33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 26] – הלכות ברכות חלק ד' – ברכות הראיה ושהחינו

 

הלכות ברכות חלק ד' – ברכות הראיה ושהחינו

 

 

 

 

א. ילדה אשתו זכר כתב מרן שמברך הוא ואשתו ברכת "הטוב והמטיב", וכיום נהגו לברך רק שהחיינו בשעת המילה [רכג א-כפה"ח ס"ק ז'].

ב. הקונה בית חדש וכלים חדשים מעיקר הדין היה צריך לברך שהחיינו, אך כיום נהגו הספרדים לברך שהחיינו רק על פרי חדש או בגד חדש. ולכך כאשר אדם קונה דירה חדשה או כל דבר ששמח עליו, כגון שכתב ספר תורה או עלה לגדולה, חתן ביום נשואיו וכל כיוצא בזה, יקח פרי חדש או בגד חדש ויברך עליהם שהחיינו, ויכוון גם על מה ששמח בו בנוסף לזה [ילק"י ח"ג עמוד תקצו-תר].

ג. הקונה בגד חדש מברך שהחיינו, וזה דוקא אם שמח בו. אבל אם הבגד אינו חשוב או שהוא עשיר ואינו חשוב בעיניו ואינו שמח, לא יברך. ולאידך גיסא עני הקונה בגד אפילו משומש והוא שמח בו, יברך [רכג ו'].

ד. מברך על הבגד שהחיינו אחר שלובשו, ואפילו שכח ופשטו וכבסו ולבשו שוב, כל עוד שעדין ניכר חדושו, יכול לברך.

ה. הרואה פרי שמתחדש משנה לשנה מברך עליו שהחיינו. ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה [רכה ג']. ואם אינו מתחדש משנה לשנה, אפילו אם זמן רב שלא אכלו, אינו מברך עליו [שם ו']. ועל ירקות שיש אותם כל השנה אינו מברך שהחיינו. ואם אלו ירקות שאין כל השנה, מברך. ואם אוכל בתבשיל תוך כדי הסעודה, אף על פי שהם טפלים לפת ואין מברכים ברכתם, מכל מקום מברך שהחיינו, ואוכל. וכמהין ופטריות אין עליהם ברכת שהחיינו [ילק"י ח"ג תריא].

ו. פירות שאין בהם הכר בין חדשים לישנים כגון אגוזים ושקדים, אף על פי שהם מתחדשים, נהגו שלא לברך שהחיינו [רכה כפה"ח ס"ק מז].

ז. לגבי פירות מורכבים יש מחלוקת אם מברכים שהחיינו, והמנהג לברך [ה"ע ח"ב עמוד קצו].

ח. בברכת שהחיינו, יש נוהגים להקדים ברכת שהחיינו לברכת הפרי. והיותר נכון להקדים ברכת הפרי לברכת שהחיינו [ילק"י ח"ג עמוד תרטו].

ט. אתרוג שאוכלים אותו אחר סוכות, אין מברכים עליו שהחיינו משום שכאשר ברך על ד' מינים שהחיינו, יש אומרים שפטר את שהחיינו של האכילה. ורק נשים יברכו שהחיינו באכילה. או מי שאוכל אתרוג קודם לסוכות [שם].

י. העושה מצוה פעם ראשונה בחייו כגון נער בר מצוה שמניח תפילין או כלה בטבילתה הראשונה או בהדלקת נרות שבת, אין מברכים שהחיינו. שאין מברכים אלא על מצוה הבאה מזמן לזמן. ויכולים לברך על בגד חדש ולכוון על המצוה [שם תריח].

יא. שכח לברך שהחיינו על הפרי, כל עוד שלא גמר לאכול יכול עדיין לברך שהחיינו [ח"ע ט"ו בשבט עמוד תלח].

יב. אם יש לפניו שני סוגי פירות שצריך לברך עליהם שהחיינו, בברכה אחת פוטר שניהם. אך לכתחילה יכול להוציא אחד מהם בשעת הברכה, ואחר כך בהפרש הסח הדעת יחזור ויברך על השני שהחיינו. וכן אורח שברך על פרי שהביא לו בעל הבית שהחיינו. ואחר כך הביא לו עוד פרי שצריך לברך שהחיינו יחזור ויברך ולא אמרינן נפטר בראשון [שם תמה].

יג. מברך שהחיינו רק כשנגמר בשול הפרי, ולא כאשר הוא בוסר [רכה ז']. ואם אכלו כשהוא בוסר שוב לא יברך עליו שהחיינו כשיבשיל [שם כפה"ח ס"ק מט'].

יד. אדם שלא ראה את חברו שאוהבו מאוד או אביו, בנו, אשתו, אחותו וכדומה, יותר משלושים יום, ושמח מאוד מראיתם, מברך שהחיינו בשם ומלכות, אף על גב שהיה איתם בקשר מכתבים וטלפונים. ומברך רק כשרואה אותם פנים אל פנים, ואי אפשר לברך אפילו בשדור חי [ה"ע ח"ב עמוד קעט]. ואם לא ראה אותם י"ב חודש וגם לא היתה לו ידיעה מהם בטלפון או מכתבים, מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מחיה המתים". וסומא אין מברך ברכות אלו [שם קפד].

טו. הרואה חכם מישראל שמופלג בתורה וביראת שמים, מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו" [רכד ו]. ועל מלכי ישראל מברך בשם ומלכות "שחלק מכבודו ליראיו". ועל מלכי עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות) מברך בשם ומלכות "שחלק מכבודו לבשר ודם". וסומא אין מברך ברכות אלו [ה"ע ח"ב קעט]. ואין מברכים זאת על נשיא או אפילו על מלך בשדור חי. אבל הרואה אותם במשקפת, מברך [ילק"י ח"ג תרב]. ואין מברכים אלא על מלך שלבוש בגדי מלכות, ולא כשהוא בלבוש אזרחי [שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן כח'].

טז. הרואה קברי ישראל אחת לשלושים יום מברך "אשר יצר אתכם בדין וכו' ". ואם נוסף שם קבר חדש אפילו למחרת, מברך שוב. ונהגו שהאבלים מברכים זאת ביום השביעי [ילק"י ח"ג עמוד תר].

יז. מי שהגיע בנו לגיל י"ג שנה, מברך ללא שם ומלכות "ברוך שפטרני מענשו של זה" [רכה ב'].

יח. הרואה פיל או קוף מברך "ברוך משנה הבריות" בשם ומלכות [שם ח'] ואם רואה מספר סוגי קופים בגן החיות, מברך רק על הראשון.

יט. על הזיקין (כוכב היורה כחץ עם שובל) ועל רעידת האדמה ועל ברקים ורעמים ועל רוחות סערה מברך "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית" או "שכוחו וגבורתו מלא עולם". ומברך רק פעם אחת ביום [רכז א']. ורק אם נתפזרו העבים ונהיו שמים נקיים ושוב פעם נהיו ברקים ורעמים, מברך עוד הפעם [שם ב']. וכל עוד שלא ישן נחשב אותו יום.

כ. ברכות אלו יכול לברך רק תוך כדי דבור [רכז ג']. והרואה ברק, עדיף שימתין וישמע הרעם, ויברך ברכה אחת לשתיהם [ילק"י ח"ג עמוד תרכב]. היה ישן ושמע רעם, יכול לנגב ידיו בשמיכה, ולברך [שם תרכג]. ואם נמצא באמצע ברכות קריאת שמע, יכול לברך בין הפרקים [שם תרכב].

כא. הרואה את הקשת, מברך בשם ומלכות "זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו", ולא מסתכל יותר בקשת. ומותר לומר לחברו כדי שגם הוא יברך על הקשת [שם תרכה]. ויכול לברך זאת אפילו בתוך ל' יום [רכט כפה"ח ס"ק ב].

כב. על הכושי מברך בשם ומלכות, "ברוך משנה הבריות".

כג. בלילה לפני שהולך לישון, קורא קריאת שמע עם כל מיני פסוקים של שמירה, ויש בזה נוסחאות שונות. ומברך ברכת המפיל חבלי שינה בשם ומלכות, ואין לחוש שמא לא ישן או שמא ידבר, שעיקרה ברכת השבח. ואם יש לו צורך לדבר, הדבר מותר. והמקובלים נחלקו אם יברך אחר חצות לילה, ולכך יאמר הברכה, אך ללא שם ומלכות ויהרהר זאת בליבו [יב"א ח"ט רנא אות קיז].

 

 

בעה"י בשעור הבא נלמד בהלכות נטילת ידים.

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת