33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

דברים האסורים ביום כפור

 

דברים האסורים ביום כפור

 

 

×?×?צא×? ×?מ×?× ×? ×¢×?×?ר ×?מ×?× ×?×? של ×?×?ם ×?×?×₪×?ר

 

 

א. יום הכפורים אסור:

באכילה ושתיה,

רחיצה,

סיכה,

נעילת הסנדל,

ותשמיש המיטה.

[ח"ע י"נ רעד].

וכן אסור בעשית מלאכה, ודין המלאכה ביום כפור כמו בשבת, הן מדאוריתא או מדרבנן [שם רפב].

 

ב. אכילה שתיה ועשית מלאכה ביום הכפורים דינם בכרת, ושאר הענויים יש אומרים שאסורם מדרבנן, ויש אומרים שאסורם מדאוריתא, ונקטינן להלכה שזה מדרבנן [שם רעו].

ג. האוכל ביום הכפורים ככותבת הגסה (1), חייב כרת. ובשיעורה נחלקו הפוסקים וזה נע בין שלושים לחמישים גרם. ופחות מכך גם אסור מדאוריתא אך לא באסור כרת, ונפקא מנה לחולה שמותר לו לאכול בכפור, שמאכילים אותו הקל קל תחילה, ולכך אוכל פחות משעור ככותבת, וכל סוגי האכלים מצטרפים לשעור ככותבת. וכל זה כשאוכלים בזמן של תוך כדי פרס (2), ואכילה ושתיה לא מצטרפים [או"ח תריב א-ג].

ד. אכל אכלים שהם מקולקלים, וכן אם אכל אכילה גסה, איסורם מדרבנן [שם ו']. ואסור לטעום מהתבשיל דחישינן שמא יבלע, וחצי שעור אסור מן התורה. ולכך אסור גם לשטוף פיו ביום הכפורים שמא יבלע, וזאת מחוץ לטעם של רחיצה.

ה. שתה ביום הכפורים כמלא לוגמיו חייב כרת, ושעורו בשעה שממלא פיו צד אחד מלא מים, ובאדם בינוני שעורו רוב רביעית, שזה ארבעים ואחד גרם, ותלוי כל אדם לפי גודל פיו. ומתחייב כרת רק אם שותה זאת בזמן ששותה רביעית, ואם יותר מכך אסורו מדאוריתא, אך לא בכרת. ויש אומרים ששעור שתיה גם בכדי אכילת פרס. ולכתחילה אם אפשר בחולה מביאים לו לשתות בהפסקה של בכדי אכילת פרס. ומותר לבלוע את הרוק ביום כפור [שם רצז].

ו. אין לגע באוכל ביום כפור ללא צורך, אלא אם כן כאשר מביא לקטנים, ואין צריך להכין זאת מערב יום כפור [ילק"י ח"ה צג].

ז. קטנים פחות מגיל תשע אין מתענים ביום כפור, אפילו תענית שעות. ולמעלה מגיל תשע עד גיל מצוות מוסיפים להם מדי שנה זמן מה על התענית. ובשנה האחרונה לפני גיל מצוות היו צריכים לגמור התענית, אך כיום שהדורות חלושים יצומו רק עד הצהרים [שם של ושמ'].

ח. הגיעו לגיל מצוות, בן מגיל שלוש עשרה, ובת מגיל שתים עשרה, יצומו יום שלם. ואם אינם יכולים לצום, דינם כגדולים לכל דבר, ודוקא שהביאו שתי שערות [שם].

ט. מעוברות ומניקות, מתענות ומשלימות, אלא אם כן יש סכנה לאשה או לעובר שפטורה [תרי"ז א']. ויולדת תוך שלושה ימים, דהינו תוך שבעים ושתים שעות ללידה, אפילו אומרת יש לי כח לצום והרופא מאשר זאת, אסורה לצום. ואם היא בתוך שבעה ימים ללידתה, תלוי בהרגשתה ואין צריך לאשור רופא. וכן אם רופא יאמר שזקוקה לאכול או אפילו שהדבר ספק, חייבת לאכול. והוא הדין בכל זה באשה שעברה הפלה אחרי ארבעים יום [שם רצ].

י. כשמאכילים את החולה ביום כפור נותנים לו שלושים גרם מים, ושלושים גרם אוכל, בהפסקות של עשר דקות. וכל זה במידת האפשר, אבל אם זקוק יותר מהר, נותנים לו כל צרכו. ובשתיה אם אפשר, נותנים לו לשתות על ידי כף [שם רצז-רצט].

יא. במידה ואכל או שתה ומרגיש שמספיק לו, אסור לו להמשיך לאכול ולשתות [ילק"י ח"ה צו].

יב. חולה שנוטל ידיו לאכול, נוטל עד הפרק [שם שח]. ואין עושה קידוש לפני שאוכל, אפילו חל יום כפור בשבת, שלא תקנו אמירת קדוש ביום כפור [שם שז]. אבל בברכת המזון אומר יעלה ויבוא, ואם שכח אינו חוזר, וכן אם שכח רצה והחלצנו, אינו חוזר [שם שח].

יג. מותר לחולה שאין בו סכנה לקחת תרופות מרות ללא מים ביום כפור. ואם ראויות לאכילה, מותר לו לבלעם בכמוסות, ואם אפשר עדיף על ידי פתילה [ילק"י ח"ה תקלה].

יד. אם ברך בטעות על מאכל ביום כפור, אסור לו לטעום אפילו מעט, אלא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו [שם תקלו].

טו. רחיצה אסורה בין בחמין בין בצונן, ואפילו להושיט אצבעו במים. וכל זה לתענוג, אבל רחיצה להסיר לכלוך מותרת, שאין זה רחיצה לתענוג [ח"ע י"נ שי].

טז. נטילת ידים של בוקר נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו, וכן אם התפנה רוחץ עד סוף קשרי אצבעותיו, אלא אם כן נתלכלך שיכול כפי צרכו [שם שי]. אבל פניו אסור לרחוץ, וכלה תוך שלושים יום לנשואיה מותרת לרחוץ פניה. ויש אומרים שאם אין בעלה בבית כל היום, לא תרחץ [שם שיב].

יז. כהן העולה לדוכן נוטל עד הפרק [שם שיב]. ומי שנוהג לטבול מדי יום, מכל מקום אסור לטבול בכפור ואפילו לקריו. ואף אשה בטבילת מצוה, לא תטבול ביום כפור [תרי"ג יא' יב'-שם שכח].

יח. אסור לסוך בשמן או משחה ביום כפור, ואם זה צורך רפואי, מותר. ומותר להשתמש בסבון לצורך העברת לכלוך [שם שיג].

יט. נעילת סנדל של עור אסורה ביום כפור, ושאר נעלים מותרים [שם שיג]. וחולה, יולדת תוך שלושים יום ללידתה, ומי שנמצא במקום שנחשים ועקרבים מצויים שם, מותרים בנעילת מנעלי עור [שם שיט]. וכתב מרן מחנכים את הקטנים באסור נעילת הסנדל, וכיום הביאו הפוסקים שלא נהגו כן, ומכל מקום טוב להחמיר שינעלו נעלי גומי [תרט"ז א'-שם שמ'] ומותר לעמוד או לישב על כריות מעור [שם שיד].

כ. תשמיש המיטה אסור ביום כפור, ואסור ליגע באשתו כאלו היא נידה. וביום אם צורך יכול למסור מידו לידה [שם שכה].

כא. להריח בשמים ביום כפור, יש אוסרים ויש מתירים, וכן עיקר [שם רפג].

כב. הרואה קרי ביום הכפורים מובא שידאג כל השנה, ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא, והיום תולים ראית קרי בזה שמרבים באכילה בערב כפור. ומכל מקום ירבה בלמוד תורה ויתחזק במצוות [שם שכה].

 

 

באור מושגים:

(1) שיעור פחות מכותבת -
שיעור פחות מכותבת הגסה, הוא משקל 30 גרם מכל מיני מאכל, ואפשר להאכיל לחולה מסוכן ביום הכיפורים בבת אחת, ואם לפי דברי הרופא לא יספיק 30 גרם, יוסיפו עד 38 גרם, ועד 48 גרם.

 

(2) תוך כדי אכילת פרס -

זהו שיעור הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר.

יש אומרים, כי שיעורו של חצי כיכר הוא כשיעור שלוש ביצים. לדעתם, הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר הוא כזמן הנדרש לאכילת שלוש ביצים. ויש סוברים, כי שיעורו של חצי כיכר הוא כשיעור ארבע ביצים. לדעתם, הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר הוא כזמן הנדרש לאכילת ארבע ביצים.

באשר לשיעורו הקצוב של זמן זה, נחלקו האחרונים. יש אומרים: תשע דקות, יש אומרים: שמונה דקות, יש אומרים: ארבע דקות ויש אומרים: שלוש דקות.

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת