ללכת שבי אחריו
לא מצליחה להבין איך בחורה מגיעה למצב הזה