לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר

בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
בס"ד

   ברוכים הבאים   

   תהליך החזרה בתשובה אינו תהליך קל. לא לאדם עצמו ולא לסובב אותו מאחר והוא מצריך שינוי משמעותי בחיים. כמעט תמיד השינויים האלה משפיעים רבות על הסובבים אותנו ו/או הסובבים אותנו משפיעים רבות על תהליך החזרה בתשובה. דבר זה עלול לגרום לבעיות ולחיכוכים רבים עם הסובב אותנו ובעיקר עם בני משפחתנו והחברה שאנו נמצאים בה. לא תמיד אנחנו יודעים איך להתמודד עם הבעיות וזקוקים לעזרה מרב או רבנית בעלי ניסיון עם חוזרים בתשובה, ולאוזן קשבת מאדם שעבר חוויות דומות ויכול לייעץ לנו כיצד לפעול בתבונה. מצד שני, גם הסובבים אותנו לא תמיד יודעים כיצד ללכת איתנו בין הטיפות על מנת לשמר את החיים בצוותא, בשלווה ובהרמוניה.

   פורום זה מיועד לכם, החוזרים בתשובה שביצעתם את ההחלטה שברצונכם לחזור בתשובה על מנת שתוכלו לחלוק את חוויותיכם, ההתלבטויות והבעיות הכרוכות בשינוי מהותי בחיים ושמו החזרה בתשובה. פורום זה מיועד גם לכם, בני משפחותיהם של החוזרים בתשובה. כאן תוכלו לחלוק במה אחת עם חוזרים בתשובה, ובני משפחה של חוזרים בתשובה, על מנת שתוכלו להתמודד עם החוזר בתשובה הפרטי שלכם ו/או לעזור לאנשים אחרים הנמצאים במצבכם.

   מן הראוי לציין שפורום זה מיועד לשומרי תורה ומצוות ושאינם שומרי תורה ומצוות כאחד.

   מטרת הפורום היא לא לעורר דיונים בנושאי הלכה או אמונה בשביל דיונים כאלה קיימים פורומים אחרים בתפוז. הפורום מיועד לאנשים שכבר החליטו לבצע את הצעד. מהסיבה הזאת הפורום לא מיועד כדי לשכנע את החוזרים בתשובה בטעות דרכם.

 

   כללי הפורום:

   1) אנחנו בפורום חוזרים בתשובה ולכן, בבקשה, אל תשכנעו אותנו לחזור בשאלה. בשביל לשכנע אנשים לחזור בשאלה ישנם פורומים אחרים בתפוז.

   2) פורום "חוזרים בתשובה" לא נועד לויכוחים על רקע דתי-אידיאולוגי. בשביל אלה קיימים פורומים אחרים בתפוז.

    3) פורום "חוזרים בתשובה" לא הוקם כדי להוות בימה להידברות בין הדתיים ללא דתיים. על כן, אין מקום בפורום לויכוחים בין הדתיים ללא דתיים גם לא ויכוחים פוליטיים בין הדתיים ללא דתיים.

   4) בפורום שלנו מדברים בשפה יפה ובכבוד לאורח השפה הנהוג בעולם הדתי-חרדי. הן בלי קללות אפילו לא קללות של סלנג, הן בלי ביטויים מיניים, עוד כיוצא באלה. מי שלא יכול לכבד את רגשות חברי הפורום - מוזמן שלא לדבר בפורום שלנו בכלל.

    5) בפורום שלנו מעצם טבענו כחוזרים בתשובה מכבדים את היהדות ואת מורי דרכה הרבנים. על כן בפורום שלנו מתייחסים בכבוד הן לתורה והן לרבנים ולא מקללים. זה לא אומר שלא ניתן להביע דיעה, אלא שצריך לעשות זאת מתוך הכבוד הראוי.

   6) הפורום אינו מיועד לשאלות הלכתיות. לצורך כך קיים פורום ייעודי בתפוז קהילות: 'לשאול את הרב'. כמובן ששאלות הלכתיות מפי חברי הפורום הקבועים, יתקבלו בברכה.

   7) דף הפורומים בתפוז קהילות, מחזיק חמש עשרה הודעות ראשיות בלבד. על כן, חברי הפורום מתבקשים שלא לקפוץ ולפתוח הודעה ראשית נוספת, כל זמן שנמצאת בדף הראשי הודעה קודמת של אותו גולש, או במשך זמן סביר מפתיחתה, כדי להשאיר מקום בדף הראשון גם לחברים אחרים בפורום.

     8) הערות והארות להנהלת הפורום, יתבצעו במערכת המסרים בלבד!

 

 

º
יום שני, ה' תשרי.
29/09/14 04:29
11צפיות
עשרת ימי תשובה:
29/09/14 04:30
19צפיות
בעזהי"ת
 
 
  עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים הם הימים שבהם הקב"ה בורא את החיים של השנה החדשה, וכדי שחסדו לא יגיע לרשעים, בימים אלו דן ה' את כל בריותיו. וכיוון שחפץ ה' להיטיב לכל ברואיו, ובמיוחד לבני עמו, שעל ידם יורד שפע וברכה לכל העולם, קרוב ה' בימים אלו לכל קוראיו באמת, ופותח יד לשבים בתשובה. לפיכך, אף על פי שהתשובה יפה תמיד, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה יותר ומתקבלת מיד, שנאמר (ישעיהו נה, ו): "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" (ר"ה יח, א; רמב"ם תשובה ב, ו). ובימים אלו, אפילו יחיד שעושה תשובה, מקבלים תשובתו כתשובת ציבור (פסיקתא רבתי).
 
  לפיכך ראוי לאדם לפשפש במעשיו בימים אלו, כדי לשוב ולתקן את כל אשר עיוות במשך השנה (רמ"א תרג, א). במיוחד יש לערוך חשבון נפש בעניינים שבין אדם לחברו, מפני שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו בלא שירצה תחילה את חברו (להלן ד). ומי שנמצא בסכסוך כספי עם חברו, אל יפסוק לעצמו היתר, מפני שאין אדם רואה חובה לעצמו, אלא ילך לרב, שיורה לו כיצד לנהוג. מנהג חסידים שעורכים חשבון נפש בכל לילה לפני השינה, ומתוודים על חטאיהם ושבים אל ה' (זוהר ח"ג קעח, א). ובעשרת ימי תשובה ראוי לכל אדם לנהוג כן.
 
  (פניני הלכה).
 
 
אמרה יהודית.
29/09/14 04:34
23צפיות
בעזהי"ת
 
 
     תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף משה ואהרן, בחטאם מתו.  שנאמר: יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי.
  (שבת נה).
 
  חלק מהותי מאוד מהדרך היהודית, הוא להידבק בצדיקים, לשמוע בקול עצתם וללמוד ממעשיהם. דווקא בשל זאת יש להטיל סייג לדברים, כדי שלא להגיע חלילה וחס לפולחן אישיות עד כדי הפיכתם לעבודה זרה. כי אפילו משה איש הא-להים, ואהרן הכהן הגדול, עדיין לא היו חפים מטעויות, עדיין לא היו חפים מחטאים – עד כדי שהיו צריכים לעמוד מול עונש חמור. ואם כך על בחירי האומה הישראלית, כל שכן על צדיקים ותלמידי חכמים בהמשך הדורות.
 
 
º
יום שלישי, ו' תשרי.
30/09/14 04:52
4צפיות
עשרת ימי תשובה: להדר במצוות.
30/09/14 04:53
11צפיות
בעזהי"ת
 
 
  כיוון שעשרת ימי תשובה הם הימים שבהם עיקר הדין לעולם ולאדם, נהגו כל בית ישראל להיזהר בימים אלו מכל איסור, ולהרבות בהם בתורה ותפילה, צדקה ומעשים טובים. וכן נוהגים להשכים בהם לבתי כנסיות לסליחות ותחנונים (רמב"ם תשובה ג, ד).
 
  יש נוהגים בימים אלו לדקדק יותר בענייני הלכה כגון כשרות. שאם בכל השנה מפני הדחק נוהגים כדעת מיעוט הפוסקים, בימים אלו נוהגים כפי שראוי לכתחילה לדעת רוב הפוסקים. למשל, ראוי בימים אלו לאכול בשר גלאט ולהדר בנטילת מים אחרונים לפני ברכת המזון.
 
  (פניני הלכה).
 
 
אמרה יהודית.
30/09/14 05:01
19צפיות
בעזהי"ת
 
 
  אמר ריש לקיש: מאי דכתיב; אִם לַלֵּצִים הוּא יָלִיץ וְלַעֲנָוִים יִתֶּן חֵן? בא לטמא, פותחין לו; בא לטהר, מסייעין אותו.
  (יומא לח).
 
  אפשר לבסס את ביאור הדברים, על פי ההבנה אודות חשיבות כוח הרצון של היהודי. הן חלילה לרעה – שאם הוא רוצה דברים רעים, מן השמים יזמנו לו דרך רעה, והן לטובה, שאם הוא מחפש להיטיב את דרכו – מן השמים יביאו אותו לדרך טובה.
 
  ועל זאת הוסיפו בביאור, שאמנם כן, אבל הרוצה חלילה טומאה, רק פותחים בפניו את האפשרות, אבל לא מאלצים אותו מעבר לכך – ורק הוא יהיה זה שיצטרך לבחור חס ושלום לרעה. ולעומת זאת מי שבוחר להיטהר ולהתקדש, לא מסתפקים מן השמים רק לפתוח בפניו את האפשרות, אלא מסייעים לו בפועל להגיע אל הקדושה והטהרה.
 
  המסקנה היא, בין השאר, שגם אם אין לנו שום מושג איך להתקדם אל החזרה בתשובה, עצם זה שנרצה ונשאף להתקרב ליהדות, כבר יביא אותנו לזכות להתקרב אליה – אפילו שכרגע אין לנו יכולת לעשות זאת באופן מעשי.
º
יום רביעי, ז' תשרי.
01/10/14 04:51
3צפיות
מצווה להרבות בסעודה בערב יום כיפור:
01/10/14 04:55
10צפיות
בעזהי"ת
 
 
  מצוה להרבות באכילה ושתיה בערב יום הכפורים. וכן דרשו חז''ל (בברכות ח: ור''ה ט.), ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה לחודש מתענים והלא בעשירי מתענים, אלא לומר שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. וימעט מלימודו בכדי שירבה באכילה וכן ימעט ממלאכתו בכדי שירבה בסעודה. ולכן העושה מלאכה בערב יום הכפורים אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה.
 
  (ילקוט יוסף).
 
 
אמרה יהודית.
01/10/14 05:00
13צפיות
בעזהי"ת
 
 
  אין התורם נכנס לא במנעל ולא בסנדל, ולא בתפילין ולא בקמע! שמא יעני, ויאמרו מעון הלשכה העני! או שמא יעשיר, ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר! לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות, כדרך שצריך לצאת ידי המקום. שנאמר: וִהְיִיתֶם נְקִיִּים מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל. ואומר: וּמְצָא חֵן וְשֵׂכֶל טוֹב בְּעֵינֵי אֱ-לֹהִים וְאָדָם.
  (שקלים ג).
 
  יהודי אינו יכול להתנהג כאילו הוא לבד בעולם. עליו לחפש לגמול חסד עם הזולת, ואם יש צורך וביכולתו לעשות כן – להוכיח את חברו ולדבר עמו ביראת שמים. היות שכך, לא פלא שחכמי ישראל הורו להתרחק ממעשים שיגרמו להעלות עליך חשד בעיני הבריות. כך למשל, באמרה זו, מי שהיה נכנס לתרום את מטבע מחצית השקל, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עושה זאת באופן שלא תוכל להתעורר סביבו תהייה – האם ושמא הוא שלח ידו וגנב מהקופה.
ארבעת הימים הנוראים לפני יום כיפור
02/10/14 02:30
1צפיות
וכיצד מתכוננים ליום כיפור  http://www.hidabroot.org/he/video/60411
º
יום חמישי, ח' תשרי.
02/10/14 03:50
2צפיות
יום הכיפורים הוא חג לכל דבר, ויש לכבדו בהתאם!
02/10/14 03:53
10צפיות
בעזהי"ת
 
 
  כמו שבתות וחגים, גם יום הכיפורים נקרא 'מקרא קודש', שנאמר (ויקרא כג, כז): "אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם…" לגבי שבתות וחגים משמעות המצווה לענג את היום ולכבדו, וכדברי חכמים (ספרא אמור יב, ד): "ובמה אתה מקדשו? במאכל, במשתה ובכסות נקייה" (רמב"ם יו"ט ו, טז; שו"ע תקכט, א). אולם ביום הכיפורים שצריך להתענות, המצווה לקדשו נותרה על ידי כיבודו בכסות נקייה. וכפי שאמרו חכמים (שבת קיט, א), שעל יום הכיפורים אמר הכתוב (ישעיהו נח, יג): "לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד" – "שאין בו לא אכילה ולא שתיה, אמרה תורה: כבדהו בכסות נקייה" (רי"ף ורא"ש יומא ח, ט).
 
  רבים נוהגים ללבוש ביום הכיפורים בגדים לבנים, נאים ומכובדים, כדוגמת מלאכי השרת, שביום הכיפורים אנו נקיים מחטא, ואיננו נגררים אחר תאוות הגוף כמלאכי השרת. וכן נוהגות נשים רבות ללבוש לבן, אבל מקפידות שלא להתפאר בתכשיטים ובגדים מקושטים ביום הכיפורים, מפני אימת יום הדין (מרדכי, רמ"א תרי, ד; מ"ב טז-יז). גברים רבים מיוצאי אשכנז נוהגים ללבוש 'קיטל', שהוא בגד לבן שרומז לשני עניינים. האחד כדוגמת מלאכי השרת, והשני כדוגמת תכריכים של מתים, שעל ידי זה הלב נשבר ונכנע ומתעורר לתשובה.
 
  מצווה לנקות את הבית לכבוד יום הכיפורים, ולפרוש על השולחן מפה נאה, כפי שנוהגים לקראת שבת (מרדכי, רמ"א תרי, ד; ערוה"ש ב). ומצווה להתרחץ לכבוד יום הכיפורים כפי שמתרחצים לקראת שבת. ויש נוהגים גם לטבול במקווה.
 
  (פניני הלכה).
 
 
אמרה יהודית.
02/10/14 04:02
10צפיות
בעזהי"ת
 
 
אמר רבי לוי: קשה גזל הדיוט, יותר מגזל גבוה!
  (בבא בתרא פח).
  
  בעניינים הלכתיים מסויימים – שאין כאן המקום להאריך בהם, החמירה התורה הקדושה בגזל מסתם יהודי – יותר מאשר מגזל רכוש בית המקדש!! יש בכך ללמדנו דרך מוסרית אחרת לגמרי מאשר חושבים האנשים בשוק: שלגנוב אחד את השני זה איכשהו בסדר, ואולי אפילו חוש עסקי מפותח, אבל לעומת זאת לגנוב מקופת הצדקה בבית הכנסת זה כבר חטא בל יכופר. לא כן הדברים! הדרך היהודית מתחילה מהקפדה על גמילות חסד איש לרעהו, ולהתרחק מהגזל. שלא תחשוב להיות חוזר בתשובה שמדקדק מאוד בתפילה ובתורה ובמעלות נשגבות, ומעגל פינות בכל הנוגע לבין אדם לחברו...
 
 
º
למה אני לא מצליחה למצוא רב שירצה להיות רב שלי
01/10/14 17:38
15צפיות
º
מה, מי, איפה?
01/10/14 17:57
8צפיות
תשאלי את הרב חיים יפה אם הוא מוכן להיות הרב שלך
01/10/14 18:16
13צפיות
רב עדין ונעים הליכות  0527629427
º
ניתן לפנות לארגון הידברות שיצמידו לך רב/רבנית. בהצלחה!
01/10/14 20:14
6צפיות
מה בדיוק את מחפשת?
01/10/14 23:24
5צפיות
פוסק הלכות או מורה דרך?
או אולי כותל מערבי?

או אולי מישהו שיעזור לך לפשט את העקמומיות שבחייך?

אם התשובה לשאלה הזאת לא ככ ברורה לך, אני חושב שבירור שלה מאוד יעזור לך למצוא רב..

ועוד משהו קטן:
את מחפשת מישהו גדול כמו רב עיר או ראש ישיבה, איזה מין סמכות מוחלטת כזאת, או מישהו לדבר איתו בגובה העיניים?

בכל אופן - בהצלחה
חיזוק אמונה
30/09/14 21:39
54צפיות
אני עובר תקופה לא קלה בחיים.
אני כמובן מנסה ככל יכולתי להבין מה ה' מנסה לשדר לי בקשיים שאני חווה ולתפקד הכי יהודי שאפשר במצב הזה, גם כשאני לא מושלם ומושחז ולא תמיד מגיב תוך אמונה חזקה ולפעמים יש "חלושס" ועצבות וגם הסובבים נוכחים בזה מיד.
אני זקוק ומאוד אודה לכם על המלצות לספרים שבהם אפשר לחזק את האמונה, להסתכל על הקושי ולראות מבעד לנסתר את דבר ה'.
כמובן שעדיף ספרים עם פירוש השווה לכל נפש, שאוכל ללמוד לבד אף שלא למדתי בישיבה ויחד עם זה עמוקים ומחזקים.
אשמח לכמה שיותר אפשרויות שאוכל אח"כ לגשת לאתר ספרים ולראות מה הכי מדבר אלי כיום.
תודה מראש
 
º
ככה בשלוף, נראה לי מתאים להמליץ על: בגן האמונה.
30/09/14 23:05
16צפיות
º
תודה. קראתי בעבר. ספר מחזק.
30/09/14 23:25
16צפיות
גם ממליץ על בגן האמונה
30/09/14 23:40
20צפיות
ספר מדהים. גם אם קראת בעבר תקרא שוב ושוב. קראתי כמה פעמים.
º
אז "נר לרגלי" ענייני אמונה וביטחון של הרב לוגאסי
01/10/14 17:31
12צפיות
רעיון בנוסף
01/10/14 14:45
38צפיות
בדרך כלל, החיזוק האמיתי נעשה אחרי שעוברת התקופה הקשה.
בתקופה נורמטיבית יותר קל לעשות את חשבון הנפש והחיזוק, ושם נוצרת המיומנות הזו לראות בקושי ובהסתר את ה' (לא כל כך את דברו, אבל את נוכחותו והשגחתו). 
כלומר, אם אינך מיומן בכך עדיין, קשה לרכוש את המיומנות ברגע של הסערה והטביעה. את הכישורים לשחות טוב בזמן של סערה, יותר נכון וקל לרכוש לאחר שחלפה הסערה, והים רגוע ופנוי ללמידת טכניקות ויכולות (בהסתמך על זכרון הקושי בזמן הסערה). 
 
לכן נשים מחזקות עצמן ביעילות לקראת הלידה לפני הלידה, ולא כאשר התחילו הכאבים והניסיונות. אז הן עושות שימוש מועיל ומקל בחיזוק שרכשו קודם לכן
זמן החולשה והכאב אינו הזמן המתאים לחזק את השרירים. הזמן לחזקם הוא בשעת הכוח והנינוחות. בזמן החולשה הבא, הכוחות שנרכשו יעמדו לשימושך הטוב. 
º
מסכימה מאד.
01/10/14 17:29
5צפיות
º
יפה מאד!
01/10/14 22:09
3צפיות
אני אוסיף ואמליץ
01/10/14 22:07
13צפיות
על הספר 'חמישה ספרי אמונה' של ישעיהו ליבוביץ'. ספר מעולה שמעמיק ומחדד את עניין האמונה בה' תוך קבלת ההשגחה האלהית בעולם כפי שהיא. וגם כתוב בשפה פשוטה ושווה לכל נפש. מומלץ מאד
שאלות באמונה?!?!?
01/10/14 21:41
17צפיות
ו' תשרי תשע"ה רבני בית ההוראה
השאלה:
לגבי התורה שבעפ , אם משה רבנו קיבל את כל המסורה על הר סיני איך יתכן שהיו פעמים שלא ידע מה לענות לעם ישראל (לדוגמה בנות צלפחד ) .
למה רבי משה בן מימון כותב שאינו מאמין בשדים , ובקורבנות (קורבנות היו רק מפני שהעם רגיל בכך ולכן אלוקים נתן לנו אותם , מורה נבוכים )
הרי שניהם כתובים במפורש בתורה ? ואיך תפילה יכולה להחליף קורבנות ? חצי מהתורה היא לשווא ?
כתוב שלפני שנשמה יורדת לעולם הנשמה מסכימה לכל מה שיקרה לה . איך הנשמה יכולה להתחייב לגבי הגוף הרי הגוף הוא ישות נפרדת ? הגוף נענש בחיבוט הקבר וביאוש של חיים בעולם הזה
יש פעמים שכתוב בתורה יהרג ובל יעבור , (3) האם מישהו שרוצה להתאבד יכול להעמיד את עצמו במצב כזה רק כדי לאבד את חייו ? האם יש דרך להתאבד ולא ללכת לגיהנום ?
כתוב בגמרא שהעולם יגיע לסופו במלאת לעולם 6000. שנה
מדוע הרבנים לא מזכירים שזאת רק דעה אחת אם איני טועה יש מחלוקת ואם המשיח לא יבוא עד אז אז היהדות היא לא אמת ?
איך להילחם במרה שחורה לפי התורה ?
אני מחלל שבת ( אני אומר קדיש על אבי שנפטר . האם בדיעבד יצאתי ידי חובה ? (אני לצערי נחשב מזיד מפני שהייתי דתי בעברי )
מצטער על כמות השאלות
תשובה:

שלום רב
א. לעיתים הקב"ה העלים ממנו הלכה לצורך תכלית מסוימת, כמו שמצינו בפרשת זימרי שנתעלמה ממנו ההלכה של קנאים פוגעים בו כדי שיבוא פנחס ויטול שכרו [ראה אליהו מזרחי פ' בלק].
ב. אין כזה דבר לא מאמין בשדים, הדבר מוזכר במדרשי חז"ל וכידוע משלמה המלך, יש לכך גם השלכה הלכתית לגבי השארת אדם לבדו בבית הכנסת כמובא בשו"ע בסי' צ, אלא שלדעת הרמב"ם דבר זה בטל בזמנינו וכרגע הם אינם מצויים במקומותינו.
ג. ההנחה שהרמב"ם "אינו מאמין בקרבנות" חלילה הוא ודאי משולל לגמרי, שהרי מצוות רבות בתורה נוגעות לעבודת הקרבנות בבית המקדש וחיובי התורה אינם בטלים לעולם. אלא שהרמב"ם כדרכו נתן טעם למצוה זו על פי תורת הנגלה, ולדעתו הטעם הפשוט למצוה זו הוא כדי להתאים את עבודת ה' לסוג העבודה שהיה מוכר בימי קדם גם אצל עובדי אלילים. כמובן גם הרמב"ם יודע שמלבד הטעם הפשוט יש למצוה זו כמו לשאר המצוות טעמים גבוהים על פי סוד, וגם הרמב"ם מודה שחשיבותה של כל מצוה היא למעלה מהשגת אנוש.
ד. תפילה אינה מחליפה קרבנות, אלא בזמנינו שאין לנו קרבנות בבחינת מה גם זה מועיל. הראיה לכך, שהרי אדם שעובר עבירה בשוגג יתחייב להביא קרבן חטאת על שגגתו למרות שקרא פרשת חטאת בתורה.
ה. הגוף אינו ישות נפרדת אלא הוא כעין לבוש לנשמה, ובאמת של הדברים אין לו כל חשיבות ביחס אליה, וכל תפקידו לשרת אותה.
ו. אין דרך להתאבד ולא ללכת לגהנום, כמו כן אסור לאדם להכניס את עצמו לאונס, זו סוגיא הלכתית מפורסמת שיש לה השלכות רבות ומגוונות, אלא שאם יבוא לידי כך יהיה חייב למסור נפשו גם אם גרם לכך בידים.
ז. כל העתידות אינם מענינינו תפקידנו לעבוד את הקב"ה ולקיים מצוותיו.
ח. הדרך להלחם בדיכאון שהוא אגב המחלה מספר 1 בעולם המערבי הוא לחיות בשביל תכלית. כך שאין צורך בעשייה יהודית מסוימת, עצם התפיסה היהודית שהאדם הוא נזר הבריאה ויש לו תפקיד די בה כדי להפיח רוח חיים באדם. אדם שמבין שכל מעשה שלו הוא משמעותי ביחס לכל הבריאה בעולם הזה ובעולם הבא, לא יכול להיות עצוב.
ט. אינני מאמין שאדם מעמיק כמוך ובעל ידע כמוך מסוגל לחלל שבת, שהרי זה טפשי ביותר לעשות דבר שאתה מודע לחומרתו. אעפ"כ אתה מחוייב לומר קדיש על אביך.
כתבו על השטר החדש "די להתבוללות"
הודעה זו מכילה תמונות
01/10/14 10:53
21צפיות
"די להתבוללות" על שטר ה-50 שקלים החדש
על שטר החמישים שקלים החדש מופיעה דמותו של שאול טשרניחובסקי שהתחתן עם נוצריה וסירב לגיירה. כעת, מתרחבת לה יוזמה לחתום על השטר החדש "די להתבוללות"
 
מדינת היהודים הנציחה מתבולל: אזרחי ישראל נחשפו בשבוע האחרון לשטר החדש של החמישים שקלים ועליו מופיעה דמותו של שאול (סאול) גוטמנוביץ' טשרניחובסקי, שהתחתן עם נוצריה וברבות השנים סירב לשכנע אותה להתגייר כפי שביקש ממנו הרב הראשי דאז.
שאול התחתן כאמור עם מלניה קרלובנה, אישה נוצרייה שנהגה להשתתף בטקסים דתיים של הכנסייה ובשלב מסוים אף עברה להתגורר עם בתם איזולדה, בבית הפטריארך היווני של סן סימון בירושלים, לאחר זמן גם טשרניחובסקי הצטרף אליהן. את טקס הלוויה שלה בבית הקברות הנוצרי בחיפה, ניהל כומר פראבוסלבי.
ברבות השנים ניסו לא מעט רבנים לדבר על ליבו שיפעל לגיירה ביניהם היה הרב הראשי דאז, הרב הרצוג והרב הצבאי הראשי הרב שלמה גורן, אך תחנוניהם לא הועילו.
בנצי גופשטיין, יו"ר ארגון להב"ה העוסק במניעת התבוללות, אמר בתגובה ל"כיכר השבת": "תראה, לא להשתמש בשטר הזה הייתי יכול לומר אבל אף אחד לא יעשה זאת. אני ראיתי כמה אנשים שחתמו על השטר הזה 'די להתבוללות' ואני חושב שזהו פתרון טוב".
"אני חושב שזו בושה שמדינת ישראל בחרה להנציח על השטר שלה דווקא מתבולל", קובל גופשטיין ומוסיף כי "לא חסרים רבנים ואנשי רוח אמיתיים שאפשר לשים אותם על השטרות".
לדבריו, "הבעיה של האיש שמופיע בשטר היא שהוא לא רק אשכנזי אלא גם מתבולל. חבל שלא נשמע קול זעקה בנושא הזה. צריך לדעת מי הם הדמויות האמיתיות שראויות לחיקוי".
קיבלתם שטר 50 שקלים חדש, הביעו את מחאתכם לשם שמיים. חתמו עליו "די להתבוללות".
מסתבר שיש אלפים אלפים של זיופים אז הנה איך לזהות את המזויף?
01/10/14 16:44
15צפיות
סוכות
28/09/14 01:42
17צפיות
יש לי בעיה אני גרה בבנין יש לי מרפסת והייתי עושה שם את הסוכה .השכן מעליי סגר את החלק למעלה שהיה פתוח שזה אומר שמעל המרפסת שלי יש תקרה ואני לא יודעת אם אפשר לעשות סוכה .הבעיה גם שמחוץ לבניין גם לא ניתן לעשות סוכה .מה עושים במצב כזה
כתבת "ואני לא יודעת אם אפשר לעשות סוכה"
30/09/14 23:36
12צפיות
אז התשובה היא שאי אפשר לעשות שם סוכה לאחר שהשכן בנה מעל.
 
הנה בקיצור הלכות סוכה https://www.youtube.com/watch?v=cYTjlnx9HUY
º
לוודא אם יש שטח של מרפסת שלא מכוסה בתקרה.
01/10/14 14:46
10צפיות
קודם כל אפשר להירגע, אישה פטורה מסוכה.
01/10/14 17:30
11צפיות
אז בלי לחץ. ואם בכל זאת את רוצה לקיים מצוה שאת לא חייבת בה - אין שום אפשרות בחצר הבניין? למה?
פדיון כפרות
30/09/14 19:10
12צפיות
מה סכום הכסף הנדרש על מנת לקיים ?
תודה
 
 
º
מספיק מטבע של אגורה ולמהדרין - 16 ש"ח
30/09/14 20:42
7צפיות
º
תודה רבה !
30/09/14 21:31
7צפיות
השבת לפני 7 שנים התחלתי לשמור שבת
28/09/14 00:28
75צפיות
עברנו יחד הרבה עליות וירידות אבל ברוך ה' שלא עזב חסדו מאתי וזיכה אותי לכל הטוב.
לפני 8 שנים, ביום כיפור, התחלתי להשים כיפה
28/09/14 08:23
53צפיות
זה מדהים כמה החגים משפיעים על היהודי
º
אצלי, כשהיה, בחג השבועות...
29/09/14 04:34
15צפיות
º
חג קבלת התורה
29/09/14 16:11
20צפיות
º
גאה בך הכי בעולם!!!
28/09/14 12:02
22צפיות
º
שבת תשובה...
28/09/14 13:18
25צפיות
גם אני לפני 7 שנים. הנה סיפורי:
29/09/14 18:23
28צפיות
אשריך שזכית
01/10/14 20:50
18צפיות
אשריך שזכית שהשבת הראשונה שלך היתה שבת תשובה, המלווה בכל תחושת ההתרוממות שלקראת יום הכיפורים.
השבת הראשונה שלי היתה גם לפני כ-7 שנים, קצת לפני פורים. לא התחלה מרוממת במיוחד אך מאז גם חוויתי עליות וירידות (וברוך ה' יותר עליות )
º
אני רואה שמוטיב ה-7 חוזר פה בפורום
01/10/14 21:30
4צפיות
º
טוב זה לא חוכמה הרי הוא מוטיב חוזר גם בכל היהדות
01/10/14 21:37
4צפיות
תשליך
21/09/14 22:23
49צפיות
היי 
אפשר לקבל קצת יותר פרטים על תשליך
למה הוא נועד
ואיך עושים אותו?
תגובה
22/09/14 01:39
103צפיות
"אחר תפילת המנחה ביום הראשון של ראש השנה, נוהגים ללכת על יד שפת הים או הנהר, או באר מים חיים, או בור, לומר "סדר תשליך".  המטרה שלו היא אקט חיצוני שנועד להביא לידי התעוררות פנימית באדם למציאות של התבוננות במעשיו, התנקות והשתפרות לעתיד לבוא. הראשונים לא הזכירו את המנהג. המהרי"ל הזכיר זאת.  מקור שם המנהג בפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" , ישנם מספר טעמים למנהג שהשתרש ברוב קהילות ישראל עפ"י הפשט ועפ"י הסוד.
אזכיר חלקם. ישנו הטעם שהוזכר במדרש תנחומא לזכור עקידתו של יצחק. שם מסופר כי בדרך לעקידה אברהם נתקל במחסומים רבים מצד המלאך שתכליתו הייתה למנוע ולעכב את אברהם מלקיים את הציווי האלוקי (ואת כל האנושות...) אשר "התלבש" כנהר. אברהם כוסה במי הנהר עד צווארו עד שאמר "הושיעני אלוקים כי הגיעו מים עד נפש" וסדר התשליך הוא זכר לדבר שהתקיים בראש השנה. 
טעם נוסף, נאמר במסכת הוריות דף יב\א  "תנו רבנן: אין מושחים את המלכים אלא על המעיין, כדי שתמשך מלכותם שנא' ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם [וגו'] והורדתם אותו אל גיחון". הגרעין של ראש השנה מעל לכל הוא המלכת מלכותו של האלוקים בעולם למען הכרה מצד האנושות כי הוא היוצר לכל יצירה כפי שמבקשים בתפילות ראש השנה "מלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך"  ו-"תמלוך אתה ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך" , "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" וכו'.
יש שמהדרים לקיים את התשליך במקום שיש בו דגים -  יש ראו בכך טעם ללימוד מוסר לאדם שכשם שעיני הדג פקוחות תמיד כך  עינינו צריכות  להיות פקוחות על מעשינו, טעם נוסף - מה דגים נדרשים למים לחיות כך אנו נדרשים לתורה לחיות שאין מים אלא תורה.  "בעל הלבוש" כתב את טעמו במשל לדגים הנאחזים במצודה, כך אנו בראש השנה נאחזים במצודת הדין ומכאן מגיעים לידי הרהורי תשובה וכיוצ"ב טעמים נוספים.
הוא מיועד לגדולים שהגיעו לגיל מצוות. לגבי נשים, הרה"ג אלישיב זצוק"ל כותב כי נשים אשכנזיות יאמרו תשליך בנפרד וכך נוהגות להקפיד. הרב עובדיה יוסף זצוק"ל כתב כי אינן חייבות לצאת לאומרו ואכן ספרדיות לא נהגו בכך, גם על פי הסוד. באחת מתשובותיו של הרה"ג בן ציון מוצפי הובן לי כי תוכל לאמרו ביחידות בביתה. 
בשנה שעברה, השם זיכני להכין סרטון בנושא המדמה תשליך בים ובו ליקוטים מהנוסח הנאמר.

https://www.youtube.com/watch?v=NVKazUX-eoo

שנה טובה ומבורכת.

 

 
º
אכן, יכולה למלא גיגית קטנה במים ולעשות בביתה.
22/09/14 07:12
41צפיות
זה בחג עצמו
22/09/14 09:25
38צפיות
ואני לא גרה ליד ים..
אם אכן אני עושה את זה בגיגית- כמה מים יש לשפוך עלי?
ומה עלי להגיד בזמן שאני עושה זאת?
 
לא שופכים מים,
22/09/14 16:36
52צפיות
ממלאים קערה קטנה או גיגית במים ומקריאים את מה שכתוב במחזור של ראש השנה. יש לך?
אם לא, תדפיסי:
יש פה סדר כמנהג הספרדים: http://www.babakama.co.il/downloads/item/id/67#pre...
יכולה לדלג על הדף הראשון וחייבת לדלג על הקדיש בסוף.
אם את מסתבכת תגידי לי ואסביר לך בטלפון או בצורה אחרת.
כתיבה וחתימה טובה
תודה
22/09/14 20:26
46צפיות
לא צריך להגיד איזה משפט עם תשליך?
כי  לא מופיע במה ששלחת לי
º
מה שכתוב זה מה שאומרים :)
23/09/14 20:50
18צפיות
º
תלחצי על 'הורדה'
24/09/14 04:13
14צפיות
º
ישר כוח.
22/09/14 21:07
20צפיות
לימודי יהדות
20/09/14 22:59
55צפיות
היי,
הופניתי מפורום "דתיים"- אמרו שם שאולי תוכלו לעזור לי: מישהו מכיר מסגרות המציעות לימודי העשרה ביהדות לדתיים, באזור המרכז? אני מחפשת שיעורים המתקיימים באווירה יותר אינטלקטואלית, פחות דרשנית-מטיפה [אם כי, נופך רוחני יכול להיות יתרון גדול מבחינתי], יכולים לכלול לימוד תורה ועיסוק בפרשת שבוע/חגים/היסטוריה/מנהגים/דמויות ביהדות ועוד.
 
בבקשה, אשמח למידע. תודה :) 
 
תבדקי בקשר לשיעורי ערב בכל אלה
21/09/14 01:55
51צפיות
 
מדרשה מקסימה ובית חם.. בד"כ המדרשה היא של לימודי ערב (18:00-23:00 והבנות עובדות ביום, אבל בקיץ יש שם תכנית מלאה.. המרצים מעולים, והבנות מקסימות ממש. נראה לי שיכול לעניין אותך. האתר שלהם www.pnimiyut.org והאחראית על השיעורים 052-4500444
 
יש מדרשת ערב בת"א: שושנת אביב, מדרשה של ראש יהודי 0524295589
 
יש את מדרשת סלה בבני ברק ברח השל"ה 13 ועוד מדרשות http://www.ll144.co.il/midrashot.aspx
 
בהצלחה רבה רבה
º
21/09/14 12:41
7צפיות
º
ממליץ לפנות לארגון הידברות. בהצלחה!
21/09/14 14:12
21צפיות
אוקיי, תודה לכם.
22/09/14 01:16
20צפיות
במיוחד למי שהשקיע עם הקישורים :)
º
לוח מודעות
21/09/14 12:48
24צפיות
מתוק מדבש ונופת צופים! חדש שו"ת של הגאון הרב מאיר אליהו
19/09/14 12:06
30צפיות
כל השאלות והתשובות באתר ובחינם. ממש כמו שעשה הגאון הרב מוצפי שליט"א
 
סופש במלון הכרת היהדות. מומלץ! פנסיון מלא!
21/09/14 01:47
25צפיות
נושא:
ציבור חילוני משכיל מיועד לציבור:
שלום סרברניק , צבי עינבל, כפיר שחר, דודי ברוורמן, יעקב אליצור שם המרצה:
בית הארחה בית וגן מקום האירוע:
רח´ הפסגה 8 כתובת:
ירושלים עיר:
ירושלים והסביבה מיקום גיאוגרפי:
שני יום בשבוע:
13/10/2014 תאריך:
16/10/2014 עד תאריך:
12:00 שעה:
1050 ש"ח עלות השתתפות:
חיה (ויקי) 050-4119278 איש קשר:
במפגש תהנו מנופש יחודי לכל המשפחה ברמת אירוח גבוהה ובשילוב הרצאות וקבוצות דיון בנושאים הבאים:

תקשורת חיובית במשפחה | החיים שמעבר לחיים | בחירה חופשית | איכות חיים | מהי אהבה | עולם החומר והמדע משמעות החיים | מציאות הבורא | מהותה הרוחנית של השבת

בזמן ההרצאות יהנו ילדיכם מחוגי העשרה, טיולים ומופעים חינוכיים.
צוות שמרטפיות מסור ישמור על הפעוטות.

מחירים:

מבוגר: 1050 ₪ לכל האירוע
ילד: 525 ₪ עד גיל 12 (בחדר הורים)
תינוק: 180 ₪ (עד גיל שנתיים)
סטודנט: 650 ₪ (בחדר גן)
המחירים כוללים פנסיון מלא

לפרטים והרשמה:

צפון: גילה 050-4119533
ירושלים: תהילה 02-5373413
מרכז: חיה (ויקי) 050-4119278
דרום: יעקב 050-4119328
מודיעין: ניסים 054-8053146
זכרון יעקב: יצחק 052-7154321
 
º
האם ניתן לקבל את הנייד של בנו הרב ישראל ?
14/09/14 09:47
23צפיות
º
על איזה רב אתה מדבר? מה שם משפחתו?
21/09/14 18:32
9צפיות
º
אהבתי את הרעיון. שכוייח
21/09/14 14:13
12צפיות
לפי העדה שלך ולפי הרב אליו אתה מתחבר. קו לשאלות בהלכה
22/09/14 00:13
18צפיות
ספרדים:

1.בית הוראה "יורה דעה" של הרב מחפוד שליט''א:
טלפון: 03-6765888
בימים: א-ה בשעות: 17:30-20:00
לשאלות הלכה עפ"י שיטת הספרדים.
(בפסח עונים גם במהלך שעות היום).

2. בית הוראה "משפט וצדק", של הרב מאיר מזוז שליט''א , כסא רחמים:
טלפון: 5747316 –03
ימים: א-ה שעות: 19:00-20:30
יום שישי בשעות: 11:00-12:00
לשאלות דחופות ישר להתקשר לנייד: 0507-739-292

3.רבנות חולון,הרב אברהם יוסף שליט''א:
טלפון ישר אל הרב: 03-5051951
ניתן להתקשר עד הצהרים.

4.הרב בן ציון מוצפי שליט''א:
מספר טלפון בבית: 5811847- 02

אשכנזים:
1. הרב וואזנר שליט''א ,בני ברק:
טלפון: 03-5704432
בשעות: 9:15-10:00 , וגם 17:00-19:00

2.הרב קליין שליט''א, בני ברק:
טלפון: 03-5799454
שעות: 19:00-24:00

3. הרב אולמן שליט''א, בני ברק:
מ- 23:00 לשאלות דחופות שלא סובלות דיחוי 03-5743805

4.הרב שטרן שליט"א, בני ברק:
מספר טלפון: 03-5742364
שעות: 13:00-14:00 , וגם 21:00-22:00

5."קו ההלכה"-ע"י מורי הוראה מבית הדין של הגאון הרב קרליץ שליט"א:
טלפון: 1-599-501-111
שעות: מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 2 בלילה.
(המוקד פועל ע"י הפניה אוטומטית לבית הוראה, או לבית של מורה הוראה שעונה בשעה זו).

6."מענה ההלכה"-ע"י מורי ההוראה של הגאון הרב גרוס שליט"א:
טלפונים: 073-724-6000 073-724-6000
שעות: 24 שעות (בשעות 1-5 בלילה זה לשאלות דחופות).

7. קו ההלכה על פי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. מ-8:00 בבוקר עד 1:00 בלילה, בטלפון: 073-7860860
השם ירחם על מי שגולש בלי חסימה!
30/09/14 11:20
10צפיות
חסימה בחינם למחשב , לאנדרואיד או לאייפון!!
בנים ובנות הזהרו!!!
יום הכיפורים! מומלץ מאוד לכל אדם או בת לקנות סט מחזורים
30/09/14 10:06
10צפיות
אפשר לקנות בכל חנות ולא דווקא מפה.  סט מחזורים לחגים:
 
 
 
 
 
זה אומנם הכי זול למצאתי אך אתם יכולים גם להכנס לכל חנות קדושה ליד מקום מגוריכם.
יש לכם שאלה לרב בקשר להלכות שבת או האםמותר לכם לצום או בכללי
30/09/14 09:38
8צפיות
שאלות בהלכה:
 
ספרדים: הרב אלון כהן  052-8266666   הרב בן אדמון  054-8458035  (הם רבנים בקיאים ומאוד עדינים) מומלץ!!
אשכנזים: הרב האשכנזי של חולון  הרב גור אריה 052-2452151
רוצה לזכות את הרבים? אפשר גם בחינם!!
30/09/14 14:35
5צפיות
מאלוף לקפוארה גוי בברזיל לעולמה של היהדות

רוצים לשמוע את סיפורו האישי והמדהים?
התקשרו עכשיו לערוץ הידברות והזמינו אותו להרצאה בביתכם
ללא תשלום לזיכוי הרבים!
073-2221290
עוד לא קניתם סט ארבעת המינים? מצאתי ממש זול בכל ההידורים
02/10/14 02:32
2צפיות
אולי כדאי לנסות את זה?!?
 
מה, לא כדאי שבעל תשובה ילבש שחור-לבן?
17/09/14 20:55
99צפיות
האדמו"ר מביאלה בשיחה עם מרכז "מענה": בעלי תשובה צריכים להיות מאוזנים ומרוצים.
השיחה המלאה עם האדמו"ר בקישור הבא:
 
מומלץ!!
ראיון מאלף.
17/09/14 22:01
72צפיות
בעזהי"ת
 
 
  אגב, אם רק אתייחס לדבר הכותרת, אז בשונה מכובע וחליפה - שחור לבן פשוט מאוד מומלץ בעיני לחוזר בתשובה, כשמבחינתי השחור יכול להיות גם ג'ינס.
קשה לי להסכים עם זה.
18/09/14 08:07
53צפיות
בעיניי השחור-לבן נתפס חזק מדיי בהוויה הישראלית כמשהו 'חרדי' וקיצוני, וכך גם בראש של מי שהיה פעם חילוני בעצמו ומבלי משים הוא מתלבש בצורה שבעיניו לא באמת יפה או מתאימה אלא רק כדי להיות כמה שיותר חרדי.
ובכלל, אני רואה את העניין של הלבוש כחלק מההתבטאות העצמית ואחרי תקופה מסוימת של בחירת בגדים מסיבות חיצוניות ולא כי בא לי באמת ללבוש אותם - מגיעה תקופה שאי אפשר יותר לכלוא את הרצונות האלה בתוך הבטן.
אז קשה לי להסכים עם זה.
שחור לבן זה בלאו הכי לא את.
18/09/14 15:10
51צפיות
בעזהי"ת
 
 
 
  כמובן שאם בשביל חוזר בתשובה, שחור לבן זה מכוער, אז אסור לו ללבוש את זה. כי מעבר לדברים שהם שורת הדין הפשוטה ביותר ללא החמרות במאומה - כל דבר אחר שגורם להרגשה רעה, כמעט ויש לומר שאסור לנהוג בו. שאם אתה מחפש החמרות, תחמיר בלהיות יהודי שמח ומצליח בחייו - ובדגש על חייו הגשמיים (ואין הכוונה רק לרמת הכנסה, אלא לעיסוק שהוא אוהב ומרגיש שבכך הוא ממצה את יכולתיו וכו', כמו שקראנו כולנו במקום שבעלי תשובה עומדים ח"ב).
 
  מנגד, ללבוש מכנסי אלגנט או מכנסי ג'ינס או אפילו שרוואל שחור, ועליהם חולצה לבנה, לא יכול להיכנס להגדרה של משהו שאתה עושה "כדי להיות כמה שיותר חרדי". חוזרים בתשובה שעושים את זה, מגיעים לשטריימל בשבת, וחליפה חסידית ארוכה ביום חול, ועל כל פנים מגבעת חרדית ליטאית בכל אשר יפנו. את לא יכולה להכליל את מה שכתבתי, תחת המטריה הזו! גם לא תחת מטריה של משהו מכוער - כי הלבוש הזה, בטעם ספורט-אלגנט, הוא בסך הכל הופעת עורך דין או איש עסקים (רק בלי חליפה ועניבה), וממש אי אפשר לומר שעכשיו משהו מקובל ומכובד ואופנתי, פתאום נעשה מכוער רק בגלל שנעשה בהקשר חרדי. הרתיעה החילונית אינה מגיעה רק בגלל כיעור, אלא בגלל שכיפה וציצית הם דבר שמעצבן את העין ההדוניסטית.
 
   ושחור לבן זה בלאו הכי לא את. את אשה הרי. ואני טוען, כלפי חוזר בתשובה, כאחד שהן צריך לזכות לתלמוד תורה יומיומי בחייו - גם אם רק חצי שעה איכותית, וצריך משהו שישמור עליו מפני הפיתויים של העולם החילוני, שחור לבן פשוט + ציצית, מאוד מומלץ בעיני, ועל עצמי ראיתי.
אין ספק שהלבוש משפיע על ההתנהגות אבל עדיין...
18/09/14 22:56
31צפיות
בתור אחת שבאה מבית דתי לאומי,השחור לבן בשילוב המגבעת והחליפה נראה לי ממש מוזר(אז קל וחומר שיהיה קשה לבעל תשובה להתרגל למראה הזה).כאילו,זה מחויט ויפה אבל יצא לי להיפגש עם בחור שבא לפגישה עם מגבעת וזה היה הכי מוזר לי בעולם על גבול המעצבן...
אבל אבל אבל,
18/09/14 23:10
37צפיות
בעזהי"ת
 
 
  אבל כתבתי שם בהתחלה: "בשונה מכובע וחליפה - שחור לבן פשוט מאוד מומלץ בעיני לחוזר בתשובה, כשמבחינתי השחור יכול להיות גם ג'ינס".
 
  
   
º
אתה מתכוון לג'ינס שחור או גי'נס ג'ינס?
18/09/14 23:15
19צפיות
שחור/אפור/כהה כלשהו. כנ"ל דגמח.
18/09/14 23:25
74צפיות
בעזהי"ת
 
 
  אבל רגע, אני לא כותב כאן על קוד מחייב - אלא על משהו שבעיני, בשונה מכובע וחליפה כאמור, הוא כן חיובי.
º
בהחלט
18/09/14 23:43
20צפיות
º
19/09/14 15:19
11צפיות
º
מצטרף לדבריך
22/09/14 20:39
18צפיות
ולמען האמת, על הנקודה העקרונית:
19/09/14 09:46
41צפיות
בעזהי"ת
 
 
  זו תקופה ארוכה שחברינו היקר jermaine מביא בחתימתו דברים נוקבים מאוד: "כי אם אקרב נפש אחת מישראל לקדושה אז יותר חשוב בשמיים משאהיה יודע כל כתבי האר"י ז"ל בעל פה". כי מי הוא זה שיודע את כל כתבי האר"י בעל פה? זה תלמיד חכם מהשורה הראשונה, שכבר למד לאורך ולרוחב את כל התלמוד והפוסקים, ובקיא בהם מתחילה ועד סוף, ועל המדרגה העליונה הזו - הוא עוד נכנס לבית הנסתר, ומגיע לידי כתבי האר"י! ויותר חשוב מכל זאת, לקרב נפש אחת לקדושה!!!
 
  הנפשות הראשונות שחוזר בתשובה צריך לקרב, הן ילדיו שלו עצמו. והווי אומר שהרבה יותר משמעותי מכל המעלות שישיג בעבודת ה', לגמור ש"ס ולקום חצות לאורך שנים ולא יודע, הוא שיבנה מסגרת אישית ומשפחתית איכותית ובריאה, שתצליח להעביר את הלפיד הלאה, אל הדור הנולד.
 
  ובהחלט יש כאן נושא משווע: אחוזי הנשירה בקרב ילדי חוזרים בתשובה הינם ניכרים מאוד, הרבה יותר מאשר היינו מצפים לכאורה מבנים להורים שכן מכירים את העולם החילוני וכן עמידים יותר בפני מקסמי השווא שלו!
 
  כמובן, לא הכל תלוי בחוזר בתשובה עצמו. אנחנו נמצאים בדור של נסיונות נוראיים בכל הנוגע לקדושה, בשילוב עם אובדן סמכות הורית עד כדי פחד מישיבה בכלא אם תתעקש על דברים שרק לפני דור היו מובנים מאליהם, ועל כן אפשרי שאחרי כל המאמצים - יכולים בן או בת מתבגרים של חוזר בתשובה פשוט ליפול ולהתרסק בפני נסיון, ולהתדרדר חיש מהר לעולם החילוני, וללא שום יכולת אמיתית של החוזר בתשובה לעצור זאת.
 
  אבל עדיין יש לדבר על מה שכותב הרב דן טיומקין. על הצורך להיות חוזר בתשובה מצליחן בגשמיות לא פחות מאשר ברוחניות, להצליח להיות עם חיוך על הפנים הנבנה מתוך היותו מתפרנס ברווח ועוסק בתחום שהוא מוכשר בו ומגשים את עצמו בו, באופן שאנשים שרואים אותו - רוצים להיות כמוהו, ומתוך זאת באופן שהילדים ירגישו גאווה בהורים שלהם, ורצון בסיסי להיות כמוהם, עוד לפני שמדברים על החובה היהודית שלהם להיות כך.
 
  וכן לדבר עוד על אשר כותב הרב דן טיומקין, ואני יכול להרחיב בנופך משלי, שהדרך החרדית מאוד בנוייה על להחמיר ולהקפיד, דבר שהרסני מאוד לשמחת החיים היהודית של החוזר בתשובה, ומציג את הדרך היהודית באור שלילי כלפי הילדים, שרואים בה עונש ולא הזכות הגדולה ביותר ומסקנת החיים האמיתית ביותר.
 
  מנגד, אנחנו צריכים להיזהר מפסילה אוטומטית של כל דבר שחרדים עושים, רק בגלל ההבנה שלחוזר בתשובה בכמה דברים עקרוניים אסור להיות חרדי. נמצאים שם כמה דברים חיובים מאוד בתרבות החרדית (נניח: בגדי שבת בראש חודש? סתם פרט קטנטן), שכן ראוי לאמץ אותם, והם כן יתנו לנו כוחות ושמחה ומשנה חוסן.
 
  הביגוד השחור לבן - ללא כובע וחליפה (כנ"ל כמה פעמים), יכול להיות אצל הגברים, פרט שכזה. אולי לא, אבל לטענתי יתכן בהחלט. זו הנקודה העקרונית.
 
 
שכוייח לכולכם
19/09/14 11:04
33צפיות
בלי לראות את הראיון הנ"ל אני רק אזכיר נקודה, קראתי בשו"ת של הרב מוצפי שכתב על אביו שהזדעזע כשהגיע לירושלים וראה את כל המי ומי במכנסיים כמנהג האירופאים, ונדר שהוא וילדיו ימשיכו להתלבש עם הג'לביות שהביאו מעיראק. אבל ברגע שראה ש100% מהצעירים היראים בירושלים לובשים כך עשה התרת נדרים כדי שילדיו לא יראו מוזרים והוא לעצמו נשאר עם הבגד המסורתי.
מכאן לומדים כמה דברים, שבגד זה עניין של מנהגי המקום, בגליציה גדולי הדור לובשים פראק ובבגדד חלוק, זה לא עושה מישהו ליותר צדיק או פחות זה פשוט מנהג המקום (שמושפע בדר"כ מהאקלים והתרבות באותו מקום).
דבר שני , יש עניין לא להיות שונה מכולם, עובדה שהרב זלמן מוצפי זצ"ל הסכים לשנות ולהתיר את נדרו כדי שילדיו לא יראו שונים.
ומה זה נוגע אלינו?
אנחנו חיים באקלים ספק מדברי אין סיבה שנאנוס את עצמנו עם פרווה על הראש בשיא הקיץ ואפילו לא בשיא החורף. בקשר לתרבות והשוני אז גם כאן לא 100% מהיראים מתלבשים באותו סגנון , אולי בשכונות מסויימות בבני ברק אבל אפילו לא בירושלים. לכן אני לא רואה סיבה שבעולם ישר וצודק חוזר בתשובה יחוייב ללבוש שחורים או יופלה לרעה. אבל זה רק בעולם ישר וצודק, בפועל אולי עדיף לחיות בכאילו וליישר קו בשביל לא להיות מופלה.
 
לעניות דעתי
20/09/14 20:41
25צפיות
זה מאד אינדיבידואלי כל אחד איך שהוא מרגיש.
אישית אני לא לובש שחור לבן אבל יש זרמים שברובם חוזרים בתשובה וישנה מוסכמה ללבוש החרדי כמו חוזרים בתשובה בחבד למשל. לחבדניק חוזר בתשובה יהיה מאד קשה להיות בקהילה חבדית או להשתדך אם לא יקח על עצמו את הלבוש החרדי וחבד זו רק דוגמא יש המון קהילות שרובם חוזרים בתשובה ויהיה מאד קשה להשתלב למי שלא לוקח על עצמו גם את הלבוש החיצוני.
 
אמנם בקהילות מסויימות גם של חוזרים בתשובה ישנו את הלחץ המתון או אפילו הסמוי ללבוש החרדי וקורה שיש אילו שלוקחים על עצמם דבר שהם לא מוכנים אליו או אפילו לא מתאים להם אבל ישנם גם המון אנשים גם חוזרים בתשובה שזה מאד עוזר להם וזה עושה להם טוב.
תודה רבה! התענגתי מאד לקרוא את דברי הרב
22/09/14 20:35
42צפיות
יפה הבחין בין המהות של החרידיות שהיא השמירה הקפדנית של מצוות התורה, ובין מנהג הלבוש החרידי שאמנם יש לו טעם אך אינו העיקר ולא כל מי שרואה עצמו חרידי או קרוב לחרידי חייב לקבל על עצמו את אותו לבוש. בעיניי דרכו המיוחדת בנסיונו לקרב לבבות של יהודים מלמדת על גדולתו בתורה, וכוונתי שהוא גם מבין מה העיקר מבחינת רוח התורה. אכן קירוב לבבות של יהודים חשוב הרבה יותר מן הלבוש.

ובכל זאת, אוסיף שגם לדעתי טוב שההתחזקות של בעל תשובה תמצא את ביטויה גם בלבוש, כי בכל זאת יש ענין בזה שאופן הלבוש מקרין מן האישיות של אדם כלפי הסובבים אותו אך גם ובעיקר כלפי עצמו. וגם אני חושב שבגדים בשחור, לבן, אפור וכו' הם יותר יפים ומכובדים לבעל תשובה, ואוסיף שגם תכלת יכול להיות יפה ומכובד ויש כמובן עוד כמה גוונים ואפשרויות. וכמובן כל בעל תשובה יבחר את הגוון שהכי מתאים לדעתו, וגם בהתאם לשלב שהוא נמצא בתהליך התשובה שלו.
שיהיה שנה טובה ומתוקה לכולם...
הודעה זו מכילה סרטונים
17/09/14 07:24
61צפיות
ב"ה
אני מתחיל להתארגן לקראת הנסיעה השנתית לצדיק אז אולי לא יצא לי לכתוב, תודה לכל מי שעזר! במיוחד ל- elar84  ולשנה טובה תיכתבו ותיחתמו לאלתר לחיים טובים!!!  ובאמת שנזכה כל אחד לישועות שלו\שלה. כל טוב! ותנו חיוך הכל לטובה. 
º
תודה רבה. כתיבה וחתימה טובה לכולם.
17/09/14 09:33
19צפיות
º
אמן
17/09/14 16:58
12צפיות
שנה טובה אחי
17/09/14 12:57
26צפיות
צדיק אתה, תאמין לי, תוסיף כל יום ברכה, ברוך שעשני ברסלב:)
אני לא ברסלבר, לומד מכל אחד, אבל יש כבוד לברסלב!
חחחחח XD אוהבים 'תך...
17/09/14 16:54
21צפיות
ב"ה
חחח אולי להוסיף ב-שלא שני גוי (פלוס קרבני לרב'ה??? ישתבח שמו..)
רק שלא יקפצו עלינו כצ'יו על בל תוסיף חחח
איזה כיף :)
17/09/14 23:14
23צפיות
תודה רבה, ממש מקווה שבאמת הצלחתי קצת.
אני אגיב מחר להודעה שלך , תקרא כשתחזור. פשוט אני רוצה להגיב כשאני "קשובה" ולא עייפה ובלחץ, אלא באמת להעמיק :)
 
בכל מקרה שנה טובה ומבורכת, מלאה בשמחות קטנות, אושר מתיקות, ואהבת הבורא, התחזקות ושלווה.
 
שנה טובה ובבקשה תתפלל עלינו אצל רבי נחמן....
18/09/14 23:04
17צפיות
כתיבה וחתימה טובה לכל חברי הפורום היקרים.
º
שנה טובה ומלאה שפע וברכה לכל חברי הפורום!
24/09/14 16:01
10צפיות
שנה טובה לכול חברי הפרום
הודעה זו מכילה תמונות
23/09/14 22:50
39צפיות
עם יציאתה של שנה וכניסתה של שנה חדשה...
נזרע זרעים של אושר כדי שנהיה מאושרים!
נזרע זרעים של בריאות כדי יהיה לנו טוב בחיים!
נזרע זרעים של עושר כדי שנגשים חלומות!
נזרע זרעים של עצמאות כדי שיהיה לנו חרות!
נזרע זרעים של כושר שנהיה בריאים!
נזרע זרעים של אהבה שלא נהיה לבד בחיים!
נזרע זרעים של שלום כדי שנחיה כולם!
נזרע זרעים של תקווה שיצליחו בכל העולם!
נזרע זרעים של חלום והגשמה!
שתיהיה לכולם ממני, שנה טובה!
º
שנה טובה ומתוקה לך עליזה ולכל החברים
24/09/14 04:14
12צפיות
º
שנה טובה!
28/09/14 08:23
4צפיות
גברת, רוחניות? לא על חשבון הבעל !!!
19/09/14 11:14
56צפיות
ידוע ש
19/09/14 11:28
46צפיות
עבודת האישה בבית שקול כמו עבודת כהן גדול בבית המקדש, שניהם מתעסקים לכאורה בדברים גשמיים, והם בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
והאישה נבחרה להיות בבית, זה מתאים לאופי שלה ולרצון שלה, כדי שהיא תתן אהבה חום ורוך לילדים וכו'
אמת קליטי. אמת!
19/09/14 11:29
28צפיות
דברים חזקים כתבת
תפילה להכנה רוחנית לפני ראש השנה
18/09/14 01:20
31צפיות
בס"ד
 
תפילה להכנה רוחנית לפני ראש השנה והימים הנוראים עם הסכמה של הרב רונן המדדי שליט"א:
 
אבינו שבשמים, ראש השנה קרב ובא. ציווית אותי שלא לכעוס ושלא להיות עצוב ביום הקדוש הזה מאחר והדבר עלול להשפיע על כל השנה הבאה עלינו לטובה. מתוך הבנה של חשיבות העניין מתפלל/ת אני שלא יהיו לי ניסיונות בכלל וניסיונות של כעס ועצבות בפרט, כדי שלא אצער אותך ואת כל מי שיהיה איתי.
למדתי שהקב"ה לא שולח ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו, ובמידה ויהיה לי אחד כזה, אנא ממך תן לי כח להתמודד איתו בהצלחה רבה בתוך כל הניסינות שעתידים להיות לי, כדי שאגרום לך, אבינו מלכנו, להרבה נחת רוח, עונג ושמחה, שאשמש דוגמא טובה לבניך ובנותיך היקרים שנמצאים איתי ומתרשמים ממעשיי, כך שמעז יצא מתוק ויצמח מכאן קידוש שם שמים ברבים.
שנית, ברצוני לבקש ממך מלך מלכי המלכים, שתסיר ממני כל שמץ של גאווה, כעס, עצבות, קנאה, כבוד ושנאה. רק אתה יכול לעזור לי.
כ"כ הרבה ניסים ונפלאות עשית עמדי ועם עם הנצח ישראל, ולמרות שאין ביכולתי להחזיר לך על כך מידה כנגד מידה, אנא ממך ד' יתברך, עזור לי לעשות כל שביכולתי כדי להודות, לברך, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לקדש, לייחד, לייקר ולהמליך אותך עליי ועל הבריאה כולה. אין עוד מלבדו.
עזור לי להתגבר על היצר הרע ולבער את כל מה שמצער, שנוא ומאכזב אותך מקרבי. מחוק ממני את המחשבות הזרות, הרהורי העבירה, הזכרונות הרעים והמנהגים השליליים. עזור לי להיתקן לכבודך, להיטהר למענך ולהתקדש עבורך, עזור לי לבטל את החשיבה האנושית והמצומצמת שלי בפני החכמה, הבינה והדעת האלוקיים והנשגבים שלך. אבא, אני אוהב אותך יותר מכולם ויודע שלא תעזוב אותי לעולם. אני לא יכול ולא רוצה להיות בלעדיך בכל זמן, מקום ומצב. קרב אותי אליך, עזור לי להתמסר לך ולהידבק בך ובמידותיך, בתורתך הקדושה, (באשתי / בבעלי,) במצוותיך היקרות, ביצר הטוב ובאמת, עזור לי לעבוד אותך באיזון הנכון שבין אהבה זכה ויראת הרוממות, באמונה ובבטחון, בשמחה ובעונג, בקדושה ובטהרה, בענוה ובטוב לבב, בחשק ובערגה, בעוז ובגבורה, בחסד וברחמים, באמת ובתפארת, בישוב הדעת, בשקט נפשי ובשלוה פנימית. הפוך אותי לכלי להופעת אור ד' יתברך, תוליך אותי בדרך ד', התורה והמצוות, האמת, הצדק והשלום, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות קדוש.
 
תפילה בזמן מצבי ניסיון של כעס בראש השנה עם הסכמה של הרב רונן המדדי שליט"א:
 
אבינו שבשמים, ציוויתנו שלא לכעוס ושלא להיות עצובים בראש השנה מאחר והדבר עלול להשפיע על כל השנה הבאה עלינו לטובה. מתוך הבנה של חשיבות העניין התפללתי שלא יהיה לי ניסיונות בכלל וניסיונות של כעס ועצבות בפרט, כדי שלא אצער אותך ואת בני ביתי שכאן איתי, אך עתה מששלחת לי את הניסיון הזה, ראשית ברצוני להודות לך על כך מעומק ליבי, מאחר ובמשלי ג פס' יב כתוב: "כי את אשר יאהב ד' יוכיח, וכאב את בן ירצה" ועוד למדתי שהקב"ה לא שולח ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו.
שנית, ברצוני לבקש ממך מלך מלכי המלכים, שתסיר ממני כל שמץ של גאווה, כעס, עצבות, קנאה, כבוד ושנאה. רק אתה יכול לעזור לי, אנא ממך תן לי כח להתמודד עם הניסיון הזה בהצלחה רבה בתוך כל הניסינות שעתידים להיות לי, כדי שאגרום לך, אבינו מלכנו, להרבה נחת רוח, עונג ושמחה, שאשמש דוגמא טובה לבניך ובנותיך היקרים שנמצאים איתי ומתרשמים ממעשיי, כך שמעז יצא מתוק ויצמח מכאן קידוש שם שמים ברבים.
כ"כ הרבה ניסים ונפלאות עשית עמדי ועם עם הנצח ישראל, ולמרות שאין ביכולתי להחזיר לך על כך מידה כנגד מידה, אנא ממך ד' יתברך, עזור לי לעשות כל שביכולתי כדי להודות, לברך, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לקדש, לייחד, לייקר ולהמליך אותך עליי ועל הבריאה כולה. אין עוד מלבדו.
עזור לי להתגבר על היצר הרע ולבער את כל מה שמצער, שנוא ומאכזב אותך מקרבי. מחוק ממני את המחשבות הזרות, הרהורי העבירה, הזכרונות הרעים והמנהגים השליליים, עזור לי להיתקן לכבודך, להיטהר למענך ולהתקדש עבורך, עזור לי לבטל את החשיבה האנושית והמצומצמת שלי בפני החכמה, הבינה והדעת האלוקיים והנשגבים שלך. אבא, אני אוהב אותך יותר מכולם ויודע שלא תעזוב אותי לעולם. אני לא יכול ולא רוצה להיות בלעדיך בכל זמן, מקום ומצב. קרב אותי אליך, עזור לי להתמסר לך ולהידבק בך ובמידותיך, בתורתך הקדושה, (באשתי / בבעלי,) במצוותיך היקרות, ביצר הטוב ובאמת, עזור לי לעבוד אותך באיזון הנכון שבין אהבה זכה ויראת הרוממות, באמונה ובבטחון, בשמחה ובעונג, בקדושה ובטהרה, בענוה ובטוב לבב, בחשק ובערגה, בעוז ובגבורה, בחסד וברחמים, באמת ובתפארת, בישוב הדעת, בשקט נפשי ובשלוה פנימית. הפוך אותי לכלי להופעת אור ד' יתברך, תוליך אותי בדרך ד', התורה והמצוות, האמת, הצדק והשלום, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות קדוש, אני רוצה להיות קדוש.
סיפור אמיתי מערב פסח ה'תשעד
18/09/14 19:44
18צפיות
בס"ד
 
<p><font>זהו סיפור אמיתי שהגיע לאוזניי לאחרונה על אברך שידע שעליו להתכונן לפסח ה'תשעד אך לא מצא זמן להתחיל בהכנות אלא רק ביום שלפני החג. הוא ידע שרק נס על טבעי יעזור לו לעשות עבודה של חודש במשך קצת יותר מיום, אך מלאים באמונה התחילו הוא ואשתו לפעול בשיתוף פעולה, כשהוא קונה את החסה והכרפס הטריים ברשת המזון והיא מנקה את הבית, הוא מגעיל את הכלים והיא מכשירה את המטבח, הוא מנקה את המקרר והיא בודקת את כשרות מוצרי המזון לפסח, הוא הולך לקיים את מצוות קמחא דפסחא והיא מעבירה את החמץ לארונות מיוחדים, הוא מכין את כזיתות המצה והיא מנקה את החסה מתולעים, הוא מבצע את בדיקת החמץ לאחר שהיא מכינה לשם כך עשרה פתיתים, הוא הולך לשרוף את החמץ והיא מנקה את הטוסטר אובן מפירורי חמץ למרות שלא התכוונו להשתמש בו במהלך החג.</font></p> <p> </p> <p><font>כמה שעות לפני כניסת החג הקדוש גילו הם שבאורח פלא הצליחו לסיים את כל רשימת הפעולות הדרושות בזמן המועט שהיה להם.</font></p> <p> </p> <p><font>בתוך תוכם הם הרגישו שלא היו יכולים להספיק ולו רבע מכל ההכנות לפסח אילולא היה ד' יתברך עוזר להם תוך שינוי סדרי הטבע והזמן. הם חשו בהשגחתו הפרטית של בורא עולם שליווה אותם צעד אחר צעד ועזר להם להיכנס לחג באווירה מרוממת שלא זוכים לפגוש בכל יום.</font></p> <p> </p> <p><font>בשלב מסוים נזכר האברך בגבאי של בית הכנסת השכן, שביקש ממנו ללוות את אחד המתפללים המבוגרים שמתגורר בסמוך אליו לאחר תפילת ערבית מאחר ומיהר לעיסוקיו באותו ערב, וכך במשך כמה ימים חזר על אותו מעשה וזכה ללוות את אותו אדם יקר לביתו תוך שיחה נעימה שהלכה והתפתחה ביניהם.</font></p> <p> </p> <p><font>בשלב הזה הקיש האברך בין שני המקרים וראה איך נהג איתו הקב"ה מידה כנגד מידה. כשם שהוא שינה מסדר היום שלו, הקריב מזמנו וחזר לחיק משפחתו כחמש דקות מאוחר יותר בעקבות אותה מצוה, כך הגדיר עבורו הקב"ה את חוקי הזמן מחדש כדי שיספיק ביחד עם אשתו לעשות את כל ההכנות הדרושות לקראת חג החירות. הוא שוב הרגיש כמו בהרבה מקרים בעבר שהוא מצידו נתן מעט כשעזר לאחד מבניו האהובים של מלך מלכי המלכים להגיע לביתו בבטחה והקב"ה מצידו נתן לו הרבה יותר בצורה שאינה ברת השוואה, כשקיפל עבורו חודש שלם לקצת יותר מיממה.</font></p> <p> </p> <p><font>כשאותו אברך ליווה את אותו אדם נפלא שזיכה אותו באותה מצוה חשובה גם לאחר חג הפסח, הרגיש הפעם שמעבר לשקט המדומה והמעשה שנראה לכאורה שגרתי, זזים בשמים גלגלים אדירים וגורם דבר זה לנחת רוח אדירה ושמחה כבירה לקב"ה.</font></p> <p> </p> <p><font>מצוה גוררת מצוה וויתור גורר ויתור. לאחר שאותם שניים סיימו עם כל ההכנות, הצליחו לתפוס את הרכבת האחרונה מירושלים לת"א. בתוך הרכבת הם פגשו את הקב"ט ושאלו אותו אם ידוע לו על רכבת המשך מת"א לחולון. תשובתו איכזבה אותם וגרמה להם להבין שיצטרכו כנראה למצוא מונית או אוטובוס שיגרום לעיכוב נוסף בהגעתם לבית ההורים היקרים של האברך בעוד כמה דקות חשובות. הוא רצה להספיק להגיע בזמן לתפילת מנחה בבית הכנסת בו התחיל את תהליך החזרה בתשובה והיא רצתה להתחיל לעזור בהכנת שולחן החג.</font></p> <p> </p> <p><font>בני הזוג רצו בכל מאודם להגיע מהר ככל שניתן לבית ההורים, ולאחר שירדו מהרכבת הגיעו למעלית שהיתה צריכה לקחת אותם למעלה, כשאחריהם הגיע זוג נוסף עם עגלת תינוק ונכנסו למעלית לפניהם כשלא נותר מקום נוסף במעלית. הם החליטו לוותר והעדיפו להמשיך לחכות מאשר להתווכח איתם בטענה כגון: "סליחה אבל אנחנו הגענו לכאן לפניכם". בדיוק באותו זמן בו המתינו שהמעלית תרד חזרה אליהם פגשו בקב"ט נוסף והחליטו לשאול גם אותו אם צריכה להיות רכבת נוספת לחולון, כשהתשובה הפעם הפתיעה אותם לטובה והבינו שאכן צריכה לצאת עוד אחת כזאת בעוד 2 דקות. ולכן במקום לצאת מהתחנה ולחפש אחר מונית הם ירדו במהירות במדרגות הנעות כדי להחליף רציפים בידיעה שכל שנייה היא בעלת משמעות, כשהם שומעים ברקע את הקול שבוקע מהרמקולים ומודיע אודות הרכבת שלהם שעומדת להיכנס לרציף 2. ברגע שהם הגיעו למטה הרכבת כבר עמדה שם עם דלתות פתוחות והם נכנסו אליה מיד בהתרגשות רבה ושמחה גדולה.</font></p> <p> </p> <p><font>באותם רגעים הם הרגישו איך המושגים "על כנפי נשרים" ו"מרבד הקסמים" קורמים עור וגידים ונתפרים לפי מידותיהם בעה"י.</font></p> <p> </p> <p><font>השניים לא היו יכולים כלל לדעת שעומדת לצאת רכבת נוספת אילולא פגשו את אותו קב"ט וכל זאת בזכות אותו ויתור "קטן" שהוביל לשינוי גדול שהשפיע עליהם לטובה במהלך החג כולו. גם כאן כמו במקרה הקודם הם העדיפו לוותר על כשתי דקות והפעם עבור השלום, שעות בודדות לפני הגעתו של הקב"ה לכל בתי ישראל בהם מקיימים את ליל הסדר יחד עם פמליה של מעלה, וזכו בחיסכון של זמן יקר ביחס של יותר מאחד לעשר במה שקיבלו מאת ד' יתברך לעומת הויתור שלהם, כוחות שהוקדשו לליל השימורים במקום לכל ההתרוצצויות שנחסכו מהם, לא מעט כסף וגם מראות לא צנועים שהעדיפו להימנע מהם לפני החג הקדוש.</font></p> <p> </p> <p><font>הם אמנם מיהרו מאוד אך עם זאת ידעו שהזוג השני ממהר לא פחות ואולי אף יותר, ולמרות שהבינו את משמעות ההגעה בזמן לפני כניסת החג הם לא התעלמו מהסביבה וניסו שלא לפגוע באף אחד.</font></p> <p> </p> <p><font>הם אמנם עלו על המעלית רק בפעם השניה לפי הפשט אך מצד האמת כבר המעלית הראשונה לקחה אותם למעלה, הרבה יותר גבוה ממה שהם יכלו לתאר לעצמם לפני שהגיעו לשם מבחינת עבודת השם ועבודת המידות שלהם בכלל, והענווה, כבוד הבריות, אהבת הזולת והסבלנות שלהם בפרט.</font></p> <p> </p> <p><font>אותו אברך נזכר שהרב שלו אמר לו אודות מקרה אחר ששאל אותו לגביו: "מי שמוותר בעולם הזה מוותרים לו בעולם הבא", וזכה לראות את עצמת האמת של הפסיקה התורנית כבר בעולם הזה.</font></p> <p> </p>
תמיכה
14/09/14 19:14
109צפיות
שלום רב,
מבקש שתבינו אותי ותתנו לי עצות.
 
אני רוצה להתקרב יותר למסורת מצד אחד אבל מצד שני אני חי בתוך חברה שיהיה לה קשה להכיל את זה.
הקונפליקט הזה מציק לי כבר הרבה זמן ואני לא יודע מה לעשות. כי מצד אחד הגעתי למסקנה שיהיה לי טוב אם אתחבר למסורת כי זה באמת דבר שאני אוהב. אבל מצד שאני יש לי כל הזמן את הפחד מעל הראש של איך החברה שאני חי בה תקבל את זה. נורא מרתיעה אותי המחשבה שאני ממש לבד בעסק הזה ושכמעט אין לי עם מי לדבר על זה ושאף אחד לא באמת יבין את מה שעובר לי בראש. ומהכיוון השני השנים עוברות להן וזה מרגיש לי כמו פספוס שאני לא עושה עם זה כלום וסתם מחכה. אילו היו לי חברים שהם גם בעניין אז זה היה הרבה יותר פשוט והיה לי עם מי לדבר ועם מי להכיל את התגובה של הסביבה הקרובה.  וכל הנרטיב הזה מתנגן לי בראש. היום הגעתי למצב שהתגובה האשפרית השל הסביבה הרבה יותר מרתיעה אותי מאשר הדת עצמה.  אני פשוט מרגיש שאני לא שייך לפה ולא שייך לשם ושאין לי זהות. וזה נורא קשה לי לחשוב איך אני אעביר שבותות וחגים ככה? ומצד שאני אני גם עדיין לא שלם לגמרי עם המחשבה שזה מה שאני צריך לעשות. וזה מרגיש שזה או הכל או כלום.
 
מה אתם מציעים לעשות?
שלום
15/09/14 22:42
57צפיות
אנחנו מבינים אותך טוב מאוד, כי רובנו היינו שם.
אני חושב שבשלב הראשוני (לפני השלב המעשי), תתנתק מחלק מהתפיסות שכתבת, האימה מתגובת החברה קצת מוגזמת, חברים ואנשים שמבינים ומלווים יש בכל מקום גם בקרבת הבית שלך (ובמיוחד בזמננו על ידי אינטרנט וכד' כולם קרובים ויכולים למלא את הצורך הזה בקלות), וכמובן שאין כזה דבר "הכל או כלום" ביהדות.
 
ואז תתחיל עם מה שאתה רוצה ויכול ותתעלם מכל אלה, תוכל להתגבר עליהם אחד אחד והם יסתדרו בסוף.
 
החברים פה יציעו לך כל מיני דרכים להתחבר ללומדים , שיעורים וכו'.
הבעיה היא
15/09/14 23:05
48צפיות
שאני לא מכיר אנשים כאלה בסביבה שלי ולכן אני מרגיש לבד. ועוד יותר אני מרגיש שאם אני אחליט לשמור על דבר מסויים, ישר תגיע הביקורת מהסביבה שלי שתסתכל עלי ותגיד "אז למה אתה כבר לא הולך עם זה עד הסוף" במונחים של שחור ולבן, אפילו שאני לא חושב כך אך כבר יצא לי לספוג בעבר תגובות מהסביבה ולכן אני יודע על מה אני מדבר והחשש שלי רג גדל כאשר אני מחליט לאמצץ דברים יותר משמעותיים בחיים.
מצד שני, אני גם קצת חושש איך אני אתקבל בסביבת בית הכנסת ולומדי תורה. נורא מפחיד אותי להרגיש שם זר ולא שייך ועם ההרגשה הזו עוד לחזור הבייתה ולהרגיש שם את אותו הדבר.
אתה חייב ללמוד לא לשים על אף אחד !!!
16/09/14 08:13
68צפיות
לא על האנשים מהצד הזה ולא על האנשים מהצד הזה.
לאנשים תמיד יהיה מה להגיד, לא משנה מה תעשה. מתי תתחתן? למה אין לך תואר? מתי תביאו כבר ילדים? למה אתה צמחוני? אם אתה כבר צמחוני תהיה טבעוני, הכל או כלום.... וכן הלאה וכן הלאה בכל תחום בכל עניין בכל נושא.
 
אני מבינה אותך מאד והדברים שאתה כותב מוכרים לי כי גם אני סבלתי מאד מהחברה ביישוב הקטן שאני גרה בו כשהתחלתי את תהליך התשובה. וגם היום אחרי הרבה שנים עדיין אני לא מרגישה 100% נוחות.
אבל גם לי וגם לך אין שום ברירה. אני לא אקבור את עצמי ואת הרצונות שלי מהפחד מה יגידו ומה יחשבו.
 
אל תעשה מהיהדות איזה מהפך אדיר שאתה צריך לקחת על עצמך כפרוייקט.
תשמע שיעורים, תתחבר לדברים קטנים... אף אחד בסביבה הטבעית שלך אפילו לא צריך לראות שעובר עלייך שינוי, עד כדי כך זה פנימי ואישי.
לא סתם מגיעים לשלב של לחבוש כיפה רק אחרי שכבר "מבוססים" ביהדות ואז יש מטען פנימי להתמודד עם תגובות הסביבה.
 
אז בלי לחץ מיותר בבקשה... הכנסת אותי בעצמי ללחץ ממה שכתבת.
והכי חשוב שתזכור שאתה לא זר בשום מקום. הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום שבו אתה נמצא, והוא הסיבה לכל זה.
תמשיך לבוא לפורום זה מקום מצויין להתחיל להרגיש בו שייך.
 
הרבה הצלחה
אמרתי לך כבר , שאני מתה עלייך, ילדה צדיקה שלי ?
17/09/14 04:38
35צפיות
הוי, הוי, הוי....... אם היית יודעת , יפה שלי, איזה נחת רוח את עושה בשמים . 
אני חייבת להתוודות בפנייך , שבעודי כותבת לך, מילים אלו, נסיכה שלי ,  
אני  פשוט בוכה. לא יכולה לעצור את הדמעות .  
ריגשת אותי מאוד, אהובה שלי. 
אין כמוך בעולם, גיבורה ,  ילדה אמיצה שלי !!!!!!
הוי, כמה אני אוהבת אותך . 
הוי, הוי, הוי, כמה אני גאה בך, אהובתי . 
ומתגעגעת המון . 
הלב שלי אצלך לנצח, יקרה שלי !!! ............     
 
שנה טובה ומתוקה, יקרה שלי,  לך, 
ולכל חברי הפורום המופלאים ,
והמסולאים בפז, בדיוק כמוך .
אוהבת את כולכם כאחד , לנצח נצחים .        
וגאה בכולכם  כל כך ..............
 
באהבת נצח., שאין נצחית ממנה    
 
 
º
התגעגעתי אלייך מאד! מאד!
17/09/14 20:24
12צפיות
º
גם אני , מתוקה !
18/09/14 13:52
9צפיות
מסכימה עם כל מילה שגולן כתבה
21/09/14 12:50
15צפיות
יש לך את האמת שלך ואם תתן לה מקום- היא תנצח.
תתחזק קודם מהמקום הפנימי, תשמע שיעורים וכו'
כשאר תגיע לדבריים חיצוניים יהיה לך ידע וכח להתמודד עם החברה.
ולבי תחושת הזרות בבתי הכנסת- יש ויש.
מזמינה אותך לנסות בסבלנות כמה בתי כנסת- ובע"ה תמצא את המקום שיתאים לך.
אם אתה רוצה לשתף מהיכן אתה בארץ- חברי הפורום שגרים קרוב/מכירים בתי כנסה קרובים אליך, ישמחו לייעץ לך
שתהיה לך שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה ובהצלחה 
אני
21/09/14 14:50
14צפיות
מחולון. אשמח לקבל כל מידע לגבי מקומות שנותנים הרצאות לציבור הרחב ובפרט לאנשים צעירים. ככשאני לא ארגיש נתח זר.
ראש יהודי בתל אביב
21/09/14 22:00
12צפיות
קישור לשיעורים :
אתה יכול לטייל באתר וללמוד עליהם.
בהצלחה.
נ.ב. יש גם את קהילת נהורא ברמת גן : http://www.nehora.org.il/
 
....
16/09/14 09:39
37צפיות
בס"ד
 
מי זאת הסביבה שאתה חושש ממנה? הסביבה הזאת לא תפרנס אותך,ולא תדאג לך.בסופו של יום, מי שצריך לדאוג לעצמך זה אתה ורק אתה בלבד.
אז עזוב אותך מכל החששות והפחדים-הכל עובר.פעם צוחקים, פעמיים צוחקים אח"כ מתרגלים. אתה עכשיו מנסה לבנות מערכת יחסים חדשה בינך לבין ריבונו של עולם.זה רק אתה והשם.
 
למשל
16/09/14 13:08
34צפיות
אצלנו בבת מבשלים בשבת. ואם אני רוצה לשמור שבת אז יש בעיה. נגיד שבבית מוכנים לשים פלטה, בסדר. מה לגבי ערבים שאנחנו מוזמנים אצל חברים? מה אני אעשיה? אגיד להם אל תבשלו בשבת כי אני לא אוכל את זה?  או שאני פשוט לא אבוא ואצא מגעיל? או שאני אבוא ולא אוכל? או שאני אבוא וכן אוכל. כל האפשרויות רעות. וזה רק קצה המזלג.
ולפעמים בחגים אנחנו נוסעים לדודים, עכשיו זה שוב אני מול כל המשפחה המורחבת ואני לא יכול להגיד להם מה לעשות כי זה הבית שלהם. לפעמים יש ערבי חג שאנחנו מוזמנים לעשות את החג רק בערב ואז חוזרים הבייתה. אז זו גם בעיה, זה פשוט אומר שאני לא אוכל לבוא. ויש עוד מליון בעיות. ואני יודע שזה הדבר העיקרי שעוצר אותי, כי אחרת כבר מזמן הייתי במקום אחר היום.
שלום מקווה שתצליח
16/09/14 13:51
24צפיות
לא קל ובצדק ,קודם אמור תפילה קטנה בלב בקש מבאב שהוריך ישמעו אותך
ויבינו ואחר כך תראה אם הם רגועים ויש הזדמנות לשיחה  ואז
נסה שיחה עם ההורים ספר מה בעיה ,שמע אותם אל תשפוט ולא תריב נסה להסביר מה בעיה
והציע אולי אתה לא תלך איתם לכול מקום ,[דודוים או שאפשר להישאר אצלם לשבת או חג
לחזור ברגל עם יש עירוב או בצאת החג ]
נסה לבדוק אם ההורים מה הם היו מוכנים ללכת לקראתך
בקשר לבישול שבת אם היו מוכנים להכין משישי לשבת ופלטה טוב לא תאכל משימורים
אתה לא יכול לדעת יתכן שילכו לקראתך יוצתר ממה שניראה לך נסה
אך זכור בעדינות בלי ריב ,
 
בסופו של דבר
16/09/14 14:04
26צפיות
אני מאמין שההורים ילכו לקראתי. אבל זה עדיין לא פותר את רוב הבעיות כי כמו שרשמתי יש לא מעט ערבי שבת וחג שאנחנו מוזמנים צל משפחה הרחבה או חברים והרי שם אני לא יכול לדרוש מהם להתנהל על פי ה"שגעונות" שלי. אז מה אני עושה במצב כזה? בא ולא אוכל? הם יעלבו ובצדק יש לומר. אז אני לא רבוא בכלל? הם עוד יותר יעלבו וזה די יעכיר את היחסים שלי איתם. אז אני אבוא כאילו כלום וכן אוכל? אז מה עם התפיסה שלי? כל אופציה רק יותר גרועה מהשניה וכאן הבעיה.
 
בעיה נוספתהיא שאני לא מכיר בכלל אנשים בסביבה שלי שהם מתקרבים למסורת או לחילופין אנשים שומרי מסורת שהולכים להתפלל ושומרים שבת וכו'. אם היו כאלה אז היה לי הרבה יותר קל והיה לי במי להיעזר. כי ככה לבד ממש אין לי אומץ אפילו להיכנס אל בית הכנסת בשישי.
אין שום סיבה שיחסיך יתעכרו
16/09/14 14:52
26צפיות
שוב שלום:)
 
הכל תלוי באיך שאתה בוחר להגיב. 
אין שום סיבה שיחסיך יתעכרו אם תסביר להם בצורה מכובדת ויפה שאינך יכול להגיע לאכול אצלם כי מאוד חשוב לך לאכול אוכל כשר בהתאם לכך וכך...אז או שתבוא אליהם ותביא איתך אוכל או שהם יבואו אליך ותכין להם כמו שאתה רוצה שיהיה(פלטה וכו')
אני מבינה אותך,ברור שזה לא פשוט,אבל אתה חייב לעבור את המהמורה הזו כדי להתקדם הלאה.
תכל'ס, זו רק התקופה הזו שמלאה בחגים אח"כ כבר יהיה לך פחות התמודדות כי זה רק שבתות.
 
וחוץ מזה שזה רק אוכל! נכון שהאוכל מחבר וכו' אבל חלק מהחוויה כשנפגשים עם החברים זה גם לשבת ביחד ולדבר.(או במקרה של הגברים-רק לשבת)
פה תהיה לך הזדמנות לגלות מי החברים האמתיים שלך ומי סתם כאלה בשביל היופי והפאן...
יש פה בפורום מומחים לכל זה-כאלה שכבר עברו את זה ויודעים איך להתמודד מול סיטואציות כאלה-נחכה לשמוע מהם כמה טיפים...
 
ועד אז שיהיה המון בהצלחה.השם איתך,אתה לא לבד. ואשרייך בגדול,בזכות הקושי עכשיו שאתה חווה לפני ר"ה,יהיה לך בע"ה שנה מתוקה מדבש "לפום צערא אגרא"-ככל שהקושי גדל,השכר גדל.
הבעיה היא שהם חברים
16/09/14 15:25
26צפיות
קרובים שאנחנו באים אלהיות בתדירות גבוהה וגם הם אלינו. הבן שלהם הוא חבר טוב שלי שנים. והם לא יבינו כי גם אני לא הייתי מסוגל להבין אם היו באים אלי ואומרים לי שהאוכל שלי לא מספיק "כשר" וכל הבלה בלה הזה. הייתי מתעצבן אז שהם לא יתעצבנו? זה עלול להוביל לעיכור קשה ביחסים וזה דבר שאני צריך לקחת בחשבון.
 
שוב אני חוזר למה שרשמתי בהתחלה. כל הבעיות האלו נובעות מזה שאין לי מכרים מהצד השני. אילו היו לי חברים שהולכים להתפלל וחברותות לומדים, אז הייתה לי אפשרות עם מי להעביר את השבת. אבל ככה? זה כמו לקפוץ למים עמוקים בלי מצופים.
שלום אורן,
16/09/14 16:44
30צפיות
בס"ד
 
צפה בהרצאה הבאה, אני מאמין שהיא \ תועיל לך,
 
בהצלחה רבה . : )
 
 
 
תראה איך אתה כבר בלחץ ממשהו שאתה כל כך רחוק ממנו! יש זמן!
16/09/14 21:04
30צפיות
קודם כל בוא תתקדם לאט לאט.
אף אחד לא מתחיל לשמור שבת מלשמור את הכל בבת אחת ולא לאכול אוכל שבושל בשבת וכו'.
תתחיל צעד צעד.
עצם זה שאתה מלחיץ את עצמך כל כך במחשבות על מה יהיה כש....לא תוכל לאכול מהאוכל שבושל, אתה יוצר אנטי פנימי כלפי השבת והמצוות וזה הפוך ממה שאמור להיות.
תנשום עמוק בבקשהההההההההה!!!!
בוא נתחיל לאט לאט... באיזה איזור אתה גר? איזו עיר?
בוא ננסה ביחד פה בפורום למצוא לך שיעורי תורה קלילים ללכת אליהם ואולי להכיר על הדרך אנשים שיהיה יותר נחמד בחברתם מאשר לבד...
זאת הייתה השאלה הבאה שלי
16/09/14 23:05
36צפיות
באמת התעניינתי לדעת אם אתם מכירים מקומות כאלה ואולי גם הדרכה ואנשים צעירים באיזור חולון?
אמליץ על מקום אחד ואשאיר לחולוניים את הבמה -
17/09/14 09:32
34צפיות
בית הכנסת סודאי ברחוב רוטשילד 12 - יש שם הרבה שיעורי תורה בכל שעות הערב וכל יום רביעי בשעה 21:30 הרב מוצפי נותן שם שיעור.
 
עוד מעט יענו לך עוד חברים שבוודאי מכירים עוד מקומות :)
º
מאיפה אתה בחולון?
17/09/14 11:30
16צפיות
מ
17/09/14 11:31
23צפיות
אזור קרית שרת
תגובה
17/09/14 11:36
37צפיות
אני ממליץ לך בג'סי כהן יש את הרב שעשוע והרב טל, ובתל גיבורים רחוב פילדלפיה יש את הכולל של הרב חיים רבי. תגיע בצהריים\ערב תמצא אברך לדבר איתו לשאול שאלות וללמוד.
מעדיף
17/09/14 11:54
31צפיות
מקום שנותן שיעורים לקהל הרחב ובפרט לאנשים שאינם דתיים.
מאוד חשוב לי שמבין האנשים שבאים לשם אני אוכל למצוא אנשים כמוני.
אני גם מחולון. תדבר איתי
21/09/14 18:31
18צפיות
אשמח לעזור, להדריך. מה שהשם יתן בידי.
 
שולח לך הודעה.
יש לי עצה מאוד פשוטה - ותשובות מאוד פשוטות לשאלותיך
19/09/14 01:59
35צפיות
שים היום "כיפה שקופה" על ראשך, ותרגיש בטוח. גם מסורתי וגם לא חשוף לביקורת. 
כיפה שקופה, זה אומר להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע, למשל. זה אומר ללכת לשיעור מהשיעורים שהציעו לך פה. ללמוד שיעורים מאתר הידברות. לקרוא בפורום פה בקביעות. לקשור את השרוכים בנעל לפי מה שכתוב בשו"ע. לומר "מודה אני" בהשכמת הבוקר. 
כיפה שקופה זה אומר למשל לא להדליק אור בשבת. לא צריך לשמור שבת מלאה, רק להימנע מפעולות לא מסובכות: הדלקת מכשירי חשמל או אש, חיתוך נייר טואלט (תשתמש בטישו בשבת).
כיפה שקופה זה למשל לתת מעשר, לתת צדקה, לשים בגניזה עיתונים עם שם ה', להפסיק לגלוש באתרים לא חיוביים באינטרנט. 
זה כל הדברים שאתה עושה בצנעא, ואף אחד לא יודע בכלל. 
 
כל אחד שמתחזק ביהדות לא מקבל על עצמו את כל המצוות בבת אחת. זה בלתי אפשרי ואסור. אז כל אחד מקבל על עצמו מצווה אחת, ואח"כ עוד מצווה, לפי הכוחות שלו. ללמוד אפשר את כל המצוות, אבל לקיים רק בהדרגה ולפי סדר הכוחות.
אז אתה תקבל על עצמך בשלב הזה רק מצוות שאנשים לא מודעים להן ולא רואים אותן. מצוות שיהיו נוחות לך. וכך אתה יכול לקיים אותן גם בבית של החברים. כי כרגע לא קיבלת על עצמך להימנע מאכילת אוכל שמבושל בשבת, רק להימנע מלקרוע נייר טואלט בקווים של החיתוך (אם אין טישו, אפשר לחתוך באמצע נייר הטואלט, בצורה משונה, נניח עם המרפק. והעיקר לא בקו של החיתוך). לא קיבלת על עצמך להפסיק לנסוע בשבת עדיין, רק להימנע מלהדליק בידיים שלך טלוויזיה או מתג חשמלי. 
 
ולא - זה לא מגוחך שאתה נותן מעשר ועדיין לא שומר שבת. זה לא מגוחך שאתה מניח תפילין אבל מחלל שבת. זה לא מגוחך שסדר המצוות שלך "לא הגיוני". זה הסדר שנכון בשבילך ובשביל רבים אחרים!
הראייה של שחור לבן וה"פיתרון" שלך לא לעשות כלום בכיוון הרצון להתקרב למסורת - זו עצת היצר. ולכן גם החבר'ה מסביב ממקדים את שאלותיהם בסגנון זה - אם אתה עושה את זה ואת זה, אז למה אתה לא כבר עושה גם את זה ואת זה ואת זה? אם כבר אז כבר...
 
הרי הבעיה שלך בחרדה מהביקורת הסביבתית היא התחושה שלא תהיה שייך לא לכאן ולא לכאן. כי אתה חסר ביטחון בעצמך. לא הביקורת מפריעה לך אלא חוסר החוסן הפנימי שלך. אז תקיים מצוות בינך לבין עצמך, ולא תיחשף לשום ביקורת. במשך הזמן יתחזק בך הביטחון העצמי, ואז הביקורת לא תפחיד אותך. כל עוד מפחידים אותך מצוות - אל תיקח אותן על עצמך. עם הלימודים, הכוח שלך לעמוד שלו בפני אי הסכמה יגבר ויגדל. תהיה מסוגל לא להפוך כל אי הבנה ליחסים עכורים, אלא להחליק על אי הבנה/הסכמה ולהשפיע על הזולת להימנע מהעכרת היחסים איתך (אלא אם כן הוא לא שווה שתשקיע בו...). 
 
בשלב שתהיה בטוח בעצמך, ותקבל על עצמך לא לנסוע בשבת - תוכל לא להגיע לחברים וקרובים בשבת בגלל נסיעה או בעיות אחרות, אבל לא לצאת מגעיל! רק כשתהיה לך היכולת הזו, רק אז תיקח על עצמך לא לנסוע בשבת. עד אז, אל תאיץ את הקצב של הדברים. לא הקצב קובע את איכות המסורתיות של אדם. 

ברור שאסור לקפוץ למים עמוקים בלי מצופים. זה מסוכן, והיהדות ניתנה לנו כדי שנחיה בה ולא כדי שנטבע בה.
לכן זו הדרך הנכונה!
 
זה מה
21/09/14 13:11
27צפיות
שאני מרגיש כבר כמה זמן. אבל כל הפחד זה לצאת עם זה החוצה מול כולם. והרי שזה צריך לקרות יום אחד.
כשהיום הזה יגיע כבר תדע איך להתמודד עם זה!
22/09/14 21:44
46צפיות
ואם לא תדע, אתה תמיד מוזמן לחזור ולהתייעץ עם חברי הפורום ונשמח לעזור ולתת עצות על פי הנסיון שלנו. לכן תניח בינתיים לנפשך מן הדאגות האלה. הדאגות והמחשבות הרעות כובלות אותך, והן מפריעות ומונעות ממך לעשות את הצעד הראשון והחשוב - פשוט להתחיל להתקרב קצת דרך שיעורי תורה, ולקיים קצת מן המצוות שאתה מרגיש שיש בך הכוח לקיימן בשלב הזה! זה ממש לא הרבה וגם לא קשה, תתרכז בינתיים בהווה ואל תעסיק את עצמך במחשבות על מה שיקרה בעתיד! כשתגיע לשם, כבר תהיה מוכן יותר נפשית ויהיו לך יותר נסיון וכלים בשביל להתמודד עם הקשיים. זכור שאישיות האדם אינה קבועה, היא מתפתחת עם הזמן ועד אז תהיה אדם אחר לגמרי. אבל בשלב הזה תעסיק את עצמך בעיקר במחשבות חיוביות, ותתמקד במה שאתה מסוגל ורוצה לעשות כרגע, במסגרת המקום שבו אתה נמצא כעת, בשביל להתקרב יותר אל עולם התורה הכי חשוב - אל תנסה לצפות מראש את כל התהליך, זה מן הדברים שאף אחד לא יכול לנבא. בהמשך אתה תראה שתמצא את עצמך במקומות גבוהים ושונים לגמרי מהמקום שאתה היום, ברמות שלא חלמת שתגיע אליהן. עד אז - המשך ללכת בדרך בנחת וברוגע

המון בהצלחה!
הפחד מיותר להפליא - לא יאמן כמה שהוא מיותר
24/09/14 12:26
11צפיות
אין לו סיבה, הוא ברייה בפני עצמה. הפחד שלך מפחד מעצמו, מהפחד. כי אין לו סיבה לפחד משום אמת.
מי אמר לך שזה צריך לקרות יום אחד? למה אתה צריך לפחד מהיום?
כי אם לא תהיה מסוגל לצאת החוצה עם מסורתיותך, זה לא צריך לקרות לך אף פעם. נקודה. רק אם תהיה מסוגל, תקבל על עצמך דברים. לעולם לא תקבל על עצמך דברים שאינך מסוגל נפשית מרוב פחד.
 
הפחד שלך מביקורת הוא פחד מעצמך. אתה מפחד להיות אתה. זו בעיה שלא קשורה לקיום מצוות, זו בעיה של הנפש שלך. 
למה אתה מפחד להיות מי שאתה? למה אתה מרגיש צורך באישור מכל אדם ואדם? הרי אף פעם אי אפשר לרצות את כל האנשים, כיוון שדעותיהם שונות בתכלית. אז מה הפלא שאתה מפחד עד מוות, אם הטלת על עצמך את המשימה לרצות את כולם ולקבל מהם אישור?
היי
27/09/14 22:50
12צפיות
החג הזה הייתה הזדמנות טובה לנסות כמה דברים. ואכן בערב החג הלכתי אל בית הכנסת ביחד עם אבא שלי (כמו בימים הטובים) וההרגשה שלי הייתה כל הזמן הזרות. הרגשרתי שם זר.
º
אז זה לא מתאים לך כרגע.
28/09/14 02:25
6צפיות
º
זכור את העיקרון:מה שאינך עומד בו נפשית לעולם לא תידרש לעשות!
24/09/14 12:29
11צפיות
יש פרופסור מאד מומלץ...
17/09/14 17:44
42צפיות
ב"ה
יש פרופסור שהרב שלום ארוש המליץ עליו, אני חושב שהיום כווולם מסכימים שצריך אותו קודם כל, פרופסור שמחה... צ'מעת עליו?... זה ההתחלה לדעתי...
 
הרב זמיר כהן הוכיח מה שהרב שלום ארוש כל הזמן אומר, הוא הביא מחקר שדיברו ליד מים (או שזה היה קרח?) ליד חלק דיברו דברים שליליים ןליד חלק חיוביים, אח"כ ראו במיקרוסקופ, המים\קרח שדיברו לידם דברים חיוביים החלקיקים האטומיים הקטנים שבהם היו בצורות יפות ומפוארות כמו ציורים יפים, ואלה שדיברו לידם דברים שליליים יצאו חלקיקים בצורות מבהילות ורעות וכו'... אז הדיבורים משפיעים על לב האדם, כשאדם מוציא מפיו- אני מאמין, זהו, צמד מילים פשוטות, אפילו בלב, זה עושה רושם על הלב! או אני מאמין בה', אני מאמין בעצמי שאגיע לכל הדברים הכי טובים שיש, וכו', זה משפיע פלאים, מנסיון!
 
"כן אני יכול! להגיע לכל הגבהים הכי עצומים (לטובה, לא מעניין אותנו גבהים של כסף וכו') שקיימים בעולם!
אני יכול לעבוד את ה' בזריזות עצומה ונפלאה!
אני יכול!
אני מאמין בה' שהכל מה' לטובתי"...
ככה אני עושה...  אני הרבה פעמים מתחיל מאפס... ככה הרב'ה אומר...
 
וגם תמיד מדבר עם חברים ר' נחמן מברסלב קורא לזה דיבוק חברים, או כמו שהחכם מכל אדם אמר- דאגה בלב איש ישיחנה...
אז מה שאתה עושה פה זה נכון, וגם תדבר עם אנשים שלדעתך רוצים בטובתך...
שיהיה בהצלוחה...
ושנה טובה... 
זה מדהים איך לכל אחד יש מיליארד עצות לאחרים אבל לעצמו הוא אומר 'נישט אזוי פשוט, נישט אזוי פשוט' כל הזמן, ה' יצילנו להמליץ דברים שאנחנו באמת מקיימים...
מומלץ ש
29/09/14 17:34
5צפיות
תשתתף בסדנה להכרת היהדות. אינו דומה מצב שבו אתה רואה את היהדות כחויה נחמדה, למצב שבו היהדות היא דרך חיים אולטימטיבית, שניתנה לנו מאת בורא עולם.
אירגון ערכים מארגנת סדנאות כאלה לכל הרמות, מוכיחים לך שיש בורא לעולם, שהתורה אמת, וזו הדרך הנכונה אל האושר.
בתור התחלה, יש הרבה מצוות שתוכל לקיים בהצנע לכת..
בהצלחה !
ארגון פתחון לב

החגים כבר כאן!

880 אלף ילדים ישארו רעבים ללא עזרתכם. בואו לתרום להם עכשיו >>

שינוי והגשמה - מנחה בכירה בדמיון מודרך ו-NLP בדרגת TRAINER

כיצד ניתן להגשים את מטרתך

בעזרת דמיון מודרך ו- NLP למידע והרשמה קראו>>


עסקים נבחרים

עוד...
רוצה שהעסק שלך יופיע בתפוז עסקים?

האזור שלי בפורום
עוד בנושא הפורום


מקרא סימנים
ללא תוכן תגובה להודעה
הודעה חדשה אורח בפורום
הודעה מקורית הודעה נעוצה