לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
3292632,926 עוקבים אודות עסקים

פורום חוק ומשפט

שלום לכולם. פורום "חוק ומשפט" מנוהל ע"י עו"ד ערן שפילינגר, ומשמש במה לשאלות משפטיות בכל נושא.
הפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. התשובות הניתנות על ידי הגולשים ועל ידי מנהל הפורום, אינן מהוות ייעוץ משפטי או המלצה מקצעית, אלא לכל היותר דיעה כללית. כל הפועל על פי הכתוב בפורום, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
הגולשים בפורום מתבקשים לשמור על נימוס אלמנטרי כלפי הגולשים האחרים. אין להעלות הודעות המכילות לשון בוטה ומשתלחת. אין להעלות הודעות בעלות תוכן פורנוגרפי, עוקצניות, טורדניות, מציקות, פוגעניות וכו'. הודעות אלו תמחקנה. גולש אשר יציף את הפורום בהודעות אסורות ייחסם. אין להמליץ, לחיוב או לשלילה, על עורך דין, משרד עו"ד או ספק שירותים משפטיים על גבי פורום זה. המלצות ניתן להעביר במסרים פרטיים בלבד.
פניות אל מנהל הפורום יתקבלו בברכה, במסרים בלבד. פניות אל מנהל הפורום מעל דפי הפורום יימחקו.
גלישה מהנה!

הנהלת הפורום:

אודות הפורום חוק ומשפט

שלום לכולם. פורום "חוק ומשפט" מנוהל ע"י עו"ד ערן שפילינגר, ומשמש במה לשאלות משפטיות בכל נושא.
הפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. התשובות הניתנות על ידי הגולשים ועל ידי מנהל הפורום, אינן מהוות ייעוץ משפטי או המלצה מקצעית, אלא לכל היותר דיעה כללית. כל הפועל על פי הכתוב בפורום, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
הגולשים בפורום מתבקשים לשמור על נימוס אלמנטרי כלפי הגולשים האחרים. אין להעלות הודעות המכילות לשון בוטה ומשתלחת. אין להעלות הודעות בעלות תוכן פורנוגרפי, עוקצניות, טורדניות, מציקות, פוגעניות וכו'. הודעות אלו תמחקנה. גולש אשר יציף את הפורום בהודעות אסורות ייחסם. אין להמליץ, לחיוב או לשלילה, על עורך דין, משרד עו"ד או ספק שירותים משפטיים על גבי פורום זה. המלצות ניתן להעביר במסרים פרטיים בלבד.
פניות אל מנהל הפורום יתקבלו בברכה, במסרים בלבד. פניות אל מנהל הפורום מעל דפי הפורום יימחקו.
גלישה מהנה!
x
הודעה מהנהלת הפורום
המידע בפורום זה אינו מהווה ייעוץ משפטי! 
הנהלת תפוז ומנהל הפורום אינם ממליצים לאיש לפעול לפי עיצות או דיעות הנכתבות בפורום, אפילו אם ניתנו כתשובה לשאלה עניינית.
פורום זה משמש לצורך דיונים כלליים בחוק ומשפט ולא לצורך הענקת שירות משפטי או ייעוץ משפטי. כל הכתוב בפורום, הוא לידיעה כללית בלבד.
 
חלק ממשתתפי פורום זה אינם משפטנים, וחלק מהתשובות הניתנות בו מסתמכות על מקורות מידע שאינם מהימנים. הנהלת תפוז ומנהלי הפורום אינם ערבים לנכונות המידע הניתן בפורום, ולא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות עליו.
 
המשך >>

לצפיה ב-'הוספת מרפסות'
הוספת מרפסות
<< ההודעה הנוכחית
18/05/2008 | 19:58
7
2171
שלום,
אני גר בבניין שחלק מהדיירים בו רוצה להוסיף מרפסת, וחלק שני לא מוכן להוסיף את המרפסת.
כמה אחוזים צריכים להסכים על מנת שתתאפשר בניית המרפסת?
האם אפשר לדרוש פיצוי כתוצאה מירידת ערך הדירה שייגרם כתוצאה מבניית המרפסת, ועל עוגמת הנפש שתגרם מבנייתה?
תודה
חוק ומשפט >>
לצפיה ב-'לא בטוח אבל חושב 75%'
לא בטוח אבל חושב 75%
18/05/2008 | 21:25
322
לצפיה ב-'בבקשה, החוק לפניך.'
בבקשה, החוק לפניך.
18/05/2008 | 21:27
4
600
2א.    בעל הזכות בנכס שחתימתו על הבקשה להיתר דרושה לענין תקנה 2 הוא:
(1)    בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – בית משותף) – הבעל הרשום או חוכרו;
(2)    בנכס הרשום במרשם המקרקעין ושאינו בית משותף והוא בבעלות משותפת או חכור למספר חוכרים במשותף – בעל רשום או חוכר;
(3)    (בוטלה);
(4)    בבית משותף, כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות הבית המשותף;
(5)    בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין – מי שחייב עליו בתשלום מס רכוש וקרן פיצויים לפי הרשום בפנקסים המנוהלים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א–1961, או מי שהיה חייב במס כאמור לולא הופטר מתשלומו מכח כל חוק;
(6)    על אף האמור בפסקאות (1) עד (5), בנכס שהוא מקרקעי ישראל, בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו – מי שמוסמך לכך מטעם מינהל מקרקעי ישראל, בכפוף להוראות אלה:
(א)    לענין תקנה זו יראו את הודעת מינהל מקרקעי ישראל בכתב על אי-התנגדותו לבקשה להיתר כחתימתו על הבקשה;
(ב)    אין בהודעה על אי-התנגדות כאמור כדי לפטור חוכר שהגיש את הבקשה ממתן הודעה ליתר החוכרים של אותו נכס כאמור בתקנה 2ב, אם אלה לא חתמו יחד אתו על הבקשה;
(ג)    האמור ברישה לפסקה זו לא יחול בבקשה להיתר שלא מבוקשים בה תוספת שטח רצפה או שינוי ייעוד שנקבע בהיתר קודם שניתן ביחס לנכס נשוא הבקשה או גם זה וגם זה;
(7)    בבקשה לבצע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות לפי סעיף 37(א) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 – גם הדייר, כמשמעותו בחוק האמור, ובלבד שבמקרה זה –
(א)    המציא לבעל הנכס העתק הבקשה וצירף לבקשה תצהיר מנוסח לפי טופס 6 שבתוספת הראשונה;
(ב)    לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר אלא כתום שלושים יום אחרי שהומצא לבעל הנכס העתק הבקשה ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: "תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעות בעל הנכס נגדך בגלל ביצוע העבודה או השימוש שהותרו, כל עוד לא קיבלת את הסכמתו של בעל הנכס לביצועם, או, באין הסכמה כאמור, הרשאה של בית דין לשכירות או בית משפט".
(8)    בנכס שחלה עליו תכנית מאושרת לחלוקה חדשה כאמור בסעיף 121(2) לחוק, וטרם נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור בסעיף 125 לחוק – מי שהיה בעל זכות בנכס לפי פסקאות (1) עד (7) אילו נרשמה החלוקה במרשם המקרקעין כאמור; לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר, אלא אם היה בפניה תשריט לכל שטחה של החלוקה החדשה שאושרה בתכנית כאמור והתשריט הוכן, נחתם ואושר בידי מודד  כמשמעותו בפקודת המדידות.
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מסמכות להתנות בתכנית מתן היתר בניה בנכס כאמור, בקיום תנאים נוספים.

2ב.    לענין תקנות 2 ו-2א –

(1)    היו מספר בני אדם בעלי זכות באותו נכס כאמור בתקנה 2א ולא כולם חתמו, לא יינתן ההיתר, אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו; המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי להעתק, והועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם, על חשבונו של המבקש;
(2)    בהעדר מענו של זכאי להעתק הבקשה, על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט כי מענו של הזכאי להעתק אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו;
(3)    בנסיבות האמורות בפסקה (2) על המבקש לפרסמה בדרך שהוועדה המקומית תורה עליה, לרבות פרסום בעתון יומי ולצרף עותק הפרסום לבקשתו;
(4)    מבקש היתר בנכס הרשום כבית משותף שלא לענין שינוי פנימי בדירה בלבד, יצרף לבקשתו נסחי רישום מקרקעין לגבי דירתו, לגבי יתר הדירות בבית ולגבי הרכוש המשותף; אך רשאי הוא לצרף במקום נסח הרישום של יתר הדירות והרכוש המשותף – תצהיר שלו ושל נציגות הבית המשותף על הרכב הבעלות בבית המשותף בנוסח לפי הטפסים 7 ו-8 שבתוספת הראשונה;
(5)    המצאה לענין תקנה זו יכול שתהא בדואר.

2ג.    (א)    הועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה, אלא לאחר שצורפו כל המסמכים שחייבים לצרפם לפי תקנה 2ב ולא תתן את ההיתר, אלא לאחר תום 30 יום מיום קבלת הבקשה, אך לא לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה 2ב.
    (ב)    הוגשה התנגדות למתן היתר מצד מי שהיתה חובה להודיע לו לפי תקנה 2ב על הגשת הבקשה להיתר, לא תיתן הועדה המקומית את ההיתר על אף האמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה למתנגד הזדמנות לנמק את התנגדותו, הודיעה לו בכתב על החלטתה, ולאחר שחלפו 30 ימים מיום ששלחה הועדה המקומית הודעה למתנגד על דחיית התנגדותו, אם החליטה לדחותה; החלטת הועדה המקומית תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד.

(עד כאן החוק)

בכל מקרה, אתה יכול לעצור את הליך האישור דרך בית משפט וגם אם בית המשפט לא מנע את מתן ההיתר בפועל, אתה יכול לתבוע פיצוי ממקבל ההיתר, למרות שהוא קיבל היתר כחוק.
מתן ההיתר לא מכלה כל סכסוך משפטי ו/או כספי. כי הוועדה המקומית מנועה מלקחת שיקולים מסוג זה בחשבון בעת קבלת ההחלטה שלה.
לידיעתך, גם אם אפשר לתבוע - אין זה אומר שהזכיה מובטחת ובה במידה, ניתן גם לתבוע את המתנגדים לתוכניות ההרחבה.

חוק ומשפט >>
לצפיה ב-'נעזוב לרגע את הפיצויים'
נעזוב לרגע את הפיצויים
18/05/2008 | 21:45
3
237
לפי זה: "(4)    בבית משותף, כל בעלי הדירות בבית המשותף או חוכריהן או נציגות הבית המשותף",
צריך חתימות של כולם או שהבקשה לא תאושר?
וכיצד ניתן לתבוע את המתנגדים לתוכניות ההרחבה?
חוק ומשפט >>
לצפיה ב-'אין כל חיוב להסכים להרחיב את הדירות,'
אין כל חיוב להסכים להרחיב את הדירות,
18/05/2008 | 22:10
1
312
אין כל הכרח בכך,לכן לא תוכל לתבוע את המתנגדים.
זו זכתם לא להסכים להרחבת דירותיהם.
ומפליאה העובדה כי אתה/תם מתכוננים או חושבים לתבוע את שכניכם המתנגדים לרעיון.
חוק ומשפט >>
לצפיה ב-'להפך, אנחנו מתנגדים, אבל השכנים איכשהו השיגו'
להפך, אנחנו מתנגדים, אבל השכנים איכשהו השיגו
18/05/2008 | 22:18
344
לצפיה ב-'זה קצת מסובך'
זה קצת מסובך
19/05/2008 | 09:00
297
וזה תלוי גם במקום בו אתם גרים (איזו עיר).
באופן עקרוני, אם יש ועד בית - ורוב הדיירים החליטו שהם מעונינים בהרחבה, הרי הועד (הנציגות) חייב לפעול למען ביצוע ההרחבה, גם אם חלק מהדיירים מתנגדים.
אם אין ועד, או שרוב הדיירים מתנגדים לתוספת וקיים תקנון בית משותף שכל הדיירים חתומים עליו (מקובל הבניני דירות חדשים - שנבנו אחרי שנות ה80) והתקנון מתיר תוספות - ההתקנון קובע.
אם אין תקנון בית משותף, אבל יש ת.ב.ע (תכנית בניין עיר) המתירה את התוספות והדיירים לא התנגדו לה בזמן ההפקדה, או שהם קנו את הדירות שלהם כשהת.ב.ע הייתה כבר בתוקף ודייר אחד רוצה לבנות (אחד!) ושאר הדיירים מתנגדים - כלומר לא חותמים לו על הבקשה להיתר, הדיירים יוזמנו לשטוח את הטעמים להתנגדותם בפני הועדה המקומית (ויש פרוצדורה שלמה לעניין), אם הם לא יופיעו, או שהטענות שלהם לא יהיו תכנוניות, או שהטענות שלהם יהיו תכנוניות אבל הועדה לא תקבל אותן - המבקש יקבל את הרישיון, אם כי לא מיד - יש חלון זמן מסוים (30 יום) שבמסגרתו רשאים המתנגדים לפנות לבית המשפט ולהוציא צו מניעה (מעולם לא נתקלתי במצב שכזה).

לתבוע, אפשר - כל אחד ועל כל עניין.
לעניין המתנגדים להרחבה - אם יש תקנון בית משותף המתיר הרחבות או ת.ב.ע המתירה הרחבות ואנשים רכשו את הנכס בידיעה שמותר להם להרחיב, הרי שההתנגדות להרחבה פוגעת בזכויות שלהם בנכס.
תחשוב על אדם הקונה מגרש, בכוונה לבנות עליו בית, הוא בודק ומברר ומוודא שאכן, מותר לו לבנות בית במקום והנה, כשהוא רוצה לממש את זכותו, מופיעים השכנים ומתנגדים ולא ממש משנה למה. בגלל התנגדות השכנים תהליך האישור מתעכב (אם כי לא נמנע) - האין זכויותיו נפגעות?
ברור שהוא יכול לתבוע נזקים.

בכל אופן, עדיף שתפנה לבעל מקצוע (עו"ד או אדריכל המתמחים בתחום חוקי התכנון והבניה) ותתיעץ איתו באופן רישמי לפני נקיטת כל פעולה שהיא.
חוק ומשפט >>
לצפיה ב-'אצל הורי היה אותו סיפור'
אצל הורי היה אותו סיפור
19/05/2008 | 14:34
298
מספיק שצד אחד של הבניין מסכים כולו, אותו צד יקבל היתר. לדעתי זה צריך להיות 75% מכל צד או הצד כולו. יכול להיות שהשכנים שלך גרים בצד השני ולכן השיגו אישור יחד עם כל הצד?
אם הם השיגו אישור לבדם ולא אישור כללי, זה כנראה לא חוקי.
וחייבת
אני גרה בבניין שלכולם יש מרפסות שמש חוץ מלנו בקומה הראשונה. הגשתי בקשה לתיק מידע בעירייה והתשובה היתה לערער על תוכנית הבינוי המקורית.
ניסינו גם אני וגם שכנתי למכור את הדירות, ומכיוון שאין מרפסות ואנחנו בין היחידים בשכונה שלמה ללא מרפסת, היתה בעיה למכור את הדירות ונשארנו לגור שם.
האם אפשר לתבוע מהעירייה ירידת ערך כי הם עושים בעיות לקבל אישור, או לחילופין כיצד כן אפשר לקבל מהם רישיון לתוספת מרפסת, שהרי זה לא הוגן בכלל שרק לנו אין.
לערער על תוכנית בינוי למיטב הבנתי זה הרבה זמן והרבה כסף.
תודה מראש
חוק ומשפט >>

הודעות אחרונות

13:19 | 19.10.18 עוד יוסף פנדריך
17:31 | 18.10.18 הולמאי ילד הפרחים10
13:53 | 17.10.18 אורחים בפורום
11:24 | 15.10.18 אימפרטור
14:05 | 14.10.18 עוד יעקב חוראני
14:09 | 11.10.18 עוד יוסף פנדריך
10:58 | 11.10.18 עוד יעקב חוראני
08:44 | 11.10.18 תומר
08:05 | 10.10.18 עוד יוסף פנדריך
22:29 | 08.10.18 אורחים בפורום

חם בפורומים של תפוז

חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ