לא מצפים ממך להרבה
לא מצפים ממך להרבה רק לשני דברים חשובים