44
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תקנונים ותחרויות בתפוז אנשים

תקנון לפעילות יונייטד קינג בתפוז

התקנון עודכן ב-22.12.10 בסעיפים 1.4 ו-2.1 - התחרות הוארכה

 

1. כללי:

1.1   תפוז אנשים בע"מ (להלן: "תפוז" או "עורכת התחרות") מכריזה על פעילות נושאת

פרסים בפורום שיחת נשים ("התחרות") באתר תפוז ("האתר").

1.2   סרטי יונייטד קינג הפצה בע"מ 1990(להלן: "יונייטד קינג") הינה נותנת החסות לתחרות.במסגרת חסות זו תעניק יוניייטד קינג את הפרסים לזוכים כפי שיפורט בהמשך התקנון.

1.3 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות, יונייטד קינג ובני משפחותיהם.

1.4 התחרות תחל ביום רביעי 15/12/2010 בשעה 13:30, ותסתיים ביום ראשון  26/12/2010 בשעה 14:00 ("תקופת הפעילות").

1.5 עורכת התחרות ו/או יונייטד קינג רשאיות להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

1.6 עורכת התחרות ו/או יונייטד קינג רשאיות לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.8 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר תפוז המופיע בכתובת http://www.tapuz.co.il/general/takanon.asp ("תקנון האתר") וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלי יוצא מהכלל.

2. כללי התחרות:

2.1 החל מיום רביעי  15/12/2010 בשעה 13:30 ועד ליום ראשון 26/12/2010 בשעה 14:00 יוזמנו הגולשים לספר בשרשור התחרות בפורום שיחת נשים בקישור הבא: http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=823 לאן היו חוזרים בעברם לו יכלו ומה היו משנים או מתקנים.

2.2 המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי התוכן שהעלה במסגרת התחרות הוא פרי יצירה מקורית לחלוטין שלו, ולא מועתק מכל חומר אחר, ושהוא בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בו, ושהתוכן אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או מפר באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי; כל זאת מבלי לגרוע מהצהרות המשתתף על פי תקנון האתר.

2.4 ההחלטה על הזוכים תתבצע באופן הבא: תפוז בשיתוף יונייטד קינג יבחרו 30 סיפורים אשר כותביהם יזכו כל אחד בכרטיס זוגי לסרט "התפרצות X" על פי המפורט בסעיף 3.1

2.6 ההודעה על הזוכים תתבצע עד שבוע לאחר תום התחרות, על פי המפורט בסעיף 3.3.

2.7 החלטות עורכת התחרות הינן סופיות והיא אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכים.

3. פרסים:

3.1 להלן פירוט הפרסים:

30 גולשים שסיפוריהם ייבחרו על ידי תפוז ויונייטד קינג כסיפורים הטובים ביותר יזכו כל אחד בכרטיס זוגי לסרט התפרצות Xלמימוש ברשת סינמה סיטי (גלילות, ראשל"צ, רעננה) בימים א'-ד'. הכרטיסים לא תקפים בחגים, חול המועד וסופי שבוע. הכרטיסים בתוקף עד ה- 31/1/2011 או עד לירידת הסרט התפרצות Xמהמסכים (המוקדם מביניהם).

3.2 מובהר, כי הזכאות לפרס היא של 30 הזוכים הנ"ל בלבד.

3.3  ההודעה על הזכייה תימסר לזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של תפוז באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר רשום לכתובת הדואר שמסר הזוכה, טלפון -למספר הטלפון אותו סיפק הגולש, כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בכרטיסו של הגולש או מסר אישי באתר (להלן: "ההודעה על הזכייה").

3.4 בתוך 5 ימים מיום שליחת ההודעה על הזכייה, על כל זוכה להשיב לעורכת התחרות באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכייה בצירוף כל הפרטים שיידרש.

3.5 הפרסים יישלחו לזוכים בדואר רשום על ידי תפוז אנשים.

3.6 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.7 הפרס הינו אישי והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.8 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.9 הפרסים ניתנים מטעמה של יונייטד קינג והיא האחראית הבלעדית עליהם לרבות מתן הפרס, טיבו ותוצאות מימושו. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לתפוז לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו, למעט שליחתם לזוכים בדואר.

 

4. פטור מאחריות:

4.1 עורכת התחרות, יונייטד קינג, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.  

4.2. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, יונייטד קינג , מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

5. תנאים נוספים

5.1 עורכת התחרות ו/או יונייטד רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בסיפורים המשתתפים בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.3 עורכת התחרות ויונייטד קינג שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות (רשאית, אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה. 

המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות ואת יונייטד קינג מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל תקנונים ותחרויות אלא אם צויין אחרת