לביקור משפחתי
24/05/14 11:47
17צפיות
גם סירים? דוקא נראה לי שהוא ישמח ל "חטוף" כמה סירים כאלה
יצירתיות מדליקה מטישו
והיצירתיות האנושיות האלה...איך?
https://www.youtube.com/watch?v=EAzYZ-E4l30
24/05/14 15:50
9צפיות
אין כמו סיר טוב וחזק
אהבתי את הסרטון שהבאת, מדהים מה אנשים יכולים לעשות...... שאפו
רק טוב!!!
ניקולהההההההההה
25/05/14 00:48
9צפיות
השמע קול - קוקריקו תרנגול
אני מריחה שהוא בדרך, אתם מריחים גם??
שיהיה שבוע טוב וקל לכוווולם
רק טוב!!!
בוקר אור לכוווולם
25/05/14 10:04
12צפיות
הנה התחיל לו שבוע חדש ומה יש בו?
הייתה רעידת אדמה, מי הרגיש מה?
הגג האדום של תנובה מוחלף בפגודה
מי ראה את המשחק כדורגל אתמול?? הא??.
וחוץ מזה הבטיחו שרב לקראת אמצע השבוע גרררר
ואני--- מריחה שניקולה בדרך לכאן.
שיהיה שבוע נפלא לה לכוווולם
רק טוב!!!
בוקר של טוב
26/05/14 15:07
11צפיות
אכן רעדה הארץ .
מוקד הרעד היה במרכז הערבה כ-35 ק"מ דום מזרחית למצפה רמון .

משחק הכדורגל היה בדיוק כשחניתי ב... איסטנבול . ומן הסתם גם נבצר ממני לצפות .
את מי אהדת ?

ואכן ניקולה ע"פ חוש הריח והכוון שלך היה בדיוק כמו שהערכת .

ושתבוא על כולנו הברכה מי בכפר ומי בעיר ...
הנני כאן במלוא הדרי וזקיפות קומתי
26/05/14 14:20
11צפיות
הנני כאן
לעוד קצת של ארץ כנען , ארץ מורשתי , מקור מחצבתי .
הנני כאן
בבית הנשמות הטובות , בבית התקוות הגדולות .
הנני כאן ועוד קצת ... עוד מעט ,  טרם אצא שוב ...
אל מסעותיי אל מעבר לימים , הרים ויבשות .

הנני כאן
מקסים מקסים מקסיםםםם
26/05/14 15:15
12צפיות
סרטון פשוט נפלא , תודה .
קצת מוקדם לי לדבר על נחירות ועל סירים . אז אדהר על שירים במקום סירים .
אההההה?
מה דעתך מרגיזה אחת גדולהההה

כל כך רציתי לראותה ב... דבלין ו... לא צלח לי

Sinéad O'Connor
אופסססססס
26/05/14 15:17
13צפיות
º
ניקו ברוך שובך לפה בחוויות וברון
27/05/14 04:08
5צפיות
º
תודה
27/05/14 09:46
1צפיות
קבלו את הריחחחחחחחחח
26/05/14 20:01
10צפיות
כלומר את ניקולהההההההההההה ידעתי, הרחתי הנה אתה יששששששששששש
סוף כל סוף נחתת בארץ ציון?? הגיע זמן באמת. ספר מה איך כמה איפה למה ועוד וכד'
קדימההההה אני ממתינה
רק טוב!!!
מה אומר ומהיכן אתחיל ?
27/05/14 15:56
12צפיות
מה אומר ומהיכן אתחיל ?
אמממ ....
היה פשוט נהדר על גבול המושלם . כיאה למסע מתוכנן ומוקפד על איכויות פולקלוריסטיים ,
ביולוגיים , גאוגרפיים ו... קולינריים .

אז ... כולכם מכירים את הפיש & צ'יפס האנגלי . זה פשוט , זה טעים וזה עממי וזול .
אבל ... כשחוצים את התעלה הקלטית ומגיעים לאירלנד מתגלה עולם מלא , עשיר , נפלא ומרתק .
ואתחיל מאזור הבטן הסקרנית  ולהלן תבשיל הקדרה : IRISH STEW

תבשיל טלה אירי
מידע כללי
כותב המתכון:שף אילן שליידר, מלון פסטורלׁ

סוג מתכון:בשרים - תבשילי כבש
מספר מנות:6
קלוריות:מידע זה אינו זמין ׁׁ78000ׂ
זמן הכנה:
מרכיבים
* 600 גר' חזה אווז מעושן חתוך לקוביות
* 2.800 ק"ג כתף טלה ללא עצם חתוך לקוביות גדולות (כמו גולש)
* ½ כוס קמח לבן
* 4 כוסות מרק בשר
* 3 שיני שום כתושות
* 2 בצלים גדולים חתוכים לקוביות
* 2 תפו"א גדולים קלופים
* 5 גזרים
* 2 כפיות דבש
* 2 עלי דפנה
* 1 כפית טימין
* 1 כוס יין לבן
* ½ כוס מים
* מעט מלח
* מעט פלפל שחור
הוראות הכנה
1. מטגנים את חזה האווז במחבת ושומרים אותו עם השומן

2. בקערה גדולה מערבבים את המלח, הפלפל והקמח ומערבבים בהם את הכבש עד שהקמח עוטף את הבשר

3. מטגנים את הבשר בשומן האווז בסיר גדול

4. מוסיפים לבשר את הקוביות של בצל אחד ומטגנים עד שהבצל מזהיב

5. מוסיפים את השום ואת המרק ומשלימים במים עד שהבשר מכוסה בנוזלים

6. מוסיפים את חזה האווז עם השומן ומביאים לרתיחה

7. מנמיכים את האש וממשיכים לבשל על אש נמוכה במשך כשעה וחצי

8. מוסיפים את כל הירקות ואת היין וממשיכים לבשל על אש נמוכה עוד כ-1/2 שעה עד שהירקות מתרככים

טיפים:
1. מומלץ להכין את התבשיל יום לפני ההגשה ולשמור כל הלילה במקרר

2. לפני ההגשה להוציא את השומן שהצטבר מעל התבשיל
תתחיל מההתחלה
27/05/14 18:16
8צפיות
ספר הכל מה איפה כמה למה איך וכד' וכו'
ומה שלא ברור לי מה עשה לך רע הטלה?? לא יכולת להסתפק בצ'יפס??
רק טוב!!!
הטלה והטליה עשו לי רק טובבנשמה
28/05/14 08:52
5צפיות
צ'יפס ? זה לא בריא .
פורום טיפול זוגי ומשפחתי ב|תפוז|
26/05/14 11:50
2צפיות
|לב|המועקה הזאת שנופלת על כל אחד מאיתנו בשלב זה או אחר של השבוע, החודש או השנה יכולה להשפיע עלינו ולשבש כל אחד מההיבטים בחיינו.
הפתרון לא תמיד צריך להיות בפסיכולוג או כדורים, אלא בקיומו של מקום שבו אפשר לפרוק את מה שיושב לנו על הלב, בלי שיצקצקו וישפטו אותנו. מקום כזה שאפשר פשוט להוציא את מה שמציק לנו.

בפורום טיפול זוגי ומשפחתי, תוכלו להתייעץ בכל שאלה, בעיה, או התלבטות בנוגע לחייכם הפרטיים.

אל תשמרו את הדברים בלב, בואו להתייעץ כבר עכשיו:
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/forumpage.aspx?f...
23/05/14 10:08
23צפיות
אתמול הצטרף לספארי ברמת גן הג'ירף המרושת ג'נגו (jengo). הג'ירף גדל עד גיל 18 חודשים בגן החיות בפרנקפורט בגרמניה, והגיע לארץ אחרי מבצע לוגיסטי מורכב.
הג'ירף הצעיר יצא מארגז ההעברה המיוחד שהוכן עבורו, וישהה לבדו לתקופת הסתגלות קצרה, עד שיחבור לשאר הג'ירפות בחצר.
ארגז העברה מיוחד נשלח לגן החיות בפרנקפורט, ג'נגו נכנס אליו בכוחות עצמו (ללא הרדמה) ובמהלך הטיסה היו לו מים ומזון. ג'רפפפ חכם היה צריך לבדוק שהדיילת מנהגת יפה ושהטייס מטיס היטב
קבלו אותו בשמחהההההה אני יוצאת לקנות לו כמה ירקות ופירות מתנת הגעה.
אני אוהבת מאאאאאאד גי'רפות

שיהיה שישי נעים ועליז לכוווולם צבעוני ושמח.
רק טוב!!!
הודעה חשובה שנייה
23/05/14 14:34
18צפיות
הודעה חשובה שנייה
ובכן חברות וחברים יקרים האם ידעתם שהיום---- הוא
יום השכן שנולד בפריז בתחילת שנות ה־90 ומאז הפך ללהיט ברחבי העולם. בסוף השבוע הקרוב הוא יגיע לראשונה לתל אביב
רובנו חווים את הקשר שלנו עם השכנים בבניין כמשהו שנע על הרצף שבין ניכור לנימוס מאולץ. אבל מתברר שיש מי שסביבת המגורים שלו דווקא חשובה להם, והם דואגים לטפח אותה. ביום שישי ה-23.5 תצטרף תל אביב לראשונה לחגיגות יום השכן העולמיות. יום השכן נולד בפריז ב־1990, ומאז הוא תפס תאוצה וכיום חוגגים אותו מיליונים ב־34 מדינות וב־1,400 ערים ברחבי העולם. אין כמו תל אביב פשוט אין!
ביום הזה שכנים מתאספים להם וחוגגים באופן שמתאים להוויי הבניין, הרחוב או השכונה שלהם. זו יכולה להיות מסיבה אל תוך הלילה באחת הדירות, פיקניק באחת החצרות, צפייה בסרט או סתם פגישת היכרות. כל זה כדי להכיר טוב יותר את מי שחי לידנו וליצור אווירה נעימה יותר במרחב המשותף.
יוזם האירוע בארץ הוא אלכס רוזנפרב, חבר קולקטיב הפרסום החדש תוצרת, שצירף לארגון גם את שבט צופי תל אביב. אין על השבט הזה אין אין אין! הם יתייחסו אל יום השכן הנוכחי כאל פיילוט תל אביבי, ואם הוא יצליח כמתוכנן ינסו להפוך אותו בשנה הבאה למאורע כלל ארצי.


תגידו לי איך אתם הייתם מתייחסים ליום הזה??
ברגע שנודע לי עשיתי קניות והכנתי שלל תופינים מיוחדים, קשרתי בלון ליד כל דלת של שכן, נחמד ופחות נחמד וצרפתי לכמה גם שי צנוע,
לאברשה בן ה-90 צרפתי תחתון אדום עם נקודות כחולות בדיוק כמו שהוא אוהב. לשכנה מהקומה התחתונה שקית זבל, כדי שתוכל לאסוף את כל הזבל שהיא זורקת מהחלון
לשכן שדופק עם פטישים בשבת בבוקר הנחתי לוח שנה וצבעתי את כל ימי השבת בטוש זוהר וכתבתי נא לשמור על השקט אני משתדלת לתת מתנות שימושיות
לשכן שעושה מסיבות על הגג ומאפר על השתילים שמתי ליד הדלת מאפרה קטנה, מקווה שיבין את הרמז...
לשכנה עם התינוקת שקושרת את העגלה שלה ממש בכניסה, צירפתי מפתח של חדר איחסון אולי היא תבין את הרמז
לשכנה שקוטפת את כל השתילים מהגינה שמתי שקית שתילים עם הסבר איך שותלים שיהיה לה פורח בעדנית
לילדה של השכנה ממול צירפתי שרשרת של שקיות במבה לצוואר שיהיה לה יפה וצבעוני... בתקווה שתבין שלא יפה לזרוק אות השקית הריקה על הרצפה...
לשכן שיורד עם הכלב תמיד אבל תמיד דקה אחרי... וכך עושה פיפי בכניסה לבניין הכנתי שלט צבעוני בו כתוב "הורד את כלבך דקה לפני..." אתם חושבים שהוא יבין?
לשכנה שתמיד מציצה וסוגרת את הדלת בשקט כשמישהו עולה או יורד בערב-- שמתי זכוכית מגדלת....
אלה הדברים שהספקתי עד עכשיו.... נכון שאני שכנה מיוחדה?!
שבת שלום לכוווולם
רק טוב!!!
וואו-יום השכן נשמע פרוייקט מעולה
23/05/14 15:14
10צפיות
מקווה שיצליח ויגיע לעוד ערים רבות.

חה חה חה חה  אין אין אין עלייך את שכנה מהממת פשוט קורעתתתת אהבתי

23/05/14 16:58
9צפיות
אני משתדלת לקיים את המשפט כבד את שכניך והיה להם אות ומופת
רק טוב!!!
WOW יום השכן עוד לא שמעתי...
23/05/14 18:15
14צפיות
אנחנו הולכים ומאמצים את ה"ימים" של הגויים.
ולמה? בכל פעם שאני בחו"ל תמיד אני תופסת איזה חג שיש להם
לפי סדר הא-ב ואז החנויות בדר"כ סגורות...
נו טוב..שיהיה ,העיקר בשמחות.
שבת שלום - זה גם חג נכון?
איטפקהההה
23/05/14 19:20
9צפיות
איטפקהההה
נו איך תשמעי אם את לא כאן? הא??? אין כמו יום השכן מעניין מה יהיה החג הבא שיביאו לנו אני חושבת על מאכלים ליום השכן ויש לי כמה רעיונות מעניינים
ושבת? זה תמיד חג נהדר
אה גוטע שאבעס
רק טוב!!!
החג הבא עלינו לטובה הוא שבועות
25/05/14 14:58
7צפיות
להודיע לשכן להכין את המאכלים החלביים? להזכיר לו לבוא בלבוש חג - בלבן?

שבוע טוב
איטפקההההה
26/05/14 00:49
2צפיות
בוודאי! ומודע רק לשכן אחד? לכוווולם. זה החג שאני הכיייי אוהבת את המאכלים שלו!
לגבי הלבוש.... הכל מתקבל, איזו התחשבות מצידי
רק טוב!!!
איזה ג'ירף חמוד
23/05/14 15:08
14צפיות
מאחלת לו השתלבות והסתגלות נעימה .
º
23/05/14 17:51
5צפיות
טוק טוק יש מישהו בבית ???????
22/05/14 12:25
20צפיות
טוק טוק יש מישהו בבית ???????
נו.......... אופו כולם????
טוב כבר התלוננתי אתמול , מה להיות פולניה גם היום.....

נו בטח כולם בים מביטים אל האופק,
נושמים אויר צח, נהנים מהבריזה באויר הפתוח
אוכלים אבטיח עם בולגרית, שותים בירה
אחחחחחחחח , החיים הטובים ......
ורק אני המסכנה  יושבת במשרד
ועובדת , ועובדת , ועובדת , ..................
על אנשים בעינים ....

בסופו של יום עוד אנשים יאמינו לי

משפט מדהים שנכתב על יד ויליאם שקספיר
שלעניות דעתי היה נאיווי ורומנטיקן חסר
תקנה .

"הטל ספק בתנועתה של החמה, אך לעולם אל נא תטיל ספק באהבה."

מה אתם אומרים , נכון לא נכון ????
נו באמת
22/05/14 18:56
19צפיות
נו באמת
את עובדת על אנשים ואני עובדת ממש גררררר לא יאומן כי יסופר. וההוא מהצפון מפליג לו באיזה מקום וצוחק על כוווולם, איזו חוצפה, חבל על הזמן איףףףףףף אני כבר מתכננת את המחבת שלי משומן למשעי.
והמשפט שהבאת היום לא משהו ממש לא אוהבת לו, אפשר להחליף??? תעשי מאמץ, בין כה את לא עושה כלום כל היום נה ננני נננננה נה
אני במקום משפט מוסיפה היום תמונה.
שיהיה ערב נעים לכווווולם
רק טוב!!!

º
איפה גופרינקה??
22/05/14 20:41
8צפיות
º
23/05/14 09:32
4צפיות
חה חה חה חה
23/05/14 09:33
9צפיות
רק תדאגי שהמחבת לא תהיה חמה
אני אומרת
23/05/14 02:18
17צפיות

נכון
ומי זו ונוס
23/05/14 09:56
10צפיות
מהמעמקים, מה מה כמה איפה ??? ברוכה הבאה.
מייד מגישה צלחת של עוגיות שוקולד עם פצפוצי כוכבים וכוס מיץ צוף בטעם סודי בהחלט
רק טוב!!!
תודה תודה
23/05/14 17:46
17צפיות

חיפשתי וחיפשתי פורום שבו אוכל לשאוב קצת אנרגיות טובות וחיוביות
ומצאתי אתכם.

אשמח להצטרף. תודה על קבלת הפנים החמה
ונוססססססססססס
23/05/14 19:17
14צפיות
אנרגיות חיוביות?? זה מה את מחפשת?? למה לא אמרת קודם, מייד מעמידה את צי שפריריות הנילוס שיעבירו לך בסלסלות את אבקת התקווה שלנו מתובלת באנרגיות חיובית. אם את צריכה עוד, רק תגידי אנחנו עושים שליחיות כל ימות השנה 7/24
רק טוב!!!
אני צריכה מלאן!!!!
23/05/14 20:13
11צפיות

ואקבל את כולן בחיבוק ענק
באתי באתי והתגעגעתי
23/05/14 09:31
16צפיות
אתמול ביליתי יום שלם עם אימי לקחתי אותה אותה לסבב ביקורים אצל כמה מילדיה למעט 2 שמתגוררים רחוק וזה היה יום בריא ומהנה היא כל כך נהנתה.ואני זכיתי למלאאא ברכות ממנה

לגבי המשפט חני אני לא חושבת שהוא נכון משום שספק קיים בכל דבר.


רגע שאני יבין..... על מי את עובדת
או..... הנה את!
23/05/14 09:58
9צפיות
מאד חשוב כיבוד הורים. איזה כיף שעשית עם אמך. נהדר אני מאאאאד ממליצה!
ועל מי את עובדת גורפינקה??. ספרי ספרי לנו לא נגלה לאפ'חד
רק טוב!!!
מי זאת שמסתתרת מאחורי המסכה ????
23/05/14 13:25
12צפיות
"ספרי ספרי , האם מתוך הפרח יעלה הפרי ????

מי זאת ונוס הנחמדה שהצטרפה אלינו ,?????

וגופרא איזה יפה לך כל הכבוד,

ומה איכפת לך אם המחבת תהייה חמה ,
לא שמעת על מסאג מחבתות חמות ?????

ילדדודס, שיהיה לכולנו שבת שלווה ושקטה
עם המון המון אהבה
אני לא מקנאה בניקו הפעם
23/05/14 15:15
13צפיות
שבת נהדרת לכולכם
את צודקת גיופרינקההה
23/05/14 16:57
9צפיות
ממש אבל ממש אין צורך לקנא בו. אני מרקתי את כל המחבתות שימנתי צחצתי-- מה לא גרררר אני מחכה  לו בשקט
רק טוב!!!
º
27/05/14 10:00
3צפיות

עסקים נבחרים

עוד...
רוצה שהעסק שלך יופיע בתפוז עסקים?

האזור שלי בפורום
עוד בנושא הפורום


Flix
מקרא סימנים
ללא תוכן תגובה להודעה
הודעה חדשה אורח בפורום
הודעה מקורית הודעה נעוצה