33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 5] – הלכות ציצית

 

הלכות ציצית

 

 

תוצאת תמונה עבור תמונות של ציצית

 

 

א. מצות עשה מן התורה להטיל ציצית בכל בגד שיש לו ארבעה כנפות כדכתיב [במדבר טו' לח'] "ועשו להם ציצית על-כנפי בגדיהם", וכתוב [דברים כב' יב'] "על-ארבע כנפות כסותך". ודעת רוב הראשונים שגם ביותר מארבעה כנפות חייב בציצית, ויש פוטרים ביותר מארבעה כנפות. לכך לכתחילה כדאי לברך רק על בגד של ארבעה כנפות [שאר"י א' קעט'].

ב. לדעת מרן השולחן ערוך בגד העשוי מצמר ופשתן חייב בציצית מדאוריתא, ושאר הבגדים מדרבנן. והרמ"א פסק להלכה שכולם מדאוריתא [או"ח ט' א'].

ג. בגד עור פטור מציצית לגמרי [שם י' ד'], ובגד העשוי מחומר סינטטי חייב להטיל בו ציצית, אך לא יברך עליו [שאר"י א' קעז'].

ד. שעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן, המהלך בשוק לבדו ואינו צריך לשמרו [או"ח טז' א']. ונחלקו בשיעורה: ה"בן איש חי" דעתו שיעורה אמה על אמה וחצי [72/48 ס"מ], ודעת החזון איש אמה על שתי אמות [לשיטתו 120/60 ס"מ], ולהלכה נקטינן כדעת הרב "בן איש חי", אם כי לגבי ברכה כדאי להחמיר, משום חומר ברכה לבטלה ולברך רק על טלית גדול המגיעה עד ברכיו [ילק"י ח"א כא'].

ה. מברך על טלית מעומד [או"ח ח' א'], ואם קשה עליו יכול לברך בישיבה [ה"ב א' קמא']. סדר העטיפה, תחילה עוטף ראשו כאשר הארבע כנפות יורדות, שנים מימינו ושנים משמאלו. אחר כך לוקח שני הכנפות שבצד ימין, ומשליכם לאחוריו על כתפו השמאלית. אחר כך לוקח שני הכנפות השמאליים וזורק גם כן לאחוריו על כתפו השמאלית. שוהה מעט ומוריד הטלית על גופו [ילק"י ח"א יח'].

ו. משעת הברכה על הטלית עד גמר העיטוף, אסור לדבר שלא יהא הפסק בין הברכה לעשיה. ומכל מקום אם שם הטלית על ראשו ושמע קדיש או קדושה, אף שלא גמר להתעטף, מכיון שמדובר במצוה עוברת וכבר החל בעטוף, יכול לענות [שאר"י ח"א קמא'].

ז. צריך להיות עטוף בטלית כאשר שני כנפות מלפנים ושנים מאחור [או"ח ח' ב']. ואלו השמים את הטלית על צוארם, לא מקיימים המצוה, וברכתם לבטלה [ה"ב א' קמא'].

ח. הספרדים נהגו כדברי האר"י ללבוש הטלית קטן תחת הבגדים, והמשנה ברורה הביא שעיקר המצוה שילבש על בגדיו, וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו [ילק"י ח"א כא'].

ט. כנף הטלית צריך להיות מרובע, מכיון שאם הוא עגול, הטלית פטורה מציצית. ולכך צריך להזהר על רבוע הכנפות, שאם לא כן ברכתו ברכה לבטלה [או"ח י' ט']. וגם במעילים הפתוחים מאחור ברוב ארכם ונוצר מצב של חיוב בציצית, אפשר לגרום שיהיה פטור על ידי עגול הכנף [ה"ב א' רכז'].

י. יש לטוות את חוטי הציצית לשמה, דהינו שיאמר בתחילת הטויה שעושה לשם מצות ציצית [או"ח יא' א']. וכן גם השזירה צריכה להיות לשמה [שם ג']. וחוטי ציצית שנעשו על ידי מכונה חשמלית, ואמרו בהפעלתה "לשם מצות ציצית", יש למשתמש בהם על מי לסמוך [ה"ב ח"א רלו'].

יא. נשים כשרות לטוית החוטים לכתחילה [או"ח יא' א'], אך אין לתת לגוי או חש"ו [חרש, שוטה וקטן] לעשות זאת [שם ב'].

יב. אם נתפרקו החוטים משזירתן ונשאר בהם כדי עניבה, כשר [שם ג']. ואורך החוטים לכתחילה הוא י"ב גודלין, דהינו עשרים וארבע ס"מ, וזה מלבד מה שמונח על הבגד. ויש מכשירים בד' גודלין [שם ד'].

יג. חוטי ציצית גזולים פסולים, דכתיב "ועשו להם" משלהם [שם ו']. וכן השואל מחברו טלית שאינה מצויצת, אין חייב להטיל בה ציצית מפני שאינה שלו, שנאמר "על-ארבע כנפות כסותך", שלך, ולא של אחרים. ואם שאולה יותר משלושים יום חייב להטיל בה ציצית מדרבנן [שם ג'].

יד. כתב מרן, השואל טלית כשהיא מצויצת, מברך עליה שאף על גב שלא אמר לו במתנה על מנת להחזיר, אומדים שדעתו שיקיים המצוה בצורה המועילה [או"ח יד' ג'].

ומכל מקום כדאי שיבקש מפורשות מהמשאיל שֶיַּתְנֶה לו במתנה על מנת להחזיר, כי הרבה פוסקים מפקפקים לומר שבסתמא זה מועיל. והשואל טלית על מנת לעלות לתורה, או להיות חזן, או לברכת כהנים, לא יברך עליה, אלא אם כן קיבל במפורש במתנה על מנת להחזיר [ה"ב א' שיט'].

טו. יעשה נקב באורך הטלית, לא למעלה משלוש אצבעות, ולא למטה מקשר גודל (1). משום שנאמר בתורה "ועשו להם ציצית על-כנפי בגדיהם", ולמעלה משלוש אצבעות אין זה כנף אלא בגד, ולמטה מכך נקרא קרן [או"ח יא' יט']. ובמידות זמננו זה בין שתי ס"מ לשישה ס"מ, אך מחמת שיש אומרים שקשר גודל הוא כשלוש ס"מ, ודעת האר"י הקדוש ששלוש אצבעות זה גודלין. ויוצא לדבריו חמישה ס"מ, לכך יש מחמירים לעשות לכתחילה בין שלוש לחמישה ס"מ [ה"ב א' רנה'].

טז. אם נקרע הנקב וירדו חוטי הציצית לפחות משתי ס"מ, יכול להחזירם למקומם ולתפור, ובתנאי שלא נקרע לגמרי [או"ח יא' י'].

יז. סדר הקשירה לוקח ארבעה חוטים שאחד מהם ארוך כדי לעשות בו את הכריכות, ויכניסם לנקב וקושר קשר כפול, וכורך מספר כריכות ושוב קושר קשר כפול וכן הלאה עד שיהא חמישה קשרים כפולים וארבעה אוירים בניהם מלאים כריכות [שם יד']. ומנהג הספרדים לעשות במנין הכריכות שבע, שמונה, אחד עשרה, שלוש עשרה כדברי האר"י, ומנהג בני אשכנז לעשות עשר, חמש, שש, חמש, כמנין הוי"ה. ואין כל זה מעכב. ומנהג הספרדים להכניס החוט בתוך הכריכות לחזקם [או"ח יא' כפה"ח ס"ק מז'].

יח. נקרעו חוטי הציצית ונשאר בכל חוט כדי עניבה, כשר, והינו בצד אחד של החוט הכפול. ולכך מקפידים בקשירת חוטי הטלית, שכל ארבעת החוטים ישארו באותו צד, ואז אפילו נחתכו כל חוטי הציצית בצד אחד לגמרי, וגם בצד השני נחתכו החוטים, אך נשאר בהם כדי עניבה, כשר. ואם נחתכו שני חוטים אחד מכל צד, פסול. וכל שכן אם נחתך החוט במקום חיבורו לבגד [או"ח יב' א'].

יט. אשה כשרה להטיל חוטי הציצית לכתחילה, וכן קטן [או"ח יד' א']. והרמ"א הביא שקטן לכתחילה לא יטיל עד שיגיע לגיל מצוות [שם].

כ. טוב שיוציא בשפתיו בשעה שמטיל "לשם מצות ציצית". ומכל מקום אפילו לא הוציא בשפתיו, כשר לברכה אף לכתחילה [ה"ב א' שי'].

כא. אין לקחת כנף הטלית עם הציציות שבו ולהעבירם לבגד אחר, משום שכתוב "על כנפי בגדיהם", דהינו שהטלת הציצית צריכה להיות על כנף הבגד [או"ח טו' ב']. ואם מחזיר לאותו בגד שנלקח הימנו, יש מחלוקת בדבר אם הדבר מועיל [ה"ב א' שלט'].

כב. סומא חייב בציצית מן התורה, שאף על גב שכתוב "וראיתם אותו", קימא לן (ידוע לנו) שזה בא למעט כסות לילה, וסומא התרבה מהפסוק "על-ארבע כנפות כסותך אשר תכסה-בה" [או"ח יז' א'].

כג. אשה פטורה ממצות ציצית משום שזאת מצות עשה שהזמן גרמא. ואף אם רוצה לקיימה אין ראוי הדבר שנראה כיוהרה [שם ב']. ובתרגום "יונתן בן עוזיאל" כתב שעוברת על "ולא-ילבש גבר שמלת אשה".

כד. מותר להטיל ציצית בלילה [ה"ב א' שעג']. ולפי הקבלה יש ליזהר שלא ללבוש טלית גדול בלילה, וכן דעת חלק מהפסוקים [שם שפז'], ומכל מקום נכון לישון עם טלית קטן בלילה [שם שצט'].

כה. מעיקר הדין אין חיוב ללבוש טלית קטן של ארבע כנפות כל היום, ומכל מקום מצוה רבה היא שמקיים מצות עשה מן התורה כל רגע ורגע שהטלית עליו, וזאת סגולה גדולה שיזכור כל המצוות [או"ח כד' א']. ומובא בגמרא [מנחות מג' ע"ב] ששקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות שבתורה, עוד מובא בגמרא [שבת לב ע"ב] אמר רבי לוי: כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים אותו אלפיים ושמונה מאות עבדים, שנאמר [זכריה ח' יג'] "אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף-איש יהודי לאמור נלכה עמכם".

 

 

ביאור מושגים:

(1) קשר גודל -

קשר גודל הוא כשיעור ב' אצבעות שכל אצבע היא קצת פחות מגודל (וגודל לדעת הגר"ח נאה הוא 2 ס"מ ולדעת החזו"א 2.4 ס"מ בערך). ועיין בספר הלכה ברורה להגאון רבי דוד יוסף שליט"א (סימן י"א סק"ח) שהאריך בכל השיטות בזה, ולמעשה כתב שהנכון לעשות הנקב בתחלת הס"מ החמישי ובזה יוצא לכל הדעות. ומ"מ גם אם עשה הנקב אחר 5 ס"מ בתוך הס"מ הששי יצא בדיעבד. ע"ש. ולעניות דעתי גם לכתחלה אפשר לעשות הנקב בתוך הס"מ הששי כי עינינו הרואות שאמה קמיצה וזרת בינוניים עוברים את החמשה ס"מ וכן המנהג היום בכל הטליתות.

מאת: הרב יעקב כהן שליט"א.

 

 

 

תוצאת תמונה עבור תמונות של ציצית

 

בעה"י בשעור הבא נלמד בהלכות תפילין.

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי נשמת ______________ בת/בן_____________

  {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות}      

    יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת