33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 2] – הלכות שבת – הלכות הדלקת נרות שבת

 

יותר משאנו שומרים את השבת – השבת שומרת עלינו

הלכות שבת – הלכות הדלקת נרות שבת

 

 

תמונה קשורה

 

 

א. מצות עשה מדברי סופרים להדליק נרות בערב שבת, ומצוה להדליקם סמוך לשלחנו שסועד עליו בליל שבת. ומכל מקום אם נהנה יותר לאכול בחצר מפאת החום, יכול לקדש ולאכול שם, אף על פי שאינו רואה את הנרות, שלעונג נצטוו ולא לצער [או"ח סימן רעג' ז']. ובין איש ובין אשה, חייבים להיות בבתיהם נר דולק בשבת [רסג' ב']. אלא שהנשים מצוות על ענין זה יותר מהאנשים מפני שהם עוסקות בצרכי הבית ומצויות בבית [רסג' ג']. וכתב האר"י שטוב שהאיש יעסוק בתיקון הנרות, או ידליק אור בשאר חדרי הבית [שם כפה"ח ס"ק כא'].

ב. אף על פי שמעיקר הדין די בנר אחד, כל המרבה בנרות לכבוד שבת הרי זה משובח. וכיום עיקר המצוה בתאורת החשמל שבו משתמשים. ויש מנהגים שונים במספר הנרות: המנהג הנפוץ להדליק שני נרות, אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור" [רסג' א']. ויש מדליקות שבעה נרות כנגד מספר העולים לתורה או כנגד ז' ספירות [שם כפה"ח ס"ק י']. ויש כמספר בני הבית [ילק"י ד/א קלו']. וראוי לאשה להתפלל בסיום הדלקת הנרות, שהשם יתברך יתן לה בנים תלמידי חכמים מאירים בתורה, כי בשעת עשית המצוה התפילה נשמעת יותר [שם כפה"ח ס"ק לד'].

ג. מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית. ואם אין לו, יכול להדליק בשאר שמנים הנמשכים אחר הפתילה ומאירים יפה, וכן להדליק בנרות שעוה [רסד ו']. ובתאורת חשמל יש מחלוקת אם אפשר לצאת ידי חובה, ודעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל שיוצאים ידי חובה, ויכולים לברך ולהדליק. ולכן כאשר אין אפשרות להדליק בנרות, כגון בבתי מלון, מחנות צבא וכדומה, יברכו על תאורת חשמל וידליקו, ויצאו ידי חובת הדלקת נרות שבת [ילק"י ד/א קפח].

ד. יש אומרים שכיון שהדליקה האשה נרות שבת, חלה עליה תוספת שבת ואסורה בעשית מלאכה, וכן אין לה לאכול ולשתות עד הקידוש. ויש מחמירים עוד לפי זה, שגם אסורה להתפלל מנחה. אולם דעת רוב הפוסקים שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת נרות שבת, וכן עיקר להלכה. אולם כדאי שתגלה דעתה פעם בשנה שאין היא מקבלת שבת בהדלקת הנרות. ומכל מקום גם כששכחה ולא התנתה, מותרת בעשית מלאכה, וכן יכולה להתפלל מנחה [רסג י'-ילק"י ד/א קפ'].

ה. מברכת קודם הדלקת הנרות בערב שבת: "ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר של שבת", וצריך שהברכה תהא קודם ההדלקה, שאפילו לפוסקים שמקבלת שבת בהדלקה, כוונתה היא לקבל שבת לאחר שהדליקה כל הנרות שברצונה להדליק. ודין זה ככל המצוות שמברך עליהם עובר לעשיתן. ואף שהאשכנזים נוהגים לברך אחר ההדלקה, מנהגנו כדעת מרן וכל הפוסקים, שאם מברכים אחר ההדלקה הוי הברכה לבטלה, ואסור לענות אמן על מי שמברכת אחר ההדלקה [שם קנט]. ואפילו שכחה מלברך, והדליקה כל הנרות שהיה בדעתה להדליק, אסורה לברך אחר ההדלקה [שם קסב'].

ו. האיש שהדליק נרות בערב שבת מותר אחר כך בעשית מלאכה ולהתפלל מנחה. ואינו צריך להתנות על כך, שברור שאין דעתו לקבל שבת בהדלקה זאת [רסג י'].

ז. אחד האיש או האשה שקבלו שבת, יכולים לומר לאיש אחר לעשות להם מלאכה כל זמן שלא שקעה החמה. וזה כשקבלו שבת ביחיד ולא בציבור [רסג יז'-ה"ע ח"ג עמוד עג'].

ח. מצוה להוסיף מחול על הקודש בערב שבת, ולמעשה בתוספת כל דהו (כל שהו) לפני השקיעה מספיק, ונהגו כשליש שעה קודם השקיעה [ילק"י ד/א קעא]. והבא להדליק נרות שבת מבעוד היום גדול, לא ידליק לפני פלג המנחה, שזה שעה ורבע זמנית קודם הלילה. ויש מחלוקת אם זה קודם השקיעה או קודם צאת הכוכבים, ונקטינן לחומרא [שם קסח]. ואם האשה מסופקת אם שקעה החמה, חלילה לה מלהכנס בספק חילול שבת, ולא תדליק. ולכך כדאי להדליק לפני זמן השקיעה המוקדם ביותר המופיע בלוחות [שם קעז].

ט. לכתחילה ראוי להדליק נרות שבת במקום הנחתם. ומכל מקום כאשר יש צורך בדבר כגון שהאשה חולה ואינה יכולה לקום ולהדליק את הנרות, אפשר להביא אליה את הנרות להדליקם בברכה, ואחר כך לקחתם ולהשימם במקומם [רמ"א רסג י'-ילק"י ד/א קפו'].

י. יולדת אפילו שופעת דם, וכן אשה בשעת ראיתה מדליקות נרות ובברכה [שם קנ'].

יא. סומאת מדליקה הנרות ומברכת, שהרי יש לה הנאה בנרות על ידי שרואים אחרים ויורוה הדרך אשר תלך בה, וכמו שאמרו לענין ברכת "יוצר המאורות" [ש"בברכות השחר"]. ומכל מקום אם יש לה בעל פקח, נכון שהוא ידליק ויברך [שם].

יב. כלה שמדליקה בפעם הראשונה בחייה נרות שבת, וכן כלה שטובלת בפעם הראשונה, אינה מברכת שהחינו, שכל מצוה שלא קבוע לה זמן, אין מברכים שהחינו. שבכל זה יש חשש ברכה לבטלה, ויש למחות ביד הנוהגים כן [ילק"י ד/א קסו'].

יג. לדעת מרן, כאשר מספר משפחות נמצאות בבית אחד, יכולה רק אשה אחת להדליק נרות שבת בברכה, ומוציאה את כולם ידי חובה [רסג' ח']. ואם רוצות, אפשר שאחת תברך בקול רם, ותכון להוציא את כולם ידי חובה בברכה, וכל אחת ואחת תדליק בפני עצמה. ואם לכל זוג יש חדר שינה שמיוחד להם, יכולים להדליק בחדר השינה בברכה [ילק"י ד/א קמו]. ודעת רמ"א שכל אחת מדליקה בברכה, שמברכות על תוספת אורה.

יד. חיוב הדלקת נרות הוא על כל אדם בין איש או אישה שהגיעו לגיל מצוות, אלא שכאשר האשה מדליקה, מוציאה את כל בני הבית ידי חובה. אך זה רק כאשר הם נמצאים בבית עמה. אבל אם הבן לומד בישיבה או הבעל במלואים חייבים הם להדליק היכן שנמצאים [רסג ו']. ואם ישנים כמה בחדר אחד, מדליק אחד מהם בשביל כולם, ומוציאם ידי חובה. 

טו. בנות רוקות הסמוכות על שולחן הוריהם הנוהגות להדליק נרות שבת על פי קריאת הרבי מחב"ד זצ"ל, אסור להם לברך שיוצאות ידי חובה בהדלקת עקרת הבית [רסג א'-ילק"י ד/א קנא].

טז. ההולכים להתארח בליל שבת ואחר כך חוזרים לביתם לישון, יכולים להדליק נרות שבת קודש בביתם אם הנרות גדולים, וְיִדְלְקוּ עד שיחזרו. שאם לא כן הרי לא נהנים מאורם והוי ברכה לבטלה [שם קנח]. ולמעשה יכולים להשאיר אור חשמל דלוק, ולכון עליו.

יז. אשה ששכחה להדליק נרות שבת, כתב רמ"א שקונסים אותה להדליק נר נוסף, ויש אומרים שתתן כסף לעניים, ויש אומרים שתדליק נרות ארוכים יותר. ואם היה אור חשמל דלוק בבית, אין צורך בכך [שם קמח]. 

 

 

השבת היא מקור הברכה, יהי רצון שנשמור שבת כהלכתה, אמן!

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות}      

   יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת