33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 22] – הלכות צרוף למנין

 

הלכות צרוף למנין

 

 

 

 

א. נאמר בתורה "ונקדשתי בתוך בני ישראל " ודרשה הגמרא [ברכות כא' ע"ב] שכל דבר שבקדושה לא יהיה בפחות מעשרה, שנאמר כאן "ישראל", ונאמר באחי יוסף "ויבואו בני ישראל לשבור בר בתוך הבאים" [הגרסא בגמרא שלומדים "עדה" "עדה" מהמרגלים. ורבנו רבינו בחיי כתב בשם ר"ת שאין גירסא זו מדוייקת]. ואף על פי שכל הקדיש והקדושה הם מדרבנן, מכל מקום הביאו מכאן חז"ל אסמכתא שצריך עשרה, ודלא כמהרח"ו שכתב שבזוהר משמע דהוי דאורייתא [ילק"י א' פח'].

ב. קדיש, קדושה וברכו הם בכלל דברים שבקדושה, שצריך עשרה לאומרם [או"ח נה' א']. ולגבי קדושה של יוצר, יש מחלוקת, וכתב מרן שראוי לחוש לדעת האוסרים, ואם הוא יחיד יאמרנה בניגון וטעמים. ומלשון הרמ"א משמע שאין צריך אפילו לחוש [שם נט' ג']. דין קדושת "ובא לציון" וקדושא דסדרא שוה לדין זה [שם קלב' א' ברמ"א].

ג. צריך שיהיו כל העשרה גדולים, זכרים ובני חורין. גדולים היינו, שהגיעו לגיל יג' שנה ויום אחד והביאו שתי שערות במקום הברית [שם נט' ה']. ולכן ראוי שאבי הבר-מצוה יבדוק זאת ויודיע למתפללים שבנו מצטרף למנין, ובדיעבד מסתמכים על דברי הנער עצמו שאומר שהביא שתי שערות, ומצרפים אותו למנין. אם כי לכתחילה לא יהיה חזן, אלא אם כן בשעת הדחק שאין חזן אחר [ילק"י א' צא'].

ד. כתב הרמ"א שאם יש בבית הכנסת תשעה גדולים וקטן ובידו חומש, בשעת הדחק מצטרף למנין, אך מרן חולק וכן עיקר להלכה. ואם רואה שרוצים להתפלל כך, יצא מבית הכנסת שלא תבוא תקלה על ידו [ה"ע א' פא'].

ה. חרש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, מצטרף למנין. אך חרש-אלם לא מצטרף למנין [או"ח נה' ח']. ואם למד בבית ספר לחרשים-אלמים שיודעים לתקשר עם הסביבה, לקרא את תנועת השפתים ולדבר, יש מחלוקת אם דינם כפקחים ולכך מחמת ספק כיון שעיקר צרוף למנין מדרבנן, מצטרפים. אך כיון שיש חשש לברכות לבטלה בחזרת השליח צבור או בקריאת התורה, לכך יעשו עמידה בקול רם ללא חזרה, ולא יקראו בתורה [ה"ע א' פה'-פז'].

ו. "שיכור" כל עוד שלא הגיע לשיכרותו של לוט, מצטרף למנין. ואם הגיע לשיכרותו של לוט, הוי כשוטה ולא מצטרף [ה"ע א' פט'-דלא כמ"ב].

ז. אונן אינו מצטרף למנין, ואם יש מי שדואג לקבורה, מצטרף [או"ח נה' כפה"ח ס"ק י"ג].

ח. אם אחד מהמנין ישן, ולא יכול לענות עמהם, מכל מקום מצטרף למנין [או"ח נה' ו']. והוא הדין בכל זה, אם המדובר בשלושה או ארבעה מתפללים ישנים שמצטרפים למנין. ומכל מקום בישן ראוי לכתחילה להקיצו, כל שנקל לעשות כך [ה"ע א' פג']. וכן אף על פי שיש יותר ממנין שגמרו להתפלל, נכון שימתינו לומר קדיש וקדושה אפילו לאחד שלא סיים, וזה כאשר אינו מאריך בתפילתו [או"ח נה' ז'].

ט. אם התחילו קדיש בעשרה ויצאו מקצתם, גומרים הקדיש בתנאי שנשאר רוב המנין. ועל העוזבים נאמר "ועוזבי ה' ייכלו", אלא אם כן נשתירו מנין בלעדיהם [שם נה' ב']. ואם זה קרה באמצע תפילת עמידה אפילו החל רק אבות, לדעת מרן גומר כל העמידה עד סופה, ולדעת רמ"א ממשיך עד קדיש תתקבל ללא קריאת התורה, שזה ענין אחר [שם נה' ג'].

י. ילד אחד שאחד נולד בכ"ט אדר א', והשני אחריו בא' אדר ב', אם שנת הי"ג תהא שנה פשוטה, זה שנולד בא' אדר ב' עושה בר מצוה בא' באדר, והשני ארבעה שבועות אחריו, דהיינו בכ"ט אדר [שם נה' י']. וכן מי שנולד בל' חשון ובשנת ה"בר-מצוה" חודש חשון חסר, הילד נהיה בר מצוה בא' כסלו [שם נה' כפה"ח ס"ק ס'].

יא. נער שנולד בא' אדר בשנה פשוטה ושנת ה"בר-מצוה" היא מעוברת מתחייב במצוות בא' אדר ב' [ה"ב ד' קנו'].

יב. נער שנולד בל' אדר א' ושנת ה"בר-מצוה" שנה פשוטה, נכון להחשיבו כחייב במצוות מל' שבט. ואם נולד בל' שבט שזה א' דראש חודש אדר, ושנת ה"בר-מצוה" היא שנה מעוברת, למעשה הוי בר מצוה מל' אדר א', שזה א' דראש חודש אדר ב'. ובכל אלה הענינים כדאי להחמיר מספק [ה"ב ד' קסא'].

יג. עבריין, אפילו עובר על מצוות דאורייתא או דרבנן, כל עוד שלא נידוהו מצטרף למנין. והינו בעושה לתיאבון אך בעושה להכעיס, נפסל מיד [או"ח נה' יא'].

יד. מחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה, ויש מחלוקת באחרונים אם כיום מצטרף למנין או לא. לכך לכתחילה ראוי שלא לקרא לו להשלים מנין, ומכל מקום אם נמצא כבר, כדי שלא לבישו אנו סומכים בדיעבד על הדעות שמצטרף, שספקא דרבנן לקולא [ילק"י א' צג']. ואם המחלל שבת אומר קדיש, כדאי שיאמר עמו קדיש אחד מן הקהל.

טו. כל העשרה צריך שיהיו במקום אחד עם השליח ציבור, והעומד בתוך חלל הפתח, אם זה מהדלת ולפנים, מצטרף. ואם זה מהדלת ולחוץ, הוי כבחוץ. ואם אין דלת, יש בזה מחלוקת וראוי להחמיר [או"ח נה' יג'-כפה"ח ס"ק י"ג].

טז. אם נמצאים בשני חדרים או בית הכנסת ועזרה וכיוצא בזה ורואים אלו את אלו, יש מחלוקת בדעת מרן אם מצטרפים, או מצטרפים רק בתנאי שמכניסים ראשם לתוך בית הכנסת, ולכך ראוי להחמיר שיהיו כולם במקום אחד [שם נה' יד'-כפה"ח ס"ק עב'].

יז. מקצת העשרה בפנים ומקצתן בחוץ, והשליח ציבור תוך חלל הפתח, הוא מצרפן [שם נה' טו']. ומכל מקום אם יש עשרה בבית הכנסת, גם העומדים בחוץ עונים קדיש וקדושה כיון שגם בלעדיהם יש מנין [שם נה כ]. ואם מפסיק בינם גוי או שרותים, יש אומרים שאינם מצטרפים, וה"מ (והני מילי - ואלו הדברים נאמרים במידה) שהוא רואה את העבודה זרה או הגוי, אך אם אינו רואה אותם, לא חוצצים. וכן אם הגוי באותה רשות אינו חוצץ בינם ויכול לענות [ה"ב ד קפג].

יח. אסור למנות בפה את האנשים כדי לראות אם יש מנין, אלא ימנה במחשבה או על ידי פסוק בן עשרה מילים [ילק"י א פט].

יט. אין לומר קדיש ואין לומר אמן אחר קדיש בבית הקברות בזמן שאין עשרה אנשים, וטעות לומר שהצדיקים במיתתן קרויים חיים ומצטרפים למנין [ה"ב ד' קכט'].

 

 

בעה"י בשעור הבא נלמד בהלכות ברכות חלק א' [ברכות הנהנין] - ברכת בורא פרי העץ, האדמה, שהכל ובורא מיני מזונות.

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת