33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 6] – הלכות שבת – מלאכת מפרק תולדה של דש

 

יותר משאנו שומרים את השבת – השבת שומרת עלינו

הלכות שבת - מלאכת מפרק תולדה של דש

 

 

 

 

א. הסוחט זיתים בשבת לעשות מהם שמן, או ענבים לעשות מהם יין, חייב משום מפרק שהוא תולדה [תוצאה] של דש. ומדברי סופרים אסור גם לסחוט תותים או רמונים, הואיל ומקצת בני אדם סוחטים אותם, ולפיכך גזרו בהם שמא יבואו לסחוט זיתים וענבים [ה"ע ח"ד עמוד צג']. וכל פרי שנוהגים במקום כלשהו לסחטו לתענוג לשתות מימיו מפני שהפרי מצוי בשפע רב באותו מקום, אסור לסחטו בכל העולם [ילק"י ד/ג עמוד שמב].

ב. פירות שאין דרך לסחטן בשום מקום מותר לו לסחטן לשם משקה, שאינו אלא כמפריד אוכל מאוכל [או"ח סימן שכ' א]. ומכל מקום לא הותר לסחוט אלא ביד ולא במקסר ידני, שהוי כעובדין דחול [ילק"י ד/ג שדמ].

ג. יש אומרים שאסור למצוץ ענבים בשבת, ולשיטתם אסור כמו כן למצוץ המרק שבלוע בבשר או בלחם. ויש מתירים בכל גונא, וכן להלכה [ה"ע ח"ד קו'].

ד. מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדרה שיש בה מאכל, שמשקה הבא לאכול כאוכל דמי, והרי זה מפריד אוכל מאוכל [שם צד']. במה דברים אמורים כשהמאכל בקערה מרובה, וכל המשקה הנסחט עליו מתערב, ורובו נבלע בתוכו. אבל אם המאכל דבר מועט והמשקה צף עליו, אסור [ילק"י ד/ג שנו]. ואסור לסחוט לתוך משקה הנמצא בתוך הכוס, שאין דין המשקה כדין האוכל לענין זה [שם שנז'].

ה. מותר לסחוט לימון בשבת, שלא אסרו לסחוט אלא פירות ששותים את המשקים היוצאים מהם כמו שהם ללא תערובת, אבל לימון אין הדרך לשתות המיץ שלו רק בתערובת מים ממותקים וכדומה [ה"ע ח"ד לו'].

ומכל מקום כאשר מכין לימונדה, כדאי לחוש לדעת האוסרים ולסחוט את הלימון על גבי הסוכר. אך כאשר מכין כוס תה לא ישים תחילה סוכר, ואחר כך יסחט עליו הלימון, ואחר כך ימזוג את המים החמים, כי גורם בערוי המים הרותחין לכוס, לבשול מיץ הלימון [ילק"י ד/ג שנג].

ו. ענבים שהמשקים שבהם זבו מאליהם, אפילו הם ענבים העומדים לאכילה, אסור לשתות את המשקים עד מוצאי שבת, גזרה שמא יסחט בידים. אבל בתותים ורימונים משקים היוצאים מעצמן, אם הם עומדים למשקים, אסור. ואם הם עומדים לאכילה, מותר, הואיל ואין הסחיטה בהם אלא מדרבנן [שכ' א'].

ז. ירקות כבושים שמלאים נוזלים, או ירקות מבושלים הספוגים שמן מהבשול, מותר לסחטן בשבת לקערה ריקה כל שאינו צריך למימהם, ואם צריך למימהם, אסור [שם ז'].

ח. החולב בהמה בשבת חייב משום מפרק תולדה של מלאכת דש, ויש אומרים שאיסורו הוי מדרבנן, אך נקטינן עיקר להלכה שהוי מדאוריתא [ילק"י ד/ב קי'].

ט. יהודי שיש לו בהמות לחלוב, מותר לו לומר בשבת לגוי לחלוב אותן, שאף על גב שאמירה לגוי שבות, כאן במקום צער בעלי חיים, התירו. ומכל מקום החלב אסור בשתיה בשבת, ואחר השבת יקנהו מן הגוי בדבר מועט, שלא יהא נראה כעושה לצורך ישראל [שם].

י. במקום שאין גוי שיחלוב, מותר לישראל לחלוב בהמתו על גבי הקרקע, באופן שהחלב הולך לאבוד, או לתוך דלי שיש בו חומר נקוי הפוגם את החלב, שעל ידי זה הוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, שאסורה מדרבנן, ובמקום צער בעלי חיים התירו. ובלבד שלא יחלוב הרבה בפעם אחת, אלא כל אימת שהעטינים יתמלאו, יקל מעליה כל פעם מעט [ילק"י ד/ב קיא].

יא. יש מתירים לחלוב בשבת על גבי אוכל באופן שכל החלב נבלע באוכל, ויש אוסרים, וכן עיקר להלכה, והמקל אין מוחים בידו [שם קיב].

יב. החולב בשבת לתוך כלי שיש בו מעט לחם, והוא חולב מלוא הכלי באופן שהחלב צף על פני האוכל ואין רובו נבלע, הרי זה מחלל שבת באסור סקילה [שם קיג].

יג. ואף על ידי ילד קטן אסור לחלוב בשבת, ורק אם חולב באופן שהחלב הולך לאבוד שמצד הדין מותר, אז נכון לעשות על ידי קטן [שם].

יד. במקום שחולבים על ידי מכונת שאיבה חשמלית, מותר להרכיב את הצינור על גבי עטיני הבהמה לפני הפעלת החשמל. ואם מרכיבים רק אחרי הפעלתו, יהא מותר רק בתנאי שהחלב שיצא תחילה הולך לאיבוד. והחזון איש אוסר את כל החלב [ילק"י ד/א קיד].

טו. אשה מינקת שתינוקה חולה ואינו יונק, והחלב שבדדה מצער אותה, יכולה להוציא החלב בידיה באופן שהולך לאבוד בכיור, או לכלי שבו חומר פוגם. ויש מתירים גם לחלוב לכלי ריקן על מנת לשפכו לאחר מכן. ואם התינוק זקוק לחלב, מותר לחלוב לכלי ריקן ולהביא לו לאחר מכן, וזה בכל תינוק, שכל תינוק דינו כחולה שאין בו סכנה [יב"א ח"ט או"ח סימן לב'].

טז. אסור לרסק בשבת שלג או ברד כדי שיזובו מימהם, גזרה שמא יבוא לסחוט ענבים וכיוצא בזה. אבל נותן הוא שלג או ברד לתוך הכוס והם נמסים מאליהם. ויש פוסקים שמתירים לרסק בידים בשעה שהקרח בתוך כוס מים, אך להלכה מרן אסר זאת. ולכך אין לבחוש עם כפית בכוס, כאשר יש בה קוביות קרח [ה"ע ח"ד קו']. ומכל מקום מותר לנענע את הכוס עם קוביות הקרח, כדי שימס יותר מהר [ילק"י ד/ג שסא].

יז. מותר לשבור חתיכת קרח גדולה לחתיכות קטנות כדי שיוכל לשימם במשקה, אף על פי שקצת מתרסק ונהפך למים [ה"ע ח"ד קז']. וכן מותר לשימם בחמה או קרוב לאש כדי שיפשירו ויהיו מים, ולא נאסר גם כן מדין נולד [שכ' ט', ודלא כהמ"א שמחמיר לכתחילה].

יח. מותר לבחוש סוכר שבכוס ואינו דומה לקרח שאסור, כי הסוכר לא נהפך למים מצד עצמו [ילק"י ד/ג שסג].

יט. יש אומרים שאסור לרחוץ ידיו בסבון בשבת ויש מתירים, וכן עיקר להלכה. וכן מותר להשתמש במשחת שיניים. אך במידה ויודע שיורד לו דם על ידי הצחצוח, ראוי להמנע. וכן אסור לשטוף את המברשת לאחר השמוש, לצורך יום החול [ה"ע ח"ד קח'].

כ. דורס אדם בשבת על השלג והברד אף על פי שנמוחים ואינו חושש לכלום, כיון שאינו מתכוון לכך [שם]. וגם אם יש אותיות או סמל מסחרי על הסוליה וזה נחקק בשלג מותר, הואיל והוא אינו מתכוון לכך, וגם זה כתב שאינו מתקיים [ילק"י ד/ג שנט].

 

 

השבת היא מקור הברכה, יהי רצון שנשמור שבת כהלכתה, אמן!

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן______________

  {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת