33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 12] – פרטי דינים בתפילה – "מהעקדה עד לישתבח"

 

פרטי דינים בתפילה – "מהעקדה עד לישתבח"

 

 

 

 

א. כתב ה"בן איש חי" כי יש לומר קריאת שמע של הקרבנות עם התפילין שלא יהא כמעיד עדות שקר בעצמו. אך יש חולקים ואומרים שזה בדוקא כשאומר קריאת שמע עם הפסוק "וקשרתם", ויש אומרים שזה דוקא אם לא יניח תפילין כל היום, וכך למעשה נוקטים להלכה. ולכך מי שחושש שיעבור זמן קריאת שמע, יכול לקרותה כולה ללא תפילין, ויניח אחר כך את התפילין [ילק"י ח"א צח'].

ב. כתב מרן שיש לומר בשבת פסוקי קרבן מוסף של שבת אחרי פרשת התמיד. ורמ"א כתב שגם בראש חודש קוראים פסוקי קרבן ראש חודש [או"ח מח' א']. אך האר"י כתב שלא לעשות כן, וכתב הרב חיד"א שמנהג ארץ ישראל שלא לאמרם [כפה"ח שם ס"ק ו'].

ג. כתב הרמ"א שנוהגים להתנועע בתפילה על שם הפסוק "כל עצמותי תאמרנה", אך לשיטת המקובלים לא מתנענעים, וכל אחד יעשה כמנהגו. וכתב הרב החיד"א שמכל מקום לא יעשה תנועות גדולות וקולות משונים, אלא בנחת [שם ס"ק ז'-ח'].

ד. "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה", דהיינו שתנ"ך מותר לקראו רק מתוך הכתב. ומכל מקום דברים הרגילים בפי הכל, קריאת שמע, ברכת הכהנים, פרשת התמיד וכיוצא בזה, מותר [או"ח מט' א']. ויש מקילים אפילו רק אם הוא עצמו בקי ואין אחרים בקיאים, שמותר לו, ויש להקל כדיעה זאת בשעת הדחק [שם כפה"ח ס"ק א']. ובתהילים שאומרם דרך תחנונים, מותר [שאר"י ח"ב עמוד כ'].

ה. הספרדים נוהגים לומר קדיש, לפני הודו, ואם אין מנין יאמרוהו לפני "ברוך שאמר", אך לא לפני "ה' מלך" [נ' כפה"ח ס"ק ו'].

ו. כאשר אומרים פסוק "ה' מלך", ראוי לעמוד ולאמרו. ואף אדם שלא הגיע לשם בתפילה ראוי שיעמוד, אך אין צורך שיאמר עמהם. וכשאומרים את הפסוק בעלמא כמו בהקפות בשמחת תורה, אין צורך לעמוד [ה"ע ח"א עד'-כפה"ח נא' ס"ק ח'].

ז. יש עוד מקומות נוספים בהם נהגו לעמוד, בפסוק "והיה ה' למלך", ב"ברוך שאמר", וב"ויברך דוד" [שם]. וכל זה ממידת החסידות, ולכן חולה או זקן אף לכתחילה יכולים לאמרם מיושב. ומנהג בני אשכנז לעמוד גם ב"ישתבח", אך מנהג הספרדים לשבת [רמ"א או"ח נא' א', כפה"ח ס"ק מב'].

ח. כשאומר ברוך שאמר לא עונה אמן אחר ברכתו, אך יש לענות אמן אחר ברכת חברו או השליח צבור [נא' ב']. ואם גמרו יחדיו, לא יענה [כפה"ח שם ס"ק ג']. ואם דבר לפני שאמר מזמור לתודה, אינו חוזר משום שהיא ברכת השבח [ילק"י ח"א ע'].

ט. כל דבור אסור מברוך שאמר עד ישתבח [נא' ד'], אפילו לענות ברוך הוא וברוך שמו [ילק"י ח"א ע'], חוץ מלענות אמנים של קדיש או אפילו של ברכות, שעונה. וכן אומר פסוקי "קדוש" ו"ברוך" של קדושה ללא כל התוספות [שם עא']. לגבי ענית אמנים של "יהא שלמא" ו"תתקבל" יש מחלוקת, ולהלכה עונה [ה"ע ח"א עו'-עז'].

י. אסור לומר באמצע פסוקי דזמרה "י"ג מדות", פסוק "שמע ישראל" ו"בריך שמיה", רק בזמן שהצבור אומרים "שמע ישראל" יגביה קולו ויראה עצמו כאלו אומר עמהם [או"ח סה' ב'], ובאמירת "מודים דרבנן" יאמר רק "מודים אנחנו לך" [ילק"י ח"א עב'].

יא. אדם שקראוהו לעלות לתורה בשמו, או שהוא כהן או לוי יחיד בבית הכנסת, עולים לתורה ומברכים לפני העליה ואחריה, וקוראים בתורה. אך לא יעשו "מי שברך" ו"השכבה". וגם בזמן שאין מי שיודע לקרא בתורה, מותר למתפלל לקרא להם [ילק"י ח"א עג'].

יב. אדם שלא כון בפסוק "פותח את-ידך", חוזר וקורא אותו מפאת חשיבותו שכל האומרו מובטח לו שהוא בן העולם הבא [נא' ז']. ולכך מסיימים בפסוק "ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה" לרמוז על העתיד לבא. ויש אומרים שזאת כדי לסמוך "הללויה" ל"הללויה" [שם כפה"ח ס"ק לה'].

יג. טוב ליתן צדקה לפני כל תפילה משום "אני בצדק אחזה פניך", וכתב האר"י שיתן בתפילת שחרית באמירת "ויברך דוד" כשמגיע למילים "ואתה מושל בכל" [צב' י'-כפה"ח נא' ס"ק מד'].

יד. המגיע לבית הכנסת מאוחר ורואה שאם יתפלל כסדר התפילה, יתפלל עמידה ביחיד, יאמר "ברוך שאמר" אשרי, הללו את ה', הללו א-ל בקדשו, וישתבח [נב' א']. וכל זה רק כאשר באותו מקום אין מנינים אחרים שיכול להתפלל [כפה"ח שם ס"ק א'].

טו. אין אדם יכול לומר ברכת "ישתבח", אלא אם כן אמר "ברוך שאמר" ולפחות חלק מפסוקי דזמרה [נג' ב']. ולכך אומר אחר "ישתבח" אמן על ברכת עצמו.

טז. מותר לענות קדיש או קדושה אך לא אמן של ברכות באמצע ברכת "ברוך שאמר", וכן בברכת ישתבח. וזאת אפילו אחרי ברוך אתה ה'. ובברכת "ברוך שאמר" לפני ברוך אתה ה', יכול לומר אפילו אמן של ברכות [ה"ע ח"א עו'-ילק"י ח"א סט'].

 

 

 

בעה"י בשעור הבא נלמד פרטי דינים בהלכות - "ברכות קריאת שמע".

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות}      

יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת