33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 5] – הלכות שבת – מלאכת בורר

 

יותר משאנו שומרים את השבת – השבת שומרת עלינו

הלכות שבת – מלאכת בורר

 

 

 

 

א. הבורר בשבת "פסולת מתוך אוכל " אפילו שזה בידו אחת ועל דעת לאכלו לאלתר, חייב [או"ח סימן שיט ד']. וברירה זאת אסורה אפילו אם האוכל מרובה על הפסולת, שיותר קל לברור הפסולת מן האוכל.

וכן הבורר "אוכל מתוך פסולת", בנפה או כברה אפילו על דעת לאכול לאלתר (מיד), חייב [או"ח סימן שיט א'].

וכן הבורר בידו אוכל מתוך פסולת, על דעת להניחו לסעודה אחרת, חייב [שם ב'].

נמצאנו למדים, שאין התר לברור בשבת אלא בשלושה תנאים:

א. אוכל מתוך פסולת.

ב. על דעת לאכלו לאלתר [מיד].

ג. תהא ביד ולא בכלי. וזה מותר אפילו האוכל מועט והפסולת מרובה [שם ד' ברמ"א].

 

ב. הביאו לפניו שני מיני אוכלים המעורבים זה בזה והוא חפץ באחד מהם, אותו מאכל שרוצה בו עתה נחשב כאוכל, והשני נחשב כפסולת. ולכן יש לברור האוכל שרוצה בו עתה [שם ג'].

ג. הבורר כדי להאכיל לבהמה, מותר לו לברור הפסולת הראויה לה מתוך האוכל להאכילה לאלתר, שפסולת זאת נחשבת כאוכל ביחס לבהמה, שהרי הוא בורר לצרכה, והרי הוא כבורר אוכל מתוך פסולת. ויש אומרים שצריך לעשות כן בצנעא משום מראית עין [בא"ח]. אך מעיקר הדין אין צריך לזה [ילק"י ד/ג עמוד חצר].

ד. בורר בכלי שאסור, היינו "בכלי המיועד לברירה" כגון נפה, אך הבורר בכף או במזלג, שאינו מיועד לברירה, מותר [שם רסא]. וגם במקלף המיוחד למלפפונים, גזר וכדומה, מותר להשתמש בשבת, והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה [שם שכב].

 

ה. איזהו בורר לאלתר שמותר, יש בזה מספר דעות:

א. לרבנו ירוחם: מסעודה אחת לשניה.

ב. תוך שעה מהברירה [בא"ח].

ג. תוך חצי שעה [נחלת אליהו בשם החזו"א].

ד. בורר לסעודה בתוך הסעודה [מעיני הישועה ותורת השבת].

ה. פשט דברי מרן ורמ"א לאלתר, דהיינו מיד.

ולהלכה נקטינן כדעה החמישית, לפיכך אסור לברור אוכל לסעודה בשבת אלא עד צאת האנשים מבית כנסת [שם רסה].

 

ו. הכמות שמותר לברור באוכל מתוך פסולת, אם זה לצורך הסעודה, יברור מה שצריך ואפילו נמשכת הסעודה שלוש וארבע שעות [שם]. ואם שלא בסעודה, מותר רק כמות שיגמור תוך שעה מהברירה [שם רסח].

ז. מותר לברור אוכל מתוך פסולת לצורך אחרים, אף-על-פי שאינו אוכל עמהם [ילק"י ד/ג רסה]. ומכל מקום אסור לו לברור יותר ממה שיאכלו לאלתר. ולכך הנוהגים כשבאים להם אורחים ומקלפים להם פירות ומניחים לפניהם, והדרך מפאת הכבוד לקלף כמות מרובה, דבר זה אסור בשבת. אומנם בפירות שהקליפה מחוברת לפרי כתפוחים ואגסים, יש להקל שנחשב כדבר אחד, ואין כאן בורר [ה"ע ח"ד פד'].

ח. בורר זה רק בשני מינים, אך במין אחד שיש גדולים וקטנים, אין בזה בורר. ושני מיני דגים נחשב כשני מינים, ואפילו מין אחד שחלקו מטוגן וחלקו מבושל, נחשב כשני מינים, וכן אם חלק מהדגים נקדחו בבישול [שיט' ב'].

ט. מותר לקלף שום או בצל על מנת לאכול לאלתר, ואף שהוא מוציא את הפסולת תחילה, הואיל ודרך אכילה בכך, מותר [ילק"י ד/ג שיח]. וכן באכילת דגים, מותר תוך כדי האכילה להוציא את העצמות [שם ש']. אמנם אם זה כבר נפרד ומונח בפני עצמו, חל עליו שם פסולת [שם שא'].

י. הבורר אוכל בשבת באיסור, יש אוסרים לאוכלו בשבת, וכן טוב להחמיר. ואם חזר וערבו עם האוכל, מותר לאכלו אפילו בשבת [ה"ע ח"ד עמוד עח']. ואם לא שם לבו ויצא לו פסולת בידו, לא עבר בזה על מלאכת בורר, אפילו שוגג [ילק"י ד/ג רעד].

יא. סכו"ם שמעורב יחד, מותר לברור כל סוג לבדו לארוחה הבאה, כי אין כאן אוכל ופסולת שכולם חשובים בעיניו, וכן סדורים וחומשים מותר לסדרם כל אחד במקומו אחרי התפילה [ה"ע ח"ד פח'].

יב. "תיון", שהוא קומקום קטן המיוחד לתמצית, ויש בפיו מסננת לעצור עלי התה לבל יכנסו לכוס, מותר להשתמש בזה בשבת. כי עלי התה שוקעים למטה, ואין קפידא לאדם כל כך אם יהיו מעט עלים בכוס [שם פט']. וכן מסננת הנמצאת בברזים בבית, מותר [ילק"י ד/ג רפט-רצב].

יג. נפל זבוב לתוך כוס תה, מעיקר הדין מותר להוציאו בשבת כי אין ברירה בלח, ונכון להסירו עם מעט מהמשקה. וכן מותר להוציא שקית תה המונחת בכוס [ילק"י ד/ג רפו-רפז].

יד. לשים פירות וירקות בתוך קערת מים, כדי שהפסולת תצוף, אסור. אך אם שוטפים אותם בתוך קערת מים, או שוטפים ישירות תחת הברז, מותר [ה"ע ח"ד פה'].

טו. מותר לברך ברכת האילנות בשבת, ואין לחוש בזה משום בורר [ילק"י ד/ג שלד].

טז. אכלים שמונחים בצלחת כל אחד בצד אחר אין בזה בורר, ולא אמרינן שהצלחת מעורבת. וכאשר יש אוכל שמעורב בו פסולת, וקשה עליו להוציא את האוכל, יכול להוציא את הפסולת עם קצת אוכל שמסביבו, וכדאי שיאכל את האוכל שעימו מיד.

יז. להוציא חתיכות בשר במצקת מחוררת שכל הנוזלים יוצאים ממנה מותר בשבת, וכן הוא הדין להוצאת חמוצים וכיוצא בזה, שהוי ברירה בלח ולא מקפיד [ילק"י ד/ג שה'].

יח. כשם שיש ברירה באכלים כך יש ברירה בכלים, וצריך להקפיד ככל הלכות ברירה כָּאֳכָלִים. ואם ראה באשפה דפים של דברי קדושה וכיוצא בזה, מותר להוציאם כיון שמטרתו שלא יהא בבזיון, הוי כבורר לאלתר, ומכל מקום טוב שיקרא בהם [שם שכז].

 

 

השבת היא מקור הברכה, יהי רצון שנשמור שבת כהלכתה, אמן!

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות

      יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת