לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר

בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
ברוכים הבאים לפורום נכי צה"ל - (בעבר פורום נכי צה"ל - זכויות והטבות) ייחודו של הפורום בתפוז הוא בכך שהמידע שמפורסם כאן נאסף מכל המקורות הנמצאים ברשת. העצות שהחברים נותנים הן עצות מועילות וממוקדות. אנא השאירו את ההתעסקויות בפוליטיקה הפנימית של ארגון נכי צה"ל (ופוליטייקה בכלל), אל הפורומים האחרים, כמו-גם ההתעסקות הבלתי נגמרת ומייאשת בביקורת (שלעיתים מוגזמת למרות שבחלקה מוצדקת) על אגף השקום. ביקורת צריכה להאמר ולהשמע אך לא כאשר הדבר הופך לאובססיה. הפורום הוקם בכוונה לתת כתף, לשתף  ולחלוק מידע על זכויות והטבות נכי צה"ל ברשת. לצערנו,אוכלוסיית נכי צה"ל גָדלה מאוד בשנים האחרונות. הפורום הוקם בכדי לתת מענה לכלל נכי צה"ל . ולתת את הכלים המתאימים למי שמסתבך בנבכי הביורקרטיה של אגף השקום. ובנוסף להאיר את עיניי הנכים בדברים שלעיתים נסתרים מהעין. כל מידע /עיצה הניתנים בפורום אינם באים להחליף טיפול פרטני מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של השואל.לפיכך,''תפוז אנשים'',מנהל+יועצים אינם אחראים לנזק (אם) יגרם עקב הסתמכות על מידע זה.  יש לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים בעולם הקהילות והפורומים, על שפה נאותה ולנהוג בכבוד ובסובלנות. הודעות המכילות: מספרי טלפון , כתובות דוא"ל , השמצות ו/או תמונות לא ראויות ימחקו לאלתר וללא התראה. הודעות אודות מלחמות אישיות עם אגף השיקום-א.נ.צ מקומם לא בפורום. וכן הודעות בגין לשון הרע/הוצאת דיבה ימחקו לאלתר וללא התראה. במידה ובחרתם לעלוב באחרים - אנא פנו אל הפורומים האחרים המהווים בית לנכי צה"ל. הודעות מעין אלו תמחקנה ללא הודעה מוקדמת.

הפורום חותר לשת"פ עם מנהלי הפורומים האחרים הנוגעים לנכי צה"ל מבחינת ידע ומידע. הודעות הקשורות לפעילות פוליטית, של ארגון נכי צה"ל או פעילות פוליטית אחרת תמחקנה מייד וללא התראה. ע"מ לשמור על מהות הפורום:זכויות והטבות נטו לנכי צה"ל,חובה לשרשר כל הודעות לשירשור אחיד.

אנא שימרו על ציביון הפורום, כפי שהותוה על ידי ענת. מי שמבקש לפרסם הודעות בנושאים אשר נקבע כי ימחקו מתבש לעשות כן באחד הפורומים ה-"יותר דמוקרטים" המשרתים את נכי צה"ל ללא פיקוח . הקו המנחה את הפורום הוא אמנם חופש דיבור אך אל לנו לתת לחופש הדיבור לפגוע במטרה העיקרית של הפרום וזו שיתוף וחלוקת המידע הרלוונטי לנו. כמו-כן חופש הביטוי אינו עילה לפגיעה באדם זה או אחר. אין לפרסם הודעה הנוגדת את תקנון תפוז ו\או חוקי מדינת ישראל. אין לפרסם הודעה ובה פרטי התקשרות הכוללים מספר טלפון אישי או כתובת מייל פרטית.

@הוראה 56.02-רכב רפואי@

מאת: ענת  פורסם: 23/05/2005  עדכון אחרון: 02/06/2007  
 

מדינת ישראל
משרד הביטחון
הוראת אגף השיקום מס ´ 56.02
הנושא : רכב רפואי ורכב רפואי המשמש לשיקום לנכי צה " ל
תאריך : 1.1.2003
מס ´ עמודים : 55

הוראה מס ´ 56.02 עמ ´ מספר 1

כללי

 
.1 הוראה זו באה להחליף את ההוראות 56.02 מיום 56.06 ; 1.10.89 מיום ;1.10.90
53.02 מיום .1.10.90
.2 במסגרת הזכויות והשירותים הניתנים לנכי צה " ל מוענקת הטבה בנושא רכב רפואי
לנכי צה " ל באמצעות סיוע כספי לרכישת הרכב או באמצעות מתן רכב מדינה וכן סיוע
באחזקת הרכב והחלפתו . הטבה זו ניתנת כהטבה בנוסף לקבוע בחוק הנכים .
.3 הוראה זו באה לקבוע את הזכאות לרכב רפואי לנכי צה " ל ואת אופן הסיוע לרכישה
או החלפה של רכב רפואי .
.4 מימוש הזכאות לרכב רפואי המוגדרת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאי .
.5 הרופא המוסמך הראשי וראש היחידה לשירותים רפואיים נושא באחריות מטה
להנחיה , עדכון ובקרה של הביצוע התקין של הוראה זו .


הגדרות


.6 זכאי לרכב רפואי – נכה המוכר לקבלת זכויות לפי חוק הנכים ( תגמולים ושיקום )
תשי " ט ,1959 העונה על הקריטריונים לזכאות הקבועים בהוראה זו ומקבל תגמול
חודשי . .
על אף האמור לעיל , נכי בריגדה ( כאמור בסעיף 2 לחוק הנכים ) יהיו זכאים לרכב
רפואי על פי אחוזי נכותם .
.7 רכב רפואי - רכב המשמש את הנכה לצורך ניידותו . אגף השיקום מסייע ברכישתו ,
אחזקתו והחלפתו .
.8 רכב רפואי המשמש גם אמצעי לשיקום כלכלי - מונית , או רכב מסחרי המשמשים את
הנכה לצורך ניידות ובנוסף מהווים אמצעי לשיקומו .
.9 רכב יציג - דגם רכב אשר מחירו כשהוא חדש וערכו לאחר שימוש מהווים אמת מידה
כספית למתן סיוע לרכישת רכב רפואי , או החלפתו . הרכב היציג נקבע לדגם
הסטנדרטי ( לפי הגדרת היבואן ) המצויד באביזרים שאין לגביהם תוספת תשלום
מיוחדת . דגמי כלי הרכב היציגים מפורטים בנספח א ´ להוראה . תהליך קביעת רכב
רפואי יציג חדש מפורט בנספח ב ´.
.10 רכב רפואי ב ´ בעלות המדינה ´ - רכב אשר נרכש , מתוחזק ומבוטח על ידי משרד
הביטחון . הרכב נמסר לשימושו של נכה צה " ל הזכאי לרכב זה .
.11 מחירון רכב רפואי - מחירון משהב " ט לרכבים הרפואיים שבשימוש נכי צה " ל .
,( L 1 - S 5) מערכת לוקומוטורית - כוללת את האיברים הבאים : עמוד שידרה מותני .12
אגן הירכיים , רגליים .
.13 גפה תחתונה ( רגל ) - כוללת את הגפה ומפרק ראש הירך .
.14 גפה עליונה ( יד ) – כוללת את הגפה ומפרק הכתף .
.15 פגיעת ראש עם נזק מוחי - פגיעה שגרמה לנזק מוכח לגולגולת ו / או לרקמות המח .
לפגיעת ראש תחשב פגיעה שגרמה לחוסר עצם בגולגולת , לנזק לעצבים הקרניאליים ,

לנזק בגרעינים המרכזיים של העצבים הפריפריים , ולהתקפים אפילפטיים .

כללים מנחים למתן רכב רפואי


.16 נכה זכאי לרכב רפואי יוכל לממש לראשונה את זכאותו אם הוא בעל רשיון נהיגה בר
תוקף ורק לאחר שאושרה כשירותו לנהיגה על ידי המכון לבטיחות בדרכים ( להלן :
המכון ) . בדיקת הנכה במכון לבטיחות בדרכים תעשה לאחר שנקבעה דרגת הנכות
המזכה אותו ברכב רפואי .
הפניה לבדיקת הנכה במכון תעשה לאחר ויתור סודיות מצד הנכה ( נספח ג ´) והעברת
החומר הרפואי למכון לבטיחות בדרכים .
הפניית נכה בעל רכב רפואי לבדיקה חוזרת במכון לבטיחות בדרכים תעשה במקרה
של בקשה של הנכה להחלפה מוקדמת של רכב בשל החמרת מצב רפואי ועפ " י שקול
דעת רפואי של הרופא המוסמך , או כאשר חלה החמרה במצב רפואי המצדיקה הפניה
לבדיקה חוזרת כאמור לפי כל דין , או שהמכון לבטיחות בדרכים קבע כי על הנכה
לעבור בדיקה חוזרת . הבדיקה החוזרת תעשה במועד שנקבע על ידי המכון לבטיחות
בדרכים או בסמוך למועד החלפת הרכב הרפואי בו מחזיק הנכה ( לאחר 42 חודשים
מיום רכישת הרכב ).
.17 הבעלות על הרכב הרפואי תרשם ברשיון הרכב על שמו של הנכה בלבד . ברשיון הרכב
הרפואי תרשם הערה .
.18 הרכב הרפואי מיועד לשימושו של הנכה בלבד והוא אינו רשאי להעבירו לאחר או
לשעבדו . העביר הנכה את השימוש ברכבו באופן קבוע לאדם אחר , או מכר את הרכב
לפני מועד ההחלפה , או חרג בדרך כל שהיא מהאמור בהוראה זו ללא אישור של גורם
מוסמך באגף השיקום , הוא יידרש להחזיר את כל ההטבות אשר ניתנו לו לצורך
רכישת הרכב ואחזקתו .
.19 הרכב הרפואי נועד לשמש את הנכה לנסיעות לכל מטרה שהיא לרבות נסיעות
לטיפולים וצרכים רפואיים ( החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים מפורט בהוראה
.( 54.01
במקרה ועקב המצב הרפואי לא יוכל הנכה להשתמש ברכב הרפואי לנסיעות
לטיפולים או לצרכים רפואיים , רשאי הרופא המוסמך המחוזי לפי שיקול דעתו ,
לאשר הסעת הנכה ( במונית או באמבולנס ) מטעמים שירשמו .
הוראה מס ´ 56.02 עמ ´ מספר 2
.20 ברכב הרפואי מורשה לנהוג כל אדם אשר רשאי לנהוג בכלי רכב מסוג זה לפי כל דין
ובתנאי שהדבר נעשה ברשותו של הנכה , וכל עוד הרכב לא מועבר באופן קבוע לרשותו
של אדם אחר .
.21 נכה זכאי לרכב רפואי הרוכש רכב יחתום על טופס הצהרה ( נספח ו ´) ובו מידע על
בעלות רכב שנרכש בסיוע משהב " ט או המוסד לביטוח לאומי או שימוש ברכב שרות
ממשטרת ישראל / צה " ל / שב " ס .
.22 נכה בעל זכאות לרכב רפואי מהמוסד לביטוח לאומי , יוכל לממש זכאות לרכב רפואי
באגף השיקום / משהב " ט רק אם יוותר על הזכאות בבטל " א .
.23 בעת החלפת רכב רפואי , חייב הנכה להשתמש בכסף שהתקבל ממכירת הרכב בבעלותו
לשם רכישת רכב חדש . נכה אשר ישתמש בסכום הכסף שהתקבל ממכירת הרכב
במלואו או בחלקו למטרות אחרות , לא יהיה זכאי לסיוע מהמשרד על מנת להשלים
הסכום החסר לרכישת רכב רפואי חדש .
.24 הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא
אשר יכסה כל נזק לרכב במלואו . פוליסת הביטוח חייבת לכסות כל נזק שיגרם על ידי
נהג שאושר על ידי הנכה לנהוג ברכב הרפואי . אם יגרם נזק לרכב ופוליסת הביטוח לא
תכסה את הנזק במלואו , האחריות לחוסר הכספי לצורך תיקון הרכב תהיה כולה על
הנכה .
.25 סיוע לרכישת רכב רפואי או להחלפתו יינתן לנכה זכאי המתגורר דרך קבע בתחומי
מדינת ישראל ( לפחות 180 יום בשנה ) או לנכה הזכאי לרכב בבעלות המדינה ומתגורר
בחו " ל .
.26 נכה בעל זכאות לרכב שיקומי הזכאי גם לרכב רפואי יוכל לממש זכאות אחת מבין
השתיים .
.27 אין בכללים הקבועים בהוראה זו כדי לשלול זכאות לרכב רפואי מנכה אשר קיבל רכב
רפואי בהתאם לזכאות שהיתה כדין טרם כניסת ההוראה לתוקף .
.28 כל החלטה של ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי והחלטות
של ועדת החריגים תנומק בטופס החלטה , תוזן במערכת הממוחשבת ותתויק בתיק
האישי .

תוכן ההוראה


.29 ההוראה כוללת :
א . פרק א ´ - רכב רפואי
ב . פרק ב ´ - רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום .
ג . פרק ג ´ - סיוע נלווה לזכאות לרכב רפואי : ביטוח רכב , דמי ניידות , אגרת רישוי ,
לימוד נהיגה , תו חניה .
ד . נספחים
הוראה מס ´ 56.02 עמ ´ מספר 3
פרק א ´ : רכב רפואי
זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות קבועה
.30 זכאות לרכב רפואי תיקבע על פי הפגימות ודרגת הנכות המוכרת כמוגדר להלן . היה
ודרגת הנכות וסוג הפגימה מזכות ברכב רפואי על פי יותר מסעיף פגימה אחד , יהיה
הנכה זכאי לרכב לפי הזכאות הגבוהה .
א . זכאות לרכב רפואי ב ´ בעלות מדינה ´.
נכה בעל נכות 100% מיוחדת המוכר על פגימה או קטיעה של שתי הרגליים ,
פרפלגיה , טריפלגיה , קוואדרופלגיה , קטיעה או פגיעה בשתי ידיים - רכב פרטי
או מסחרי בבעלות המדינה .
ב . זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ " ק
(1 נכה קטוע רגל דרך פרק הירך בעל נכות מוכרת 80% על פגימה זו בלבד , או
נכה פגוע רגל שפגיעתו ברגל אחת מקבילה לקטיעת הרגל דרך פרק הירך
ונכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד 80% לפחות , או נכה קטוע רגל בשליש
העליון של הירך אשר בנוסף קיים גם קיבוע של פרק הירך הקטועה ונכותו
המוכרת בגין הפגימה ברגל הקטועה 80% לפחות .
(2 נכה פגוע שתי גפיים תחתונות ( רגליים ), שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה
בשתי הגפיים בלבד הינה בשיעור 100% ומעלה .
(3 נכה פגוע שתי גפיים עליונות ( ידיים ) בעל נכות 100% בגין פגימה זו בלבד .
ג . זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ " ק
(1 נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 50% - 99% על הגפים התחתונות
( רגלים ) בלבד .
(2 נכה קטוע יד , או נכה פגוע יד בעל נכות מוכרת של 50% ויותר בגין פגימה
ביד אחת וגילו מעל 50 שנה .
(3 נכה קטוע יד בעל נכות מוכרת 50% ויותר בגין הפגיעה ביד ונכות מוכרת
נוספת של 30% ויותר עקב ליקוי ראיה בעין אחת - רכב בנפח מנוע 2000
סמ " ק .
(4 נכה עיוור שדרגת נכותו המוכרת 100% מיוחד בגין פגימה זו . נכה כאמור ,
שברשותו כלב נחייה , זכאי לרכב בנפח זה מסוג סטיישן .
(5 נכה פגוע ראש עם נזק מוחי , או המיפלגיה ונכה בעל כוויות שדרגת נכותם
המוכרת 80% ויותר בגין פגימות אלה בלבד .
(6 נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכותו המוכרת 100% בגין פגימה זו בלבד .
ד . זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1800 סמ " ק
נכה המוכר על פגימות שונות , שדרגת נכותו 50% ויותר מתוכם נכות מוכרת של
30% ויותר על פגיעה בגפה עליונה ימנית או נכות מוכרת של 20% ויותר על
פגיעה בגפה עליונה שמאלית .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 4
ה . זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ " ק
(1 נכה המוכר על פגימות שונות ודרגת נכותו 50% ויותר
(2 נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול הינה 50% ויותר כאשר כל
הפגימות הינן במערכת הלוקומוטורית
(3 נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שיקלול הינה 55% ויותר , כאשר 10%
מתוכם לפחות הינם על פגימה במערכת הלוקומוטורית
(4 נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 30% - 49% על הגפים התחתונות
( רגליים ) בלבד .
(5 נכה פגוע עמוד שידרה שדרגת נכותו המוכרת על איבר זה בלבד 30%
לפחות ולו נכות מוכרת נוספת של 10% לפחות על הגפיים התחתונות
( רגליים ).
.31 זכאות לרכב רפואי בהתאם לדרגת הנכות הכוללת
א . נכים בעלי נכות שחלקה על חשבון השרות וחלקה אינו על חשבון השרות
המוכרים עקב הפגימות הרשומות להלן זכאים לרכב רפואי על פי נכותם
הכוללת : פגיעת רגליים , המיפלגיה , טריפלגיה , קואדרופלגיה , מחלות לב . כל זאת
בתנאי שנכותם הכוללת מזכה ברכב רפואי על פי הקריטריונים בסעיף ב ´ להלן .
ב . נכים המקבלים תגמולים חודשיים והמוכרים על פגימות הרשומות בסעיף .31 א .
זכאים לרכב רפואי אם הנכות שנקבעה ע " ח השרות אינה פחותה מ 15% בנכות
רגליים או 25% בפגימות האחרות .
ג . נפח המנוע של הרכב לו זכאים נכים כאמור לעיל ניקבע על פי הקריטריונים
לנכים הזכאים לרכב רפואי שכל נכותם המוכרת .
זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות זמנית
.32 נכים כאמור בסעיפים .30 ד ., .30 ה . זכאים לרכב רפואי אם תוקף דרגת הנכות של
הפגימה המזכה ברכב רפואי הינו לתקופה של 30 חודשים לפחות ( שנתיים וחצי ).
.33 על אף האמור בסעיף ,32 נכה פגוע רגל , שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו - 35%
49% או נכה שהוכר על פגימות שונות ונכותו המוכרת 60% ויותר , זכאי לרכב רפואי
בנפח מנוע עד 1600 סמ " ק אם דרגת נכותם נקבעה לתקופה של 12 חודש לפחות .
.34 נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד 50% ויותר , ותוקף הנכות
לתקופה של 12 חודשים לפחות , זכאי לרכב בנפח מנוע עד 1800 סמ " ק .
.35 נכה כאמור בסעיף .30 ב . שדרגת נכותו בגין פגימות אלו נקבעה לתקופה של 12
חודשים לפחות , זכאי לרכב בנפח מנוע 2000 סמ " ק .
.36 לצורך קביעת הזכאות לרכב בתקופת נכות זמנית לנכים כאמור בסעיפים .32 עד .35
תובא במניין התקופה שמתאריך תחילת הנכות ועד לתאריך תום הנכות בפגימות
המזכות ברכב רפואי . דרגת הנכות המזכה ברכב רפואי חייבת להישמר באופן רצוף
לכל אורך התקופה .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 5
.37 על אף האמור בסעיף ,36 נכה אשר נקבעה לו נכות זמנית והוא עומד לעבור בדיקה
חוזרת בוועדה רפואית יוכל לממש זכאות לרכב רפואי רק אם נותרו יותר משישה
חודשים עד לתאריך תום הנכות בפגימות המזכות ברכב רפואי .
.38 הארכה מנהלית של תקופת הנכות לא תילקח בחשבון לצורך מניין התקופה המזכה
ברכב רפואי ראשון או בהחלפתו , אלא אם קבע ראש היחידה לשירותים רפואיים כי
יש יסוד סביר להניח כי דרגת הנכות לא תשונה לאחר תום תקופת ההארכה
המנהלתית .
זכאות לרכב רפואי לנכים מאושפזים דרך קבע
.39 נכה מאושפז בדרך קבע בבית חולים הזכאי לרכב רפואי ואינו מסוגל לנהוג ברכב
בעצמו זכאי לרכב בנפח מנוע 1600 סמ " ק . הרכב יינתן לשימוש בן משפחה מדרגה
ראשונה על פי אישור מנהל מחוז השיקום בה מטופל הנכה . הסיוע לרכישת הרכב ניתן
על מנת לאפשר ביקורים קבועים של המשפחה אצל הנכה בבית החולים .
זכאות חריגה
.40 ראש היחידה לשירותים רפואיים רשאי לקבוע זכאות לרכב רפואי , ואת נפח המנוע
של הרכב - במקרים כמפורט להלן :
א . נכה שנקבעו לו על - ידי ועדה רפואית אחוזי נכות כאמור בסעיפים .30 ו - .31
לתקופה זמנית או קצרה מהתקופה הקבועה לקבלת רכב רפואי וכאשר
מתקיימים התנאיםהמצטברים הבאים :
(1 הנכה אינו מסוגל להתנייד ללא רכב עקב נכותו המוכרת .
(2 קיימת אפשרות סבירה שהועדה הרפואית תאריך את הנכות או תקבע
אותה לצמיתות .
ב . נכה שסעיף הפגימה שניתן לו על - ידי ועדה רפואית מותאם לסעיף המקנה זכאות
לרכב רפואי .
ג . נכה בעל נכות מוכרת על פגיעה רב מערכתית שוועדת מומחים רפואיים שמונתה
על ידי הרופא הראשי ממליצה לראות בנכותו נכות תואמת נכות המזכה ברכב
רפואי על פי הוראה זו .
.41 ועדת חריגים רשאית בכל עת לשנות ולהתאים רכב רפואי לנכה המאושפז באופן קבוע
ויוצא מעת לעת ממתקן האישפוז . השינוי יעשה כאשר הרכב שהועמד לרשות
המשפחה אינו מתאים להסעתו של הנכה עקב מגבלותיו .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 6
זכאות לרכב רפואי לנכים שנפסלו לנהיגה
.42 נכה שניפסל לנהיגה ע " י המכון לבטיחות בדרכים זכאי לרכב רפואי לצורך הסעתו
באמצעות נהג ללא תשלום , אם הוא עונה על הקריטריונים כמפורט להלן :
א . לנכה בן משפחה המוכן לשמש לו נהג ללא תשלום , או שאושר לו מלווה במימון
המשרד .
ב . המקשר לבתי - חולים , או מנהל מחוז השיקום בו מטופל הנכה , או סגנו , יאשרו
כשירותו של בן משפחה לשמש נהג לנכה . האישור מותנה בניהול אורח חיים
ועיסוק המאפשרים מילוי תפקיד זה . בן משפחה המשמש נהג לנכה יחתום על
כתב התחייבות לביצוע התפקיד .
ג . נכה כאמור לעיל זכאי לרכב בנפח מנוע כשל נכה זכאי הנוהג בעצמו .
.43 הזכאות מותנה בהגשת בקשה של הנכה או אפוטרופוסו על גבי ´ טופס בקשה של נכה
בלתי כשיר לנהיגה לקבל רכב רפואי ´ ( נספח ד ´) וטופס ´ הצהרת בן משפחה לשמש כנהג
לנכה בלתי כשיר לנהיגה ´ ( נספח ה ´ ).
רכישת רכב רפואי ראשון
.44 נכה זכאי לרכוש רכב רפואי מכל סוג ודגם על פי בחירתו . גובה הסיוע הכספי של אגף
השיקום לצורך רכישת הרכב הרפואי יהיה לפי מחיר הרכב הכולל איבזור בסיסי ( כפי
שהוגדר ע " י היבואן ושאינו מחייב תוספת תשלום מיוחדת ) ולא יעלה על הסיוע הניתן
לרכישת הרכב היציג לו זכאי הנכה .
.45 נכה הרוכש רפואי ראשון זכאי למענק בגובה שני שלישים , והלוואה של שליש ממחיר
הרכב היציג ללא מס . זאת בנוסף להשתתפות המשרד בתשלום המס ( הלוואה עומדת ).
סך הסיוע במענק ובהלוואה עומדת הינו כ - 85% מערך הרכב .
.46 מענק לרכישת הרכב - גובה המענק הינו 2/ 3 ממחיר הרכב ללא מס אותו רוכש הנכה
ועד לתקרה של 2/ 3 ממחיר הרכב היציג ללא מס .
.47 הלוואה לרכישת רכב -
א . גובה ההלוואה הינו 1/ 3 ממחיר הרכב ללא מס אותו רוכש הנכה ועד לתקרה של
1/ 3 ממחיר הרכב היציג ללא מס .
ב . ביצוע ההלוואה כאמור בהוראת האגף מס ´ .61.01
.48 השתתפות המשרד בתשלום המס -
א . המשרד ישלם את המס לגבי הרכב אשר הנכה רוכש במסגרת זכאותו לפי
הסמ " ק .
ב . השתתפות המשרד בתשלום המס לגבי רכב רפואי מתייחסת אך ורק למס החל
על המכונית עצמה ללא תוספות .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 7
החלפת רכב רפואי
.49 מועד להחלפת רכב רפואי
א . נכה זכאי להחליף את רכבו הרפואי אחת לשלוש וחצי שנים 42) חודש ). מנין
תקופה זו יחל בתאריך המופיע ברשיון הרכב תחת הכותרת " תאריך רישום ".
ב . נכה בעל רכב רפואי אשר נכותו זמנית , והוא עומד לעבור בדיקה חוזרת בועדה
רפואית , יוכל לממש את זכאותו להחלפת רכבו הרפואי רק אם נותרו יותר
משישה חודשים מתום התקופה הקבועה להחלפת הרכב הרפואי שברשותו , עד
לתאריך תום הנכות בפגימות המזכות ברכב רפואי .
ג . הארכה מנהלית של תקופת הנכות לא תילקח בחשבון לצורך מניין התקופה
המזכה בהחלפת הרכב , אלא אם קבע ראש היחידה לשירותים רפואיים כי יש
יסוד סביר להניח כי דרגת הנכות לא תשונה לאחר תום תקופת ההארכה
המנהלתית .
.50 מימון הרכב הרפואי החדש
א . הפחת בעת החלפת הרכב
(1 נכה המחליף רכב רפואי חייב להחזיר מס עבור הרכב המוחלף . בעת החזר
המס מקבל הנכה הנחה , הנקראת " פחת ".
(2 מתן " הפחת " בעת החזר המס , מטרתו ליצור מצב לפיו לאחר מכירת הרכב
והחזר המס , יוותר בידי הנכה סכום כסף המספיק לרכישת רכב יציג לו
הוא זכאי בהתאם לסוג פגימתו ודרגת נכותו .
ב . הנכה זכאי לקבל שני סוגי פחתים
(1 פחת שימוש – הניתן לפי משך הזמן בו החזיק הנכה ברכב . עבור השנה
הראשונה ,20% ועבור כל שנה נוספת עד השנה הרביעית ,10% מכאן
שאחרי 3.5 שנים פחת השימוש הינו .45%
(2 פחת נוסף - פחת זה נקבע בהתאם למצב שוק כלי הרכב החדשים
והמשומשים , ומטרתו לסייע לנכה בהנחה נוספת בעת החלפת הרכב , על
מנת שיוכל להגיע לרכישת הרכב היציג בהתאם לזכאותו .
(3 הבהרה : קביעת אחוז ההנחה הנוספת אינו נעשה לכל רכב בנפרד , אלא
נקבע בהתאם לכלי הרכב היצוגיים . הנכה מקבל בעת החזר המס במכס ,
את אחוז ההנחה בהתאם לרכב היציג לו הוא זכאי – כאשר אחוז הנחה זה
מחושב לגבי הרכב בו מחזיק הנכה בפועל .
ג . לצורך קביעת גובה החזר המס קובע המכס את סה " כ המיסים החלים על הרכב
המוחלף – כשהוא חדש לגמרי , ומסכום זה מפחית את שני סוגי הפחתים .
סיוע להחלפת רכב רפואי עקב ירידת ערך הרכב
א . סיוע נוסף בעת החלפת רכב יינתן לנכה אשר ערך רכבו הרפואי נמוך מהמחיר
הנקוב במחירון משהב " ט לרכב רפואי .
ב . לכל פניה של נכה המבקש סיוע נוסף עקב ירידת ערך יצרף הנכה את כל מסמכי
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 8
חברת הביטוח בכל הקשור לתאונה / ות שעבר הרכב .
ג . קביעת ערכו של הרכב המשומש תעשה על ידי הממונה על הרכב הרפואי . בכל
מקרה בו יתעורר צורך יפנה הממונה על הרכב הרפואי לשמאי לקבלת חוות דעת
על ערכו של הרכב הרפואי המשומש .
ד . הנכה יהיה זכאי לסיוע בהלוואה רק אם הסכום יהיה חסר לו בחלקו או במלואו
לרכישת רכב רפואי חדש . הסיוע יינתן אך ורק אם הסכום שבידי הנכה ( ממכירת
הרכב במחיר שקבע שמאי הרכב והמענק ) נמוך ממחיר הרכב החדש אותו הוא
רוכש ועד למחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה .
ה . הסיוע יינתן בהלוואה .
(1 הנכה יהיה זכאי לסיוע הנוסף בהלוואה רק אם ההפרש בין מחיר הרכב
הרפואי שבבעלותו למחיר הרכב במחירון משהב " ט לרכב רפואי עולה על
1% ממחיר רכב רפואי יציג חדש .
(2 סיוע מיוחד עקב ירידת ערך הרכב בגובה של עד 20% ממחיר הרכב היציג
יאושר על ידי הממונה על רכב רפואי . סיוע מיוחד עקב ירידת ערך מעל
20% ממחיר הרכב היציג יאושר על ידי ועדת חריגים .

החלפת רכב רפואי במקרים מיוחדים

.52 החלפת רכב רפואי לנכה ששונתה זכאותו לרכב רפואי בנפח מנוע גדול יותר
א . נכה אשר דרגת נכותו שונתה ועקב כך הוא זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע גדול
יותר מזה של הרכב הרפואי בבעלותו , יכול לממש את הזכאות החדשה אך ורק
בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי .

ב . הסיוע לרכישת הרכב הרפואי החדש


הסיוע להחלפת רכב רפואי משומש לרכב רפואי חדש בנפח מנוע גדול יותר
מבוסס בחלקו על תחשיב שנעשה לפי זכאותו הקודמת של הנכה , ובחלקו הוא
נעשה לפי מחיר הרכב הרפואי החדש בעל נפח המנוע הגדול יותר .
(1 סיוע על בסיס הזכאות הקודמת לרכב רפואי
א ) נכה בעל רכב רפואי יציג או נכה שמחיר הרכב שברשותו במחירון
משהב " ט עולה על מחיר הרכב היציג המשומש –
גובה הסיוע : סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש ללא מיסים
לו זכאי הנכה לפי דרגת נכותו הקודמת , לבין מחיר רכב יציג
משומש במחירון משהב " ט לרכב רפואי .
ב ) נכה בעל רכב רפואי שמחירו במחירון משהב " ט נמוך ממחיר רכב
יציג משומש -
גובה הסיוע : סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש ללא מיסים
לו זכאי הנכה לפי דרגת נכותו הקודמת , לבין מחיר הרכב
שברשותו במחירון משהב " ט לרכב רפואי .
ג ) הסיוע יינתן במענק .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 9
(2 סיוע על בסיס הזכאות לרכב רפואי בעל נפח מנוע גדול יותר :
א ) גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי החדש בעל
נפח המנוע הגדול יותר , ללא מיסים , לבין מחיר הרכב הרפואי החדש
ללא מיסים על בסיס הזכאות הקודמת .
ב ) סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג החדש
בעל נפח המנוע הגדול יותר למחיר רכב יציג חדש על בסיס הזכאות
הקודמת .
ג ) הסיוע יינתן 2/ 3 במענק ו - 1/ 3 בהלוואה .
ד ) הנכה יהיה זכאי לסיוע בהלוואה רק אם סכום ההלוואה עולה על
1% ממחיר הרכב היציג החדש לו זכאי הנכה .
.53 החלפת רכב רפואי שנרכש בסיוע המוסד לביטוח לאומי
סיוע להחלפת רכב לזכאי שברשותו רכב שנרכש בסיוע המוסד לביטוח לאומי בגין
נכות נוספת המוכרת בבטל " א , אשר מבקש לממש זכאותו לרכב רפואי באגף
השיקום ינתן באחד האופנים הבאים :
(1 נכה שקיבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי ( למעט ´ נפגע פעולות איבה ´)
ימציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד על ביטול הזכאות לרכב
ודמי ניידות במוסד זה . הנכה יקבל סיוע במענק כניתן לנכה הרוכש רכב
רפואי ראשון כאמור בסעיף .45 א . ). 1 הנכה אינו זכאי להלוואה להשלמת
מימון רכישת הרכב .
(2 לנכה ´ נפגע פעולות איבה ´ שבבעלותו רכב רפואי מבטל " א בגין נכות זו ,
ינתן סיוע להחלפת רכב רפואי בתנאים הקבועים בהוראה זו . הסיוע ינתן
בתום התקופה הקבועה להחלפת הרכב הרפואי .
.54 הקדמת החלפת רכב רפואי בסמכות ממונה על רכב רפואי
א . הממונה על הרכב הרפואי רשאי לאשר מנימוקים שירשמו החלפת רכב רפואי עד
חודשיים לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי .
ב . ערעור נכה על החלטת הממונה על הרכב הרפואי יובא לדיון בפני ועדת החריגים
לרכב רפואי .
.55 החלפת רכב רפואי לפני תום התקופה הקבועה
החלפת רכב תהיה ככלל בתום התקופה הקבועה . ועדת חריגים לרכב רפואי רשאית
לאשר החלפה לפני תום התקופה הקבועהבמקרים הבאים :
א . החלפה מטעמים רפואיים
(1 כאשר חלה החמרה מהותית במצבו הרפואי של הנכה בגין נכותו המוכרת
אשר מחייבת החלפת הרכב הרפואי שבבעלות הנכה והתאמה למגבלותיו .
(2 נכה ששוחרר מאשפוז ממושך והרכב שבבעלותו הינו בעל נפח מנוע קטן
מנפח הרכב הרפואי לו הוא זכאי והרכב אינו מתאים למגבלותיו .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 10
ב . החלפה עקב תאונה או גניבה
(1 נכה שרכבו הרפואי ניפגע בתאונה ונגרם לו אובדן ערך של 50% ויותר בגינו
חברת הביטוח הכריזה עליו כעל אובדן חלקי או מלא או שחברת הביטוח
מוכנה לשלם את מלוא ערך הרכב .
הנכה יציג בפני הממונה על הרכב הרפואי את הודעת חברת הביטוח או
דוח שמאי המעידים על אחוז הנזק מכלל ערך הרכב .
(2 נכה שרכבו הרפואי נגנב יהיה זכאי להחלפה מוקדמת של הרכב . הנכה
יציג בפני הממונה על הרכב הרפואי אישור ממשטרת ישראל המעיד על
גניבת הרכב שבבעלותו והודעת חברת הביטוח על השיפוי בגין הרכב הגנוב .
ג . החלפה בנסיבות שונות
הקדמת החלפת רכב רפואי מעל חודשיים מתום התקופה הקבועה להחלפת רכב
רפואי , במקרים בהם הרכב אינו ניתן לשימוש או כאשר עלות התיקונים
להשמישו הינה גבוהה אופן משמעותי . ההחלטה תתבסס על חוות דעת שמאי
ו / או מהנדס הרכב .
זכאות לרכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג
.56 נכה יקבל סיוע לרכישת רכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי
אך ורק כאשר לא ניתן להתאים לו אחד מדגמי הרכב הקיימים בשוק בנפח מנוע לו
זכאי הנכה ובמחיר שאינו עולה על הרכב היציג . סיוע זה מותנה בהחלטת ועדת
חריגים .
.57 רכישת רכב רפואי חדש המותאם למגבלות הנכה במחיר העולה על מחיר הרכב היציג
תעשה בעת רכישת רכב רפואי ראשון או בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי .
.58 יכולת השימוש של הנכה ברכב הרפואי תיבדק על ידי מהנדס רכב שימונה על ידי
המשרד .
מהנדס הרכב יבדוק וימליץ בפני ועדת החריגים לרכב רפואי על דגם הרכב ונפח המנוע
בכל מיקרה בו נכה זקוק , עקב מצבו הרפואי , לרכב בהתאמה אישית שמחירו עולה על
מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי .
הועדה תדון בהמלצות מהנדס הרכב ותקבעאת דגם הרכב אשר יאושר לנכה .
.59 הסיוע לרכישת רכב בהתאמה אישית יהיה לדגם המצויד באביזרים סטנדרטיים , נכה
שיבקש לרכוש אביזרים לרכב שחלה עליהם תוספת תשלום יהיה חייב לממנם מכיסו .
.60 ההחלטה על מתן סיוע לרכישת רכב רפואי בהתאמה אישית שמחירו עולה על מחיר
הרכב היציג לו זכאי הנכה הינה חד פעמית , ואין פירושה מתן זכות קבועה . הצורך
ברכב רפואי , שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה , יבדק מחדש על פי
בקשת הנכה בתום תקופת השימוש ברכב .
.61 נכה המבקש לרכוש רכב שונה מהרכב שאושר לו על ידי ועדת החריגים יהיה זכאי
לסיוע לרכישת רכב שונה מהדגם אותו קבעה ועדת החריגים , כאמור בסעיף .58 לעיל ,
רק באישור נוסף של ועדת החריגים לרכב רפואי . הסיוע לרכישת הרכב לא יעלה על
סכום הסיוע שניתן לרכישת הרכב אותו אישרה במקור ועדת החריגים .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 11
.62 הסיוע לרכישת רכב שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג יינתן בתנאים הבאים :
א . נכה הרוכש רכב רפואי ראשון – עלות הרכב ללא מיסים 2/ 3 במענק , 1/ 3
בהלוואה . הנכה זכאי למימון המיסים החלים על הרכב .
ב . נכה המחליף רכב בזכאות רגילה לרכב בהתאמה אישית בפעם הראשונה -
(1 נכה בעל רכב שמחירו כמחיר רכב יציג או יקר ממנו .
הנכה זכאי לסיוע כדלקמן :
א ) סכום המיסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית .
ב ) חישוב הסיוע יערך בשני שלבים :
הפרש בין עלות הרכב היציג חדש ללא מס לבין מחיר רכב יציג .I
משומש על פי מחירון משהב " ט – סיוע במענק .
הפרש בין עלות הרכב בהתאמה אישית ללא מס לבין עלות רכב .II
יציג חדש ללא מס . אופן הסיוע – 2/ 3 במענק ו - 1/ 3 בהלוואה .
(2 נכה בעל רכב שמחירו נמוך ממחיר הרכב היציג
הנכה זכאי לסיוע כדלקמן :
א ) סכום המיסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית .
ב ) הסכום המתקבל ממחיר הרכב בהתאמה אישית החדש פחות מחיר
הרכב המשומש ברשות הנכה על פי מחירו במחירון משהב " ט , בניכוי
המיסים החלים עליו – 2/ 3 במענק ועוד /1/ 3 בהלוואה .
(3 נכה המחליף רכב בהתאמה אישית לרכב חדש בהתאמה אישית
הנכה זכאי לסיוע כדלקמן :
א ) סכום המיסים החלים על הרכב החדש בהתאמה אישית .
ב ) סכום ההפרש בין מחיר הרכב החדש בהתאמה אישית ללא מס , לבין
מחיר הרכב הישן בהתאמה אישית במחירון משהב " ט , בניכוי ההחזר
למכס – במענק .
רכב רפואי לנכי צה " ל המשרתים בצבא קבע , במשטרה או בשב " ס
.63 נכה זכאי לרכב רפואי המשרת בצבא קבע , במשטרה או בשב " ס יוכל לממש זכאותו
לרכב רפואי רק אם יציג אישור ממחלקת נפגעים בצה " ל או ממחלקת נפגעים של
המשטרה או השב " ס המעיד כי אין להם התנגדות למימוש הזכאות .
מכירת רכב רפואי , הקפאת הזכאות ומעבר לרכב שרות
.64 נכה צה " ל בעל רכב רפואי רשאי להפסיק להחזיק באופן זמני ברכב רפואי ולעבור
לשימוש ברכב שרות . רכב שרות לעניין סעיף זה – רכב הנרכש מתוחזק ומבוטח ע " י
המעסיק .
.65 המעבר לשימוש ברכב שירות מותנה בהצגת אישור לממונה על הרכב הרפואי על
זכאות לרכב שרות .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 12
.66 נכה צה " ל בעל רכב רפואי המבקש להקפיא את זכאותו לרכב רפואי יכול למכור את
הרכב או להמשיך ולהחזיק בו . המשרד רואה במחיר הרכב כפי שהוא נקוב במחירון
משהב " ט לרכב רפואי בעת הקפאת הזכאות סכום כסף המוחזק בידי הנכה . סכום זה
יהווה בסיס לרכישת רכב רפואי חדש , כאשר הנכה יבקש לחזור ולממש את זכאותו
לרכב רפואי .
.67 סכום הכסף המוחזק בידי הנכה לאחר החזר מס , יחושב באחוזים ממחיר הרכב היציג
החדש לו הוא זכאי , התקף באותה עת . ( להלן : האחוזים לתחשיב )
.68 רכישת רכב רפואי בתום השימוש ברכב שרות
נכה המבקש לחזור ולממש את זכאותו לרכב רפואי , זכאי לסיוע המשרד ברכישת
הרכב החדש .
הסיוע יינתן במענק ע " פ הכללים כאמור להלן :
א . גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג החדש לו זכאי הנכה
לסכום המתקבל מהכפלת האחוזים לתחשיב במחיר הרכב היציג החדש .
ב . נכה הרוכש רכב חדש שמחירו נמוך ממחיר רכב יציג חדש לא יהיה זכאי
לסיוע כאמור לעיל אלא יקבל סיוע בגובה סכום ההפרש בין מחיר הרכב אותו
רכש לסכום המתקבל מהכפלת האחוזים לתחשיב במחיר רכב יציג חדש לו הוא
זכאי .
רכב רפואי בבעלות המדינה
.69 רכישת רכב רפואי בבעלות המדינה
א . נכה כאמור בסעיף .30 א . זכאי לבחור ברכב פרטי או מסחרי מכל דגם , ובלבד
שמחיר הרכב בו בחר הנכה לא יעלה על מחיר הרכב היציג בבעלות המדינה .
ב . נכה המבקש שירכש עבורו רכב שמחירו עולה על מחיר רכב מדינה יציג יממן את
ההפרש ממקורותיו .
ג . הנכה זכאי לרכב המצויד באביזרים סטנדרטיים בלבד , שאין בגינם תוספת
תשלום .
ד . הנכה יבחר בעצמו את הרכב בסוכנות הרכב ויגיש לממונה על הרכב הרפואי
טופסהצעת מחיר לרכב ומפרט האביזרים שהוזמנו .
ה . הממונה על הרכב הרפואי יבדוק ויאשר את הצעת המחיר והמפרט שהוגשו ,
יפתח פקודת רכש ויעבירה לביצוע למנה " ר .
ו . רכישת הרכב הרפואי תעשה באמצעות מנה " ר בהתאם לנוהל המפורט בנספח ז ´
ועל פי המפרט שאישר הממונה על הרכב הרפואי . התשלום יבוצע באמצעות
חיוב תקציב אגף השיקום .
ז . הרכב ירשם ברישיון הרכב על שם הנכה . הנכה יחתום על הצהרה ויפוי כוח בלתי
חוזר לפיהם הרכב שנימסר לשימושו הוא רכוש משהב " ט וכי האחראי לרכב
רפואי רשאי לפעול בשמו בכל הקשור לרכב . ( טופס ההצהרה מצורף להוראה זו
והוא מסומן נספחח ´ ).
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 13
.70 אבזור ומיתקון רכב רפואי בבעלות המדינה
א . נכה המוכר על פרפלגיה , טריפלגיה , קוודרופלגיה זכאי לכסא נהג ולכסא לנוסע
ליד הנהג בהפעלה חשמלית .
ב . נכה המתנייע בכיסא גלגלים זכאי למיתקן להרמת כסא הגלגלים לגג המכונית
או לרובוט להכנסת כיסא הגלגלים לתא המטען .
ג . אבזור והתאמת הרכב לנהיגה על פי מגבלותיו של הנכה יעשו על פי מפרט
מהנדס רכבשיאושר על ידי הממונה על רכב רפואי .
ד . התאמת רכב מסוג מסחרי לשימושו של נכה זכאי תעשה אך ורק על ידי חברה
המתמחה בהתאמת רכב לנהיגת נכים בעלת אישורים מהטכניון ומשרד
התחבורה לבצע שינויים ברכב וקשורה עם המשרד בקשר חוזי לביצוע עבודות
אלה .
.71 החלפת רכב רפואי בבעלות המדינה
א . נכה זכאי להחליף את הרכב הרפואי שברשותו לרכב חדש אחת ל -42 חודש 3.5)
שנים ), למעט רכב מסוג מיני ואן המאובזר בחו " ל אשר יוחלף אחת ל – 60 חודש
5) שנים ).
ב . נכה זכאי לעבור מרכב מסוג פרטי לרכב מסוג ואן , או מרכב מסוג ואן לרכב
מסוג פרטי , רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי . מעבר מסוג רכב
אחד לשני לפני המועד הקבוע להחלפת רכב יעשה עקב סיבות רפואיות באישור
הרופא המוסמך הראשי .
ג . רכב בבעלות המדינה שהוחלף ברכב חדש יוחזר לאגף השיקום . הרכב ישמש
כרכב חליפי , במאגר כלי הרכב המשומשים או יועבר למכירה באמצעות חטיבת
המכירות באגף סיב " ט .
ד . נכה שרכבו ניזוק בתאונה , וכתוצאה מכך הוכרז כאובדן מלא , זכאי לרכב רפואי
חדש רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי בבעלות המדינה . עד תום
התקופה הקבועה להחלפת הרכב , הנכה יקבל רכב חליפי ממאגר הרכב
המשומש . מתן רכב מדינה חדש לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב
מדינה יהיה באישור ועדת החריגים לרכב רפואי ומטעמים מיוחדים בלבד
שיירשמו .
.72 רכישת רכב בבעלות המדינה שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג
א . נכה שבחר ברכב שמחירו עולה על מחיר הרכב הרפואי היציג יממן בעצמו את
סכום ההפרש בין מחיר הרכב שבחר למחיר הרכב היציג .
ב . בתום השימוש ברכב , הרכב יימכר ע " י יחידת המכירות של משהב " ט . ממחיר
המכירה הנכה יקבל סכום כסף בהתאם לחלקו היחסי ברכב .
ג . אם רכב הנכה ייגנב , או שיגרם לו אובדן מלא עקב תאונה , הנכה ישלם למשרד
את חלקו בפוליסת ביטוח לרכב דומה .
מחיר הפוליסה יקבע לפי מחיר רכב שתקופת השימוש בו הינה מחצית
מתקופת השימוש ברכב שניגנב או נגרם לו אובדן מלא .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 14
חלקו של הנכה בפוליסת הביטוח תוכפל במספר שנות השימוש ברכב . מחיר
הרכב לצורך ביעת תחשיב ההשתתפות בביטוח יעשה על פי מחירון לוי .
נכה ששונתה זכאותו לרכב בבעלות המדינה
א . נכה בעל רכב רפואי אשר אחוזי נכותו שונו , והוא הפך זכאי לרכב בבעלות
המדינה , יוכל לעבור לשימוש ברכב זה מיד לאחר קביעת זכאותו .
ב . לצורך מימוש הזכאות , על הנכה להחזיר את המסים החלים על הרכב המשומש
ולהחזיר למשרד את החלק המפורט להלן . הבסיס לחישוב ההחזר למשרד יהיה
על פי מחירון משהב " ט לרכב רפואי :
100% (1 החזר לנכים פגועי רגליים בעלי נכות . 100%
(2 ביתר הנכויות - 2/ 3 ממחיר רכב יציג משומש במחירון משהב " ט בניכוי
החזר המס .
ג . נכה בעל רכב רפואי שמחירו עולה על מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי יחזיר
למשרד סכום שיקבע לפי מחיר רכב רפואי יציג בעל שנות שימוש זהות לרכב
שברשותו .
.74 השתתפות בהובלה רכב רפואי בבעלות מדינה לחו " ל
נכה המוביל בפועל את רכבו לחו " ל יקבל החזר של שני שלישים ממחיר ההובלה
בפועל של הרכב עד איטליה וחזרה , אך לא יותר ממחיר ההובלה בפועל .
ההשתתפות לא תינתן במקרים של נסיעה מאורגנת , או נסיעה במשלחת רשמית , או
משלחת ספורט או כל מקרה בו הכרטיסים משולמים במלואם או בחלקם לא ע " י
הנכה .
הקצאת רכב לנכים זכאים לרכב מדינה השוהים בחו " ל באופן זמני
.75 נכים בעלי זכאות לרכב בבעלות המדינה , יקבלו רכב רפואי בתקופת שהייתם בחו " ל ,
אם זו עולה על שנה אחת . התנאים על פיהם יינתן רכב רפואי בחו " ל לנכים בעלי
זכאות לרכב בבעלות המדינה יהיו כדלקמן :
א . הרכב הרפואי יירכש בחו " ל על ידי הנכה . מימון הרכישה יעשה בתנאים :
(1 הלוואה עומדת - גובה ההלוואה יהיה שווה ל - 85% ממחיר הרכב אותו
רוכש הנכה והיא לא תעלה על 85% ממחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה לפי
מחירו בארץ בה ישהה .
(2 הלוואה - בגובה 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והיא לא תעלה על
15% ממחיר הרכב היציג לפי מחירו בארץ בה ישהה . ההלוואה תשא
ריבית כמקובל בהלוואות בארץ לזכאי אגף השיקום והיא תנוכה בסכום
חודשי מתגמוליו . היחידה לרכב רפואי תוציא אסמכתא לניכוי ההלוואה .
(3 אם בחו " ל לא קיים דגם הרכב היציג , יקבע הרכב לתחשיב במקרים אלה
על ידי ועדת חריגים לפי דגם דומה ככל הניתן לרכב היציג .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 15
ב . לפני חזרתו של הנכה לארץ , הרכב יימכר על ידו . הנכה יחזיר את סכום ההלוואה
העומדת שניתנה לרכישת הרכב בחו " ל בניכוי פחת של 15% מהסכום ששולם
עבור הרכב בעת רכישתו לכל שנת שימוש . ההלוואה תוחזר לקונסוליה
הישראלית בארץ בה הנכה שהה לפני שובו לארץ .
ג . רכבו הקבוע של הנכה יימסר על ידו למשהב " ט לפני עוזבו את הארץ . הרכב
יועבר למאגר הרכב החליפי לשימוש על פי הצורך .
ד . עם שוב הנכה לארץ הוא יקבל בחזרה את רכבו לשימוש עד מלאת לרכב
התקופה הקבועה 3.5) שנים ברכב פרטי או 5 שנים – ברכב מסוג ואן או מיני ואן
המאובזר בחו " ל ).
הקצאתרכב לנכים זכאים לרכב מדינה השוהים בחו " ל באופן קבוע
.76 רכישת רכב רפואי ראשון
א . נכים בעלי זכאות לרכב בבעלות המדינה השוהים בחו ´ ל באופן קבוע , זכאים
לקבלת רכב רפואי בתקופת שהייתם בחו " ל .
ב . הרכב הרפואי יירכש בחו " ל על ידי הנכה . מימון הרכישה יעשה בתנאים :
(1 מענק - גובה המענק יהיה שווה ל 85% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והוא
לא יעלה על 85% ממחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה לפי מחירו בארץ בה
ישהה .
(2 הלוואה - בגובה 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והיא לא תעלה על
15% ממחיר הרכב היציג לפי מחירו בארץ בה ישהה .
.77 החלפת הרכב הרפואי ( מדינה )
א . זכאי להחליף את הרכב הרפואי שברשותו לרכב חדש אחת לשלוש וחצי שנים
ברכב פרטי או חמש שנים ברכב ואן או מיני ואן .
ב . הסיוע להחלפת רכב רפואי ינתן על פי הכללים הבאים :
(1 ממחיר רכב רפואי פרטי יציג חדש בארץ יופחת מחיר מחירון משהב " ט
לרכב רפואי יציג משומש בן 3.5 או 5 שנים או יותר לפי שימוש בפועל .
(2 הסכום שיתקבל יחושב באחוזים ממחיר הרכב היציג החדש ( להלן אחוזי
הסיוע ) בארץ .
(3 סכום הסיוע לו יהיה זכאי הנכה יחושב לפי מחיר רכב יציג חדש בארץ בה
הוא שוהה כפול אחוזי הסיוע כאמור בסעיף 2 לעיל .
(4 הסיוע מותנה בהצגת הזמנת רכב וקבלה על התשלום .
(5 הנכה יממן את מחיר הרכב הרפואי החדש מהסכום שהתקבל ממכירת
רכבו בתוספת סכום הסיוע כאמור בסעיף 3 לעיל .
.78 נכה זכאי לעבור מרכב מסוג פרטי לרכב מסוג ואן , או מרכב מסוג ואן לרכב מסוג
פרטי , רק בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי . מעבר מסוג רכב אחד לשני
לפני המועד הקבוע להחלפת רכב , עקב מגבלות ניידות רפואיות שלא מאפשרות
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 16
להמשיך להשתמש ברכב הרפואי שבידי הנכה , יעשה באישור הרופא המוסמך הראשי .
רכב חלופי
.79 לרכב חלופי זכאים הנכים העונים על הקריטריונים הבאים :
א . לנכים הזכאים לרכב מדינה
(1 נכה אשר טרם מימש זכאותו לרכב בבעלות המדינה , יקבל באופן זמני רכב
ממאגר הרכב המשומש . הרכב ממאגר הרכב המשומש יוחזר לרשות אגף
השיקום מיד לאחר שהנכה יקבל לרשותו את הרכב הרפואי שהוזמן עבורו .
(2 נכים זכאים לרכב מדינה בעלי נכות + 100% מיוחדת שהרכב הקבוע
שברשותם מושבת עקב תקלה טכנית או אחרת זכאים לקבל לשימוש זמני
רכב ממאגר הרכב המשומש .
(3 נכה אשר רכבו נמצא בלתי כשיר לתנועה עקב תקלות טכניות , ויש צורך
להשביתו באופן קבוע , יקבל רכב חליפי ממאגר הרכב המשומש , עד תום
התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי בבעלות המדינה . מתן רכב מדינה
חדש לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב מדינה מותנה באישור ועדת
החריגים לרכב רפואי . ההחלטה תתבסס על חוות דעת של מהנדס רכב .
ב . נכים עיוורים בעלי נכות +100% בגין נכות זו , כאשר הרכב שברשותם מושבת
עקב תקלה טכנית או בתקופת המתנה לרכב רפואי חדש ובתנאי שהזמינו רכב
חדש .
ג . נכים פגועי רגליים המוגבלים על ידי המכון לבטיחות בדרכים למנגנון יד , כאשר
הרכב שברשותם מושבת עקב תקלה טכנית או בתקופת המתנה לרכב רפואי
חדש ובתנאי שהזמינו רכב חדש .
ד . לנכים בעלי זכאות לרכב מדינה קדימות לקבלת רכב מהמאגר על פני נכים
כאמור בסעיפים ב . ו - ג .
ה . לנכים כאמור בסעיפים ב . ו - ג . שהשתמשו ברכב מהמאגר תקופה עולה על חודש
ימים , ינוכה ממענק הביטוח סכום יחסי לתקופת השימוש ברכב המאגר .
תום זכאות לרכב רפואי
.80 נכה שאחוזי נכותו הופחתו ואינו זכאי יותר למכונית רפואית , יהיה זכאי למכירת רכב
ולהעברת בעלות ללא החזר מס באם החזיק ברכב 5 שנים .
נכה אשר ירצה למכור הרכב ולהעביר בעלות לפני תום 5 שנים יהיה עליו להחזיר
מיסים ללא פחת נוסף .
.81 נכה אשר יקבל העברת בעלות אחרי 5 שנים ללא החזר מס , ולאחר מכן תאושר לו
שנית מכונית רפואית או שיקומית , יהיה עליו להחזיר את המיסים אשר בעבורם ניתן
לו בעבר פטור .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 17
חידוש זכאות לרכב רפואי
.82 נכה שתמה זכאותו לרכב רפואי ולאחר תקופה היא חודשה יקבל סיוע לרכישת רכב
רפואי חדש על פי קביעת ועדת חריגים לרכב רפואי .
רכב רפואי העובר בירושה לשאירו של נכה
.83 רכב רפואי של נכה שניפטר יועבר לאחד משאיריו על פי צו ירושה או צו קיום צוואה .
.84 שאר המחזיק ברכב ע " פ צו ירושה או צו קיום צוואה הרוצה למכור את הרכב לפני
תום 5 שנים ממועד תאריך הרישום , יהיה חייב בהחזר כספי בגין תשלום המסים
החלים על הרכב . מכירת הרכב לאחר תום 5 שנים פטורה מהחזר כספי .
.85 נכה שנפטר ואלמנתו לא הוכרה כאלמנת חלל – תהיה זכאית היא או ילדי הנכה בלבד
להעברת הרכב הרפואי על שמם ללא החזר מס , זאת תוך השארת ההגבלה ברשיון
הרכב כי " אין להעביר בעלות ללא אישור המכס או משרד הביטחון ". האלמנה תהיה
זכאית לתשלום של מחצית מדמי הביטוח , ומלוא דמי האגרה – זאת עד מכירת הרכב ,
אך לא יותר משלוש שנים .
אם האלמנה או ילדיה ירצו למכור את הרכב לפני תום 5 שנים ממועד הרישום – יהיה
עליהם להחזיר מס עבור הרכב , זאת ללא פחת נוסף .
.86 אם הנכה לא השאיר אחריו אלמנה או ילדים , חייבים היורשים האחרים תוך 60 יום
ממועד פטירת הנכה להחזיר מס ללא פחת נוסף .
.87 תחשיב התשלום ייעשה ע " פ המסים החלים על הרכב כשהוא חדש ובהפחתה יחסית
למספר החודשים שהחזיק הנכה ברכב . תחשיב ההפחתה יעשה כמפורט להלן :
א . בשנה הראשונה – חישוב ההפחתה לכל חודש 1.66% מהמיסים החלים על רכב
יציג חדש
ב . משנה שניה ואילך – חישוב ההפחתה לכל חודש 0.83% מהמיסים החלים על
רכב יציג חדש .
.88 אלמנתו של נכה שנפטר שהרכב הרפואי של הנכה המנוח , הועבר לרשותה והיא הוכרה
כאלמנת חלל , והרוכשת רכב כניתן לאלמנה – תחזיר מס לגבי הרכב הרפואי בהתאם
להסדרים החלים לגבי אלמנות המחליפות רכב .
אביזרי עזר לרכב
.
89 אביזרי עזר לרכב רפואי
א . אגף השיקום יממן רכישה והתקנה של כל אביזר לרכב , אשר המכון הרפואי
לבטיחות בדרכים קבע כי הנכה חייב בו עקב נכותו המוכרת .
ב . התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה עפ " י צרכיו הרפואיים תעשה בכל עת
כאשר מתעוררת בעיה רפואיתעקב הנכות המוכרת המחייבת מתן פתרון הולם .
ג . לצורך התאמה של רכב רפואי עפ " י מיגבלות הנכה , תיערך בדיקה ע " י מהנדס
רכב מומחה בהתאמת כלי רכב לנכים . מהנדס הרכב ימליץ על השינויים שיש
לבצע ברכב הנכה על מנת להתאימו לצרכיו .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 18
ד . הממונה על הרכב הרפואי יבדוק ההמלצות ויחליט אילו אביזרים ירכשו ואילו
שינויים יבוצעו ברכב הנכה . כל שינוי בהמלצות יהיה על דעתו של המהנדס .
ה . סכום ההחזר יהיה לפי מחירון המשרד לאביזרי עזר לרכב בהתאם לזכאותו
לרכב יציג .
ו . התקנה של אביזרי עזר לרכב רפואי תעשה אך ורק על ידי אחד מהספקים
הקשורים בהסכם עם המשרד לאיבזור רכב רפואי .
.90 אביזרי עזר לרכב שאינו רכב רפואי
א . נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי , אולם המכון לבטיחות בדרכים הגביל אותו
עקב נכותו המוכרת לכל אביזר אחר למעט הגה כוח ו / או גיר אוטומטי , זכאי
למימון רכישה והתקנה של האביזר שצוין באישור המכון .
ב . במקרים בהם קבע המכון שעל הנכה לקבל שיעורי נהיגה ולעבור מבחן כשירות
לצורך האיבזור , ימומנו אלה על ידי המשרד .
ג . הנכה זכאי להתקנה של אביזרים הרשומים לעיל ברכב חדש אחת לחמש שנים .
ד . מימון האביזרים ייעשה באמצעות התחייבות כספית של משהב " ט לספק , או
באמצעות החזר כספי בהתאם למחיר במחירון המשרד לאביזרי עזר לאחר
הצגת קבלה מקורית המעידה על ביצוע התשלום . במקרה ומדובר באביזר שאינו
מופיע במחירון יתבקש הנכה להציג שלוש הצעות מחיר .
וועדת חריגים לרכב רפואי
.91 הוועדה תדון בכל מקרה בו נכה זכאי לרכב רפואי זקוק לסיוע מיוחד על מנת לממש
זכאותו .
.92 הרכב הועדה
א . חברי הועדה :
(1 הרופא המוסמך הראשי או סגנו - יו " ר .
(2 יו " ר ארגון נכי צה " ל - חבר .
(3 ראש היחידה לחשבונאות שיקום או נציגו - חבר .
(4 ממונה על רכב רפואי – חבר ומרכז הועדה .
ב . הועדה תוכל לקיים את ישיבותיה בנוכחות של יו " ר הועדה ושני חברים .
ג . החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות . היו הדעות שקולות תכריע דעת היושב
ראש .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 19
.93 סמכויות הועדה
א . קביעת סוג הרכב הרפואי השונה מהסוג לו זכאי הנכה - כאמור בסעיפים ,56 ,41
. 61
ב . הקדמת מועד החלפת הרכב הרפואי לפני תום התקופה הקבועה להחלפת רכב
רפואי - כאמור בסעיפים .54 ב ., .71 , 55 ד .
ג . קביעת דגם רכב שיחשב בחו " ל כבסיס לתחשיב הסיוע במקרים בהם לא קיים
בחו " ל רכב מהדגם היציג – כאמור בסעיף .75 א . (3.
ד . קביעת אופן הסיוע לנכה שחודשה זכאותו לרכב רפואי – כאמור בסעיף .82
ה . החלטות הועדה ינומקו בכתב , יוזנו במחשב ויתויקו בתיק האישי .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´ עמ ´ מספר 20
פרק ב ´: רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום
כללי
.1 נכה , הזכאי לרכב רפואי בהתאם לכללים הקבועים בפרק א ´ להוראה ובנוסף הוא
זכאי לרכב שיקומי שאושר לו במסגרת " מסלול " שיקומו כמוגדר בהוראה ,61.01
יהיה זכאי לקבלת סיוע המשרד לרכב רפואי - שיקומי אחד בהתאם לכללי הסיוע
המוגדרים בפרק זה .
.2 פרק זה בא לקבוע את אופן הסיוע לרכישה או החלפה של רכב רפואי - שיקומי , דהיינו
רכב רפואי המשמש גם כרכב שאושר במסגרת מסלול השיקום של הנכה כרכב
שיקומי .
.3 בפרק זה יפורטו אופן הסיוע לרכבים הרפואיים - שיקומיים הבאים :
א . רכב רפואי המשמש גם מונית
ב . רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
ג . רכב רפואי המשמש גם רכב ללימוד נהיגה .
רכב רפואי המשמש גם מונית
.4 סיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם מונית יינתן לנכה הזכאי לרכב רפואי , שברשותו
" זכות ציבורית למונית " שאושרה לו כאמצעי לשיקום על ידי גורמי השיקום במשרד .
רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית
.5 מסלול א ´:
רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית בעלות רכב רפואי יציג ללא מסים
א . דגם הרכב הרפואי היציג לחישוב סעיף זה יקבע בהתאם לרכב רפואי לו זכאי
הנכה על פי פרק א ´ להוראה .
ב . אופן הסיוע :
(1 הנכה זכאי למענק בגובה 2/ 3 ממחיר הרכב ללא מסים וללא מע " מ אותו
הוא רוכש . סכום המענק לא יעלה על 2/ 3 ממחיר הרכב היציג ללא מסים
וללא מע " מ לו זכאי הנכה .
(2 סיוע נוסף לרכישת הרכב הרפואי המשמש גם מונית יינתן בהלוואה . גובה
ההלוואה יהיה עד ל - 1/ 3 ממחיר הרכב ללא מסים וללא מע " מ אותו הוא
רוכש , והוא לא יעלה על 1/ 3 ממחיר הרכב היציג ללא מסים וללא מע " מ
לו זכאי הנכה .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 21
.6 מסלול ב ´:
רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית בעלות רכב יציג למונית
א . דגם הרכב היציג - מרצדס ,220D דיזל , אוטומטי , 5 מושבים .
ב . אופן הסיוע :
(1 הנכה זכאי למענק בגובה 2/ 3 ממחיר הרכב אותו הוא רוכש . גובה המענק
לא יעלה על 2/ 3 ממחיר הרכב היציג למונית ללא מיסים וללא מע " מ .
(2 הנכה זכאי להלוואה למימון 1/ 3 ממחיר הרכב אותו הוא רוכש . גובה
ההלוואה לא יעלה על 1/ 3 ממחיר הרכב היציג למונית ללא מיסים וללא
מע " מ .
החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית
.7 מסלול א ´ :
החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית - למונית חדשה בעלות רכב רפואי יציג ללא
מסים
א . נכה שהרכב הרפואי שברשותו הנו מונית , שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול א ´
( כאמור בסעיף .) 5 זכאי להחליפו אחת לשנה .
ב . הנכה זכאי לסיוע ע " י מענק בעת החלפת המונית למונית חדשה . גובה המענק
יחושב על פי מספר השנים בהן החזיק הנכה במונית . גובה המענק לא יעלה על
מחיר המונית החדשה ללא מסים וללא מע " מ אותה הוא רוכש .
ג . גובה המענק יקבע על פי תחשיב כדלקמן :
(1 נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1800 סמ " ק - מענק בגובה 12% מסך
המסים החלים על הרכב היציג בעל נפח מנוע לו זכאי הנכה , עבור כל שנה
בה הנכה החזיק במונית .
(2 נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ " ק ויותר – מענק בגובה של
10% מסך המסים החלים על הרכב היציג בנפח מנוע 2000 סמ " ק עבור כל
שנה בה החזיק הנכה במונית .
(3 עבור כל חודש נוסף מעבר לשנה מלאה יקבל הנכה את החלק היחסי מסך
המסים .
.8 מסלול ב ´:
החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית - למונית חדשה בעלות רכב יציג למונית
א . התקופה הנדרשת להחלפת הרכב -
(1 נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית , שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול ב ´
( כאמור בסע ´ .), 6 רשאי להחליפה למונית חדשה אחת לשלושים חודש .
מנין תקופה זו יחל בתאריך המופיע ברשיון הרכב תחת הכיתוב " תאריך
רישום ".
(2 נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית , שנרכשה בהתאם לתנאי מסלול א ´
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 22
( כאמור בסע ´ .) 5 רשאי להחליפה למונית חדשה בעלות רכב יציג למונית על
פי תנאי מסלול ב ´ ( כאמור בסע ´ .8 ב . ) לאחר שהחזיק בה תקופה של שנה
אחת לפחות .
ב . מימון המונית החדשה
(1 מענק לתקופת השימוש
נכה שברשותו מונית זכאי לסיוע במענק על פי מספר השנים בהן החזיק
במונית . גובה המענק יחושב כדלקמן :
א ) נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1800 סמ " ק - מענק בגובה
12% מסך המסים החלים על הרכב היציג בעל נפח מנוע לו זכאי
הנכה , עבור כל שנה בה הנכה החזיק במונית .
ב ) נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ " ק ויותר - מענק בגובה
של 10% מסך המסים החלים על הרכב היציג בנפח מנוע 2000 סמ " ק
עבור כל שנה בה החזיק הנכה במונית
ג ) עבור כל חודש נוסף מעבר לשנה מלאה יקבל הנכה את החלק היחסי
מסך המסים .
(2 הסכום החסר לרכישת המונית החדשה :
א ) אופן חישוב הסכום החסר :
ממחיר הרכב הרפואי החדש המשמש כמונית יופחת מחיר המחירון
התקף במשהב " ט למונית המשומשת וכן סכום המענק לתקופת
השימוש . הסכום המתקבל הוא החלק החסר לנכה להשלמת
התשלום עבור המונית החדשה .
ב ) אופן מימון הסכום החסר לרכישת המונית החדשה :
:( שיעור השתתפות הנכה ( מימון אישי .I
.25% - סמ " ק 1600 זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע (I
. 20% - סמ " ק 1800 זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע (II
. 15% - סמ " ק 2000 זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע (III
: סיוע המשרד .II
מהסכום הנותר לאחר 2/ 3 הנכה זכאי למענק של (I
[ .I( ב (2. ב .8 ´ הפחתה של השתתפות הנכה ] כמוגדר בסע
מהסכום החסר לרכישת מונית חדשה ] כמוגדר בסע ´
.8 ב (2. א ) [.
מהסכום הנותר לאחר 1/ 3 הנכה זכאי להלוואה עד (II
[ .I( ב (2. ב .8 ´ הפחתה של השתתפות הנכה ] כמוגדר בסע
מהסכום החסר לרכישת מונית חדשה ] כמוגדר בסע ´
.5 ד (2. א ) [.
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 23
(3 סיוע נוסף במקרה שנקבע ע " י שמאי שמחיר המונית הנמכרת נמוך
ממחירה במחירון משהב " ט :
א ) סיוע נוסף יינתן באמצעות הלוואה לנכה שנקבע ע " י שמאי רכב אמון
ע " י המשרד כי ערך המונית הנמכרת נמוך מהמחיר הנקוב במחירון
רכב רפואי .
ב ) גובה ההלוואה יהיה ההפרש בין מחיר מחירון רכב רפואי לבין מחיר
המונית על פי קביעת השמאי .
ג ) הסיוע הנוסף יינתן רק אם והסכום כאמור לעיל עולה על 1% ממחיר
הרכב היציג למונית .
ד ) התחשיב יערך כמפורט בסעיף 46 בפרק א ´ להוראה .
.9 החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית - לרכב רפואי פרטי
א . נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית זכאי להחליפו לרכב רפואי פרטי אם
חלפה התקופה הקבועה במסלול הסיוע להחלפת המונית ( לפחות שנה במסלול
א ´, לפחות שלוש וחצי שנים במסלול ב ´ ). החלפת רכב רפואי המשמש גם מונית
לרכב רפואי פרטי לפני תום התקופה הקבועה , מחייבת החלטת ועדת ערעורים
עליונה על ביטול השיקום .
ב . הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד במענק ובהלוואה לרכישת הרכב הרפואי החדש .
(1 גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב אותו רוכש הנכה למחיר הרכב
הרפואי ששימש גם מונית במחירון רכב רפואי .
סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש לו זכאי
הנכה למחיר הרכב הרפואי ששימש גם מונית במחירון משהב " ט .
(2 הסיוע יינתן 2/ 3 במענק , 1/ 3 בהלוואה , ובנוסף תינתן השתתפות המשרד
בתשלום המס החל על הרכב היציג החדש .
ג . סיוע נוסף במקרה שנקבע ע " י שמאי שמחיר המונית הנמכרת נמוך ממחירה
במחירון רכב רפואי :
(1 סיוע נוסף יינתן באמצעות הלוואה לנכה שנקבע ע " י שמאי רכב אמון ע " י
משהב " ט כי ערך המונית הנמכרת נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב " ט
לרכב רפואי .
(2 גובה ההלוואה יהיה - ההפרש בין מחיר המונית במחירון רכב רפואי
למחיר המונית על פי קביעת השמאי .
(3 הסיוע הנוסף יינתן רק במידה והסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר
הרכב היציג למונית .
(4 התחשיב יערך כמפורט בסעיף .46 בפרק א ´ להוראה .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 24
החלפת רכב רפואי פרטי - לרכב רפואי המשמש גם מונית
.10 נכה שגורמי השיקום במשרד אישרו שיקומו במונית , וברשותו רכב רפואי פרטי , זכאי
להחליפו מיד למונית , מבלי שיהיה עליו להמתין עד תום התקופה הקבועה להחלפת
רכב רפואי .
.11 תחשיב לנכה שנשאר ברשותו סכום כסף לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו
ותשלום עבור המונית החדשה
א . החזרת הסכום שנותר לנכה לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו למשהב " ט
הינה תנאי לקבלת סיוע להחלפה ולאחזקה של הרכב
הרפואי המשמש גם כמונית .
ב . יחידת הרכב הרפואי תערוך תחשיב לגבי סכום ההחזר שיוזרם למחשב כחוב .
ג . חישוב הסכום הנותר ממכירת הרכב הרפואי :
(1 ממחיר הרכב הרפואי בבעלות הנכה במחירון רכב רפואי יופחת מחיר
הרכב הרפואי החדש ללא מיסים וללא מע " מ המשמש כמונית .
(2 לנכה שמחיר הרכב בבעלותו עולה על מחיר הרכב היציג התחשיב כאמור
בסעיף קטן (1 לעיל יעשה לפי מחיר רכב יציג בעל שנות שימוש זהות לרכב
בבעלות הנכה .
ד . התחשיב יועבר ליחידת לחשבונאות שיקום לבדיקה ולאישור ידני .
ה . יחידת הרכב הרפואי תודיע לנכה את הסכום שעליו להחזיר למשהב " ט .
ו . ההמחאה תועבר על ידי הנכה ליחידת הרכב הרפואי לפקודת : משרד
הביטחון / אגף הכספים .
ז . יחידת רכב רפואי תעביר את ההמחאה בצרוף התחשיב המאושר ליחידה
לחשבונאות שיקום .
ח . יחידת חשבונאות שיקום תזרים את סכום ההמחאה למחשב , תאפס את החוב
ותוציא קבלה לזכאי .
.12 תחשיב הסיוע לנכה שהסכום שנשאר ברשותו לאחר מכירת הרכב הרפואי בבעלותו
נמוך ממחיר המונית החדשה
א . הסיוע יינתן המענק ובהלוואה לפי התחשיב הבא :
(1 תחשיב סכום הסיוע :
א ) ממחיר המונית החדשה יופחת מחיר הרכב הרפואי בבעלות הנכה
במחירון משהב " ט לרכב רפואי בניכוי שיעור השתתפותו של הנכה
ברכישת הרכב הרפואי שבבעלותו 15%) לנכים בכל הנכויות 0%
לנכים בעלי 100% נכות על פגיעה מוכרת ברגליים ).
ב ) לנכה שמחיר הרכב בבעלותו עולה על מחיר הרכב היציג התחשיב
כאמור בסעיף א ) לעיל יעשה לפי מחיר רכב יציג בעל שנות שימוש
זהות לרכב בבעלות הנכה .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 25
(2 הנכה זכאי ל – 2/ 3 מהסכום כאמור בסעיף (1 לעיל – במענק .
(3 הנכה זכאי ל – 1/ 3 מהסכום כאמור בסעיף (1 לעיל בניכוי הסכום שחושב
על פי שיעור השתתפותו ברכישת הרכב הרפואי בבעלותו – בהלוואה .
ב . נכה הבוחר לממש זכאותו בהתאם לתנאי מסלול א ´
סכום הסיוע לרכישת מונית חדשה לא יעלה על הסכום הדרוש לרכישת רכב
רפואי יציג ללא מיסים וללא מע " מ .
ג . נכה הבוחר לממש זכאותו בהתאם לתנאי מסלול ב ´
סכום הסיוע לרכישת מונית חדשה לא יעלה על הסכום הדרוש לרכישת מונית
יציגה ללא מיסים וללא מע " מ .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 26
רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
.13 נכה בעל זכאות לרכב רפואי יכול לרכוש רכב רפואי אשר ישמש גם כרכב מסחרי
להובלת נוסעים או מטען . הסיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי יינתן
בתנאי שהרכב אושר כאמצעי לשיקום ע " י גורמי השיקום במשרד .
רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם רכב מסחרי
.14 הנכה זכאי למענק בגובה 85% ממחיר הרכב אותו הוא רוכש או 2/ 3 ממחיר הרכב
הרפואי היציג ללא מסים לו זכאי הנכה , בתוספת המסים החלים על רכב מסחרי מסוג
. סוואנה דיזל ( דגם לתחשיב מסים ) – הנמוך מביניהם G. M. C
.15 הנכה זכאי לסיוע נוסף לרכישת הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי בהלוואה .
גובה ההלוואה יהיה עד 15% ממחיר הרכב אותו רוכש הנכה והוא לא יעלה על 15%
ממחיר הרכב היציג לו הוא זכאי .
.16 נכה המבקש סיוע כספי נוסף בהלוואה לצורך רכישת רכב רפואי המשמש גם רכב
מסחרי יופנה על ידי הממונה על הרכב הרפואי למחוז השיקום לבדיקה וקבלת
החלטה בבקשה בהתאם להוראה .61.01
.17 לאחר קבלת אישור המחוז יעביר הממונה על הרכב הרפואי למחוז השיקום דו " ח בו
ירשם סוג הרכב שהנכה מבקש לרכוש , מחירו , סכום המענק וגובה ההלוואה להם
הנכה זכאי ( נספח ט ´ ).
החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
.18 נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי המבקש להחליף את הרכב הרפואי
בבעלותו לרכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי חדש , יציג בפני הממונה על הרכב
הרפואי אישור ממחוז השיקום המוכיח כי הרכב משמש לו כאמצעי לשיקום .
.19 החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי , לרכב רפואי חדש המשמש גם רכב מסחרי
א . נכה שהרכב הרפואי שברשותו משמש גם רכב מסחרי , זכאי להחליפו רק בתום
התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי .
ב . חישוב סיוע המשרד למימון החלפת הרכב הרפואי – מסחרי יבוסס על מחיר
הרכב המסחרי המשומש המופיע במחירון רכב רפואי .
ג . אם ערך הרכב הנמכר נמוך מהמחיר במחירון רכב רפואי יתבסס תחשיב הסיוע
על המחיר שיקבע ע " י שמאי רכב אמון ע " י משהב " ט .
ד . על הנכה לממן את מחיר הרכב החדש מסכום הכסף שנותר בידו לאחר שמכר
את הרכב שהיה ברשותו .
ה . הנכה זכאי לסיוע המשרד במענק לרכישת הרכב החדש . גובה המענק יהיה
ההפרש בין מחיר הרכב החדש אותו רוכש הנכה למחיר הרכב הישן בבעלותו
במחירון רכב רפואי . גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר רכב
רפואי יציג חדש ללא מסים לו זכאי הנכה בתוספת המסים החלים על הדגם
לתחשיב מסים למחיר הרכב הישן בבעלותו במחירון רכב רפואי .
ו . נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי ששמאי רכב אמון ע " י המשרד קבע
כי ערך רכבו נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב " ט לרכב רפואי , יהיה זכאי
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 27
לסיוע בהלוואה לרכישת הרכב החדש . גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב
כפי שנקבע על ידי השמאי לבין מחיר הרכב במחירון רכב רפואי . הסיוע
בהלוואה יינתן בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי
היציג לו זכאי הנכה . התחשיב יערך בהתאם למפורט בסעיף 46 בפרק א ´
להוראה .
.20
החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי - לרכב רפואי פרטי
א . נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי זכאי להחליפו לרכב רפואי פרטי
בתום התקופה הקבועה להחלפת רכב רפואי . החלפת רכב לפני תום התקופה
הקבועה להחלפת רכב רפואי תעשה רק אם בוטל שיקומו של הנכה ברכב
מסחרי ע " י ועדת ערעורים עליונה .
ב . הנכה ימכור את הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי על פי המחיר המופיע
במחירון משהב " ט לרכב רפואי .
ג . הנכה ירכוש את הרכב הרפואי הפרטי החדש בסכום הכסף שנותר בידו לאחר
מכירת הרכב הרפואי ששימש לו גם רכב מסחרי .
ד . הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד לרכישת הרכב הרפואי החדש במענק :
(1 גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי החדש למחיר
הרכב המסחרי שהיה בבעלות הנכה .
(2 גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב הרפואי היציג לו
זכאי הנכה למחיר הרכב המסחרי שהיה בבעלותו .
ה . נכה בעל רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי ששמאי רכב אמון ע " י המשרד קבע
כי ערך רכבו נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משהב " ט לרכב רפואי , יהיה זכאי
לסיוע בהלוואה לרכישת הרכב החדש . גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר
הרכב כפי שנקבע על ידי השמאי לבין מחיר הרכב במחירון משהב " ט לרכב
רפואי , בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו
זכאי הנכה .
החלפת רכב רפואי - לרכב מסחרי ה
משמש גם רכב רפואי.21 נכה שאושר לו על ידי גורמי השיקום במשרד רכב מסחרי כאמצעי לשיקום וברשותו
רכב רפואי פרטי , זכאי להחליף מיד את הרכב הרפואי הפרטי לרכב רפואי שישמש לו
גם רכב מסחרי מבלי שיהיה עליו להמתין עד תום התקופה הקבועה להחלפת רכב
רפואי .
.22 הנכה יממן את רכישת הרכב הרפואי המשמש גם רכב מסחרי מסכום הכסף שנותר
בידו לאחר שמכר את הרכב הרפואי שברשותו . מחיר המכירה יחושב על פי מחירו של
הרכב במחירון משהב " ט לרכב רפואי .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 28
.23 הנכה זכאי לסיוע לרכישת הרכב החדש :
א . גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב המסחרי החדש למחיר הרכב
שהיה בבעלות הנכה .
ב . הסיוע יינתן על פי תחשיב כדלקמן :
(1 נכה בעל רכב רפואי ששמאי אמון ע " י המשרד קבע כי ערך רכבו נמוך
מהמחיר הנקוב במחירון משהב " ט לרכב רפואי זכאי לסיוע בהלוואה
לרכישת הרכב החדש . גובה הסיוע יהיה סכום ההפרש בין מחיר הרכב כפי
שנקבע ע " י השמאי לבין מחיר הרכב במחירון משהב " ט לרכב רפואי ,
בתנאי שהסכום כאמור לעיל יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו
זכאי הנכה .
(2 סכום ההפרש בין מחיר רכב יציג חדש לו זכאי הנכה למחיר הרכב
בבעלותו במחירון משהב " ט לרכב רפואי - במענק .
(3 לנכה שמחיר הרכב הרפואי בבעלותו עולה על מחיר הרכב היציג –
התחשיב יערך לפי מחיר הרכב היציג לו זכאי הנכה בעל שנות שימוש זהות
לרכב שבבעלותו .
(4 סכום ההפרש בין מחיר הרכב המסחרי אותו רוכש הנכה למחיר הרכב
היציג לו הוא זכאי - 85% במענק , 15% בהלוואה .
(5 גובה הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש בין מחיר הרכב היציג ללא מסים לו
זכאי הנכה בתוספת המסים החלים על הדגם לתחשיב מסים , לבין מחיר
הרכב היציג לו הוא זכאי .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ב ´ עמ ´ מספר 29
רכב רפואי המשמש גם רכב ללימוד נהיגה
.24 נכה בעל זכאות לרכב רפואי יכול לרכוש רכב רפואי אשר בנוסף ישמש גם כרכב
להוראת נהיגה , בתנאי שהוראת הנהיגה נקבעה כשיקומו של הנכה ע " י גורמי השיקום
במשרד .
.25 סיוע לרכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם רכב להוראת נהיגה , יינתן עד למחיר
הרכב היציג לו זכאי הנכה בניכוי המע " מ . הסיוע יינתן בהתאם לכללים המוגדרים
בפרק א ´ להוראה זו .
.26 החלפת רכב רפואי המשמש גם רכב ללימוד נהיגה :
א . נכה שהרכב הרפואי בבעלותו משמש לו גם רכב להוראת נהיגה , זכאי להחליפו
אחת ל - 3 שנים .
ב . הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד במענק לרכישת הרכב הרפואי החדש . גובה
הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב החדש ללא מע " מ אותו רוכש הנכה לבין
מחיר הרכב הישן בבעלותו לפי מחירון כלי הרכב המשומשים התקף בשוק . גובה
הסיוע לא יעלה על ההפרש בין מחיר רכב רפואי יציג חדש ללא מע " מ לו זכאי
הנכה לבין מחיר הרכב הישן במחירון כלי הרכב המשומשים .
ג . אם על פי קביעת שמאי מטעם משהב " ט , ערך הרכב הנמכר נמוך מהמחיר הנקוב
במחירון כלי רכב משומשים התקף בשוק יינתן סיוע נוסף בהלוואה . הנכה יהיה
זכאי להלוואה בגובה סכום ההפרש בין מחיר הרכב על פי קביעת השמאי לבין
מחיר הרכב במחירון כלי הרכב המשומשים התקף בשוק , אם הסכום כאמור
יעלה על 1% ממחיר הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה .
מעבר מזכאות לרכב שיקומי בלבד לזכאות לרכב רפואי
.27 מימוש הזכאות לרכב רפואי למי שקיבל בעבר רכב שיקומי מותנה בהחזר הסיוע
לתשלום המיסים שניתן לו עבור הרכב המשמש כאמצעי לשיקום .
.28 גובה החזר המיסים שניתנו עבור הרכב השיקומי יקבע על ידי היחידה לתגמולים
והטבות בהתאם להוראת רכב שיקומי .61.01
.29 הנכה יציג בפני האחראי לרכב הרפואי אישור על החזר המס בו יפורטו שנות הבעלות
על הרכב .
.30 לאחר החזרת המסים יקבל סיוע כמפורט :
א . עד 10 שנות בעלות – סיוע במענק בלבד כניתן לרכב רפואי ראשון .
ב . מעל 10 שנות בעלות – סיוע במענק והלוואה כניתן לרכב רפואי ראשון .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 30
פרק ג ´ – סיוע נלווה לרכב רפואי ולרכב רפואי המשמש גם אמצעי לשיקום
ביטוח רכב רפואי
.1
הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא
אשר יכסה כל נזק לרכב במלואו . פוליסת הביטוח חייבת לכסות כל נזק שיגרם על ידי
נהג שאושר על ידי הנכה לנהוג ברכב הרפואי . אם יגרם נזק לרכב ופוליסת הביטוח לא
תכסה את הנזק במלואו , האחריות לחוסר הכספי לצורך תיקון הרכב תהיה כולה על
הנכה ואינה מותנה בקבלת הסיוע לפי פרק זה .
.2 נכה אשר בבעלותו רכב רפואי זכאי אחת לשנה ( בתגמולי חודש דצמבר ) להשתתפות
(n+ 1) המשרד בביטוח הרכב עבור ביטוח השנה שתחל בחודש ינואר של השנה העוקבת
בשיעורים הבאים :
א . נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ " ק – השתתפות של 50%- ממחיר
הפרמיה לביטוח מקיף , ושל 75%- ממחיר הפרמיה לביטוח חובה .
ב . נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1800 סמ " ק או 2000 סמ " ק - השתתפות של -
75% ממחיר הפרמיה לביטוח מקיף ושל 100%- ממחיר הפרמיה לביטוח חובה .
ג . נכה הזכאי לרכב בנפח מנוע 3800 סמ " ק - תשלום של 100% ממחיר הפרמיה
לביטוח מקיף ולביטוח חובה .
ד . מי שאושר לו בועדת חריגים , עקב מגבלותיו , רכב רפואי בעל נפח מנוע הגבוה
מזכאותו , זכאותו לביטוח רכב תיקבע בהתאם לרכב שאושר לו .
ה . נהג צעיר – נכים המוגדרים על ידי חברת הביטוח כ " נהג צעיר " על פי גילם ,
תחושב ההשתתפות בביטוח לגביהם בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי נהגים
צעירים .
ו . נהג חדש - נכים המוגדרים על ידי חברת הביטוח כ ´ נהג חדש ´ לפי ותק בנהיגה
תחושב ההשתתפות בביטוח בהתאם לתעריפים הנהוגים לגבי נהגים חדשים .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 31
.3 גובה ההשתתפות יחושב לפי ממוצע התעריפים של מספר חברות הביטוח הפועלות
בארץ , וזאת על בסיס הפרופיל שמשתניו מפורטים להלן :
המשתנה פירוט
מספר דגם על פי הרכב היציג
שנת יצור * השנה בגינה ניתנת ההשתתפות פחות שנתיים
תביעות העדר תביעות ב - 3 השנים האחרונות
גיל הנכה ** מעל גיל 30
מיגון הרכב ממוגן כמתחייב מהדגם
ותק בנהיגה *** נהג ותיק ( כמוגדר בחברות הביטוח )
* שנת הדגם אשר תהווה בסיס להטבה זו תחושב על ידי הפחתת שנתיים מהשנה אשר בגינה
ניתנת ההשתתפות בביטוח . נוסחה זו מובילה לתקופה הממוצעת באחזקת הרכב רפואי – 21
חודש , וזאת כל עוד הזכאות לרכב מתחדשת כל 42 חודש .
** תעריף ל ´ נהג צעיר ´ יקבע ע " פ משתנה זה . גיל ´ נהג צעיר ´ יקבע בהתאם למוגדר בחברות הביטוח .
*** תעריף ´ נהג חדש ´ יקבע ע " פ משתנה זה . ותק הנהיגה ל ´ נהג חדש ´ יקבע בהתאם למוגדר
בחברות הביטו
ח .
ביטוח רכב רפואי המשמש גם מונית
.4 ביטוח רכב רפואי המשמש גם מונית בעלות רכב רפואי יציג ללא מיסים
נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית זכאי להשתתפות המשרד בביטוח רכבו . גובה
ההשתתפות : 100% מעלות הפוליסה לביטוח חובה ו - 75% מעלות הפוליסה לביטוח
מקיף של הרכב הרפואי היציג לו זכאי הנכה .
.5 ביטוח רכב רפואי המשמש גם מונית בעלות רכב יציג למונית
א . נכה אשר ברשותו רכב רפואי המשמש גם מונית שמחירה כמחיר מונית יציגה
זכאי להחזר מלא של עלות הפוליסה לביטוח חובה ולהשתתפות בעלות פוליסת
הביטוח המקיף על פי השיעורים הבאים :
(1 בעל זכאות לרכב 1600 סמ " ק - 50% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף .
(2 בעל זכאות לרכב 1800 סמ " ק - 60% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף .
(3 בעל זכאות לרכב 2000 סמ " ק - 70% מעלות הפרמיה לביטוח מקיף .
ב . גובה ההשתתפות :
(1 יחושב על פי הפרמיה שנקבעה באגף בשנת הבסיס ,2000 מעודכנת בהתאם
למדד הביטוח .
(2 מסכום השתתפות המשרד בפוליסת הביטוח ינוכה סכום המענק לביטוח
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 32
רכב רפואי אותו קיבל הנכה יחד עם תגמולי חודש דצמבר .
ביטוח רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי
.6 נכה אשר ברשותו רכב מסחרי המשמש גם רכב רפואי זכאי להשתתפות בביטוח הרכב
על פי הכללים כאמור בסעיף .4 לעיל .
השתתפות בביטוח לנכה הרוכש רכב לראשונה
.7 נכה הרוכש רכב רפואי לראשונה זכאי למענק ביטוח רכב החל מתאריך הרישום
המופיע ברישיון הרכב .
.8 סכום המענק יחסי למספר החודשים הנותר מתאריך רישום הרכב ועד לתאריך בו
משולם מענק ביטוח הרכב לכלל הזכאים ( בתגמולי חודש דצמבר ).
.9 הממונה על הרכב הרפואי יוציא אסמכתא בצרוף העתק רישיון הרכב ויעבירה ליח ´
לחשבונאות שיקום / אכ " ס לביצוע התשלום .
שינוי גובה ההשתתפות בביטוח בעקבות החלפת רכב
תחולת השינוי בגובה ההשתתפות בביטוח :
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 33
.10
גובה השתתפות המשרד בביטוח רכב רפואי לנכה ששונתה זכאותו לרכב בנפח מנוע
אחר מהרכב הרפואי בו החזיק יהיה על פי נפח המנוע החדש , החל ממועד ההחלפה
של הרכב הרפואי .
.11 אופן החישוב :
א . סכום מענק הביטוח לנכה ששונתה זכאותו לרכב רפואי בנפח מנוע אחר מזה
שאושר לו בעבר יהיה שווה להפרש שבין סכום מענק הביטוח הגבוה לבין סכום
מענק הביטוח הנמוך . סכום המענק יחושב יחסית למספר החודשים הנותר
מתאריך רישום הרכב ועד לתאריך בו משולם מענק ביטוח הרכב לכלל הזכאים
( בתגמולי חודש דצמבר ).
ב . לנכה שסכום הביטוח לרכב החדש גבוה יותר מסכום הביטוח שקיבל אוטומטית
בתגמולי חודש דצמבר עבור הרכב הקודם , ישולם ההפרש בתגמול החודשי .
ג . לנכה שסכום הביטוח לרכב החדש נמוך יותר מסכום הביטוח שקיבל אוטומטית
בתגמולי חודש דצמבר עבור הרכב הקודם , יקוזז ההפרש בתגמול החודשי .
אופן הביצוע
.12 אחראי רכב רפואי במחוז השיקום המטפלת בנכה הזכאי לרכב רפואי יוציא אסמכתא
לתשלום השתתפות בביטוח רכב בהתאם לכללי הזכאות שלעיל .
דמי ניידות
.13 כללי
דמי הניידות ניתנים על מנת לסייע לנכים זכאים כמפורט להלן בסעיף הזכאות
במימון נסיעות לכל מטרה שהיא ( עבודה , לימודים , ספורט וכו ´) למעט נסיעות לטיפול
רפואי בנכות המוכרת . כמו כן דמי הניידות משמשים לצורך טיפולים ותיקונים של
הרכב הרפואי .
.14 זכאות
א . נכים הזכאים לרכב רפואי לפי פרק א ´ להוראה זו , זכאים לדמי ניידות מיום
ישיבת הועדה הרפואית בה נקבעו אחוזי נכות זמנית או קבועה .
ב . נכים הזכאים על פי קביעת ועדת חריגים לרכב רפואי המזכה בדמי ניידות
גבוהים יותר מזכאותם הבסיסית , יקבלו את דמי הניידות בהתאם לקביעת
ועדת החריגים מתאריך החלטתה .
ג . דמי הניידות ניתנים לנכים הזכאים לרכב רפואי גם אם הם אינם מחזיקים
ברכב רפואי .
ד . על אף האמור בסעיף קטן ג ., נכה מאושפז באופן קבוע שאין בבעלותו רכב רפואי
אינו זכאי לדמי ניידות .
ה . נכה אינו זכאי לקבל תשלום על פי הוראה זו , אם הוא מקבל תשלום עבור
החזקת רכב או ניידות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגימה כל שהיא .
.15 רמת הניידות
א . תחשיב דמי הניידות מתבסס על רמות הניידות של ´ פקיד נדרש ´ בשירות המדינה
המפורטות :
(1 רמת ניידות ב ´ - 500 ק " מ לחודש .
(2 רמת ניידות ג ´ - 667 ק " מ לחודש .
(3 רמת ניידות ד ´ - 834 ק " מ לחודש .
ב . גובה רמות הניידות לנכים הזכאים לדמי ניידות על פי הוראה זו :
(1 רמת ניידות ב ´ + 525 - 5% ק " מ לחודש .
(2 רמת ניידות ב ´ + 575 - 15% ק " מ לחודש .
(3 רמת ניידות ג ´ + 700 - 5% ק " מ לחודש .
(4 רמת ניידות ד ´ + 1042 - 25% ק " מ לחודש .
(5 רמת ניידות ד ´ + 1084 - 30% ק " מ לחודש .
(6 רמת ניידות ד ´ + 1168 - 40% ק " מ לחודש .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 34
.16 תחשיב דמי ניידות
א . תשלום דמי הניידות נעשה על פי תחשיב הוצאות משתנות והוצאות קבועות :
(1 הוצאות משתנות
מכפלת מספר הק " מ בהתאם לרמת הניידות במחיר לק " מ אחד . המחיר
לק " מ אחד ניקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר .
(2 הוצאות קבועות
כניתן לעובדי מדינה ברמות הניידות השונות .
.17 זכאות לרמת ניידות
א . רמת הניידות ניקבעת עפ " י סוג הפגימה ודרגת הנכות המוכרת על חשבון השרות
למעט בפגיעות רגליים ולב בהן רמת הניידות נקבעת על פי דרגת הנכות הכוללת .
(1 רמת ניידות ב ´ + 5%
א ) נכה בעל זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע עד 2000 סמ " ק ( לא כולל ).
ב ) נכים המשרתים בצה " ל , משטרה ושב " ס בעלי רכב שרות שאינם
מממשים זכאותם לרכב רפואי .
ג ) נכה זכאי לרכב רפואי שאינו ממש זכאותו .
ד ) נכה מאושפז דרך קבע בבית חולים שקיבל רכב 1600 סמ " ק לשימוש
בן משפחה ( כאמור בפרק א ´ סע ´ ). 39
(2 רמת ניידות ב ´ + 15%
נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 30%- 49% על הגפיים התחתונות
בלבד .
(3 רמת ניידות ג ´ + 5%
א ) נכה זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ " ק עד 3800 סמ " ק .
ב ) נכה פגוע יד שדרגת נכותו 50% ויותר בגין פגימה זו בלבד .
(4 רמת ניידות ד ´ + 25%
נכים עיוורים בעלי נכות +. 100%
(5 רמת ניידות ד ´ + 30%
א ) נכה קטוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה ברגל בלבד 50%
ויותר .
ב ) נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעות ברגליים בלבד
55% ויותר .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 35
ג ) נפגע כוויות שדרגת נכותו המוכרת בגין הכוויות בלבד 80% ויותר .
ד ) נכה המוכר על פגיעה כלייתית ומבצע טיפולי דיאליזה שדרגת נכותו
המוכרת בגין פגימה זו בלבד 50% ויותר .
ה ) נכים המוכרים על אחת מהפגימות הבאות ודרגת נכותם :100%
פגיעת ראש עם נזק מוחי , פגיעת ידיים , המיפלגיה .
(6 רמת ניידות ד ´ + 40%
נכה בעל זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ " ק ויותר .
דמי ניידות לנכים שהוקצה להם רכב בבעלות המדינה
.18 נכה אשר הוקצה לו רכב רפואי בבעלות המדינה זכאי לדמי ניידות בגובה הנקוב
בנספח י ´ להוראה - רמה .1
.19 נכה אשר הוקצה לו רכב רפואי בבעלות המדינה , הנוסע ללימודים או לעבודה או
לפעילות ספורטיבית 500 ק " מ בחודש זכאי לדמי ניידות בגובה הנקוב בנספח י ´
להוראה - רמה .2
.20 גובה רמות דמי ניידות , כאמור בסעיפים .20 ו - .21 לעיל , יעודכנו פעמיים בשנה ,
בחודשים ינואר ויולי , על פי השינויים במדד דלק ושמנים לרכ
ב .
דמי ניידות לנכה שדרגת נכותו פחתה
.21 נכה שדרגת נכותו פחתה והוא זכאי לדמי ניידות ברמה נמוכה יותר ימשיך לקבל דמי
ניידות ברמת הניידות לה היה זכאי לפני ההפחתה בדרגת הנכות עד מלאות לרכב
הרפואי בבעלותו 3 ½ שנים . מנין התקופה יחל מתאריך רישום הרכב ברישיון הרכב .
תום זכאות לדמי ניידות
.22 הזכאות לדמי ניידות תמה מעת שוועדה רפואית קבעה דרגת נכות נמוכה יותר מזו
המזכה ברכב רפואי .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 36
.23 נכה פגוע רגליים או נכה פגוע לב שדרגת נכותו פחתה , אולם היא עולה על 25% בגין
הפגיעה על הרגליים או הלב בלבד , בעלי רכב רפואי שאינם זכאים עוד לרכב זה עקב
ההפחתה באחוזי הנכות , ימשיכו לקבל דמי ניידות עד מלאות לרכב תקופת שימוש
של 42 חודשים . תקופה זו תחושב החל מיום רכישת הרכב הרפואי האחרון .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 37
הביצוע
.24 לנכה אשר נקבעה לו דרגת נכות המזכה בדמי ניידות תוצא אסמכתא לדמי ניידות לפי
רמה ב + .5% האסמכתא תוצא על ידי יחידת רכב רפואי במטה האגף .
.25 עם מימוש הזכאות לרכב רפואי על ידי הנכה , תבדוק מחוז השיקום את רמת הניידות
לה זכאי הנכה . במידה וחל שינוי ברמת הניידות לה זכאי הנכה , תוציא המחוז
אסמכתא בה תקבע רמת הניידות בהתאם לזכאות הנכה . האסמכתא תועבר ליחידה
לתגמולים והטבות .
אגרת רישוי לרכב
.26 נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 30% ויותר על הגפיים התחתונות ( רגליים ) בלבד
ונכה המוכר על פגימות שונות ודרגת נכותו המוכרת 60% ויותר זכאים לפטור
מהאגרה לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה .
.27 נכים העונים על הקריטריונים כאמור לעיל יפנו למשרד התחבורה בבקשה לקבלת
פטור מאגרת רישוי רכב בצרוף אישור המשרד על גובה אחוזי הנכות .
.28 נכה בעל רכב רפואי שאינו כלול בקבוצת הנכים כאמור בסעיף .28 לעיל זכאי להחזר
כספי עד לגובה סכום אגרת הרכב היציג לו הוא זכאי בניכוי התשלום המוטל על נכה
כאמור בסעיף .26 ההחזר עבור האגרה יבוצע עם קבלת צילום רישיון הנהיגה בו
מוטבעת חותמת בנק המעידה על ביצוע תשלום האגרה .
.29 נכה בעל רכב רפואי שיקומי בעל מנוע דיזל המשמש גם להוראת נהיגה זכאי להחזר
מחצית מסכום אגרת הרישוי המוטלת על הרכב בבעלותו . ההחזר מותנה בהצגת
אישור על תשלום האגרה .
לימוד נהיגה
.30 נכה זכאי לרכב רפואי , כשיר לנהיגה ( על פי אישור המכון לבטיחות בדרכים ), שאין
ברשותו רשיון נהיגה , זכאי למימון 60 שעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה ( טסט ) של
משרד התחבורה .
הוראה מס ´ - 56.02 פרק ג ´ עמ ´ מספר 38
.31 הממונה על רכב רפואי רשאי לאשר תוספת של עד 40 שעורי נהיגה נוספים ועד 3
מבחני נהיגה נוספים .
.32 נכה פגוע ראש הזכאי לרכב רפואי , המתקשה בלימוד תיאורית הנהיגה זכאי למימון
של עד 5 שעורי לימוד תיאוריה .
.33 בן משפחה שאושר לשמש כנהג לנכה ואין ברשותו רשיון נהיגה זכאי למימון של עד 60
שעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה .
.34 בן משפחה אחד מקרבה ראשונה של נכה 100% מיוחד זכאי למימון של עד 60 שעורי
נהיגה ושני מבחני נהיגה .
.35 זכאי לשעורי נהיגה כאמור בסעיפים .34 – .32 לעיל יוכל לקבל הפניה לשעורי נהיגה
בבית ספר לנהיגה הקשור עם המשרד או למימון שעורי נהיגה בהחזר הוצאות על פי
תעריפי המשרד לשעורי נהיגה . החזר הוצאות יבוצע כנגד הצגת חשבונית / קבלה
מקורית המעידה על תשלום עבור שעורי נהיגה והוא יינתן יחד עם התגמול החודשי
של הנכה .
תו חנייה
.36
נכה פגוע רגליים שדרגת נכותו 30% ויותר בגין פגימה זו בלבד , ונכה עיוור - זכאים
לתו חנייה באמצעות המשרד . אישור לקבלת התו ממשרד התחבורה יינתן ע " י
הממונה על רכב רפואי בהתאם להנחיות משרד התחבורה .
.37 נכה אשר אינו עונה לקריטריונים , כאמור בסעיף .36 לעיל , יוכל לפנות לוועדה לתווי
חנייה במשרד התחבורה ולבקש כי יינתן לו תו חנייה . הפנייה תעשה ישירות למשרד
התחבורה .
נספח א ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
רכבים יציגים
מעודכן ל - 2002
סוג הרכב דגם הרכב היציג
1600 סמ " ק - טויוטה קורולה טרה קלאס
,406ST סמ " ק - פיג ´ ו .1800
2000 סמ " ק - וולבו S60SE טורבו ,
2000 סמ " ק – וולוו V70 נכים עיוורים בנכות
+, 100% בעלי כלב נחיה .
רכב רפואי בבעלות הנכה
,I. סמ " ק - ביואיק לה סברה רמה 3800
מיצובישי פאג ´ רו ארוך
סוואנה GMC - VAN
רכב רפואי בבעלות מדינה
מיני ואן
הוראה מס ´ - 56.02 נספח א ´ עמ ´ מספר 39
נספח ב ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
תהליך קביעת רכב יציג חדש
.1 הצעה לשינוי רכב יציג יכולה לעלות מטעם אגף השיקום או מטעם ארגון נכי צה " ל .
.2 ההצעה תועלה לדיון בפני פורום מקצועי שהרכבו :
א . הרופא הראשי ור ´ היח ´ לשירותים רפואיים
ב . סגן הרופא הראשי
ג . הממונה על רכב רפואי
ד . מהנדס רכב
ה . נציג ארגון נכי צה " ל
.3 אם תמצא הצדקה להחלפת הדגם היציג יתבקש מהנדס הרכב להגיש נייר עמדה .
.4 למהנדס הרכב תוקצינה עבור כל רכב שייבדק 6 שעות עבודה לצורך לימוד הנושא ,
נסיעת מבחן וכתיבת הדו " ח .
.5 הממונה על רכב רפואי יצטרף אל מהנדס הרכב בעת נסיעת מבחן לצורך הכרת גדם
הרכב המוצע .
.6 הפורום המקצועי יקבל עותקים של דו " ח המהנדס , יתכנס לדון בו וימליץ בפני ראש
אגף השיקום על דגם רכב יציג חדש .
.7 החלטה סופית על שינוי הדגם של הרכב הרפואי היציג תתקבל בפורום שהרכבו :
א . סמנכ " ל משהב " ט וראש אגף השיקום
ב . הרופא המוסמך הראשי
ג . יו " ר ארגון נכי צה " ל
ד . ראש היחידה להתקשרויות וכלכלה .
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ב ´ עמ ´ מספר 40
נספח ג ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
מ ד י נ ת י ש ר א ל
משרד הביטחון - אגף השיקום
שם הנכה : _______________
מס ´ תיק : _______________
לכבוד :
משרד הביטחון - אגף השיקום
מחלקת רכב רפואי
מחוז שיקום ________________
טופס ויתור על סודיות רפואית
הצהרה :
אני החתום מטה , נותן בזה רשות לאגף השיקום במשהב " ט למסור למכון הרפואי לבטיחות
בדרכים פרטים על נכותי וכל מחלה שחליתי בה בעבר .
הנני משחרר את אגף השיקום במשהב " ט מחובת השמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע
למסירת נתונים למכון לבטיחות בדרכים ולא תהיינה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא
בקשר לנ " ל .
ולראייה באתי על החתום :
__________________ _____________
תאריך חתימה
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ג ´ עמ ´ מספר 41
נספחד ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
מ ד י נ ת י ש רא ל
משרד הביטחון - אגף השיקום
לכבודמחוז שיקום __________________
בקשה לקבלת רכב רפואי - נכה בלתי כשיר לנהיגה
שם הנכה : ___________________________ מס ´ תיק : ____________________________
אני הח " מ מבקש לממש את זכאותי לרכב רפואי למרות שאין בידי רישיון נהיגה בר תוקף .
הובהר לי כי הנוהג ברכב שברשותי יהיה אחד מבני משפחתי , שהתחייב לבצע תפקיד זה ללא תמורה
כספית , באופן קבוע ולכל צרכי , או מלווה קבוע מטעם המשרד .
כמו כן הובהר לי כי הנסיעות לטיפול רפואי נכללותבהסדר זה .
הרכב הרפואי אשר משהב " ט סייע ברכישתו יהיה בבעלותי ולמרות שאיני נוהג אהיה אחראי לתקינותו
ולשימושים שיעשו בו .
הצהרה זו הינה בתוקף כל עוד אחזיק ברכב הרפואי מטעם אגף השיקום .
תוכן בקשה זו הוסבר והובהר לי ע " י נציג מוסמך מטעם מחוז השיקום .
תאריך ____________________ חתימה __________________
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ד ´ עמ ´ מספר 42
נספחה ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
מ ד י נ ת י ש ר א ל
משרד הביטחון - אגף השיקום
חלק א ´ – למילוי על ידי הפונה
התחייבות בן משפחה לשמש נהג לנכה שאינו כשיר לנהיגה
אני החתום מטה __________________________ ת . ז . __________________________
סוג הקרבה _______________________
מבקש בזאת לשמש כנהג ללא תמורה ומתחייב להסיע בכל עת שאתבקש את :
נכה צה " ל ______________________________ מס ´ תיק שיקום :_______________________
הריני מצהיר כי מהלך חיי היום יום , עיסוקי ועבודתי מאפשרים לי למלא התחייבות זו , להסיע את הנכה
ברכבו הרפואי בכל עת ללא תמורה כספית או אחרת של משהב " ט או של הנכה .
הנני מתחייב לדאוג לתחזוקה שוטפת של הרכב הרפואי .
התחייבות זו אינה ניתנת לביטול כל עוד לא אושר בןמשפחה אחר שישמש נהג לנכה .
הובהר לי כי במידה ולא אקיים התחייבות זו , יביא הדבר לכך כי תבוטל זכאותו של הנכה לרכב רפואי , וכן
יהיה עליו למכור את הרכב ולהחזיר את התמורה למשהב " ט .
הוסבר לי היטב מה הן המשמעויות של מתן הצהרה זאת , לשמש נהג עבור הנכה .
תאריך _________________ חתימה ______________________
חלק ב ´: החלטת מנהל המחוז
( ( מאשר הבקשה
( ( לא מאשר את הבקשה מהנימוקים הבאים :___________________________________
_______________________ ___________________________________________
תאריך ________________ חתימה ______________________
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ה ´ עמ ´ מספר 43
נספח ו ´- 1 להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
מדינת ישראל
משרד הביטחון – אגף השיקום
שם הנכה :________________
מס ´ תיק : ________________
אל : משרד הביטחון - אגף השיקום
מחלקת רכב רפואי
מחוז / מחוז שיקום ____________
הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזאת כדלקמן ( סמן X במשבצת המתאימה ):
כן לא - בבעלותי רכב שיקומי .
כן לא - לא היה בבעלותי רכב רפואי או שיקומי .
כן לא - ברשותי רכב שירות מהמשטרה / צה " ל / שב " ס .
כן לא - איני מקבל רכב ודמי ניידות מטעם המוסד לביטוח לאומי .
כן לא - הנני שוהה בארץ לפחות 180 יום בשנה
יש להחזיר טופס זה עם תוצאות הבדיקה במכון לבטיחות בדרכים לאחראי לרכב רפואי במחוז
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ו ´- 1 עמ ´ מספר 44
˜
השיקום .
ולראיה באתי על החתום :
___________________ ____________________
תאריך חתימה
_____________________________________________________________________
לשימוש המשרד :
הצהרת הזכאי נבדקה ונמצאה תואמת את הרישום במשרד .
_____________________ __________________
תאריך עובד שיקום עצמאי
נספח ו ´ 2– להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
מדינת ישראל
משרד הביטחון – אגף השיקום
לכבוד
הממונה על רכב רפואי - __________________
הנדון : רכב רפואי – הצהרה על מישכון הרכב
.1 אני _______________________ מס ´ ת . ז . ___________________ המתגורר ב
________________________________ טל ´ מס ´ _____________________
מבקש סיוע לרכישת רכב רפואי בהתאם לזכאותי לפי הוראת אגף השיקום מס ´
. 56.02
.2 ידוע לי כי הרכב נועד לשימושי האישי ואיני רשאי להעביר את השימוש בו באופן קבוע
לאחר .
.3 הנני מצהיר כי :
3.1 ידוע לי שעל הרכב יוטל מישכון ראשון לטובת משרד הביטחון .
3.2 ידוע לי והובהר לי כי חל איסור מוחלט למשכן את הרכב במישכון נוסף .
3.3 ידוע לי והובהר לי כי אם , על אף האמור לעיל , ימושכן הרכב במישכון נוסף
ויחולט , לא אוכל לקבל רכב רפואי אחר בתנאים החורגים מתנאי זכאותי
אלמלא חילוט הרכב כאמור .
ולראיה באתי על החתום :
___________________ ____________________
תאריך חתימה
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ו ´- 2 עמ ´ מספר 45
נספח ז ´ להוראה מס ´ - 56.02 פרק א ´
נוהל רכישת רכב רפואי בבעלות מדינה
כללי
.1 נוהל זה בא לקבוע את דרכי הטיפול ברכישת רכב רפואי בבעלות המדינה לנכי צה " ל .
קביעת סוג הרכב והפריטים הדרושים לנהיגת הנכה
.2 רכב רפואי ראשון
א . נכה צה " ל הזכאי לרכב בבעלות המדינה ומקבל רכב פרטי ראשון או רכב מסוג
וואן יופנה ע " י הממונה על הרכב הרפואי למהנדס הרכב לצורך יעוץ והתאמה
של הרכב הרפואי באמצעות טופס הפניה בו יפורט סוג השרות הנדרש ).
ב . מהנדס הרכב יוציא דו " ח לממונה על הרכב הרפואי ובו המלצות על סוג
הרכב , דגם הרכב והמתקונים הדרושים לנכה .
.3 החלפת רכב רפואי משומש לרכב רפואי חדש
א . רכב רפואי פרטי
(1 נכה המבקש לפני החלפת רכבו הישן לקבל מידע על סוגי כלי הרכב
המצויים בשוק וההתקנים להם הוא זקוק יוכל להתייעץ עם מהנדס
הרכב . הנכה יופנה ע " י הממונה על הרכב הרפואי למהנדס הרכב באמצעות
טופס הפניה בו יפורט סוג השרות הנדרש .
(2 מהנדס הרכב יבדוק את הנכה ימליץ על דגמי כל הרכב אותם ניתן לרכוש
עבורו , יקבע את הפריטים להם הוא זקוק לצורך נהיגה ויוציא בהתאם
דו " ח לממונה על הרכב הרפואי .
ב . רכב מסוג וואן
(1 נכה המבקש לרכוש רכב מסוג וואן יופנה ע " י הממונה על רכב רפואי
למהנדס הרכב לשם בדיקה וקביעת סוג הרכב וההתקנים הדרושים .
(2 מהנדס הרכב יעביר אל הממונה על רכב רפואי דו " ח ובו המלצות על סוג
הרכב המתאים , השינויים הדרושים ברכב והפריטים אותם יש התקין .
הזמנת רכב רפואי
.4 הזמנת רכב רפואי מיבואן בארץ
א . הממונה על הרכב הרפואי יפנה נכה זכאי לרכב רפואי למנהל מאגר הרכב
להמשך טפול ברכישת הרכב . ההפניה למנהל מאגר הרכב תעשה באמצעות טופס
הפניה למנהל מאגר הרכב ( נספח ). 1 לטופס ההפניה של נכה שקיבל יעוץ
ממהנדס הרכב יצורף דו " ח המהנדס .
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ז ´ עמ ´ מספר 46
ב . מנהל מאגר הרכב יפנה לסוכנות הרכב ממנה עומדים לרכוש את הרכב ויקבל
הצעת מחיר לרכב המבוקש ( פרופורמה ).
ג . הצעת המחיר ( פרופורמה ) תועבר לממונה על הרכב הרפואי לשם בדיקת ההצעה
ואישור הפריטים המיוחדים שהמשרד מאשר התקנתם ברכב .
הממונה על הרכב הרפואי יוציא פקודת רכש מתוקצבת מול מחלק הרכב
במנה " ר .
ד . הממונה על הרכב הרפואי יעביר לסוכנות הרכב באמצעות מנהל מאגר הרכב
" מכתב מידע ליבואן רכב " על הסכום שהמשרד ישלם עבור הרכב ועבור
הפריטים הנוספים שהמשרד יממן התקנתם ( נספח ). 2 עותק אחד של המכתב
בצרוף עותק של הפרופורמה יועבר אל ר ´ מחלק רכב במנה " ר ועותק אחר יועבר
אל הזכאי . אל מכתב המידע ליבואן הרכב תצורף בקשה לרישום שעבוד של
הרכב לטובת המשרד .
.5 הזמנת רכב רפואי מיבואן בחו " ל
א . הממונה על רכב רפואי יפעל כר " מ :
(1 יעביר לר ´ מחלק הרכב במנה " ר דרישה לרכישת הרכב מסוג וואן בחו " ל
באמצעות היבואן בארץ .
(2 יעביר לסוכן בארץ של החברה הממתקנת הזמנה למיתקון הרכב בחו " ל .
.6 סדרי התשלום
נכה המקבל רכב שמחירו כמחיר הרכב היציג יחתום על טופס " הצהרת בעלות
משהב " ט ".
א . נכה שבחר ברכב שמחירו עולה על מחיר הרכב הרפואי היציג יחתום על הצהרה
המפרטת את אחוזי השתתפות המשרד במחיר הרכב ואחוזי השתתפות הנכה
במחיר הרכב הרפואי כמו כן יחתום הנכה על התחיבות להשלים כל סכום עודף
מעל מחיר הרכב היציג לו הוא זכאי ( נספח ). 3
ב . הנכה ישלם את חלקו ברכב הרפואי בעת ביצוע ההזמנה .
ג . במידה ויחולו התייקרויות במחיר הרכב שהוזמן ע " י הנכה ישא המשרד בהפרש .
ד . במידה ויחולו הוזלות במחיר הרכב שהוזמן ע " י הנכה יזוכה המשרד בהפרש .
ה . מנהל מאגר הרכב יבדוק את הרכב לפני מסירתו לנכה . מנהל מאגר הרכב יעביר
לממונה על הרכב הרפואי אישור שהרכב שנמסר לנכה כולל את כל הפריטים
שהוזמנו ע " י המשרד . מנהל מאגר הרכב הרפואי יעביר עותק מהאישור הנ " ל
אל ר ´ מחלק הרכב במנה " ר ( נספח ). 4
ו . ר ´ מחלק רכב במנה " ר ישלם לסוכנות הרכב את הסכום שאושר ע " י הממונה
עלרכב רפואי " במכתב המידע ליבואן רכב " .
ז . חשבונית על התשלום עבור הרכב תועבר מסוכנות הרכב אל ר ´ מחלק הרכב
במנה " ר .
ח . ר ´ מחלק רכב במנה " ר יעביר עותק של החשבונית אל הממונה על הרכב הרפואי .
הוראה מס ´ - 56.02 נספח ז ´ עמ ´ מספר 47
 
  תגובה אחת
מצטערת שאין בהוראה הדגשות.  
עָנתו | 23/10/2004 21:32:50
קטגוריות
עו

עו"ד גיא בית און

מנהל פורום נכי צה"ל זמין לכם גם טלפונית: 073-7581736


עסקים נבחרים

עוד...
רוצה שהעסק שלך יופיע בתפוז עסקים?
האזור שלי בפורום
לעמוד הפורום