33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 31] – מהלכות המצויות יום ביומו

 

מהלכות המצויות יום ביומו

 

 

 

א. אדם הבא עייף בערב, הלך לנוח על מיטתו ונרדם זמן מסויים, אח"כ כשקם ורוצה ללמוד תורה, חייב תחילה לברך ברכות התורה מפני שאפילו שינה מועטת בלילה נחשבת להפסק לברכת התורה [שו"ת יביע אומר ח"ח או"ח סימן ה בהערה בסוף התשובה].

ב. אדם הישן במשך היום אפילו לזמן מועט, חייב בנטילת ידים ג' פעמים לסרוגין, אך אינו מברך על נטילה זאת. כמו כן אם קם מספר פעמים בלילה חייב בכל פעם ליטול לסרוגין ג' פעמים, אך ברכת על נטילת ידים לא יברך אלא פעם אחת [או"ח סימן ד טו]. ועדיף לברך בבוקר כדי שלא יטעה לברך פעמיים. בד"א [בָּמֶה דברים אמורים] בקם לאחר חצות הלילה אבל הקם לפני חצות, אינו מברך על נטילת ידים עד שיעבור חצות לילה [ח"ע ברכות עמוד תקיב].

ג. אדם המתעטף בטלית שלא לשם מצוה, כגון לכסות את זרועותיו או על מנת להתחמם וכדומה, אם הטלית שיכת לו צריך לברך עליה. אך אם אין הטלית שלו אלא משאילה מחברו, לא יברך עליה אלא אם כן ידגיש המשאיל שנותן את הטלית במתנה על מנת להחזיר. אבל אם נותן לו את הטלית לקיום המצוה, מברך אף שלא אמר במפורש שניתנת במתנה על מנת להחזיר. ומכל מקום טוב לומר זאת גם במצב שנותן לו לקיים את המצוה [ה"ב ח"א עמוד שיט].

ד. חייב האדם לנקות עצמו אחר שנפנה לצרכיו, שאם יש עליו אפילו מעט צואה אינו יכול לברך ולהתפלל. אנשים חולים שאינם נקיים, כגון משותק שאינו מרגיש שיוצאים צרכיו או אדם עם טיטול [שאינו נקי] וכדומה, אסור להם להתפלל ולברך והם בגדר אנוס דרחמנא פטריה [אנוס שהרחמן (כינוי להקב"ה) פטר אותו]. והמתעקשים להתפלל ולברך, חטא הוא בידם [או"ח סימן עו ה].

ה. תפילין הכתובים לפי מנהג אשכנז, מותר לספרדים להניחם ולברך עליהם. אך אם יש הפסק בין הפרשיות כשיטת הט"ז, פסולים הם לדעת מרן [שו"ת יחוה דעת ח"ד סימן ג].

ו. אדם המניח תפילין והוא עייף, אסור לו להניח ראשו על העמוד או על השולחן ולנוח אפילו מעט זמן [או"ח סימן מד א].

ז. לכתחילה לא קוראים למחלל שבת להשלים מנין, אך אם מחלל השבת כבר נמצא, אנו סומכים על הדעות שמחללי השבת כיום דינם שונה [ילק"י ח"א עמוד צג]. כמו כן מחלל שבת האומר קדיש, כדאי שיאמר עמו אדם נוסף את הקדיש.

ח. הנוסע ברכב צבורי ונמצאות שם נשים בלבוש לא צנוע, יכול לקרא בספר בעיניו ולא יוציא מפיו. ואם שקוע כולו בספר ולא רואה כלל מה שסביבו, יכול אף להוציא בפיו מה שקורא [שו"ת יבי"א ח"ג או"ח סימן ז].

ט. שליח ציבור שהוא כהן, ויש כהן אחר שיאמר את ברכת הכהנים, לא יאמר שליח הצבור את ברכת הכהנים אף אם בטוח בעצמו שלא יטעה, ואדם אחר מהקהל יקריא לכהן את ברכת הכהנים [או"ח סימן קכח כ].

י. הנוטל ידיו לסעודה, יזהר לברך "על נטילת ידים" קודם הניגוב. ואם ניגב ידיו, אינו יכול לברך. אבל בנטילת ידים שחרית אף אם ניגב ידיו יכול לברך [ילק"י ח"א עמוד טז].

יא. העושה צרכיו ולאחר מכן רוצה לאכול פת, טוב שישטוף ידיו תחילה מן הברז ויברך ברכת "אשר יצר", ואחר כך יטול ידיו שוב בכלי ויברך על נטילת ידיו ובזה ניצול מכל החששות.

יב. כדי להתחייב בברכה אחרונה, הן על אכילת לחם כדי להתחייב ברכת המזון או כל דבר מאכל להתחייב ברכה אחרונה, צריך לאכול שעור של כזית [עשרים ושבע גרם] תוך זמן של כדי אכילת פרס [או"ח סימן רי א]. להלכה נקטינן שהוא שבע וחצי דקות וכדאי להחמיר ארבע דקות [ח"ע פסח ח"ב עמוד סו]. ואפילו יאכל כמות גדולה אך במרווח זמן גדול יותר יחסי למשקל זה, אינו מתחייב כל ברכה בין ברכת המזון בין ברכה אחרת [ה"ע ח"ב עמוד קיב].

יג. הפת בסעודה פוטרת את כל הדברים הבאים ללפת את הפת או את הדברים הבאים מחמת הסעודה [או"ח סימן קעו א]. ואם אלו פירות או ירקות חיים, כל הנאכל עם הפת אינו מברך עליו, אך אם משך ידו מן הפת, צריך לברך עליו [או"ח סימן קעז א]. לכך כדאי שלא יאכל סלטים חיים אחר הסעודה, אלא אם כן יברך על פרי אחר לפוטרם [ה"ע ח"ב עמוד לח].

יד. ברכת דיסת סולת: אם מדובר בבלילה עבה, ברכתה מזונות ועל המחיה. אם מדובר בבלילה רכה ששותים אותה, ברכתה שהכל [או"ח סימן רח ו].

טו. הגדרת "יורדי הים" לגבי ברכת "הגומל" היא אפילו בשוחה בכנרת או השט בכנרת [ח"ע ברכות עמוד שסג]. כמו כן הברכה נצרכת אפילו על זמן מועט ואין צורך בשבעים ושתים דקות [מעין אומר ח"א פיא סימן כה]. גם הנוסע בדרך בין עירונית במקום שיש זריקות אבנים או יריות אפילו זמן מועט, צריך לומר תפילת הדרך וברכת הגומל בשם ומלכות [או"ח סימן ריט ז].

טז. קריאת שמע על המיטה אומרה בשם ומלכות אף אם אומרה אחר חצות [מעין אומר ח"ב פ"א סימן עב-ח"ע ברכות עמוד תקיא]. [מכל מקום לפי הקבלה, כדאי לומר את קריאת שמע לפני חצות]. ולכתחילה לא ידבר אחר קריאתה אלא אם כן יש לו צורך [ח"ע ברכות עמוד תקי].

 

 

בעה"י בשעור הבא נלמד בהלכות בשר וחלב.

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת