בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
בס"ד

   ברוכים הבאים   

   תהליך החזרה בתשובה אינו תהליך קל. לא לאדם עצמו ולא לסובב אותו מאחר והוא מצריך שינוי משמעותי בחיים. כמעט תמיד השינויים האלה משפיעים רבות על הסובבים אותנו ו/או הסובבים אותנו משפיעים רבות על תהליך החזרה בתשובה. דבר זה עלול לגרום לבעיות ולחיכוכים רבים עם הסובב אותנו ובעיקר עם בני משפחתנו והחברה שאנו נמצאים בה. לא תמיד אנחנו יודעים איך להתמודד עם הבעיות וזקוקים לעזרה מרב או רבנית בעלי ניסיון עם חוזרים בתשובה, ולאוזן קשבת מאדם שעבר חוויות דומות ויכול לייעץ לנו כיצד לפעול בתבונה. מצד שני, גם הסובבים אותנו לא תמיד יודעים כיצד ללכת איתנו בין הטיפות על מנת לשמר את החיים בצוותא, בשלווה ובהרמוניה.

   פורום זה מיועד לכם, החוזרים בתשובה שביצעתם את ההחלטה שברצונכם לחזור בתשובה על מנת שתוכלו לחלוק את חוויותיכם, ההתלבטויות והבעיות הכרוכות בשינוי מהותי בחיים ושמו החזרה בתשובה. פורום זה מיועד גם לכם, בני משפחותיהם של החוזרים בתשובה. כאן תוכלו לחלוק במה אחת עם חוזרים בתשובה, ובני משפחה של חוזרים בתשובה, על מנת שתוכלו להתמודד עם החוזר בתשובה הפרטי שלכם ו/או לעזור לאנשים אחרים הנמצאים במצבכם.

   מן הראוי לציין שפורום זה מיועד לשומרי תורה ומצוות ושאינם שומרי תורה ומצוות כאחד.

   מטרת הפורום היא לא לעורר דיונים בנושאי הלכה או אמונה בשביל דיונים כאלה קיימים פורומים אחרים בתפוז. הפורום מיועד לאנשים שכבר החליטו לבצע את הצעד. מהסיבה הזאת הפורום לא מיועד כדי לשכנע את החוזרים בתשובה בטעות דרכם.

 

   כללי הפורום:

   1) אנחנו בפורום חוזרים בתשובה ולכן, בבקשה, אל תשכנעו אותנו לחזור בשאלה. בשביל לשכנע אנשים לחזור בשאלה ישנם פורומים אחרים בתפוז.

   2) פורום "חוזרים בתשובה" לא נועד לויכוחים על רקע דתי-אידיאולוגי. בשביל אלה קיימים פורומים אחרים בתפוז.

    3) פורום "חוזרים בתשובה" לא הוקם כדי להוות בימה להידברות בין הדתיים ללא דתיים. על כן, אין מקום בפורום לויכוחים בין הדתיים ללא דתיים גם לא ויכוחים פוליטיים בין הדתיים ללא דתיים.

   4) בפורום שלנו מדברים בשפה יפה ובכבוד לאורח השפה הנהוג בעולם הדתי-חרדי. הן בלי קללות אפילו לא קללות של סלנג, הן בלי ביטויים מיניים, עוד כיוצא באלה. מי שלא יכול לכבד את רגשות חברי הפורום - מוזמן שלא לדבר בפורום שלנו בכלל.

    5) בפורום שלנו מעצם טבענו כחוזרים בתשובה מכבדים את היהדות ואת מורי דרכה הרבנים. על כן בפורום שלנו מתייחסים בכבוד הן לתורה והן לרבנים ולא מקללים. זה לא אומר שלא ניתן להביע דיעה, אלא שצריך לעשות זאת מתוך הכבוד הראוי.

   6) הפורום אינו מיועד לשאלות הלכתיות. לצורך כך קיים פורום ייעודי בתפוז קהילות: 'לשאול את הרב'. כמובן ששאלות הלכתיות מפי חברי הפורום הקבועים, יתקבלו בברכה.

   7) דף הפורומים בתפוז קהילות, מחזיק חמש עשרה הודעות ראשיות בלבד. על כן, חברי הפורום מתבקשים שלא לקפוץ ולפתוח הודעה ראשית נוספת, כל זמן שנמצאת בדף הראשי הודעה קודמת של אותו גולש, או במשך זמן סביר מפתיחתה, כדי להשאיר מקום בדף הראשון גם לחברים אחרים בפורום.

     8) הערות והארות להנהלת הפורום, יתבצעו במערכת המסרים בלבד!

 

 

º
שבעה ימים לעומר.
21/04/14 23:31
17צפיות
אמת וחסד תלויים זה בזה:
21/04/14 23:33
18צפיות
בעזהי"ת


  כשאין אמת, אין חסד. גם אינו יכול לעשות חסד עם בני אדם.
  (ספר המידות).

רוח שטות ועבירות:
21/04/14 23:44
22צפיות
בעזהי"ת


  ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.
  (סוטה ג).
=================================

  כבר כתב רבי נחמן מברסלב, שאילו היה לאנשים יישוב הדעת, לשבת בדעת צלולה ולהתבונן מה עלה בגורלם עד היום ולהיכן מעשיהם לוקחים אותם - היו כולם חוזרים בתשובה! כי אם יתבונן אדם בעין פקוחה לראות מה התכלית שיוצאת מכל מעשיו, מייד היה מפסיק עם חלק גדול מהם, ותחת זאת עושה דברים אחרים לגמרי...

  על פי זאת אפשר להבין את דבריו של רבי שמעון בן לקיש, "ריש לקיש" בכינויו הנפוץ. אין אדם נופל בעבירות אלא אם כן תחילה אוחזת בו רוח של שטות. ובאמת פעמים רבות אפשר לראות שבשעה של עבירה, הבן אדם נראה לחלוטין כמשוגע, כאחוז דיבוק, כחסר דעת ממש.

  
º
ספר אפשר לקחת בהשאלה, מצווה לא...
22/04/14 00:02
12צפיות
22/04/14 00:03
19צפיות
בעזהי"ת


מספרים על הגאון הקדוש, רבי חיים מצאנז, שבביתו כמעט ולא היו ספרי קודש, כל כמה שכל ימיו היה שקוע בעסק התורה ללא גבול. הסיבה הייתה, שאת רוב ספריו היה נותן כל פעם מחדש כמשכון, בעבור הלוואות שלקח בשביל לעזור לעניים, או שבכלל היה מוכר אותם לטובת העניין.

  כשפעם תמהו על הפרזתו הגדולה במידת הצדקה, שאת כל כספו ורכושו הוא נותן לעניים, ענה בתמיהה: ספר אני יכול לקחת בהשאלה, בעת הצורך. מצווה אוכל לקחת בהשאלה ממישהו?!
º
יום רביעי, ח' לעומר.
22/04/14 23:46
6צפיות
איך אפשר לנצח תמיד?
23/04/14 00:02
17צפיות
בעזהי"ת  מי ששומר את עצמו משקר, הוא מנצח תמיד!
  (ספר המידות).

גם על צדיק גמור, לא סומכים בנסיון של עריות!
23/04/14 00:09
17צפיות
בעזהי"ת


  אמר רבי זעירא: אפילו חסיד שבחסידים, אין ממנין אותו אפיטרופוס על עריות!
  (ירושלמי כתובות פ"א ה"ח).
================================

  כבר אמרו בזוהר הקדוש, שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה, ועיקר עוצמת היצר הרע להחטיאו, היא בנושא יצר העריות. ולכן לא פלא הם דברי התלמוד החריפים, שאפילו צדיק גמור - "חסיד שבחסידים", אין מעמידים אותו במצב של נסיון בנושא, ולמשל להיות שומר בחצר של נשים, ואפילו הוא עומד מבחוץ!

כשיצאו כל הקהל בכבוד גדול, לקראת רבי פנחס...
23/04/14 00:10
13צפיות
בעזהי"ת


  הגאון רבי פנחס הלוי הורביץ, בעל ספר ההפלאה, היה הרב הראשי ואב בית הדין של הקהילה היהודית החשובה בפרנקפורט. וכשהגיע לשם בראשונה לשאת כבוד בעול הרבנות, יצאו לפניו בקבלת פנים גדולה, המון עם סבב אותו בכבוד מלכים, ואף נשאו אותו על כפיים...

  לאחר זמן שאל אותו אחד מחבריו תלמידי החכמים, מה הייתה הרגשתו באותה שעה שבה זכה לכבוד כל כך גדול. השיב רבי פנחס ואמר: חשבתי על יום מותי, עת שבה ישאו את גופתי על כפיים, המון עם מלווים אותי אל מקום עפר רימה ותולעה, ונשמתי תעמוד לתת דין וחשבון לפני ה' יתברך על כל אשר עשיתי בעולם הזה...
º
יום חמישי, ט' לעומר
23/04/14 22:12
5צפיות
למי ה' יתברך מושיע בעת צרה?
23/04/14 22:13
12צפיות
בעזהי"ת


בעזהי"ת  מי שאינו אומר שקר, הקדוש ברוך הוא מושיע לו בעת צרתו!
  (ספר המידות).

למה לא אומרים בפני אדם את כל שבחו?
23/04/14 22:20
14צפיות
בעזהי"ת


  אמר רבי ירמיה בן אלעזר: מקצת שבחו של אדם - אומרים בפניו, וכולו - שלא בפניו.
  (עירובין יח).
================================

  כמה סיבות יש בדבר. אחת מהן - כדי שלא להכשילו במידת הגאווה, שהיא אחת מהמידות הרעות ביותר, אחת מהמידות שביותר צריך להיזהר ממנה. כמו כן, כדי שלא יראה המשבח כבעל חנופה - עוד מידה רעה מאוד, לפי שבעקבות בעלי חנופה אין אנו יודעים מיהו לנו חבר אמת, ומי בסך הכל רוצה לנצל אותנו...
כשרבי ירוחם חשב לסגור את הישיבה...
23/04/14 22:31
10צפיות
בעזהי"ת


  בימי רוסיה הרחוקה, חזרו להם מספר בחורים מבית המדרש של ישיבת מיר, אל הבית שבו התאכסנו. תאורת רחוב לא הייתה אז, כמובן, ועל כן על כל הסביבה שרר חושך כבד - ועל כן לא פלא כששמעו קול צעדים נחפז אחריהם, נבהלו מאוד, שמא שודדים או סתם אנטישמים רודפים אחריהם, ופתחו בריצת בהלה אל האכסניה.

  התברר שהרודפים היו שוטרים, שהתדפקו בזעם על דלתות הבית, ולאחר סדרת קללות הפטירו שמזל שלא פתחו הם באש על הבחורים, ודרשו לראות תעודות מזהות. הזדהו בפניהם הבחורים, למעט אחד שתעודת הזהות הרוסית שלו הייתה במקום אחר - ולכן התלוו אליו השוטרים, לשם, על מנת לראות אותה.

  כשנודע למחרת המעשה, למשגיח הישיבה, הגאון רבי ירוחם ליבוביץ, הוא כינס בחריפות את כולם והודיע שלמען האמת הוא חשב בתחילה לסגור את הישיבה, לשלוח את כולם לבית ולחפש לעצמם בית מדרש אחר! כי איך יכול להיות שהחברים נתנו לאותו בחור ללכת לבד בחשכת הלילה עם השוטרים, מבלי להתלוות עימו?! וכי לא עלה על דעתם הפחד שלו? מה שווה כל התורה שלומדים, אם לא מפתחים מידות טובות?
לרגעים תבחננו
23/04/14 13:32
14צפיות
ככה כתוב איפשהו.
שמעתי מהרב שלי, שהאדם נמדד ברגע או ברגעים ספורים, בהתגברות קטנה נמדדת מדרגתו של האדם.
ואפשר להוסיף שאם האדם עמד או נכשל בנסיון רציני זה עדיין לא בהכרח מעיד שמדובר בעובד השם, יתכן שהיה לו זמן של התעלות, או זמן של חולשה, ויתכן בכלל שאוביקטיבית הנסיון שהיה לו היה קשה מנשוא, ואנחנו הרי בני אדם עם חולשות ומעידות,
ואם נשכיל ונתעלה, ונשמר במצוות "הקטנות" הרי שטוב לנו בעולם הזה ובעולם הבא. קיץ נעים ופורה
º
הנאמנות הקטנה המתמשכת מול שחיקת הזמן.
23/04/14 16:00
5צפיות
שאלה
22/04/14 00:13
45צפיות
שלום לכולם.
אני חווה משבר. אני מנסה להבין. מדוע ה' לא מפגין את נוכחותו\קיומו בצורה ברורה?

הרי מצד אחד ה' מעורב במה שקורה איתנו ולכן נתן לנו תורה ומצוות. אז מדוע הוא נשאר חבוי? מדוע קיימת דרישה להאמין ללא עדויות ברורות? וכיצד ניתן להאשים את מי שבהיעדר עדויות בוחר שלא לקיים מצוות, הרי שאין לאותו אדם עובדות להתבסס עליהן...

איזה היגיון יש מאחורי דרישה באמונה ללא עובדות, ובמה שונה דרישה זו מדרישה לאמונה בכל דבר אחר, כגון דת אחרת?
שלום וברכה!
22/04/14 12:55
30צפיות
שאלות ותשובות בנושא אמונה
ניתן לעיין בקישור הבא -
http://www.ateret4u.com/online/f_01284.html#HtmpRe...
º
22/04/14 16:26
4צפיות
הוספה.....!
23/04/14 11:12
13צפיות
להיכן נעלמו הניסים הגלויים?

לקריאה-
http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=11179...
אז ככה
22/04/14 18:22
33צפיות
אני יודע שבתקופת התנ"ך מי שהיה מוציא לשון הרע אז בורא עולם היה מביא עליו נגעים כמו צרעת.
הייתכן גם צרעת בימנו?
שאלה נוספת היא:
אם לבן אדם יש צלקות בגוף, על איזה חטאים זה קרה?
צרעת
22/04/14 18:45
22צפיות
בנוגע לשאלתך הראשונה-
http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=11614...
מאז שיצאנו לגלות
22/04/14 23:53
9צפיות
יש הסתר פנים, ולמרות זאת, לרוב, צדיק וטוב לו.
הרב ארוש בספריו בגן האמונה, השם רופאך, מנסה להסביר בכללי איך העסק עובד, זכורני שהוא גם מסביר על אי אילו מחלות על מה הם באים,
ברפואה הרגילה יש גם הסברים לפעמים, למשל שבעיות עור באות עקב מתח, ועירעור החוסן הנפשי (=פחדים, חוסר אמונה, חוסר ביטחון) מערער את המערכת החיסונית,
ברפואה הסינית ובקבלה יש פירוט בעניין, עד שבא יובל לוי ואסף ליקט וביסס את הקשר המובהק בין גוף לנפש, לשיטה המדהימה שלו קוראים שלושת המימדים, בשיטה שלו יש פירוט רב בין סיבה לתוצאה, והרבה פעמים ישנם כמה וכמה סיבות למחלה או להפרעה, וזו שיטה שיש לה הצלחות מדהימות בגוף ובנפש.
לגבי צלקות אינני יודע, דרכו של בורא עולם זה מידה כנגד מידה... ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, אמן
טלפון לרב אברג'יל
17/04/14 11:37
36צפיות
מה הטלפון ליצירת קשר עם הרב אברג'יל?
עכשיו זה רשמי!
13/04/14 16:58
121צפיות
אחרי שעשיתי "וי" ענק על כל הרשימה הבלתי-נגמרת, אפשר סופסוף קצת לנוח. הכל נקי ומוכן לפסח .זה הזמן לחלוק אתכם רעיון יפה ששמעתי..לכבוד החג.

אם בכלים אנחנו עוסקים, בהכשרה, במה חמץ ומה לא חמץ- צריך לזכור שלכל פעולה פיזית יש פעולה רוחנית מקבילה.
בסך הכללי, לכל סוגי החיים (צומח, בעלי חיים, בני אדם) יש את אותם רצונות בסיסיים, אכילה, שתיה, התרבות ומקום נח.
הנקודה שמבדילה את האדם היהודי משאר החיים- היא התכלית שלו.
למילה "תכלית" עוצמות רבות. היא מתחילה באות ת' ונגמרת באות ת'.
כלומר, האדם צריך תמיד לזכור מאין הוא בא ולהיכן ישוב, שהרי מעפר באת ולעפר תשוב.(מאותו המקום. מאותה ה-ת') ולדעת שמה שנשאר לו בדרך זה "הכלי".(ת)כלי(ת)
בזמן שהוא מכשיר את המטבח שלו, מנקה את הכלים, קונה/מכשיר/מתקן/מחדש אותם- הוא צריך לזכור את הכלי שיש בתוכו.
שכל אדם זכה ל'כלי' מאת ה' יתברך. ומה יעשה הוא בכליו? זה הכל תלוי בו.
השם הביא אותך, ויקח אותך יום אחד אליו- ככה היא דרך העולם. אבל מה שנשאר בידך זה הכלי שלך. במה אתה ממלא אותו, מה אתה עושה איתו.

שנזכה תמיד למלא את כלינו בכל טוב שפע, בברכה, בטהרה וכשרות. שנמלא את כלינו ביראת שמים ואינסוף אהבה אמיתית.

פסח כשר ושמח!
º
יפה כתבת!
13/04/14 21:32
16צפיות
º
: )
13/04/14 22:30
9צפיות
אהבתי מאד, ממש יפה מה שכתבת!
14/04/14 12:45
35צפיות
שיהיה גם לך חג פסח שמח וכשר, וכן לכל שאר חברי הפורום! שנזכה לצאת מעבדות ולהיות בני-חורין באמת, ברוח מאמר חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
º
חג שמח לכולם!
14/04/14 15:00
13צפיות
º
אירועים והודעות
13/04/14 22:23
18צפיות
º
17/4 ערב רווקים ורווקות, חול המועד, ת"א
13/04/14 22:25
22צפיות
17/4 ערב רווקים ורווקות, חול המועד, ת"א
º
16/4 כנס נשים, חול המועד, באר שבע
13/04/14 22:29
13צפיות
16/4 כנס נשים, חול המועד, באר שבע
הרב הקדוש נועם אונגר
22/04/14 10:59
8צפיות
הופיע אתמול במימונה  בקרוב אעלה את התיעוד
שאלה
07/04/14 22:27
105צפיות
אם ההורים שלי רוצים שאני אתחתן מכוון שזה מצער אותם שאני רווק אז עלי לעשות את זה מצד כיבוד אב ואם?
אני פשוט חושב שאת אמא שלי זה מצער שאני לא נשוי כי בטוח היא היתה רוצה עכשיו נכדים.
לא קשה להניח
10/04/14 13:54
49צפיות
שיש לך ולאמך סיבות טובות לעמדה שלכם. מעיקר ההלכה יש חובה להתחתן עד גיל 20, ולרוב, זה גיל מתאים.
בכל מקרה שאנחנו נמצאים בספק אז אתה מתייעץ עם רב שמכיר אותך
בנישואים
10/04/14 14:10
46צפיות
שוקלים את טובת העניין, האם אתה מוכן להתחתן, ועם מי.
ואין להורים זכות לקבוע בעניין.
הזמן הנפסק בשולחן ערוך זה עד גיל עשרים, לרוב זה זמן מתאים גם בזמנינו.
נראה שאתה יכול להתייעץ עם עצמך
ועם אנשים שמכירים אותך, ובכל מקרה של ספק שואלים רב פוסק
איך מגיעים לצדיק הרב יעקב אסלן בבני ברק
09/04/14 12:23
45צפיות
מי יודע שעות? מיקום ומידע נוסף

(הרב מברך בשיטה מיוחדת גם את גדולי הדור)

הנה:  https://www.youtube.com/watch?v=N71lYS1qjGM
פה-סח -שרשור טיפים כדי להימנע מלשה"ר
05/04/14 23:54
78צפיות
בס"ד

בסייעתא דשמיא בלבד.

שלום לכולם ושבוע טוב,

תוך כדי הבאלגן והכנות לחג הקדוש,שתפו אותנו בכמה טיפים והדרכות\המלצות\עיצות איך אתם נמנעים מדברי לשון הרע ורכילות.

איך אתם מגיבים כשמישהו בא עם איזה סיפור עסיסי?!

נראה לי שלבנות זאת משימה עד כמעט בלתי אפשרית להתגבר על הסקרנות והכייף של הלדבר ולשוחח על כל העולם חוץ מאשתו

השם ירחם עלינו...


אז יאללה שתפו אותנו באיזו עיצה כיצד אתם מתמודדים עם לשון הרע ומה גורם לכם לעצור(אם בכלל... )את הבנאדם שמולכם מלשפוך את אשר בפיו?!


לי למשל, מרתיע אותי כשאני יודעת שהעבירה הזו שקולה כנגד שלושת המצוות החמורות של ייהרג ואל יעבור...


שנזכה להגיע לשתיקות בבחינת "לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה" ולהרבות בדברים דקדושה!
תגובה
06/04/14 14:45
53צפיות
מי יכול לומר ולתת עצות כאילו הוא נקי מזה, אבל ההכרח לא יגונה ועל כל פנים גם לדבר על זה בידיעה שאנחנו רחוקים מזה, זה כבר התקדמות.

לדעתי מה שיכול לעזור ולהרתיע, זה לבוא מוכנים, אם "זורמים" בשיחה אז זה מהר גולש, אבל אם באים מוכנים ושמים לב לאן הולכים הדברים אולי אפשר לעצור בזמן עם פחות אי נעימות.
מה שמרתיע לדעתי זה מה שברוב המקרים לשון הרע גורם, שחושבים על זה , לא סתם זה מעשה חמור ואכזרי, למשל  לומר מילה על מישהו שהאדם מולנו לא מכיר, ועכשיו כל כולו של האדם הזה יסתכם אצל זה שעומד מולנו במילה "קמצן" , "טיפש". זאת אכזריות ותווית שיהיה קשה מאוד להוריד.
לכן בהרבה מקרים שהלשון הרע הוא בסדר גודל כזה, אותי מרתיע האכזריות שיש בדבר, וכידוע "מה ששנוא עליך.." ואף אחד לא ירצה שיעשו לו את זה.
מה ששנוא עלייך...
08/04/14 20:14
25צפיות
לא מזמן התגלה לי שמישהו דיברה עליי מאחורי הגב ...היום אני צוחקת,כי היא מסכנה בסה"כ אבל אז,נורא נפגעתי..
º
מישהיא כמובן
08/04/14 20:15
12צפיות
לימוד שבועי משותף, אולי...
07/04/14 15:42
34צפיות
בעזהי"ת


  לימוד שבועי, כי יומי זה יותר מידי. ולימוד משותף (אפילו רק שלש בנות), כי על ידי זאת שתשבו בחבורה ותזכירו זו לזו באופן מתמיד כמה יש להתחזק ביכולת הדיבור של האדם, להפנות את הכלי הזה לטובה ולהישמר מהפנותו לרעה, גם תהיה נקודת היזכרות קבועה, וגם לחץ חברתי חיובי - שיעזור למי שמנסה להתחזק בזה, לא להרגיש הזויה.

  והלימוד, לעניות דעתי, צריך פחות לכלול פרטים הלכתיים יבשים - אלא ברובו של הזמן לכלול אמרות חז"ל ודברי מוסר על הנושא, ובעיקר על מעלתו של מי שזוכה להיטיב בדיבורו, וכמה שהוא מקרב את הגאולה.
נכון....ההלכות דיי יבשות
08/04/14 20:11
25צפיות
וכדי להוסיף יראת שמיים ויראת חטא צריך באמת להרבות בחיזוקים מעניינים כמו סיפורים וכו'...תודה!
זה תמיד מזיק
09/04/14 01:54
19צפיות

מרגישים רע, לא מתייחסים אותו דבר למי שדיברת עליו.

חוץ מזה אמירת לשון הרע מעידה על עין רעה, וזאת מידה מזיקה, לכן צריך עשות חשבון נפש עמוק יותר.
יראת העונש עשויה לגרום לשחיקה
11/04/14 17:17
15צפיות
כדאי להתחבר לחברים טובים, גם קנאה מביאה לרכילות..
כדאי לבסס את מצוות אהבת השם ויראת הרוממות, ואז הכל קל יותר וכיף יותר
נכון,אבל עדיין...
13/04/14 14:55
10צפיות

אתה צודק בדברייך ובכל זאת ההתעסקות בדברים שמסביב ולא במצווה עצמה לא מועילה(לפחות לי).כי הרבה פעמים חשוב כן להתייחס ברחל בתך הקטנה,בייחוד כשיש הרבה יצר הרע לזה...שנזכה!
לי עוזרים מאד
14/04/14 12:40
37צפיות
הפרקים ב'מסילת ישרים' על מידת הנקיות ועל מידת הפרישות. הנקיות שהרמח"ל מדבר עליה היא מאותם חטאים שבהם היצר מפתה אותנו לתת לעצמנו "היתרים" ובכך מחליש אצלנו את התודעה שהדבר אסור, מה שגורם לנו להיכשל באותם איסורים. הפרישות היא הצורך להיזהר גם מדברים שמעיקר הדין הם מותרים מבחינה הלכתית, אך יש סכנה שהם יובילו לדברים אסורים (ובהם לשון הרע ורכילות). יובהר רק שלדעת חלק מחברי הפורום הספר 'מסילת ישרים" אינו ברמה המתאימה לכל בעל תשובה, אך הרושם שלי הוא דווקא שהספר יכול להתאים לכל אחד שיש בו הרצון להתחזק בקיום המצוות (והראיה- שהרמח"ל עצמו מפנה את ספרו לכל ישראל).

שיהיה חג פסח שמח וכשר! שנזכה לצאת מעבדות לחירות ולהדבק בקב"ה ובתורתו
יהלומים יקרים של ה'!
07/04/14 17:41
86צפיות
ראיתי אתר שהרגשתי צורך עז לשתף אותו כאן איתכם ושמו "ללמוד וללמד".
יש בו המון תמיכה לחוזרים אל צור מחצבתם.
הפיקו את המיטב, תתיעצו עם מי שצריך לגבי כל קושי וגם לגבי כל דבר עם האנשים הנכונים שה' יכוון אתכם למצוא אותם (ע"י גישוש ובירור) ותרגישו בע"ה את מתיקותה של התורה ושל דרכה הטהורה.
חג פסח כשר ושמח לכם ולכל בית ישראל!

חיים דויטש.
כתובות אינטרנט מצורפות:
º
08/04/14 03:56
8צפיות
מכירת חמץ
06/04/14 10:37
56צפיות
מישהו יוכל להסביר לי בבקשה איך עושים מכירת חמץ , זאת אומרת אני יודע שצריך ללכת לרב איפה שאני גר עם רשימה, השאלה מה אני רושם ברשימה ? האם רושמים את החמץ שברשות הבית? והאם מוצרים שלא רשום כשר לפסח כמו קופסאות שימורים של תירס ומלפפון צריך גם למכור לגוי? תודה מראש
2 סרטונים קצרים בנושא מכירת חמץ:
06/04/14 17:17
29צפיות
ממש לא!
06/04/14 18:08
35צפיות
הולך לרב האיזורי, רושם את שמו של בעל החמץ, ומוסיפים כתובת עיקרית למרות שגם אם יש לו דירה אחת באשקלון ודירה אחת בכרמיאל - שתיהן נמכרו כי זה כל החמץ של בעל הבית. כולל החמץ ששייך לו במשרד בעבודה ובאוטו.
ומוסיפים חתימה.
יותר מזה לא מפרטים שום דבר. כל החמץ נכלל בכך.
תפילה
06/04/14 03:42
55צפיות
תהילים!
06/04/14 15:49
36צפיות
בעזהי"ת


  להרבות כל יום באמירת תהילים, כמו סדר לימוד קבוע. לא על פי סדר, אלא את המזמורים שהלב נמשך אליהם. ולומר ולומר, בין אם הלב נפתח ובין אם לא, ואפילו אם לא מצליחים להתרכז במילה אחת.

  חושב שבדור שלנו, כמעט אי אפשר לדבר על היות יהודי אמיתי ונאמן, בלעדי זאת.

עזרתכם במילוי שאלון-מחקר בנושא תפילה
11/04/14 17:11
9צפיות
שלום רב, במסגרת תואר בפסיכולוגיה של התפילה אנו עורכים מחקר חשוב. אודה מאוד לכל מי שייקח חלק במילוי השאלון.

https://docs.google.com/forms/d/1JQaCCNo5X3EupkHkZ...

תודה רבה על עזרתכם.
קיבלתי מייל מהרב שי נתן ומילאתי ביום שישי
13/04/14 05:14
8צפיות
בכיף עדי יקרה
יוצאים לחירות. גם כלכלית / הרב דן טיומקין
04/04/14 03:38
41צפיות
חירות אמיתית היא גם מן דקדוקי עניות. חג הפסח מלמד אותנו את הערך הזה, לעשות מאמץ להגיע לעצמאות כלכלית כדי שנוכל לנצל את הזמן היקר שלנו כראוי ולא להשתעבד לאחרים.

http://www.maane.info/pages/711
כולי האי, ואולי...
04/04/14 13:25
35צפיות
בעזהי"ת


  א. אין ספק שחיים תחת דקדוקי עניות הם עסק בעייתי ביותר, ובמיוחד לנוכח הנקודה החשובה שכבר כתב הרב דן, על מה שילדים לחוזרים בתשובה חווים כשרואים את אבא ואמא היראי שמים וחסרי פרוטה, וסבא וסבתא רחוקים מהיהדות ומלאים בתפנוקי החיים...

  ב. מנגד, אני חייב להזכיר את מאמר חז"ל: "יאה עניותא לישראל כברזא סומקא בסוסיא חיורא". יש משהו מאוד טהור ומזכך, בחיים פשוטים, וכל אחד מאתנו יסכים על זאת. גם לא עלינו חלק מהנסיונות הרוחניים שבעלי ממון רב מתמודדים איתם, ממש גנוב ונאוף ורצוח לפעמים - מתוך שבידם האפשרות הטכנית לעשות כן.

  ג. קל מאוד להשכין שלום בין הקטבים, על פי מאמר חז"ל: "משל למה הדבר דומה: לאיסטרטיא שהיא עוברת בין שתי דרכים: אחת של אור, ואחת של שלג. אם מהלך כנגד האור, הרי נכווה באור. ואם מהלך נגד שלג, הרי הוא לוקה בצינה. כיצד יעשה? ילך בינתיים ויזהר בעצמו של יכווה באור, ושלא ילקה בצינה!". כלומר: יש לשלב בין מעשיות בנוגע לצרכים שלנו בעולם הזה, ובין פשטות - מתוך שהעיקר הוא החיים הרוחניים ולא הצרכים הגשמיים.

  ד. ואלא מה, למרבה הצער על פני העלייה המטורפת ביוקר המחייה בישראל, תחבורה ציבורית (שבלאו הכי פועלת בחוסר יעילות גרוטסקי) ודיור ומזון וכו' וכו', אפילו בני זוג אקדמאים עם ילד וחצי וכלב לקינוח, מתקשים להגיע ליציבות כלכלית, וכל שכן מי שלא הגיע לכגון זאת.

  גשר צר מאוד ומלא במכשולים מתוח בין נקודתו של מי שהפקיע את עצמו מהעולם הזה - ללא הבנה בחובה היהודית הגדולה להתפרנס כראוי (שולחן ערוך מפורש סוף סוף!), ומי שברוך ה' הגיע ליציבות כלכלית - ומאוד לא מובן מאליו להצליח לעבור אותו בשלום...

  מתוך הבעיה הקיומית הזו, כבר יצא לחשוב אפילו על פתרונות כמו החייאת הדרך הנושנה של התנועה הקיבוצית - והפעם לחוזרים בתשובה, כשעיקר הסיבה היא כלכלית ולא אידיאלים אחרים.

º
דברים חשובים, וצריך למצוא את דרך האמצע
04/04/14 16:24
14צפיות
שרשור התפקדות - חודש ניסן!
31/03/14 19:31
50צפיות
היום אנו נכנסים לראש חודש ניסן!
ראש החודש הזה יחול יום אחד [יום שלישי - מעכשיו עד מחר כשיחשיך].

סמנו את עצמכם באיקון כדי שנדע שאתם פה! .......
º
31/03/14 20:36
6צפיות
º
31/03/14 21:29
7צפיות
º
31/03/14 22:53
7צפיות
01/04/14 00:55
28צפיות
איתי  אתה אוהב את קול צופייך?
º
אני פה תמיד
01/04/14 10:50
17צפיות
לה לה לה לה לה אבא קריר
06/04/14 03:23
17צפיות
הרב נועם אונגר הוא אבא קריר
"בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל!".
01/04/14 20:58
22צפיות
בעזהי"ת


  והווי אומר: כמו שיצאו בני ישראל מארץ מצרים והתעלו עד למדרגה שבה יכלו לקבל את התורה, במעמד הר סיני, המעמד הרוחני הגבוה ביותר בתולדות האנושות, וכל זאת למרות שנפלו במצרים ללא פחות ממ"ט (49!) שערי טומאה -- כמו כן בכל הדורות לכל יהודי מאיר חודש ניסן בכוח רוחני בלתי נתפס, שאם הוא בוחר להירתם אליו, יכול להביא אותו לצאת מכל הטומאות וכל המשגים וכל המקומות הלא חיוביים שנפלנו לתוכם.

  אמן שנזכה!!

º
שיהיה חודש טוב לכולם
02/04/14 12:25
19צפיות
( לעסק שלי )
04/04/14 07:53
17צפיות
עוברת אורח,
חג חירות שמח
º
כמה כייף שחג הגאולה כבר פה!
06/04/14 00:02
7צפיות
אפריל שמח אחי
07/04/14 04:29
16צפיות
מתחת אנשים בראשון לחודש ?
º
חג שמח
13/04/14 12:32
3צפיות

עסקים נבחרים

עוד...
רוצה שהעסק שלך יופיע בתפוז עסקים?

האזור שלי בפורום
עוד בנושא הפורום


מקרא סימנים
ללא תוכן תגובה להודעה
הודעה חדשה אורח בפורום
הודעה מקורית הודעה נעוצה