33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 17] – הלכות שבת – הלכות ברית מילה בשבת

 

יותר משאנו שומרים את השבת – השבת שומרת עלינו

הלכות שבת – הלכות ברית מילה בשבת

 

 

×?מ×?× ×? קש×?ר×?

 

 

א. הגמרא [שבת קלג ע"א] לומדת שברית מילה דוחה את השבת מהפסוק "וביום השמיני ימול בשר ערלתו", "ביום" אפילו בשבת. שאם ללמדנו שברית מילה עושים רק ביום ולא בלילה, כבר נאמר "בן שמונת ימים".

ב. לא גזרו חכמים במצות מילה שלא לעשותה בשבת מחמת שמא יטלטל, כמו בשופר וארבעת המינים. ונאמרו בזה מספר תרוצים: לתוספות, משום שנכרתו עליה יג' בריתות. והר"ן תרץ שמצות שופר וארבעת המינים זה על כל ישראל, אך כאן זה רק באדם מסויים, ויזכירוהו [ילק"י ד/ד עמוד שטז].

ג. כל זמן שלא סילק ידיו מן המילה, חוזר אפילו על ציצין שאין מעכבים את המילה. אבל אם סילק ידיו, אינו חוזר אלא על מה שמעכב [או"ח סימן שלא ב'].

ד. ברית מילה שדוחה את השבת היא רק מילה בזמנה, אבל מילה שלא בזמנה, אינה דוחה. ולא משנה מאיזה סיבה אם בגלל מחלה או סיבה אחרת [שם ד'].

ה. ילד שנולד בניתוח קיסרי, אין מילתו דוחה את השבת, שנאמר "וטמאה שבעת ימים... וביום השמיני ימול בשר ערלתו". דהינו רק אם האשה טמאה טומאת לידה, מילת בנה דוחה את השבת, ובניתוח קיסרי אין טומאת לידה. ולכך גויה שילדה ואחר כך התגירה, אין מילת בנה דוחה את השבת, משום שבלידתה לא נטמאה טומאת לידה [שלא' ה']. ומכל מקום אם תוך כדי לידה, חתכו לה להרחיב את הפתח, אין זה נחשב כיוצא דופן [ילק"י ד/ד שכה בהערה].

ו. לידת מלקחים או לידת ואקום, דינם כלידה רגילה [שם שכה].

ז. אנדרוגינוס ומי שנולד מהול או מי שיש לו שתי עורלות, אין מלים אותם בשבת, שנאמר "ימול בשר ערלתו", ערלתו ודאי, ולא ערלת ספק. וכן בנולד בין השמשות, אין מילתו דוחה את השבת, שאין זה ודאי יום השמיני. וכמו כן אינה דוחה את יום טוב, ואפילו יום טוב שני של גלויות. וממילא אם החג בימי חמישי ושישי, הברית נדחית ליום ראשון [שלא ה'].

ח. הגדרת "בין השמשות" היא, הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים. לדעת מרן השולחן ערוך נקטינן שהמיל הוא שמונה עשרה דקות. הרמב"ם בפרוש המשניות כתב שהילוך מיל הוא עשרים וארבע דקות. ויש שיטת רבנו תם שהשקיעה מתחילה כחמישים ושמונה דקות אחרי השקיעה שלנו. ולמעשה נקטינן בברית מילה שכל הנולד בעשרים דקות אחר השקיעה הוי ספק, ומשם והלאה ימול בשבת [ה"ע ח"ג עמוד קמב].

ט. כתב הרשב"ץ, שברית מילה דחויה לא יעשו תוך שלושה ימים לשבת, וכך נהגו הספרדים. ובפוסקי אשכנז יש בזה מחלוקת. ומכל מקום לא נהגו לחוש בזה אלא קודם שבת או כיפור, ולא קודם יום טוב, וכן גר לא מלים שלושה ימים קודם השבת [ילק"י ד/ד שנד].

י. הנולד בין השמשות שמלים אותו כאילו נולד בלילה מחמת ספק, מכל מקום אם זה חל תוך שלושה ימים לשבת, מלים אותו בזמנו, שהרי אפשר שהוא היום השמיני [שם שנח].

יא. מילה דוחה את השבת ולא מכשירי מילה, ולכך כל דבר שיכול לעשותו מיום שישי, אסור לעשותו בשבת. ולומר לגוי שיעשהו בשבת, אם מדובר באיסור דאוריתא, אסור. ואם באיסור דרבנן מותר לומר לגוי לעשותו, ואפילו לצורך סגולה בעלמא [שלא ו'-ה"ע ח"ד קסב].

יב. העפר בו שמים את הערלה, צריך להיות מוכן מערב שבת, דאם לא כן הוי מוקצה [יו"ד סימן רס"ה י']. ואם לא נתן את הערלה מיד אחרי החתוך, יכול גם לשימה אחר כך [ילק"י ד/ד שמז]. ומותר למוהל לרוק את הדם לתוך העפר, ואין בזה חשש "מגבל" (1) [ה"ע ח"ד קל'].

יג. מותר בשבת לחבוש את הפצע אף על פי שנצבע מהדם, וכן להשים צמר-גפן ביין, ולהביאו לתינוק [ילק"י ד/ד שמו]. ומותר להשתמש במחט הפרדה, כי אין ברור שהדבר יגרום להוצאת דם [שם שדמ]. והסכין של הברית מילה אינה מוקצה אחר הברית, כי אין מוקצה לחצי שבת. והמשנה ברורה כתב להחמיר בזה, דהוי מוקצה מחמת חסרון כיס [ראה באור בהלכות שבת-הלכות מוקצה]  [ה"ע ח"ג רב'].

יד. לדעת מרן אסור שבשבת יעשו את ברית המילה שני מוהלים, והרמ"א מקל בזה [יו"ד סימן רסו יד']. ומי שלא מל אף פעם, לא ימול בשבת, אפילו עומדים על גביו [או"ח שלא י']. ונאמן האדם לומר על עצמו שכבר מל פעם אחת, כדי למול בשבת [ילק"י ד/ד שלב].

טו. נאמנת המילדת לומר מתי התינוק נולד, כדי למולו בשבת [ילק"י ד/ד שיח]. וגם תינוק שנולד על ידי הזרעה מלאכותית או הפרית מבחנה, מלים בשבת [שם שכו].

טז. השומרונים דינם כגויים גמורים, ואין מלים אותם בשבת. וקראים שמכבדים חכמי ישראל, מלים בניהם בשבת. וכן בן להורים שהמירו דתם או ילד ממזר, מלים אותו בשבת [שם שמט-שנ].

יז. מוהל מחוץ לארץ שנמצא בארץ ישראל ביום טוב שני שלו, ויש ברית, עדיף שמוהל בן ארץ ישראל ימול. ורק אם אין מוהל בן ארץ ישראל, מותר לו למול. ומוהל מארץ ישראל הנמצא בחו"ל ביום טוב שני, ישנה מחלוקת אם יש לו עדיפות [שם שלב-שלג].

יח. מילה שאם תערך בשבת, עלול הדבר לגרום לחלולי שבת, ראוי לעשות שאלת חכם בכל מקרה. ובדרך כלל אם הורי הילד שומרי שבת, אין צריך לחוש למה שאחרים יעשו, וימולו בשבת. ולפעמים כדאי שהמוהל ימציא סיבה, לדחות את הברית ליום ראשון [שם שיט].

 

 

ביאור מושגים:

 

(1)  מהי מלאכת מגבל ?

"מגבל" הוא מחבר בין גרגירים להפוך אותם לחתיכה אחת ע''י ערבוב מים או כל רוטב. 
מלאכה זו אסורה כאשר הגיבול נעשה בדברים שאינם ראויים לאכילה, אולם בדברים הראוים וכל מטרת הגיבול היא להטעמה בלבד מותר. ולכן מותר לערבב את הביצים והתפוחי אדמה עם טחינה או מיונז בשבת, וכן מותר להניח מים מכלי שני לתוך מנה חמה.

[הרב אברהם יוסף]

 

 

 

השבת היא מקור הברכה, יהי רצון שנשמור שבת כהלכתה, אמן!

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת