55
עדכונים

מנוי במייל

קבלת עדכונים על רשומות חדשות ישירות לתיבת האמייל
יש להזין אימייל תקין על מנת להרשם לעדכונים
ברגעים אלו נשלח אליך אימייל לאישור/ביטול ההרשמה
*שים/י לב, מרגע עשית מנוי, כותב/ת הבלוג יוכל לראות את כתובת האמייל שלך ברשימת העוקבים.
X

תקנונים ותחרויות בתפוז אנשים

תחרות "זמן איכות עם הילדים" בפורום עולים לכיתה א`

1. כללי:

1.1 תפוז אנשים בע"מ ("תפוז") (להלן: "עורכת התחרות") מכריזה על הפעילות נושאת הפרסים בפורום עולים לכיתה א' ("התחרות") באתר תפוז ("האתר"). 

1.2  כנעני שיווק הינה נותנת החסות לתחרות.

1.3 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות, כנעני שיווק ובני משפחותיהם.

1.4 התחרות תחל ביום 07.12.10 בשעה 12:00 ותסתיים ביום 14.12.10 בשעה 12:00 ("תקופת הפעילות").

1.5 עורכת התחרות רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

1.6 עורכת התחרות רשאית לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניה.

1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.8 בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר תפוז המופיע בכתובת ("תקנון האתר") וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

2. כללי התחרות:

2.1 החל מיום 07.12.10 בשעה 12:00 ועד יום 14.12.10 בשעה 12:00 על המשתתפים לספר כיצד הם מבלים זמן איכות עם ילדיהם במהלך היום יום. את ההודעה יש להעלות כתגובה להודעת התחרות בפורום עולים לכיתה א' בקישור הבא:

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumMaavaron.aspx?ForumId=1818

2.2 מתוך הגולשים שישתתפו ויעמדו בכללי התחרות תבחר הנהלת הפורומים את הזוכים.

2.3 הנהלת הפורומים תודיע על הזוכים בפורום עולים לכיתה א' עד כשבוע לאחר תום התחרות.

3. פרסים:

3.1 עשרה גולשים שייבחרו על ידי צוות הנהלת הפורומים, יזכו בפאזל מולטימדיה של כנעני שיווק.

3.2 ההודעה על הזוכים תתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של תפוז באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר רשום לכתובת הדואר שמסר הזוכה, טלפון למספר הטלפון אותו סיפק הגולש, כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בכרטיסו של הגולש או מסר אישי באתר ("ההודעה על הזכייה").

3.3 בתוך יממה מיום שליחת ההודעה על הזכייה, על הזוכה להשיב לעורכת התחרות באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכייה בצירוף כל פרט שיידרש.

3.4 זוכה אשר לא אותר באותו פרק זמן ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

3.5 הפרס הינו אישי והזוכה אינה רשאית להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.6 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.7 מובהר, כי עורכת התחרות לא תשא בכל הוצאה למימוש הפרסים.

3.8 עורכת התחרות אינה אחראית לאיכות הפרס וטיבו ואינה אחראית לפעילותן התקינה של הגורמים המעניקים את הפרס ו/או המעורבים במימושו ו/או תוצאותיו. אשר על כן, עורכת התחרות לא תשא באחריות לשיבושים כלשהם כתוצאה מהפרס ומימושו על ידי הזוכה/ים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, כלכליים, גופניים או אחרים, אשר ייגרמו לזוכות בגין מימוש הפרס. כל תלונה של הזוכה בנושאים כאמור לעיל, יש להפנות לספק הפרס הרלוונטי כמפורט בתקנון זה.

3.9 הפרסים ניתנים מטעם שיווק כנעני והיא האחראית הבלעדית עליהם לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לתפוז לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.

4. פטור מאחריות:

4.1 עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.  

4.2. המשתתפת מצהירה בזאת, כי אין לה, ולא תהיה לה ולכל הבאים בשמה או מטעמה, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתפת מצהירה בזאת, כי התחייבותה זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

4.3. ידוע למשתתפת כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינם בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה.

4.4. עורכת התחרות אינה מתחייבת כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.6. עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

4.7 הפרסים נשלחים על ידי דואר ישראל ולעורכת התחרות אין כל אחריות או שליטה על הגעתם.

5. תנאים נוספים

5.1 עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

5.2 מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, לעצמן עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בהודעות המשתתפות בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת.

5.3 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה שתמצא לנכון.

5.4 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות) לזיופי הצבעות (ואף הצבעות על ידי גולשים שנחשדים כפיקטיביים) ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתפת ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתפת אשר זכתה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הפרס למשתתפת שהגיעה למקום הבא אחריה אף אם היתה אותה משתתפת זוכה אף ללא אותו מעשה. 

המשתתפת מסכימה לתקנון זה ופוטרת את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה בלא יוצא מהכלל.

הוספת תגובה

נשארו 150 תוים
נשארו 1500 תוים

תגובה אחת

© כל הזכויות לתוכן המופיע בדף זה שייכות ל תקנונים ותחרויות אלא אם צויין אחרת