קומי כבר מהספה
מבאס אותי לחשוב שעם השנים היא רק תלך ותשמין