33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

הלכות תשעה באב

 

הלכות תשעה באב

 

 

תוצאת תמונה עבור תמונות תשעה באב

 

 

א. חמישה ענויים נאסרו בתשעה באב:

א. אכילה ושתיה.

ב. רחיצה.

ג. סיכה.

ד. נעילת הסנדל.

ה. תשמיש המיטה.

וכן אסור בשאילת שלום, לימוד תורה ועשית מלאכה.

וכל אלו הדברים אסורים משקיעת החמה עד לצאת הכוכבים במוצאי תשעה באב.

 

ב. הכל חייבים להתענות בתשעה באב, ואפילו עוברות ומניקות מתענות ומשלימות. אך ילדים שלא הגיעו למצוות, לא מתענים אפילו חלקית. ויש אומרים שיאכילום רק לחם ומים, ולא נהגו כן אלא נותנים להם כל צורכם, ומכל מקום ממתקים וכיוצא בזה לא יתנו ביום זה [ילק"י ח"ה תקעו].

ג. חולה אפילו אין סכנה, וכן היולדת תוך שלושים יום ללדתה, או חולה ונתרפא אך עודו תשוש מאוד מהמחלה, וחוששים שאם יצום יחמיר מצבו, פטורים [שם].

ד. כל הפטורים מן התענית נוטלים ידיהם לסעודה עד הפרק [ח"ע ימים נוראים שח]. ואין אומרים נחם בברכת המזון. אבל בתפילה אף על גב שלא אומרים עננו, אומרים נחם [ה"ע ח"ב קסב].

ה. שלושה בעלי ברית אברהם, ומי שעושה פדיון הבן, חייבים להתענות בתשעה באב. ואם התענית דחויה יצומו עד מנחה גדולה ואז יאכלו. ואף אם גם הברית דחויה, אין צריכים לצום [ת"ה תענית רנ].

ו. אדם הנזקק לקחת תרופות בתשעה באב, אם יכול, ידלג יום אחד ויקח לפני תחילת הצום ומיד בסופו. ויכול גם לקחתם ללא מים, או על ידי מים מרים.

ז. עישון סיגריות מעיקר הדין מותר, אך לא יעשה כן בפרהסיא [ילק"י ח"ה תקיח].

ח. רחיצה אסורה בתשעה באב, ואפילו להושיט להנאתו אצבעו במים, אסור. אבל אם התלכלך כגון שנפל לבוץ או נטף מחטמו דם, שטיפה כזאת מותרת גם עם סבון. ובבוקר בקומו משנתו ישטוף את ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, מפני רוח הרעה שעליהם. ופניו וקל וחומר פיו אסורים ברחיצה. וכן אם התפנה, נוטל ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו [שם].

ט. כהן העולה לדוכן נוטל עד הפרק [ח"ע א"ת רצ]. וכלה תוך שלושים יום לנשואיה שוטפת פניה, אבל טבילה במקוה אפילו באשה הטובלת לטהרתה, אסור [תקנד ח-תריג י].

י. מותר לאדם לשטוף כלים או ירקות לצורך הילדים לסעודה בו ביום או לצורך מוצאי הצום, אף על פי שידיו נרטבות, אך ישתדל למעט במים [ילק"י ח"ה תקעט].

יא. סיכה בתשעה באב אסורה הן בשמן או משחה, ואם הדבר נעשה לרפואה, מותר [שם].

יב. נעילת הסנדל אסורה בתשעה באב, וזה דוקא בנעלי עור, אבל נעלי גומי, עץ, בד וכדומה, מותר, אף אם אינו מרגיש בהם צער [שם]. והיולדת בתוך שלושים יום ללדתה, פטורה. ובמקום שמצויים נחשים ועקרבים או חיילים הנמצאים בפעילות, אפשר ללכת עם נעלי עור [תריד ג-ד].

יג. תשמיש המיטה אסור בתשעה באב, ושאר הרחקות מעיקר הדין מותר, אך ראוי להחמיר. ולכך ישנו במיטה נפרדת ויזהרו מנגיעה. וכיום אם יש צורך יכול למסור מידו לידה [ה"ע ח"ב קנג].

יד. אסור ללמוד תורה בתשעה באב אפילו בהרהור הלב לבד, משום שנאמר "פקודי ה' ישרים משמחי-לב". ומותר ללמוד ספר איוב בקטעי התוכחה, דיני אבלות, הגמרות המדברות על החורבן. ומכל מקום בתשעה באב חייבים בלימוד תורה (במה שמותר בתשעה באב) [ילק"י ח"ה תקעט].

טו. בדין קריאת תהילים בתשעה באב יש מחלוקת אם מותר או לא, והמקל יש לו על מי שיסמוך. ומותר לומר כל קטעי התפילה המובאים בסדר התפילה. וכן מי שרגיל לומר "פתח אליהו" או פרשיות התפילין, אומרם אף בתשעה באב [שם תקפא].

ואם נתחדשו לו דברי תורה וחושש שישכחם, מותר לו לכתבם [שם תקפ].

טז. אסור לשאול בשלום חברו בתשעה באב. ואם ברכו לשלום, עונה לו בשפה רכה, ובכובד ראש [שם תקפא]. ולגבי אמירת בוקר טוב, ערב טוב וכדומה, ישנה מחלוקת אם מותר [ת"ה תענית רסט].

יז. עשית מלאכה אסורה במקום שנהגו, וכיום כל המקומות נהגו כן, ואין הבדל בין היום ללילה. ומנהג בני אשכנז שלא לעשות מלאכה עד חצות היום, וראוי להחמיר. ועני שאין לו מה לאכול, וכן מלאכת דבר האבד או צרכי רבים, מותר. ובעלי חנויות מזון, מותר להם לפתוח בתשעה באב [ילק"י ח"ה תקפא].

יח. יש נוהגים לישון על הארץ, ויש נוהגים לשים אבן מתחת לכרית [ת"ה תענית עדר].

יט. בתשעה באב נוהגים לשבת על הארץ בלילה, וכן ביום עד חצות היום, וכדאי לשבת בהפסק בגד, אלא אם כן מרוצפת באבנים או בנסרים. ואם קשה לו, יכול לשבות על גבי שרפרף שאין בגבהו טפח, ואם קשה לו עד שלושה טפחים. וחייב לעמוד בפני אביו או רבו [ילק"י ח"ה תקפב].

כ. ליל תשעה באב פותחים בשירת האזינו, ואחר כך מתפללים ערבית. בגמר העמידה מנהג הספרדים שאומרים חצי קדיש ואין אומרים קדיש "תתקבל", ומנהג בני אשכנז לאמרו. ואומרים אחר כך איכה וקינות, ובסיום אומר החזן המנין לחורבן בית המקדש, וממשיכים קדושא דסדרא, ואחר כך אומרים קדיש "דהוא עתיד לחדתא". ונוהגים לומר בסיום פסוקי נחמה [ת"ה תענית חצר].

ונוהגים שלא להדליק בבית הכנסת רק נר אחד, לומר לאורו איכה וקינות, ואם כל הציבור קוראים ידליקו כל הצורך [שם רצ]. כמו כן נוהגים להוריד את הפרוכת עד תפילת מנחה [שם רצא].

כא. הספרדים אומרים "נחם" בברכת בונה ירושלים בכל התפילות בתשעה באב. ומנהג בני אשכנז רק בתפילת מנחה, וחותכים "מנחם ציון בבנין ירושלים". ואם שכח לאומרו, אינו חוזר, ויכול לאומרו ללא חתימה בשומע תפילה או לפני עושה שלום. ואין לשנות את נוסח נחם. ודין אמירת עננו בתשעה באב, כמו בשאר תעניות [ילק"י ח"ה תקפב].

כב. בשעת אמירת הקינות או איכה אסור לדבר או לצאת מבית הכנסת, ומנהג חלק מהאשכנזים לקרוא מתוך מגילה כשרה בברכה [ת"ה תענית שב].

כג. אם חל תשעה באב במוצאי שבת מתחילים תפילת ערבית מאוחר יותר, כדי שיוכלו להחליף בגדי שבת בבגדי חול. ואחר העמידה מברכים ברכת "בורא מאורי האש" על הנר, ואת ההבדלה יעשו במוצאי תשעה באב על הכוס ללא בשמים. וחולה האוכל בתשעה באב, עושה הבדלה על הכוס, ואין צורך ליתן לקטן לשתות, אלא יכול הוא עצמו לשתות, ולמעשה יכול להוציא את כולם ידי חובת הבדלה [ח"ע א"ת שמח].

כד. בבוקר מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי", ויש מנהגים שונים אם להתפלל עם ציצית ותפילין, ומנהג ירושלים להתפלל עם ציצית ותפילין, וכן ראוי לנהוג. ומכל מקום בזמן הקינות לכולי עלמא מורידים את התפילין [ה"ע ח"ב קנד]. וגם המניחים תפילין של רבנו תם יניחו ככל יום. ואלו שמניחים תפילין במנחה, יניחו בבוקר תפילין רש"י ורבנו תם ויקראו קריאת שמע, ואחר כך יבוא לבית הכנסת [שם קנה].

כה. מתפללים שחרית כבכל יום, ויש נוהגים לומר "שירת האזינו" במקום "שירת הים", ומנהג ירושלים שלא לשנות. והכהנים נושאים כפיהם בשחרית, ויש נוהגים שאין נושאים כפיהם. ואחר העמידה אין אומרים ודוי ונפילת אפים, כי תשעה באב נקרא מועד [ת"ה תענית שיג]. ומוציאים ספר תורה, ונוהגים לומר קינות בהוצאתו. ועולים שלושה עולים, ואין האחרון אומר קדיש אלא אחר ההפטרה [שם שיד].

כו. אחר ההפטרה אומרים אשרי, ובא לציון, נוהגים לדלג הפסוק "ואני זאת בריתי", ואומרים קדיש תתקבל וגומרים התפילה כבכל יום. ויש נוהגים שלא אומרים שיר של יום ופיטום הקטורת [שם שטז].

כז. יש מחלוקת אם אדם בתוך שבעה עולה לתורה בתשעה באב, ובמנחה לכל הדעות לא יעלה, ולכך שב ואל תעשה עדיף [ה"ע ח"ב קסא].

כח. אם יש ברית עושים אותה אחרי תפילת שחרית, ואת כוס הקידוש תשתה היולדת או קטן. ואין מברכים על הבשמים, ובעלי הברית לובשים בגדי שבת אבל לא לבנים [ת"ה שיז-שיט].

כט. בתפילת מנחה קוראים בתורה פרשת "ויחל", והשלישי מפטיר "שובה ישראל", ומחזירים ספר תורה למקומו ומתפללים עמידה [שם שכ]. ואחר החזרה אומרים פסוקי נחמה, והפיוט נחמו נחמו עמי, ונכון ליזהר לאומרם אחר השקיעה כדי שלא יהיו נאמרים בתשעה באב [שם שכב].

ל. הצום נגמר כעשרים דקות אחר השקיעה, ונוהגים לומר ברכת הלבנה, וטוב לטעום משהו לפני כן, והספרדים נוהגים התר בכל הדברים, חוץ מאכילת בשר עד מוצאי עשירי באב, וכן לגבי ברכת שהחיינו. ומנהג בני אשכנז שגם לכבס או להתרחץ, וכן שאר כל הדברים, אסור עד חצות יום עשירי, וזה הוא הדין לבשר ויין.

ואם חל תשעה באב ביום חמישי, מותר לאשכנזים כל היום לספר ולכבס. ואם קשה להם, יכולים כבר מהלילה לעשות הכל לכבוד השבת [ת"ה תענית שכד-שכז].

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת