33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

ה' מנחם-אב - הילולת האר"י הקדוש זצוק"ל, זיע"א

 

 

הילולת האר"י הקדוש זצוק"ל, זיע"א

 

 

 

 

מתולדותיו

הגה"ק מוה"ר יצחק לוריא אשכנזי - אר"י הקדוש. נולד בירושלים בשנת רצ"ד. ראש המקובלים האחרונים. גילה סודות התורה ושיטת הקבלה לתלמידו הגה"ק מוה"ר חיים וויטאל זצ"ל, שקבעו בשערי עץ חיים, וגורי האר"י המשיכו והפיצו תורתו. בהיותו בגיל צעיר חתום כבר עם רבני מצרים על כתב הסכמה. ובשה"ג להחיד"א ז"ל כתב "רבינו האר"י זצ"ל וכו' ובבחרותו כתב שיה על מסכת זבחים וכו' וכבר נודע ששאלו תלמידיו אמאי אינו מחבר ספר מחכמתו הגדולה בקבלה, והשיב שלא היה לו מציאות כי תיכף נפתחים לו מעינות החכמה ואין בו כח לכתוב ואפילו כשהיה מדבר היה לו טורח למצוא צנור קטן לדבר אליהם", עיי"ש. נתבקש לישיבה של מעלה ביום ה' אב שנת של"ב ומנו"כ בעיר צפת. "ילקוט מקח טוב" (ברוקלין תשס"ב) ח"ה, ע' רכ"ג.

איש היה בארץ צפת תוב"ב שלמה שמו והיה האיש ההוא איש תם וישר וירא אלקים וסר מרע. ותמיד היה מתאחר בבהכ"נ ומתפלל ומתחנן לפני ה'. עד שפעם אחת היה מתפלל כמנהגו בבהכ"נ נגלה לו אליהו ז"ל ואמר לו דע לך ששלחני ה' לבשרך שהנה אשתך הרה ויולדת לך בן וקראת שמו יצחק והוא יחל להושיע נפשות ישראל מיד הקליפות וכמה נפשות אשר הם מגולגלים, ועל ידו יתגלה חכמת הקבלה על בוריה וגם פירוש הזוהר והתקונים וכל מיני חכמה אשר מעולם המה לא נחסרו ממנו, והוא יקבץ נדחי ישראל הנפוצות בכל הארצות אם יהיה הדור ראוי, ושמו יצא בכל הארץ וגזרתו אשר יגזור בעליונים ובתחתונים הוא יקום. לכן היזהר והישמר שלא תמול את הבן עד שאבוא להיות סנדק של הילד וככלותו לדבר דברים אלו נעלם ממנו.

וייתמה האיש מן המראה אשר ראה, ושאר היום כולו בבהכ"נ ויתפלל אל ה' ויאמר בתפלתו, אנא ה' קיים לי הדבר אשר בשרתני ואל יעכב שום עון בדבר הזה אשר בשרתני, הגם כי קטן אנכי ואין בי זכות למענך עשה ולא למעני, ובלילה הלך לביתו וסוד זה לא גילה אפילו לאשתו, ובכל יום אשר מימי הריונה הי' בוכה מרוב שמחה, וימלאו ימיה ללדת ותלד בן ויתמלא הבית כולו אורה, וביום השמיני הוליכהו לבהכ"נ למול אותו והיה מסתכל סביבות הבהכ"נ לראות האם לא בא אליהו ז"ל ולא ראה אותו והיה בצער גדול כי אנשי קהלתו אצים בו לאמר שבעל כסא יחזיק את הילד וימול המוהל והוא היה מעכב לאמר שעדיין לא באו קרוביו וזה היה כמו חצי שעה.

ובראותו צרות כאלה נפל על פניו ובכה בכייה גדולה אמר בלבו מאחר שלא בא אליהו ז"ל בודאי אין זה הילד שנתבשרתי בו ובודאי שאני חטאתי ועונותי הטו עלי זאת ומנעני הטוב, ובעודו בוכה והנה אליהו ז"ל בא לקראתו ויאמר לו אל תבכה עבד האל, קרב אל המזבח ועשה את עולתך היא העולה כולה לה' ושב על הכסא והחזק את בנך לעיני הקהל ואני אשב בחיקך ואחזיק בידי הנער הנמול, והעכוב שנתעכבתי מלבוא עד עתה הוא לנסותך, האם תשמור את מצותי אם לא.

וכשמוע הדברים האלה ישב על הכסא בשמחה ואליהו ישב בחיקו וימול ולא ראה אותו שום אדם רק הוא לבדו ותכל כל המלאכה, ויולך את הנער לביתו לאמו וקודם שהגיע הילד לאמו נתרפא המילה כתנוק הנמהל כמה שנים, ויתמהו האנשים שעמדו שם מאד מאד. ויגדל הילד ויגמלהו ויוליכהו לבהמ"ד ללמוד, עד שהיה בן שמונה שנים היה מעיין בהלכה ובתלמוד ולא היה יכול בעל תורה לעמוד מפניו מרוב פלפולו. ובזמן שנפטר האב מן העולם ותאמר לו אמו הנה אנכי אלמנה ואין בידי לקנות לך ספרים אשר אתה צריך עתה נלכה מצרימה לבית דודך שהוא עשיר גדול ושם לא יחסר לך שום דבר ויאמר לאמו כל אשר תאמרי אקיים, וירדו למצרים וישב בבית דודו וקבלו בכבוד ויהי לו כבן וישלח ויקרא אחר הרב הגדול מו"ה בצלאל אשכנזי ויבקש ממנו שיהיה הנער תלמידו ויקבלו ובפרט ששמע גודל חכמתו והיה הנער עמו עד בן ט"ו שנה ואז גברה חכמתו על כל חכמי ארץ מצרים ואז נתן דודו את בתו לו לאשה. וכמו ב' שנים והנה איש בא מצרימה בסחורה הרבה וילך לבהכ"נ להתפלל בתוך הבאים וישב כנגדו וספר כתובת יד פתוחה לפניו.

ויגש אליו הרב ר"י לוריא וימצא בספר הזה סודות גדולים, וישאל האיש ההוא ויאמר מי אתה ומה מלאכתך ומה כתוב בספר הזה, הגד נא לי ואל תכחש ממני, ויאמר האיש אדוני מה אומר ומה אדבר ואלקים מצא עון עבדו ואין אני יודע בו אפילו אות אחת כי מן האנוסים אני, ובשביל שראיתי כל בני הקהל יושבים וכל אחד ספרו בידו ומפני הבושה לקחתי זה הספר. ויאמר לו הרר"י מאחר שאינך יודע בו שום דבר מכור לי ועלי לשלם כל אשר תאמר, ויאמר לו האיש הזה המחוסר ממון אני שאמכור לך הספר, אם תעשה לי דבר זה שתשתדל עם חותנך שיוותר לי המכס המגיע מכל הסחורה אתן לך  זה הספר.

והרר"י חשק בספר הזה וישתדל עם חותנו ויתנהו לו ובבוא זה הספר בידיו נתבודד בבית אחד בחצר ששה שנים והיה לומד בספר הזה והיה לוקח ספר הזוהר ומעיין בו בטירחא גדולה, ולפעמים היו אומרים לו בחלום שהבינה שהבין בספר הזוהר הוא כוונת רשב"י אבל יש סוד אחר עמוק ממנו, ולפעמים היו אומרים לו שבכדי להבין מאמר זה צריך סגופים גדולים וקשים מן הראשונים, וכראותו כן יצא מן החצר ונתבודד ב' שנים בבית אחד סמוך לנהר נילוס ובכל ערב שבת שהיה הולך לביתו לא היה מסיח עם שום אדם אפילו עם אשתו אלא בהכרח גדול היה מדבר עמה בלשון הקודש, ועל ידי מעשים אלו זכה לרוח הקודש ונתגלה לו אליהו ז"ל ויאמר הנה שלחני ה' ללמד לך כל ספר הזהר וכל רז לא נעלם ממך לכן חזק ואמץ ואל תפסיק ממעשים טובים, שאם כה תעשה תהיה כמלאך אלקים. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן!.

 

הרה"ח רבי חיים ליבערזאהן זצ"ל מברדיטשוב "ארץ החיים" (ירושלים תשס"א) ע' קי"ט

מצינו בספר "משיבת נפש" כת"י שמונה שם שבחי האר"י ז"ל. וז"ל: והיה מוציא נשמת האדם בחיים חיותו ומביאו אצלו ומדבר עמה להשיבה בתשובה ואח"כ החזיר הנשמה להאדם ע"כ.

 

הרה"ק רבי שלמה הכהן מרדומסק זי"ע "תפארת שלמה" (ירושלים תשנ"ב) ח"ב, ע' רפ"ט

סיפר לי הגה"צ ר' שמואל אהרן לידער שליט"א, שהרה"ק ר' מאטיל סלאנים זצ"ל סיפר לו, שבימי האר"י הקדוש זצ"ל פחדו אנשים להראות מצחם, כי האר"י הקדוש היה אומר לכל אחד ואחד העבירות שלו, והיו שמים את הכובע על מצחם כדי לכסותו, וארבעים שנה לאחר הסתלקות הארי ז"ל היו אנשים עדיין הולכים בכובע על מצחם מחמת פחד מהאר"י הקדוש.

עוד סיפר לי הנ"ל, הרה"ק ר' מאטיל סלאנים זצ"ל היה אומר, אבי ז"ל אמר, כתוב גם בספרים, שכל המדריגות שהיו לו להאר"י הקדוש היו מחמת שמחה של מצוה שהיה לו (דברי אביו זצ"ל היו חשובים אצלו כל כך, שדברי אביו היו אצלו מקור מוסמך כמו שכתוב בספרים).

(מתוך אתר הדברות).

 

 

 

 

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

  {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות}      

     יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת