33
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תורת חסד על לשונה

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי-לב מצות ה' ברה מאירת עיניים" (תהלים י"ט, ח'-ט')

 קַוֵּה, אֶל-יְהוָה: חֲזַק, וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ; וְקַוֵּה, אֶל-יְהוָה [תהלים כז, יד].

תוצאת תמונה עבור תמונות של שויתי ה לנגדי תמיד

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

"תורת חסד על לשונה" - הוא אתר "לימוד-יומי" של הלכות, מוסר ואמונה. בכל יום נפתח את הלימוד בתפילת "נשמת כל חי", נמשיך ללמוד: הלכות שמירת לשון, הלכות בחיי היום יום ושבת, הלכות והנהגות לקראת החגים והמועדים  הקרבים. נלמד את ספר "מסילת ישרים" ונעשיר את עולמינו בשיעורי-חיזוק ופנימיות התורה ובעה"י נסיים עם "מזמור לתודה". 

מטרת-האתר - לזכות את עם ישראל לסיים 3 פעמים בשנה ללמוד את כל ההלכות שחייבים בהם, לקבל הכנה מלאה לכל מועדי ישראל, להכיר את צדיקינו וכן לעבוד על מידותינו באמצעות ספרי מוסר ואמונה!

הפיצו את האתר - וזכו גם אחרים בקדושה רוחנית משמחת ומקרבת אל הקב"ה ובשכר אין סופי לעולם הבא. 

בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח - השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך:

לימוד יומי [שעור 5] - הלכות פסח - הלכות בדיקת חמץ

 

הלכות פסח - הלכות בדיקת חמץ

 

 

תוצאת תמונה עבור תמונות של בדיקת חמץ

"בחורין ובסדקין"

 

 

א. מצות עשה להשבית את החמץ קודם זמן אסורו, שנאמר [שמות יב, טו]: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם", ותקנו חכמים לבדוק החמץ בליל י"ד בניסן קודם זמן אסורו. וצריך לנקות ולכבד את הבית, החצר וכל מה שברשותו, בנקוי יסודי שלא יהא שם חמץ. ובפרט בכיסי הילדים ובתיקי בתי הספר פן נשאר בהם חמץ [ילק"י ח"ה לב].

ב. בית שיש בו ילדים קטנים, חובה לבדוק גם במקומות שאין מכניסים בהם חמץ, כיון שדרך הילדים לשים בכל מקום [שם לה]. כן צריך לבדוק במכוניתו, וצריך לבדוק גם במקום עבודתו, במידה ויש לו משרד פרטי או ארון פרטי, ולנקותם מכל סוגי החמץ. וספרים אינם צריכים בדיקה [שם נא]. ועל גבאי בתי הכנסת מוטלת החובה לבדוק את בתי הכנסת, אך לא יברכו על בדיקה זאת, כי נפטרים בברכה שברכו בביתם [שם מט].

ג. צריך לבדוק גם את חדר המדרגות, החניה והחצר. אלא שחצר הבית חובת הבדיקה היא רק אם ידוע לו ששם [שהניח] שם חמץ, שאם לא כן אנו אומרים אפילו היה שם חמץ, מסתמא העורבים אכלוהו [או"ח סימן תלג ו].

ד. זמן בדיקת חמץ הוא מצאת הכוכבים שזה כרבע שעה אחר השקיעה. וחצי שעה קודם לכך, אסור לו לאכול פת או עוגה יותר משעור ביצה ללא קליפתה שהוא כחמישים גרם. אך פירות וכיוצא בזה מותר לו לאכול ללא הגבלה. וכן אסור להתעסק בשום מלאכה, ואם התחיל בהתר, דהינו לפני חצי שעה לזמן הבדיקה, אין צריך להפסיק אפילו הגיע זמן הבדיקה. ולגבי למוד תורה, מותר לו ללמוד עד זמן הבדיקה, ואז יפסיק ויבדוק [שם מא-מג].

ה. הגיע צאת הכוכבים ועדין לא התפלל ערבית, תפילת ערבית קודמת לבדיקה [שם מד].

ו. שעור תורה הנמסר לרבים יכול למסרו כרגיל, מכיון שמעלת לימוד תורה ברבים גדולה. וטוב שאחר הלימוד יזכירו לעשות בדיקת חמץ. והני מלי שלומדים ללא פלפול, שאם כך חישינן שמא ימשכו אחר פלפולם. ובכל אופן אם נראה שאם יבדקו כולם בצאת הכוכבים, אחר הבדיקה יבואו כולם לשעור כרגיל, עדיף לעשות הבדיקה תחילה [שם מד-מה].

ז. קודם הבדיקה מברך "על בעור חמץ", מכיון שהבדיקה צורך הבעור. ואין מברכים שהחינו על הבדיקה, ויש החוששים לדעה שצריך לברך שהחינו, ומביאים פרי חדש או בגד חדש ומברכים עליו שהחינו. אך יעשו זאת אחר שיתחילו קצת בבדיקה, ואת ברכת הנהנין יברכו בסוף הבדיקה [שם מד-מה].

ח. אסור לדבר בין הברכה לבדיקה, ואם דיבר, חוזר ומברך. וגם משך כל הבדיקה לא ידבר. וענינים שיש בהם צורך הבדיקה, רשאי. ואם דיבר שלא מענין הבדיקה אחר שהתחיל לבדוק, לא יחזור ויברך. ויכול לענות אמן על קדיש וברכות, וכן יכול לברך ברכת רעמים וברקים. וכן אם נתחיב בברכת אשר יצר, יכול לברך מיד במידה ומפחד שישכח לברך אחר הבדיקה [שם מה].

ט. צריך לבדוק כל הבתים שברשותו, ואין צריך ברכה נוספת, אלא הכל יוצא בברכה אחת. וההליכה לא מהווה הפסק. ואם המקום האחר רחוק, יכול לכוון בברכה מפורשות רק על הבית שבודק, ולחזור ולברך על הבית השני [שם מז]. ואם קשה עליו לבדוק כולם, יכול למנות בני ביתו וישמעו ממנו הברכה, ויבדוק כל איש במקום אחר [שם מח].

י. אל יקוץ בבדיקתו שלפום צערא אגרא [עפ"י הצער - השכר]. ואומרים בשם האר"י הקדוש, שכל הנזהר בחמץ בפסח במשהו מובטח לו שלא יחטא כל השנה [שם לה].

יא. מקומות שדעתו למכור לגוי אין צריך לבדוק בליל י"ד, אף-על-פי שהמכירה מתבצעת ביום י"ד, ואין צריך לעשות מכירה מוקדמת [שם נא].

יב. נוהגים לשים עשרה פתיתי חמץ בבית, וכדאי שיהיו פחות מכזית, כדי שאם לא ימצאם, לא יעבור על "בל יראה". וכן ישימם עטופים שלא יהיו פרורים, וכדאי לנהל רשום היכן מניחים את פתיתי הלחם [שם לו]. ויש נוהגים להוליך עמהם בזמן הבדיקה, קערה ובה חתיכות לחם מלח וסכין [שם נא].

יג. בדיקת חמץ צריכה להעשות לאור הנר, ונרות של שמן, שומן, חלב ואבוקה, פסולים. אלא שבדיעבד אם עשה בכולם חוץ מאבוקה, עלתה לו. אבל באבוקה אפילו דיעבד לא עלתה לו, ויחזור ויבדוק ללא ברכה. ונרות פרפין המצויים כיום כשרים, וכן אפשר לבדוק על ידי פנס חשמלי, ואין צריך לכבות אור החשמל בזמן הבדיקה [שם לח-מ].

יד. בסוף הבדיקה מבטל את החמץ, וחכמים תקנו שיבטל את החמץ אף-על-פי שמבערו שמא יעלם מעיניו ולא ימצא ויעבור על בל יראה. ועל הבטול לבד לא סמכו שמא ימצא בפסח חמץ ויחוס מלזרקו, ויוצא שמיד עבר על בל יראה, ולכך זקוקים לשניהם [או"ח סימן תלג נב].

טו. אדם שלא מבין נוסח הבטול בארמית, לא מועילה אמירתו, וצריך לאמרו בשפה המובנת לו. וליתר חזוק נוהגים לכפול אמירתו שלוש פעמים. ובהיות שיש דעות שהביטול הוא מדין הפקר, כדאי שבפעם השלישית יוסיף "הפקר כעפרא דארעא" [הפקר כעפר הארץ] [שם נב-נה].

[נוהל ונוסח בדיקת וביעור חמץ והברכות מופיעים בסידורים ובהגדות של פסח].

טז. גם מי שמינה אדם אחר במקומו לבדוק, מכל מקום את נוסח הבטול יאמר בעל הבית. ואם אין הדבר מסתדר, יאמר השליח: כל החמץ שיש ברשות בעל הבית פלוני, יהא הפקר כעפרא דארעא [יהא הפקר כעפר הארץ]. וכן אם ידוע שאין בעל הבית מבטל, כדאי שתעשה אשתו הבטול ותאמר: כל החמץ שיש ברשות בעלי יהא הפקר כעפרא דארעא [שם נו-נז].

יז. חמץ אסור בהנאה מחצות היום ואילך, וחכמים אסרוהו בהנאה, שעה לפני כן. ובאכילה, שעתיים לפני כן. ולכך צריך לבערו קודם לכן. וישנה מחלוקת לגבי חישוב השעות, אם מחשבים זאת מהזריחה או מעמוד השחר, ומנהג הספרדים לחשב מעמוד השחר [שם נט].

יח. מצות בעור חמץ זה בשרפה או שמפוררו וזורה לרוח, ונהגו לעשות בשרפה, ולכך טוב שיפרוס את הלחם לפרוסות דקות שישרפו היטב באש. ולא ישים על הלחם חומר פוגם כנפט וכדומה, שאם כן בעורו היה שלא בשרפה. ורק אם הלחם עבה וכיוצא בזה שלא נשרף, יעשה כן. ואת נוסח הבטול יאמר, רק לאחר שנשרף כל הלחם ולא לפני כן. ומכל מקום מי שהניח לחם באשפה או ברשות הרבים, אינו חייב לשרפו [שם סד-סה].

יט. חמץ שהיה ברשות יהודי, אסור בהנאה לאחר הפסח, הן לו, הן לאחרים. לכך אחר הפסח אסור לו לקנות מחנות, אלא אם כן יש לו אישור של מכירת חמץ. וחמץ שהיה ברשות גוי בפסח, מותר לאכלו אחר הפסח [שם סט-ע].

כ. נכון שכל אדם ימכור חמצו, וייחד לזה מקום סגור. אך יזהר שלא יאמר שמוכר את כלי החמץ, כדי שלא יזדקק להטבילם אחר הפסח [שם פא].

כא. אדם שבטל חמצו ולא מכר, ואחר פסח מצא חמץ ברשותו, ישנה מחלוקת אם החמץ מותר בהנאה. ולמעשה אם היה אנוס ומדובר בהפסד מרובה, אפשר להקל בזה, ויעשה שאלת חכם בכל מקרה [שם ע-עא].

כב. אדם שיש לו דירה ולא ישהה בה בפסח, אם יוצא מהדירה יותר משלושים יום לפני החג, אין לבדקה, וכשיגיע הפסח, יבטל החמץ שברשותו ודיו. אך אם יוצא בתוך שלושים יום, חייב לבדקה, או ימנה האדם שיבדוק בזמנה [או"ח סימן תלו א]. ואדם שיש לו דירה בעיר אחרת, ואינו יכול לבדקה בליל בדיקת חמץ, יבדוק לילה לפני כן.

כג. אדם שקודם הפסח קנה מוצרי חמץ בהקפה, ועבר הפסח, חייב לשלם תמורתם, וכן אדם שלוה ככרות חמץ קודם הפסח, חייב להחזיר הככרות שלוה, שאין זה אלא חוב ממוני [ה"ע ח"א קכג].

כד. אדם המוצא חמץ ברשות הרבים בפסח, אסור לו להרימו ולהשים בצד, ואפילו במתכון מפורש שלא לזכות בו [ה"ע ח"ב קכב].

כה. יש לנקות השיניים ולהדיחם היטב, אחר סעודת שחרית של ערב פסח מכל שירי החמץ, שלא ישאר משהו חמץ ויצא אחר זמן אסורו [שם סג].

 

 

 

זכו את עצמכם וקרובכם בברכת הלימוד, הכנסו לתגובות וכיתבו  [בדרך המופיעה למטה ]:

הלימוד לזכות:

זיווג _______________ בת/בן _________________

פרנסה______________בת/בן__________________

בריאות______________בת/בן__________________

זרע-קודש____________בת/בן__________________

ולהבדיל:

לעילוי______________ בת/בן_________________

 {ניתן לרשום ברכות רק בתגובות}       

  יקובל ברצון,אמן!

 

 

 

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל azulayt אלא אם צויין אחרת