00
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

הבלוג של גליקמן

דוח מבקר מעקב המדינה על חופי הכינרת

אתמול פורסם דו"ח מבקר המדינה לשנת 2006 
דו"ח זה כולל ממצאי ביקורת מעקב על חופי הכינרת בהמשך לדוח המבקר מ 2004 
 
להלן עיקרי הדברים החשובים בעיני
 
תכנון ובניה
 

 מאז תום הביקורת הקודמת מ-2004 ובעקבותיה הוסרו גדרות וקטעי גדרות שהיו חלק מהגידור ההיקפי של שמונה חופי רחצה ונופש פעילים שלאורך חופי הכינרת: שבעה חופים בתחום המועצות האזוריות עמק הירדן וגולן, וחוף אחד - בעיר טבריה. הדבר נעשה בתוקף פסקי דין וצווי הריסה שניתנו בידי בית המשפט המוסמך הודות לפעילות נמרצת של יחידת הפיקוח המחוזית על הבנייה של משרד הפנים במחוז הצפון (להלן - יחידת הפיקוח המחוזית), וכן - של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה למחוז הצפון (להלן - הוועדה המחוזית), שהגישה כתבי אישום בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה ונקטה הליכים נוספים בתוקף סמכויותיה לפי אותו חוק

   
פורום סובב כינרת
 

בניסיון להתמודד עם הבעיות ועם הטענות הללו שמצאו אוזן קשבת במשרד הפנים, יזם במחצית השנייה של שנת 2005 מר הרצל גדז`, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, הקמת ועדה בין-משרדית רחבה לקביעת מדיניות כללית לכל הפעילות הקשורה בחופי הכינרת ולמעקב אחריה.
הוועדה מכונה "פורום סובב כינרת", בראשה הממונה על מחוז הצפון, וחברים בה נציגי המשרדים והגופים האלה: המינהל, נציבות המים, רשות ניקוז הכינרת המכונה "מינהלת הכנרת", מע"צ, רשות הטבע והגנים הלאומיים, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות, משרד התיירות משרד התחבורה (רשות הספנות), משטרת ישראל (המשרד לביטחון פנים); כמו כן חברים בה נציגים מהרשויות המקומיות הגובלות בכינרת. לא נקבעו תדירות כינוס הפורום וסדרי עבודתו; בפועל הוא התכנס אחת לחודשיים-שלושה.

בשיחות שקיים משרד מבקר המדינה עם יו"ר הצוות המצומצם ועם חלק מחברי הצוות הובעה תרעומת על כך של"פורום סובב כינרת" לא הוענקה סמכות חוקית לקבל החלטות אופרטיביות המחייבות את משתתפיו וכל הסיכומים בו טעונים הסכמה הדדית של כל החברים. לטענתם דבר זה מאריך ומסרבל את פעילות הפורום ומקשה על השגת תוצאות ממשיות בדיוניו.

לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח החשיבות הנודעת לשיתוף פעולה אזורי ולתיאום בין-משרדי ותרומתם לפתרון בעיות בסוגיות החוצות את תחומי הפעילות של כמה גופי שלטון (ממלכתיים או מקומיים)[1], ראוי שמשרד הפנים ייתן דעתו לקשיים שבפעילות "פורום סובב כינרת" במתכונתו הנוכחית, לחילוקי הדעות שנתגלעו בין חבריו ולתוצאות המועטות שהושגו בפעילותו עד כה[2], וישקול ייזום צעדים - ובהם העלאת הנושא על סדר יומה של הממשלה - במגמה להעניק סמכויות חוקיות לגוף זה.

 
   גביית  דמי חניה
המבקר חוזר על דרישתו שלא יתכן מצב שבו יגבו דמי חניה כאשר אין מגרש חניה בטווח סביר לחוף  ושר הפנים אף קיבל עמדה זו בתשובתו לבג"ץ
 

(ב)        יצוין כי בהודעת המדינה (שר הפנים באמצעות פרקליטות המדינה) מאפריל 2006 לבית המשפט העליון אימץ משרד הפנים את גישת מבקר המדינה בדוח שתוארה לעיל בנוגע לצורך לאפשר לציבור נגישות נוחה ללא תשלום לחלק סביר מהחוף, ובכלל זה ממגרש חנייה שבקרבתו - אשר השימוש בו לא יהא כרוך בתשלום - אם בלעדיו אין לציבור גישה סבירה לחוף.

וזו לשון הודעת שר הפנים בנדון: "ככלל, אין מניעה לגבות דמי חנייה עבור כניסה למגרש חניה הנמצא סמוך לחוף ובלבד שאין בכך כדי לחסום כליל את הנגישות לאותה רצועת חוף בדרך סבירה אחרת. במסגרת זאת יש להקפיד כי אין מדובר בישום לא נאות של אפשרות זו, בדרך שתתנה את השימוש בחוף הים בתשלום דמי חניה ותשמש הלכה למעשה, כגביית דמי כניסה שלא כדין. כפועל יוצא עמדת משרד הפנים היא, כי מקום שבו התחבורה הציבורית אינה מספקת מענה הולם לציבור המבקרים בחוף הים (וזהו המצב ככל הנראה ברובם של החופים במועצות האזוריות), יש לוודא כי קיימת אפשרות לחניית רכב ללא תשלום במרחק הליכה סביר מן החוף" (ההדגשה במקור).
עם זאת התברר, כי למרות עמדתו המוצהרת של משרד הפנים כמתואר לעיל, עד מועד סיום ביקורת המעקב הוא טרם נקט צעדים מעשיים ליישום עמדה זו בחופים שבתחום המועצות האזוריות עמק הירדן וגולן, החולשות כאמור על רוב רצועת החוף של הכינרת.
 
יחודיות חופי הכינרת
 המבקר מקבל למעשה את עמדת המועצות האזוריות גולן וירדן  כי קיים שוני בין חופי הים התיכון לחופי הכנרת :
 

ב) דווקא השוני בין חופי הכינרת לחופי הים התיכון שעליו מצביעות הרשויות המקומיות הנ"ל פותח פתח למציאת פתרון חוקי אפשרי לבעיות שמעלות רשויות מקומיות אלה:
לדעת משרד מבקר המדינה, ראוי שבתיאום עם המינהל, עם רשויות התכנון במשרד הפנים ועם הממונה על אתרי רחצה שבמשרד הפנים, תישקל האפשרות ליצור הפרדה וסיווג חדש לחלק ממתחמי החופים בכינרת המשמשים לנופש ולרחצה, לפי ייעוד שייקבע לכל מתחם כזה, למשל: מתחמים שישמשו לרחצה בלבד, כמו חופי הרחצה של הים התיכון, שהשהות בהם בדרך כלל קצרה; ולעומתם כמה מתחמים שישמשו כחניוני נופש (קמפינג) לשהות ממושכת (יחסית), ואשר בהם יינתנו שירותים ייחודיים כגון משטחים ללינת לילה, משטחים לאוהלים ולקרוונים ניידים וכד`.
מאליו מובן כי כל פתרון שיישקל עשוי לחייב שינויים תכנוניים ותיאומים בין-משרדיים (כגון עם המינהל, המקצה את מקרקעי החופים לרשויות מקומיות), אולם היתרון בפתרונות מסוג זה הוא בכך, שלכאורה רק באותם מתחמים שישמשו כאתרי רחצה במשמעות המקובלת יחולו במלואן המגבלות החוקיות בעניין גביית דמי כניסה והחובה להבטיח גישה נוחה וללא תשלום לחלק סביר מהם. לעומת זאת, במתחמי חופים שישמשו כחניוני נופש לשהות ממושכת, ניתן יהיה להצדיק גביית תשלום ריאלי מהציבור עבור השירותים הייחודיים הניתנים לו

 
חופים מוסדרים ללא שרותי הצלה
"לדעת משרד מבקר המדינה, יפה נהג המינהל במצאו לנכון לחייב את הרשויות המקומיות בחוזי ההרשאה שביניהם... לנהוג במקרקעי החופים שהוקצו להן כאילו נקבעו כמקומות רחצה מוכרזים, בין שהוכרזו כך ובין שלא הוכרזו. משעשה כן, שומה עליו לפעול לאכיפתן של ההוראות האמורות ואף לשקול הימנעות מחידוש חוזי ההרשאה התקופתיים שלו עם רשויות מקומיות שאינן נוהגות כן

המעקב העלה, כי משרד הפנים טרם קבע אמות מידה מוגדרות לפיהן יכריז מיוזמתו על חופים כאלה ואחרים כמקומות רחצה מוכרזים, למרות שידוע לו על חופים בלתי מסווגים לא מעטים (כגון חלק מחופי הכינרת שבתחומי המועצות האזוריות עמק הירדן וגולן), שלגביהם הרשות המקומית הנוגעת לעניין נמנעת מלפנות אליו מיוזמתה בבקשה לקבעם כמקומות רחצה מוכרזים - הגם שנופשים ומתרחצים רבים פוקדים אותם - כדי לחסוך לעצמה את העלויות הכרוכות במתן שירותי הצלה בהם.

 
מכרזים 
המעקב העלה כי לא חל שינוי במצב, ומאז תום הביקורת הקודמת מוסיפות המועצות האזוריות עמק הירדן וגולן להתקשר עם מפעילי החופים מטעמן שלא במכרז.
יוטעם כי למרות מאמציה של המועצה האזורית גולן בנדון, כל עוד לא ניתן לה פטור ממכרז, בתוקף סמכותו החוקית של שר הפנים בנדון, מוטלת עליה חובת ההתקשרות על-פי מכרז פומבי. בה בעת על המינהל לסייע למועצה אזורית זו ככל יכולתו ובפרק זמן סביר, כדי לאפשר לה למלא את חובתה בנדון.
 
 
 חוזים עם המנהל
 
משרד מבקר המדינה מעיר למינהל, כי קצב פעילותו בחידוש ההרשאות לרשויות המקומיות הגובלות בכינרת אינו מניח את הדעת, ואם לא יחיש את קצב טיפולו אזי בסוף מרס 2007 יפוג תוקפם של יתר חוזי ההרשאה שיש למועצה האזורית גולן בנוגע לחופי הנופש והרחצה שבתחומה.
 
 
 
לסיכום

המעקב העלה כי מאז הביקורת הקודמת גברה המודעות הציבורית לצורך לפעול להבטחת הגישה החופשית של הציבור אל החופים, ומסתמנת נקיטת צעדים מוחשיים ראשוניים לתיקון המצב - בעיקר מצד משרד הפנים ומחוז הצפון שלו. כך למשל, בתוקף צווים ופסקי דין של בית המשפט המוסמך, שניתנו בהליכים משפטיים בהם נקטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון וביוזמת יחידת הפיקוח המחוזית של המשרד, הוסרו גדרות שהיו חלק מהגידור ההיקפי של שמונה חופי נופש ורחצה פעילים בכינרת. כן הוסרו כעשרים גדרות אשר הוקמו ללא היתר במקומות אחרים בסמיכות לכינרת ושללו מהציבור תנועה חופשית באזור הכינרת. עם זאת, עדיין רבה מאד המלאכה שיש להשלימה.

בעקבות הביקורת הקודמת החל משרד הפנים להיערך להסדרת התנאים ואמות המידה שלפיהם יאשר גביית תשלומים מבאי החופים בתנאי שבחלק סביר ממקומות הרחצה תאושר כניסה ללא תשלום (לרבות אי-תשלום דמי חנייה, כאשר הכניסה לחוף אינה אפשרית מבחינה מעשית בלא שימוש במגרש החנייה המצוי בתחומו או בקרבתו), אך פעילות זו עדיין בתחילתה.

מנגד, הרשויות המקומיות הגובלות בכינרת והוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לא נקטו צעדים ממשיים לתיקון הליקויים בפעילותן שהועלו בביקורת הקודמת, ובכלל זה בעניין אי-מילוי חובתן החוקית של הרשויות המקומיות להתקשר עם מפעילי החופים מטעמן במכרז. גם מינהל מקרקעי ישראל (המינהל) לא פעל דיו לתיקון הליקויים הנוגעים לפעילותו. בין היתר, הוסיף המינהל לאפשר הפעלת חופים בלא חוזי הרשאה תקפים בינו ובין הרשויות המקומיות הנוגעות לעניין ולא פעל בקצב הראוי לחידוש חוזי ההרשאה שתוקפם פג או עומד לפוג במהלך שנת 2007.

לבסוף, ראוי לציין לטובה יוזמה שנקט משרד הפנים: בעקבות הביקורת הוא כונן פורום בין-משרדי רחב ("פורום סובב כינרת") לטיפול בבעיות הנוגעות לכינרת ולחופיה. אולם עד כה נתקלה פעילות הפורום בקשיים ולא הניבה תוצאות ממשיות, בין היתר משום שאין לו סמכות חוקית לקבל החלטות מחייבות, ופעילותו נשענת על הסכמה הדדית של כל חבריו. בעניין זה המליץ משרד מבקר המדינה לשקול נקיטת צעדים במגמה להעניק סמכויות חוקיות לגוף זה.

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל GlikmanY אלא אם צויין אחרת