לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר

בהנהלת:

אופן הצפייה:
הסתרת שרשור מעל   תגובות
עץ הודעות:
תחום הנדל"ן משלב התמחויות שונות בנושאי שמאות מקרקעין, חוק ומשפט, מיסוי, חשבונאות, כלכלה, מימון, אדריכלות, הנדסה ומדידות, בניה, שיפוצים, תיווך ועוד.

פורום זה הוקם כשרות לקהילה ונועד למתן תשובות והכוונה ראשונית, להחלפת דעות בסוגיות מקצועיות שונות, ולהעשרת הידע בתחום הנדל"ן. 

 

לפני שאתם שואלים שאלה חדשה, נא עיינו ב'שאלות נפוצות', ב'קישורים' וערכו חיפשו באמצעות 'חיפש מתקדם' - תתפלאו כמה תשובות תוכלו למצוא במאות דפי הפורום.

 

על המשתמשים בפורום להשתמש בשפה מכובדת וראויה ולהמנע משמוש בביטויים פוגעים, ו/או מעליבים ו/או גזעניים ו/או מפלים וכן להמנע מכל פגיעה אישית שהיא. הודעות ותגובות שיתייחסו אישית לכותב זה או אחר ולא לגופו של הדיון - ימחקו ללא הודעה מוקדמת.

 

הודעות שמתייחסות להודעה שרשם גולש אחר - מומלץ לציין שההתייחסות היא לגולש מסוים ולא לרשום פניה בסגנון "אתה" ו"הוא" (כגון "אני חושב אחרת ממה שאתה כתבת") כי אחרי מספר הודעות קשה להבין למי ההודעה מתייחסת.

 

הפורום אינו לוח מודעות ואין לפרסם בו הודעות למכירה ו/או השכרה של נכסים ושירותים מכל סוג שהוא - המודעה תמחק מיידית ואף תוביל לחסימת הגולש לתקופת אזהרה.

אין לפרסם בפורום מספרי טלפון, הודעה הכוללת מספר טלפון תימחק.

נכסים למכירה ו/או למתן שירותים רלבנטים לנושאי הפורום ניתן לפרסם ב'לוחות הפורום' בליווי כתובת אי-מייל ו/או מספרי טלפון.

 

הפורום איננו מקדם אתרים: במידה ומביאים כתבה / ידיעה מעניינת מאתר אחר יש להקפיד שהיא קשורה לתחום הנדל"ן ובנוסף יש להוסיף כתיבה אישית (כגון תוספת מידיעה אישית לכתבה, או למה זה לדעת הגולש כתבה שתעניין את הגולשים או הסבר מקצועי לנושאים בכתבה).

 

ניתן דרך הפרופיל בתפוז אנשים להוסיף חתימה עם פרטי הכותב בתחתית ההודעה - שיכולה לכלול פרטים אישיים ולינק לאתר אינטרנט אישי.

ניתן לצרף כתובות אינטרנט או תמונות להודעה - רק אם הינם קשורות להודעה (אתר אינטרנט אישי ניתן להוסיף רק בחתימה).

 

פניה למנהל הפורום: הפניה בנושאי הפורום דרך המסרים במערכת הפורום בלבד, בנושאים אחרים ניתן לפנות גם דרך האימייל.

שאלות יענו רק במסגרת הפורום ולא בפרטי.

פניה בנושא תלונות על הודעות - יש לצרף לפניה את כתובת הקישור להודעה (לחיצה בסרגל התכלת בתחתית ההודעה הפתוחה והעתקת כתובת דף האינטרנט הישיר להודעה) ואת הנימוק לפניה - פניה ללא הנ"ל לא תטופל!

 

התשובות שינתנו בפורום הן על ידי, והן על ידי משתתפים אחרים, אינן מהוות תחליף ליעוץ שמאי ו/או משפטי ו/או חשבונאי, על ידי שמאי מקרקעין ו/או עו"ד ו/או רו"ח. השימוש במידע המתפרסם בפורום טעון זהירות ובדיקה קפדנית. מנהל הפורום והמשתתפים בו לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת מהשימוש במידע אשר פורסם בפורום. כל הפועל על פי מידע זה, פועל על דעת עצמו בלבד.

 

השימוש בפורום כפוף לכל האמור והמפורט לעיל ומעיד על הסכמה מלאה של המשתמש לתנאים הנ"ל.

 

אילן אלואשוילי

שמאי מקרקעין

 

 

 

 

משפטפטת- פיצוי בגין הפקעה
22/09/14 08:27
43צפיות
אדם שהרשות הפקיעה לו מעל 40% מהקרקע יקבל פיצוי שייקבע בהתאם להערכת שמאי.
ניתן לקבל פיצוי על החלק המסוים של הקרקע שהופקע, במידה ויתרת הקרקע לא ניזוקה, לחילופין ניתן, לדרוש מהרשות להפקיע את כל החלקה ולקבל פיצוי מלא.
הפיצוי נעשה בתשלום כספי או בקרקע חלופית.
אותו אדם בדק ומצא שווי הקרקע החלופית ושווי הפיצוי המוצע לו הם 1/1.
אם אלו הנתונים מדוע בכל זאת, עדיף לאותו אדם לקבל קרקע חליפית במקום פיצוי כספי?
קרקע חליפית או פיצוי כספי בהפקעה - בלשון המאזניים.
22/09/14 10:16
37צפיות
הפקעה נחשבת כמכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין, וחייבת באופן עקרוני במס.
בהתחשב בכפייה, נקבע כשהתמורה המתקבלת היא במקרקעין חלופיים, יחול פטור מלא ממס (סעיף 65 לחוק).
כאשר התמורה הינה פיצוי כספי, יחול זיכוי של 50% מהמס (סעיף 48ג לחוק).
 
כמה מילים על קרקע חלופית כפי שפורטו בפס"ד מחוזי נצרת -א' 34/10
הטענה המרכזית כעולה מפסה"ד הוא שהמדינה אינה נותנת קרקע חליפית אלא במקרים נדירים.
קטעים מפסה"ד -
16. רק במקרים בודדים ונדירים הנהיגה הרשות מדיניות של פיצוי על דרך של מתן קרקע חליפית. 
17. התובעים לא הביאו כל ראיה כי אכן הרשות פיצתה אי פעם נפקע בקרקע חליפית, וזאת פרט לבעלי קרקעות שנכסיהם הופקעו לצורך סלילת כביש חוצה ישראל על פי הוראות חוק מיוחד, שחוקק לשם כך, והמהווה משום דין מיוחד. השמאי אשר העיד מטעם התובעים לא הביא כל ראיה של ממש לכך כי בפועל ניתנו קרקעות חליפיות לנפקעים.
20.....הואיל, ואין התובעים באים חשבון עם הנתבעת באשר לעצם מעשה ההפקעה, ומבקשים מבית המשפט לבוא חשבון עם הרשות באשר לסוג הפיצוי, על פי כללי המידתיות שהותוו, לדעתם, על פי חוק היסוד, הרי ממילא אין לומר כי בעצם מעשה ההפקעה הופרו זכויות הקניין היסודיות של תובעים אלה.
21. באשר לסוגיית סוג הפיצוי שיפסק, עמדתה של הפסיקה הינה עקבית, והולכת בהתאם לכללים שהותוו בסעיף 12 לפקודה. וכך נמצא לנו בפסק הדין בע"א 396/98 בענין פז- חברת נפט בע"מ הנ"ל ( בעמ' 155): 
"הכלל הוא כי תשלום הפיצויים בגין הפקעה נעשה בכסף, ואף כי ניתן לפצות גם על דרך של הקצאת קרקע חלופית, כאשר בעל הקרקע והרשות המפקיעה מסכימים על כך, הרי שאין הרשות מחויבת לעשות כן (ראו: א' קמר דיני הפקעת מקרקעין (מהדורה שישית, תשס"א) 459-457 (להלן: קמר); בג"ץ 67/79 שמואלזון נ' מדינת ישראל, פ"ד לד1) 281, 284). מדוע ראה אפוא בית המשפט קמא לחייב את המערערת בהקצאת שטח חלופי למשיבה לשם בניית תחנת דלק? מפני שמכוח עקרון השוויון, מקום בו הרשות המפקיעה בוחרת ליתן פיצוי במקרקעין חלופיים, למרות שאינה חייבת לעשות כן, עליה ליתן פיצוי בדרך זו לכל בעלי המקרקעין המופקעים, הנמצאים במעמד זהה, והרוצים בכך (קמר בספרו הנ"ל, בע' 334, 459; בג"ץ לוביאניקר הנ"ל, בע' 151; בג"ץ 407/83 ברוקר נ' עיריית חולון, פ"ד לח(1) 829, 833)."
דברים דומים נאמרו, ביחס לפיצוי עקב פגיעה בתכנית על פי סעיף 191 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, בעע"מ 1137/04 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה נ' ישראל ליבנד, תק-על 2005 (4) 2043 בעמ' 2050:
"על-פי סעיף 191 לחוק התכנון והבניה, פיצוי בעל המקרקעין הנפגע מתכנית, יכול שייעשה, במקום בתשלום כספי, בדרך של מתן מקרקעין אחרים בתחום התכנית או מחוצה לה. אולם, רשות התכנון אינה חייבת ליתן את הפיצוי דווקא בדרך של מתן קרקע חלופית. היא גם איננה חייבת לגבש עמדה בשאלה האם הפיצוי יינתן בכסף או בקרקע חלופית כבר בשלב אישור התכנית. דרישה כזאת, של גיבוש עמדה לגבי האפשרות של מתן פיצוי בקרקע חלופית, חורגת מהבחינה של היקף הפגיעה הכרוכה בתכנית והשלכותיה על תקציבה של הרשות, עליה מצווה הרשות בשלב זה של ההליך התכנוני. מה גם שגיבוש החלטה (שכלשונו של פסק הדין, אינה החלטה "ערטילאית") בדבר מתן פיצוי בקרקע חלופית, הנו, בד"כ, פועל יוצא של משא ומתן המתקיים בין הצדדים, לא רק לגבי דרך מתן הפיצוי, אלא גם לגבי גובה הפיצוי והערכת שוויה של הקרקע החלופית."
"כך, בע"א 396/98 מדינת ישראל נ' פז חברת נפט בע"מ (פ"ד נח(3), 145), לאחר שקבע כי ההחלטה על ההפקעה צריכה להיבחן במבחן המידתיות, קבע בית המשפט: 
...."הכלל הוא כי תשלום הפיצויים בגין הפקעה נעשה בכסף, ואף כי ניתן לפצות גם על דרך של הקצאת קרקע חלופית, כאשר בעל הקרקע והרשות המפקיעה מסכימים על כך, הרי שאין הרשות מחויבת לעשות כן" (עמ' 156-157). (וראו פרופ' נמדר הפקעת מקרקעין, עקרונות, הליכים ופיצויים (2005), בעמ' 65, ה"ש 74). 
בדומה נקבע גם בעע"מ 1137/04 הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה נ' ליבנד (מיום 24.11.05):
"על-פי סעיף 191 לחוק התכנון והבניה, פיצוי בעל המקרקעין הנפגע מתכנית, יכול שייעשה, במקום בתשלום כספי, בדרך של מתן מקרקעין אחרים בתחום התכנית או מחוצה לה. אולם, רשות התכנון אינה חייבת ליתן את הפיצוי דווקא בדרך של מתן קרקע חלופית" (בפיסקה 15).
 
22. על כן, איני רואה מקום לטיעוני התובעים ביחס לזכותם "המעין חוקתית" לקבל קרקע חילופית. אף איני מקבל את טיעוניהם ביחס להפליה פסולה שננקטה נגדם, לטענתם, בהשוואה למקרים אחרים. העובדה כי נמצאו מספר מקרים ייחודיים, בהם הוענקה קרקע חליפית חלף קרקע מופקעת, אינה מלמדת אלא על חריגותם של מקרים אלה ביחס לכלל.
פיצוי כספי = אירוע מס
22/09/14 11:01
24צפיות
דוד.
ככלל, עדיף לקבל קרקע חליפית במקום פיצוי כספי מאחר שהתשלום מהווה אירוע מס.
אלא ש...המדינה לא מנדבת קרקע חלופית.
22/09/14 12:59
31צפיות
והמקרים של קבלת קרקע חלופית במקרה של הפקעה באמת נדירים.
יש ויש
22/09/14 17:20
20צפיות
מסכימה שברוב המקרים הפיצוי נעשה בפועל בדרך של פיצוי כספי אך יש לדעת שלעיתים מוצעות קרקעות חילופיות.
לטענת המדינה המצב שונה.
22/09/14 20:48
14צפיות
לטענתם האפשרות למתן חלופה במקרקעין קיימת רק במקרה של תמ"מ ו/או חוק מיוחד במקרה של כביש 6 ו/או בהפקעות מסויימות בפארק הכרמל [אדמות הדרוזים בעיקר]
|*|פתחנו פורום לסדרה האהובה עליך|!|
21/09/14 17:32
6צפיות
לרגל העונה החמה ביותר בטלוויזיה, פתחנו את הפורומים הבאים:

|טי-וי| פורום מחשבות פליליות
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/forumpage.aspx?f...

|טי-וי| פורום נקמה
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...

|טי-וי| פורום אוואטר והאגדה של קורה
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...

|טי-וי| פורום האישה הטובה
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...

|טי-וי| פורום שקרניות קטנות
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...

|טי-וי| פורום על טבעי SuperNatural
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...

|טי-וי| פורום נויורק
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumpage.aspx?f...

|טי-וי| עד עצם היום הזה
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?f...


אם הפורום לסדרה האהובה עליך עדיין לא נפתח, אתה מוזמן לפנות אלינו במסר אישי ולהציע את פתיחתו.
חלל גג לא מנוצל
21/09/14 16:38
85צפיות
האם  בחלל גג המוגדר כחלל לא מנוצל(כ-60 מ"ר), ניתן לנצל ללא אישורים?
ובמידה וצריך אישורים מה המשמעות לניצול ללא אישורים?
צריך אשורים.
21/09/14 17:11
47צפיות
והאשור הכי חשוב הוא נושא הבעלות, הגג שלך?
 
אם הוא שלך, צריך אשור מהעיריה, כמו כל בניה חדשה או נוספת.
 
 
עבור ניצול חלל גג נדרש היתר בניה.
22/09/14 09:50
37צפיות
שימוש בחדר הגג שלא במסגרת היתר והסבתו לשימוש אחר (לרוב משמש לאיחסון ואין עם זה בעיות) משמעו חריגת בניה.
ביצוע הסבה כזו לא היתר עלולה לגרור ביקור של הפיקוח על הבניה, צו עצירת עבודות, צו הריסה והליך משפטי.
השמשת חלל גג דורשת הוצאת היתר, תשלום אגרות והשבחה אם יש.
דמי שכירות
21/09/14 15:38
97צפיות
לפני שנה ו-3 חודשים רכשתי דירה בפ"ת. הדירה נשארה עם השוכרת. החוזה מסתיים בסוף אוקטובר. סה"כ הדיירת שהתה שנתיים בדירה - כולל שימוש האופציה לשנה השנייה. בכל הזמן הזה שכר הדירה היה במחיר קבוע. האם שכר הדירה עלה ועלי לבקש יותר? היא רוצה עכשיו הנחה כי אין דוד שמש ומזגן אחד לוקחים הרבה חשמל (שהיו שם מהיום הראשון שהיא שכרה את הדירה). אשמח לדעתכם.

 
ועוד שאלה - ערבות בנקאית
21/09/14 16:02
58צפיות
במידה והשוכרת תפנה את הדירה, ארצה שוכר עם ערבות בנקאית. כמה עלי לבקש בערבות?
תסתכלי ביד2 מה שכר הדירה המקובל עבור דירה דומה
21/09/14 19:05
62צפיות
ולפי זה תדעי אם היא משלמת שכר דירה סביר או שכדאי להעלות את המחיר.
כלומר השאלה - אם היא תצא, מה הסיכוי שתצליחי להשכיר לדייר טוב אחר במחיר גבוה יותר?
 
יש גם שאלה אם זו שוכרת טובה, שמשלמת בזמן ושומרת על הדירה, ומה ההפרש בין מה שהיא מוכנה לשלם לבין הסכום שתוכלי לקבל משוכר אחר, והאם ההפרש הזה שווה את הסיכון שהשוכר החדש שאינך מכירה לא ישלם בזמן או  יגרום נזקים לדירה. (כלומר בשביל הבדל של 500 ש"ח לחודש כדאי לקחת סיכון, בשביל 50 ש"ח לחודש לא בטוח שכדאי, וכל אחד קובע לעצמו את הטווח - מאיזה סכום הוא מעדיף להחליף שוכר טוב).
 
אני אישית לא נוהגת לקחת ערבות בנקאית, מכיוון שברוב הדירות לא דורשים את זה, וחבל להפסיד שוכרים טובים בגלל נקודה זו.
ערבות בנקאית לקחתי רק ממי שלא היו לו ערבים (עולה חדש). עדיף שוכר עם ערבים טובים, בגלל שהערבות לא מוגבלת לסכום מסוים, ואילו ערבות בנקאית כן מוגבלת. ומה אם הנזק שיגרם לדירה יהיה גדול יותר מסכום הערבות?
ערבות בנקאית פירושה שהשוכר צריך לסגור את הסכום הזה, והוא לא יהיה נזיל בשבילו, הוא לא יוכל להשתמש בו. לא כל שוכר מוכן לסגור סכום כסף כזה. ובוודאי שאי אפשר לדרוש שיסגור סכום גבוה מדי.
עם זאת, כדי לדעת מה "מקובל" בשכונה הספציפית בה נמצאת דירתך, פשוט תתקשרי למדגם מייצג של דירות דומות לשלך שעומדות להשכרה (מודעות מיד2 או הומלס), ותבררי אילו ערבויות הם דורשים.
 
הסכם ממון דירה שניה
21/09/14 15:20
121צפיות
יש ברשותי דירה שרשומה רק על שמי.
לפני כשנה התחתנתי ולא שיניתי כלום בשם בבעלות היא רק על שמי.
אישתי רוצה לקנות דירה שתהיה על שמה האם היא תצטרך לשלם מס רכישה על דירה שניה ?
נ.ב - גם בת"ז לא רשום שאנחנו נשואים רק ברבנות
 
במידה והיא תצטרך לשלם מס רכישה על דירה שניה (500,000 שקל )  האם בשנה  הבאה ,2015, יורד מס הרכישה (במדרגת המס הזו) על דירה שניה מ 5% ל 3.5% ?
 
תודה מראש
היא לא תצטרך לשלם מס רכישה,
21/09/14 17:46
95צפיות
אולם אתה תצטרך לשלם 50% ממס הרכישה (250K*5%).
לפי הפרסומים מס הרכישה יחזור להיות 3.5% - אלא אם משהו ישתנה,לך תדע. 
נראה לי שאשתך צריכה ייעוץ
( לעמוד שלי בתפוז עסקים )
22/09/14 08:32
76צפיות
במיסים איני מבין מספיק כדי לייעץ אבל נראה לי שאשתך עושה טעות.
אם אשתך חושבת שעל ידי רכישת דירה ורישומה על שמה היא מבטיחה שהדירה
תישאר שלה במקרה של פרידה, היא שוגה.
 
רכוש שנרכש בתקופת הנישואים הוא רכוש משותף. בדיוק כשמו שהרכב שלכם משותף
למרות שככל הנראה הוא רשום רק על אחד מכם.
 
אם אשתך רוצה "שיוויון" מבחינת דירות, עליה להתייעץ ולנסח הסכם מתאים.
 
 
אם הכוונה היא ייחוד הדירה לאישה
22/09/14 09:07
61צפיות
הרי שהפתרון הוא בדרך של הסכם יחסי ממון.
תשובה- הלכת אן מרי עברי
22/09/14 09:02
75צפיות
חזקת התא המשפחתי קובעת, כי יראו רוכש ובן זוגו כרוכש אחד. החזקה חלה בין היתר לצורך בחינת מניין הדירות שבבעלות הרוכש.
בעניין פלם רכשו בני זוג דירת מגורים משותפת בזמן שלאישה הייתה דירה קודמת שנרכשה לפני הנישואין ואשר נותרה בבעלותה מכוח הסכם יחסי ממון. בית המשפט העליון קבע כי הבעל זכאי למס רכישה מופחת הניתן לרוכש "דירה יחידה" בשל מחצית הדירה המשותפת ואין לראותו כבעלים של דירת האישה מכוח חזקת התא המשפחתי.
רשות המסים הבהירה בהוראת ביצוע, כי הלכת פלם תחול גם אם הצדדים לא חתמו על הסכם ממון וכי לעניין מס רכישה אין ליצור שיתוף בנכסים שנרכשו לפני הנישואין או שהתקבלו בירושה או במתנה לאחר הנישואין אלא במקרים חריגים (למשל, בעקבות מגורים משותפים או מימון משותף).
במקרה שלכם השאלה היא, מה הדין במקרה של דירה שתרכש לאחר הנישואין ותרשם רק על שמה של האישה. האם יינתן מס רכישה מופחת בשל מלוא שווי הדירה?
רשות המיסים נותנת דעתה גם לשאלה זו וקובעת בהיקש מהלכת אן מרי עברי  כי דירה שנרכשה לאחר הנישואין תיחשב דירה משותפת של שני בני הזוג גם אם נרשמה רק על שם אחד מהם. כפועל יוצא, מס הרכישה המופחת יינתן במקרה שלכם רק בשל מחצית הדירה של האישה.
 
בכל מקרה, בעסקת מקרקעין יש להיוועץ באופן פרטני.
 
בהצלחה!
צ'ק בנקאי או שטר ביטחון או ערבות בנקאית ?
21/09/14 13:46
82צפיות
אני כמשכירה של דירה, מה עדיף, נכון להיום, לקבל כביטחון משוכר דירה,
האם צ'ק בנקי או ערבות בנקאית או שטר ביטחון?
ערבות בנקאית היא הבטחון הטוב ביותר. במקרה הצורך את מגישה
21/09/14 15:43
56צפיות
אותו לבנק ומיידית, ללא כל שאלות, את מקבלת מהבנק את הכסף.
אבל הערבות הבנקאית היא לא במקום ערבות אוואל של שני ערבים
21/09/14 19:06
52צפיות
ללא הגבלת סכום,
ולא במקום שטר חוב על סכום גדול יותר (עם שני ערבים אוואל),
אלא צריך את אלה בנוסף,
כי הערבות הבנקאית היא לרוב עם סכום קטן, ומה יהיה אם הנזק שיגרם לך יהיה גבוה מסכום הערבות הבנקאית?
ערבות בנקאית היא הבטחון הטוב ביותר. במקרה הצורך את מגישה
21/09/14 15:44
48צפיות
אותו לבנק ומיידית, ללא כל שאלות, את מקבלת מהבנק את הכסף.
מסירת מפתח
21/09/14 12:06
123צפיות
שלום,
 
מכרתי את הדירה שלי והיום אני מוסר את המפתח לקונה.
על איזה נוסח אני צריך להחתים אותו ?

"הנני מאשר כי קיבלתי את הנכס לשביעות רצוני" ? " הנני מאשר כי קיבלתי את המפתח לשביעות רצוני" ?
 
האם יש טופס מסודר ?
תודה
 
אתה אמור לעשות זאת בנוכחות עורך הדין שלך
( לעמוד שלי בתפוז עסקים )
21/09/14 13:15
91צפיות
ולהחתים את הקונה על מה שיגדיר עורך הדין.
 
היי
21/09/14 13:21
86צפיות
עורך הדין שלי אמור להיות איתי במעמד מסירת המפתח ?
ברור. זהו השלב הקריטי ביותר
21/09/14 15:08
92צפיות
אם עו"ד לא לידך לפחות שנסח עבורך את המסמך המתאים או שיאשר לך
שלא צריך כלום.
לא שילמת לעו"ד כדי לנסח על מפית אישור למסירת רכוש בשווי של מעל מיליון שקלים
באופן ראוי.
 
אין חובה שעורך הדין יהיה נוכח
22/09/14 09:04
73צפיות
בעת המסירה והדבר בד"כ אינו נהוג.
וודא שעוה"ד שלך ינסח עבורך מסמך שייחתם בעת מסירת החזקה.
עורך הדין שלך ועורך הדין של הקונה מנסחים יחד מסמך
22/09/14 20:58
47צפיות
ואתם שניכם חותמים עליו במעמד מסירת המפתח, (בשני העתקים לפחות, אחד לכל צד)
פרוטוקול מסירה
24/09/14 17:49
19צפיות
אולי תשובתי באיחור אבל הנה הדברים:
 
בעיקרון לא נדרש להחתים על קבלת מפתח ומצבו וקונים זהירים ממילא לא יחתמו על "לשביעות רצוני". אתה או מישהו שתביא איתך יכול לצלם את המעמד בסמרטפון או במצלמת וידאו לתיעוד. אני לא טורח לעשות את זה כשאני מוכר נכס, אתה תחליט לבד. בחוזה כתוב שהתשלום האחרון נעשה כנגד מסירת החזקה כך שעצם קבלת התשלום מהווה אישור על מסירת החזקה. בדרך כלל הקונה יגיע עם צ'ק בנקאי וצילום שלו. על הצילום אתה כותב "נתקבל", תאריך וחתימה ומצלם את זה בסמרטפון שלך לתיעוד.
 
אחר כך אתם קוראים מונים, חשמל מים וגז. חשמל וגז בדרך נותנים קריאת מונה בטלפון ומעבירים שם בחח"י ובחברת הגז (בגז לפעמים יותר מסובך, בעיקר אם יש פיקדון על שעון או בלונים). בעיריה בדרך כלל דורשים להגיע אישית ואז עורכים חשבון מים סופי ומעבירים שם בארנונה. בעיריית תל אביב לאחרונה מסרבים להתייחס לקריאות שעון מים פרטיות והחשבון יגיע בעתיד כשהם עורכים קריאת מונה ותצטרכו להתחשבן עליו בינכם באופן יחסי על פי הקריאה שלכם.
 
שיהיה בשעה טובה.
לא בטוח אם
21/09/14 07:53
47צפיות
התכנית של מעמ 0 תוריד את מחירי הדירות
לא בטוח אם תעלה אותם
בטוח דבר אחד- אישור התכנית יפשיר את השוק בחזרה, וזה בדיוק מה שצריך.
פינוי בינוי
20/09/14 15:20
86צפיות
ברחובות.

האם מישהו יודע איפה עומד הפרוייקט בבית הפועלים?
נראה כי התכניות מאושרות אך לא מתקדם כלום שם.

תודה
מתחם רחוב בית הפועלים ברחובות - מפרט והתייחסות.
21/09/14 10:17
55צפיות
מורכבות התכנית, ריבוי הבעלים הפרטיים,ריבוי סוגי בניה [צמודי קרקע,מסחר,מבני ציבור,ובנייה רוויה לסוגיה] מחייב מארג עדין של הסכמות עם בעלי הנכסים לגבי עתיד האיזור לצד מס' מבנים לשימור , כל אחד וזכויותיו העתידיות במתחם, ולכן לקח לא מעט שנים לעבור משוכות והתנגדויות עד לאישור התכנית באפריל 2013.
כדי לבחון את מועדי פינוי הדיירים,ותחילת העבודות יש לפנות לרפרנטית במחלקת מהנדס העיר רחובות.
 
אני מאמין שבמידה ולא יהיו התנגדויות חדשות העבודה תחל בחודשים/בשנה הקרובה.
מקריאה של תקנון התכנית מעמ' 18 ניתן להבין שהמתחם יבנה ע"י מס' יזמים מה שיסבך את הליכי התיאום מול הרשויות.
לא ברור האם נחתמו הסכמים עם כל בעלי הנכסים במתחם .
 
מתחם בית הפועלים הוכרז כמתחם עיבוי ע"י ה"רשות" במשרד השיכון בתאריך ה-  17/11/2002, תום ההכרזה הוא-  17/11/2014 , יוזם הבקשה היא חברת מבני תעשייה, והתכנית היא -  רח/15/2010/א, שטח התכנית כ- 10 דונם.
תכנית מפורטת אושרה ע"י הועדה המחוזית משרד הפנים ב- 9 אפריל 2013.
 
 
פרטים על מתחם רחוב "בית הפועלים" רחובות
מתחם בית הפועלים הינו מתחם המוצע לפינוי בינוי במסגרת פרוייקט "פינוי בינוי" של משרד השיכון ועיריית רחובות. 
המתחם נמצא בין רח' הרצל במזרח, ורח' גלוסקין במערב - רח' גאולה בצפון ורח' בית הפועלים בדרום
המתחם תוחם ציר הולכי רגל הקושר בין רחוב הרצל לרחוב גלוסקין כאשר הציר מכיל כיכר עירונית רחבה הפונה לרחוב הרצל ובה שני מבנים לשימור ודופן פנימית מסחרית. המשך הדרך ההולכת ומוצרת משנה את אופיה לירוק וקושרת את הכיכר אל רחוב גלוסקין
במתחם מבנה משרדים בעל דופן מסחרית כלפי רחוב בית הפועלים וכלפי הכיכר הפנימית, המבנה, החל מהקומה ה – 4 נסוג פנימה בכדי לשמור על אופיו של הרחוב. 
כלפי רחוב בית הפועלים 2 מבני מגורים בסמוך לבנין המשרדים כאשר המבנה על קרן הרחוב חובק את מבנה בית הפועלים המיועד לשימור
כלפי רחוב גלוסקין בנין מגורים נוסף כאשר בין שני מבני המגורים הפונים לרחוב קיים שצ"פ היוצר קשר עירוני ירוק עם הכיכר המרכזית שבמרכז המתחם. 
 
מבט על איזור המתחם מרחוב הפועלים 1
 
זכות לדירה בשכ' בן יהודה צפון - כפר סבא. מישהו שמע?
20/09/14 10:27
247צפיות
היי לכולם, 
אני עוקבת אחרי הפורום הזה די הרבה זמן, וקיבלתי פה לא פעם כיוון מחשבה או הצעת ייעול אחת טובה או שניים,
אני ובן זוגי השקענו כבר בעבר בנדל"ן בחו"ל כך שזה לא תחום שזר לנו,
ואנחנו מחפשים שוב להשקיע לעתיד, ניסינו לחשוב על ארה"ב הפעם, או משהו פה בארץ שיקצור פירות בהמשך.
התגלגלה אלינו הצעה להשקיע בנדלן שכונת בן יהודה צפון בכפר סבא. 
נפגשנו עם חברה בשם "טריגו" (מכירים?) שמציעה זכות לדירה, 125 מטר באדמה שהיא כרגע קרקע חקלאית, כמובן.  
העניין שמשך אותנו, זה שזו השכונה היחידה בכפר סבא שיש לה לאן להתפתח. לכפר סבא אין יותר איפה לבנות, חוץ מהקעקע הזו, בניגוד לערים אחרות שיש הרבה אופציות לבנייה ואי אפשר לדעת מה יעלה בגורל ויבנה קודם וכמה שנים זה יקח.
הבנתי שגם ראש העיר מקדם את העניין. חקרנו באינטרנט וקראנו המון סיכומי פגישות הועדות בעירייה, מי בעד ומי נגד, כמה שנים זה כבר מתגלגל, וכמה שנים זה יכול לקחת. . 
 
מישהו מכיר את הסיפור של כפר סבא? יודע משהו שיכול לשפוך אור על העניין?
כי טריגו מאוד אופטימים. אבל המשקפיים שלי ושלהם לא באותו גוון ורוד. הייתי שמחה לשמוע דעות אחרות.
 
תודה רבה. 
נעמי. 
סיכויי הפשרת קרקעות ברחוב בן יהודה צפון,ומהי "זכות לדירה" ?
20/09/14 16:07
166צפיות
"זכות לדירה" היא מילה "ריקה" ללא כל התחייבות מאחוריה, כיוון ש-125 מ"ר לא בהכרח שוים לדירה, כלל לא ברור מה יהיה המיקום הסופי [בהנחה שיופשר כמובן] ומי בכלל מבטיח שהקרקע שאתם רוכשים תופשר בעתיד ? [דירשו אסמכתא לכך]
 
כבר שבעתי הבטחות מגורמי שיווק בעלי אינטרס אחד להרויח במהירות יתרה ברכישת קרקע זולה ומכירתה בפרוסות קטנות ברווח תוך התחייבות בע"פ [לעולם לא בכתב]  שמדובר על קרקע לפני הפשרה וכו' וכו'.
תדרשו מנציגי המשווק התחייבות בכתב שהם מתחייבים לספק דירה בתמורה באופן מפורש...ואז תגלו שבהסכם [הנאמנות] אין כל איזכור או התחייבות שכזו.
 
בהנחה שמדובר על גושים 7598 ו - 7595 [בחלקם כי איני יודע איזה חלק משווק ע"י חברת טריגו] אזי למען הדיוק קרקעות אלה מוגדרות בתמ"מ 21/3  כאיזור לפיתוח עירוני [בעתיד] כשחלקים גדולים מגושים אלה מיועדים להשאר כשטח חקלאי ונוף כפרי פתוח [כלומר לא להפשרה]
 
מעט היסטוריה - בשנת 2003 הוכנה תכנית כס/71/1 שמטרתה בנייה למגורים בצמוד לדופן רחוב בן יהודה ושכונת אליעזר/קאנטרי קלאב, תכנית זו לא עמדה בתנאי הסף שהוגדרו לקידום תכנית הפשרה ע"י הועדה המחוזית מרכז [תכנית שכזו נמצאת בסמכותה] התכנית לא אושרה עקב אי קיום תכנית מתאר עירונית ארוכת טווח.
בשנת 2010 הוחלט בעיריה לקדם מחדש את התכנית אך עד ימים אלה תכנית חליפית זו לא הוכנה או הוגשה לועדה המקומית וממנה לועדה המחוזית.
 
בפועל הקרקע נותרה ביעוד חקלאי וגם במידה וחלקים מסויימים יוגשו לועדה המחוזית לאישור, מדובר על הליכים שימשכו בין 15 ל-20 שנה ויותר, וכלל לא ברור איזה קרקעות יופשרו ואיזה ימשיכו להיות "ריאות ירוקות"/שטחים פתוחים.
כדאי שתלמד גם את היבטי היטל השבחה על מרכיב הוצאותיך במידה ולשיטתם הקרקע תופשר בעתיד.
רוצים להמר ? לכו לבורסה, או לקזינו.
 
ישיבת מועצה מן המניין [עירית כ"ס] – 13.01.2010 - </b></font>http://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/moaza130110.pdf
מעיון בעמוד 3
 שאילתא של אהוד יובל לוי בנושא תכנון פרויקט צפון בן יהודה לחברה הכלכלית, הוגשה ב- 16/11/09
"בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ביום שלישי 17/11/2009 התקבלה החלטה להעביר את תכנון וביצוע פרויקט צפון בן יהודה לחברה הכלכלית לכ"ס.
עפ"י חוו"ד משפטית של עו"ד אלון בן זקן נאמר כי אין בה כדי להוות חוו"ד לפי ס' 7 לחוק היועמ"ש לעיריות. 
1. כמה כסף בסה"כ הוצא עד היום על מתחם עפ"י הסכם הפשרה שקבל תוקף החלטת בימ"ש? א. לתכנון אדריכלי ב. לתנועה ותחבורה ג. הוצאות אחרות ובכלל ? 
2. איזה צפיפות לדונם וכמה יח"ד סה"כ הציעה התוכנית שהכין עבור העירייה האדריכל קולודני ? 
3. מי התנגד לתוכנית ולמה? מדוע לא תיקנתם את התוכנית הקיימת? 
4. מה גרם להוצאת המתחם לתכנון מחדש, לכאורה, להכפלת עלות לתוכנית קיימת?
5. האם הוכנה תוכנית למתחם זה ע"מ שיוכל להתחבר לעיר כ"ס בלי לגרום להחמרת פקקי התנועה בעיר? אם כן , כיצד ומאיזה מקורות יתוקצב הביצוע?
א. לפקק הקיים שיוחמר ביציאה משכונת האוניברסיטה?  ב. לפקק הקיים שיוחמר בכיוון היציאה מהעיר , בצומת בן יהודה – טשרניחובסקי ? 
ג. ביציאות מרחוב בן יהודה לצד מזרח ? 
6. כמה כסף תשלם העירייה מקופת הציבור, דרך החברה הכלכלית: א. עבור תכנון חוזר לקרקע של בעלים פרטיים, כפל הוצאה לתכנון קיים? 
ב. תוספת עמלה , כ%2.5 לחברה הכלכלית ?  ג. תוספת מע"מ על העמלה לחברה הכלכלית ? .........
[יש עוד כמובן, ראה בהפנייה]
 
לעניין המשווק ופרסומו :
קראתי וראיתי את התצלומים...אין כל איזכור למיקום הקרקע וכנראה שיש לכך סיבה [הם לא רוצים לספק לנו אפשרות להתייחס לקרקע הספציפית מול הועדה המקומית/מחוזית]  - http://www.trigoltd.com/images/avir01.jpg
תצלום נוסף הכולל הדמייה - http://www.trigoltd.com/images/free002.jpg
שאלו את משווקי חברת "טריגו" לאיזה חלקה הם מתכוונים  - להלן מפת גושים וחלקות
 
טריגו חברה להשקעות ושיווק נדל"ן בע"מ
20/09/14 17:50
117צפיות
פוסט ישן משנת 2013 המציג שיטות שיווק בחברת "טריגו",המבטיחות במתק שפתיים ובע"פ את מה שלא יופיע בשום אופן בהסכם הכתוב -
 
מספר תאגיד: 514334234 , שם תאגיד (עברית):  טריגו חברה להשקעות ושיווק נדל"ן בע"מ
סוג הבקשה            מספר הבקשה      תאריך הבקשה       תאריך קליטה         תאריך טיפול      סטטוס טיפול
שיעבוד - רישום          14-0216761       10/07/2014          16/07/2014           17/07/2014         טופל
דוח שנתי                   13-0373397       01/10/2013          28/11/2013           06/01/2014         טופל
שיעבוד - סילוק           12-0126960       08/05/2012          13/05/2012            14/05/2012        טופל
שיעבוד - רישום          11-0300334       06/11/2011          09/11/2011            14/11/2011        טופל
דוח שנתי                   11-0220081       26/07/2011          02/08/2011            22/10/2012        טופל
שינוי כתובת המשרד    11-0030541       19/01/2011          19/01/2011            19/01/2011        טופל
מינוי/הסרת מנהלים     10-0144128       01/08/2010           10/08/2010            11/08/2010        טופל
 
הם מגנים בקנאות על אי פרסום שמות הבעלים...מעניין למה ?  מה יש להסתיר ?
עוד פרטים על חברת "טריגו" ובעליה.
20/09/14 21:14
95צפיות
בעליה של חברת טריגו הוא "רון נובוטני" .[ואחרים ?]
הוקמה חברה אחות הנמצאת באותה כתובת העונה לשם : "טריגו מימון" - http://havarot.justice.gov.il/CompaniesDetails.aspx?id=514989789&ispopup=1
מספר תאגיד: 514989789
שם תאגיד (עברית): טריגו מימון בע"מ שם תאגיד (אנגלית): TRIGO FINANCING LTD
סטטוס: פעילה סוג תאגיד: חברה פרטית
מדינה: ישראל ישוב: הרצליה, רחוב: משכית מספר: 22, מיקוד: 4673322 תא דואר: 12130
אצל: רון נובוטני
חידוד מס נקודות
20/09/14 19:26
145צפיות
נעמי שלוםראשית לא ניתן להבטיח זכות לדירה מכיוון שבשלב הזה ניתן רק להעריך אולם בטוח שלא ניתן להבטיח. לגבי מועדי הזמן בכל הקשור לקרקעות אף אחד לא יכול לדעת מהם פרקי הזמן הצפויים להפשרה מכיוון שהתלות הינה בפקידים בועדות התכנון ולפיכך זה יכול להיות 5 ,10, 20 ואף יותר שנים...הקרקע המדוברת כפי שדוד רשם כבר תוכננה בעבר כ-כס 71 וחשוב לציין שכל האזור תוכנן בשלמות עד מתחם צופית כלומר כל המתחם בתוכנית הקודמת היה עתיד לקבל זכויות וכיום גם תוכנית המתאר שפורסמה באתר העירייה ( תחפשי באתר העירייה) מתכננת את כל המתחם כמקשה אחת וגם בתוכנית כס 71 המחוזית ביקשה לא להשאיר קצוות לא מתוכננים של העיר.המתחם המדובר הוא האחרון בעיר כפר סבא כך שאין חלופות אחרות בתכנון אבל עדיין אין זה מבטיח את פרקי הזמן לשינוי היעוד.בהצלחהדורי
לדורי בן חיים - התייחסות.
20/09/14 20:53
107צפיות
עם כבר נגעת בנקודות מסויימות בתוכנית אז...בוא נבחן נקודות מחלוקת.
אחת הסיבות שהתוכנית הוקפאה היו נסיבות הנוגעות לתשתית תעבורתית הולמת לתוספת אלפי דירות, תכנון כבישים אלה להערכתי נמצא בחיתוליו והתוכנית לא תקודם עד לסיום תכנון כבישי המוצא/הכניסה ובתוך. [התכנון רובו ככולו נתון לשיקולי הועדה המחוזית]
ומכך עלול להיווצר מצב בו בעלי הקרקעות שמערכת הכבישים תסלל על מגרשיהם יוצאו מהתוכנית המתגבשת, יקבלו פיצוי כמקובל על אדמה חקלאית בשוויה היום בתוספת פוטנציאל.
כך עלול גם לקרות לאלה שהקרקעות שלהם לא יעברו הפשרה ויושארו כשטחים פתוחים עפ"י התב"ע הנוכחית.
 
ולכן רכישת קרקע בכלל וזכות לדירה בפרט הוא הימור בקזינו.
תגובה להתייחסות
20/09/14 21:14
73צפיות
אינני בעד ואינני נגד קרקעות . הכל תלוי בציפיות הלקוח.אני מכיר הרבה קרקעות שהשווי עלה ואנשים הרוויחו למרות שהקרקעות הללו טרם הופשרו כך שבהסתכלות כלכלית היא היתה חיובית.גם גלילות שהבאת את הכתבה של נמרוד בוסו די לא מקצועית. ראשית כתב בעיתון הוא לא תמיד מומחה גדול לא בהיבטים התכנוניים ולא בהביטים הכלכליים ואם נבחן את ההשקעות שהוא ביצע אני בטוח שהן לא קידמו אותו יותר מדי בחיים...היפה הוא שהוא מתחיל את הכתבה על גלילות שזה יבנה ואחכ מביע את דעתו זה (דרך אגב בעבר לפני שלוש שנים היה ניתן לרכוש דונם בגלילות ב3 מ שח היום לא ניתן למצו בפחות מ6 מ שח)עניין של גישה הרי כל השקעה טומנת בתוכה סיכוי סיכון ואף יש השקעות לגיטימיות לחלוטין שגם נושאות סיכון כגון מניות שאף לעיתים נעלמות ולא שוות. לפי ההתבטאויות שלך בפורומים אתה נגד השקעות כאלו וזה בסדר אולם אין זה אומר שאחרים שהשקיעו גם הרוויחו וכמובן יש כאלו שגם הפסידו...ולשאלה אישית-במה אתה משקיע? על מה אתה ממליץ להשקיע?דורי
מה דעתי בנדון - התייחסות לשאלתך.
20/09/14 21:40
86צפיות
ראשית אני מבין ששמך האמיתי אינו דורי בן חיים [חיפשתי...ולא מצאתי] ולכן אני מניח שיש לך אינטרס סמוי במילותיך...כן ! שמתי לב לכך.
 
ועכשיו התייחסות לתגובתך :
אני משקיע במס' קרקעות ברחבי הארץ שבחרתי מתוך עיסוקי ומיטב הבנתי .
אני מטפל בימים אלה במס' חטיבות קרקע מהיקרות בארץ [הרצליה מערב, ראשל"צ מערב ,ירושלים וסביבותיה] את המאמר הבאתי "בשם אומרן" הכתבה מעלה הסתייגויות לגבי זמינות התוכניות להפשרה ומכירתם ל"כל דיכפין" במחיר מופקע [להערכתי] לא לגבי פוטנציאל השקעתם, וכל קורא בוגר ומשכיל יקח מהכתבה את מה שירצה .
 
לגבי תפיסת עולמי ...אני לא עוסק בהימורים בנדל"נ, ואני כן בעד להשקיע בקרקעות בעלות סיכויי הפשרה טובים, אבל...אני מתריע כשהמחירים מוגזמים לאור מערכת סיכונים בהליכי ההפשרה שכל רוכש צריך לקחת בחשבון, ובוודאי כשהתוכנית טרם מומשה וטרם עברה הליכי איחוד וחלוקה וטבלאות איזון, לכל שלב בתכנית יש מחיר וכל אדם רוצה בצורה לגיטימית להרויח כמה שיותר מהשקעתו, וכאן אני נכנס לתמונה ומתפקידי [כפי שאני רואה אותו] להתריע ולעורר תהיות.
 
האם היית ממליץ לאדם שלוקח הלוואה יקרה בבנק, למימון רכישת מגרש חקלאי שאולי ימומש בעוד 15 שנים ויותר ?
 
אני למדתי להכיר את מירב הרוכשים שפונים אלי ומטלפנים  לקבלת חוו"ד מפורטת [ומדובר על עשרות בשבוע] , הם מקבלים הבטחות בע"פ שהקרקע תופשר תוך שנתיים עד 5 שנים [כשהבטחות לא מגובות בכתב],הם חייבים לקבל את התמונה האמיתית של סיכון ורווח, הם חייבים לדעת ש"זכות לדירה" היא סוג של הונאה וכדאי שהמחוקק ישים אליה לב, מדובר כאן על הבטחה שהמוכר לא מסוגל לממש אותה.[גם אם ירצה]
 
זה שמי האמיתי
20/09/14 22:07
81צפיות
דוד יקירי,זה נחמד שעשית חיפוש על שמי ולא מצאת ובכך גם הגעת למסקנות...הכיצד היית מגיב לתגובתך? האם הנך בעל אינטרס רק לקרקעות שהנך מטפל?מטעם מי הנך מטפל? אולי הנך מנסה לקדם את מכירתן?אני חושב שכך היית מגיב על תשובתך אולם גישתי קצת שונה בנושא ואינני פרנואיד אשר חושש כי כל אדם הכותב הינו בעל אינטרס לעיתים זה המקום להביע את דעותך בצורה כנה. לא הייתי ממליץ לקחת הלוואה יקרה על מנת לקנות קרקע מחד ומאידך קשה למצוא השקעות הולמות כיום. גם נושא המחיר הוא נושא שנוי במחלוקת הרי מחיר נקבע בהתאם לתמורה בה הוא נסחר...אבל אינני רוצה לפתוח עוד מחלוקת עימך מכיוון שאתה שמאי מקרקעין הנך בטוח שדעותך נכונות ולא ניתן להביע דעות נוספות. רק לאחרונה פורסמה כתבה על מתחם חסן עראפה בתל אביב ששמאים מהשורה הראשונה העירכו את שוויו של אותו מגרש בהפרש של למעלה ממילארד שח. מה תגיד על כך? מדובר בשמאים ידועים (בניגוד ל....)...רק מראה שהמקצוע הזה נתון למחלוקת ואיננו מדע מדויק.בכל מקרה על מנת שלא תתיש את עצמך ואותי אאחל לך לילה טובבברכהדורי
זה שמי האמיתי
20/09/14 22:07
59צפיות
דוד יקירי,זה נחמד שעשית חיפוש על שמי ולא מצאת ובכך גם הגעת למסקנות...הכיצד היית מגיב לתגובתך? האם הנך בעל אינטרס רק לקרקעות שהנך מטפל?מטעם מי הנך מטפל? אולי הנך מנסה לקדם את מכירתן?אני חושב שכך היית מגיב על תשובתך אולם גישתי קצת שונה בנושא ואינני פרנואיד אשר חושש כי כל אדם הכותב הינו בעל אינטרס לעיתים זה המקום להביע את דעותך בצורה כנה. לא הייתי ממליץ לקחת הלוואה יקרה על מנת לקנות קרקע מחד ומאידך קשה למצוא השקעות הולמות כיום. גם נושא המחיר הוא נושא שנוי במחלוקת הרי מחיר נקבע בהתאם לתמורה בה הוא נסחר...אבל אינני רוצה לפתוח עוד מחלוקת עימך מכיוון שאתה שמאי מקרקעין הנך בטוח שדעותך נכונות ולא ניתן להביע דעות נוספות. רק לאחרונה פורסמה כתבה על מתחם חסן עראפה בתל אביב ששמאים מהשורה הראשונה העירכו את שוויו של אותו מגרש בהפרש של למעלה ממילארד שח. מה תגיד על כך? מדובר בשמאים ידועים (בניגוד ל....)...רק מראה שהמקצוע הזה נתון למחלוקת ואיננו מדע מדויק.בכל מקרה על מנת שלא תתיש את עצמך ואותי אאחל לך לילה טובבברכהדורי
לדורי - התייחסות.
20/09/14 22:59
69צפיות
אני לא שמאי.
כשיש לי קרקע באיזור שבו אני מייעץ, אני מציין זאת.
אני נותן עצות והתייחסות במיטב שיפוטי המקצועי, וכל אחד יכול לקחת מכתיבתי מה שירצה או שבכלל לא.
עובדה היא שעשרות מטלפנים או פונים אלי במסר אישי / מייל ומבקשים התייחסות פרטנית וזה נותן לי את הכח להמשיך.
אולי נחמד
20/09/14 22:17
112צפיות
לקנות דירה בסמוך לאותה חלקה חקלאית, לגדר את אותה חלקה ולגדל שם משהו. הדברים מאוד מקובלים למשל בגרמניה, בה לדיירים של בתים משותפים לפעמים יש בסמוך גם חלקות חקלאיות קטנות. והם מבלים שם בסופי שבוע, עושים מנגלים, וגם מגדלים ירקות טריים. חלקות כאלה יש אפילו בצמוד לפסי הרכבת, ולעיתים ניתן לראות מחלון הרכבת נשים עומדות על 4 ומתעסקות עם הגידולים. 
ל "איליה40" - התייחסות.
20/09/14 22:54
97צפיות
מדובר על רכישה ב"מושע" כלומר הבעלות משתרעת על כל החלקה ולא ניתן לקבוע את מיקומה ללא הליך שנקרא פירוק שיתוף או חלוקה מחדש.[פרצלציה]
 
אני יודע שיש לא מעט ערים שהקדישו חלקות חקלאיות קטנות לטובת תושבי השכונה לגידולי שדה קטנים.
תודה רבה על התייחסות ושאלה.
21/09/14 08:46
69צפיות
ומה יקרה אם בעל החלקה הוירטואלית הזו כן יגיע למקום, יגדר היכנשהו וידגל גידולים או יפריח יונים? כי הרי סביר להניח שמעשה זה לא מסב נזק לבעלי החלקות הוירטואליות האחרות? או שע"פ חוק אדמה זו חייבת להיות שממה?
שיתוף במקרקעין - יחסי שיתוף.
22/09/14 15:28
51צפיות
ראה את האמור בפרק ה' סימן א' בחוק המקרקעין, זכות השימוש מוגדרת במפורש וכן התשלום עבור השימוש.
                                                                                                                                    פרל דוד
 
פרק ה': שיתוף במקרקעין , סימן א': יחסי השיתוף
בעלות משותפת במקרקעין
27.   מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם.
שיעור חלקו של שותף
28.   חלקיהם של כל אחד מהשותפים במקרקעין, חזקה שהם שווים. [הערה - פ.ד.- למרות שיש אפשרות שלכל שותף יהיה שטח בגודל אחר]
הסכם שיתוף
29.   (א)  הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן - הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר.
           (ב)  באין הוראות אחרות בהסכם שיתוף יחולו הוראות סעיפים 30 עד 36.
ניהול ושימוש
30.      (א)  בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין ולשימוש הרגיל בהם.
           (ב)  שותף הרואה עצמו מקופח מקביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות, ובית המשפט יחליט כפי שנראה לו צודק
                 ויעיל בנסיבות הענין.
           (ג)   דבר החורג מניהול או משימוש רגילים טעון הסכמת כל השותפים.
זכותו של שותף יחיד
31.   (א)  באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים
            (1)   להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר;
            (2)   לעשות כל פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש הדרושה להחזקתם התקינה של המקרקעין ולניהולם;
            (3)   לעשות כל דבר הדרוש באופן סביר למניעת נזק העלול להיגרם למקרקעין ולהגנת הבעלות וההחזקה בהם.
        (ב)  עשה שותף כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך לשותפים האחרים ככל האפשר בהקדם.
נשיאת הוצאות
32.   (א)  כל שותף חייב לשאת לפי חלקו במקרקעין המשותפים בהוצאות הדרושות להחזקתם התקינה ולניהולם.
        (ב)  שותף שנשא בהוצאות כאמור למעלה מחלקו זכאי לחזור ולהיפרע מן השותפים האחרים לפי חלקיהם במקרקעין.
תשלום בעד שימוש
33.   שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש.
זכות השותף לעשות בחלקו
34.   (א)  כל שותף רשאי להעביר חלקו במקרקעין המשותפים, או לעשות בחלקו עסקה אחרת, בלי הסכמת יתר השותפים.
        (ב)  תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה זכות כאמור בסעיף קטן (א) אין כוחה יפה לתקופה העולה על חמש שנים.
הזכות לפירות
35.   כל שותף זכאי לחלק מפירות המקרקעין המשותפים לפי חלקו במקרקעין.
קיזוז
36.   חובות שהשותפים חבים זה לזה עקב השיתוף ניתנים לקיזוז.
 
 
תודה רבה לכולם על התגובות.
22/09/14 21:01
38צפיות
אחרי התייעצות עם עו"ד, וקריאה נרחבת בפורום,
ובמקומות אחרים הגענו למסקנה שעדיף לוותר.
 
שוב,
תודה רבה על התגובות המהירות.
לשכור ביקר או לקנות ללא משכנתא
44תגובות
20/09/14 08:15
528צפיות
שלום לכל יושבי הפורום החכמים. שאלה קצת תמימה, אבל קראתי הרבה ולא מצליחה להחליט: הון עצמי של 1.7 ועם עוד קצת עזרה יכול להביא אותי לקנות דירה נעימה וסבירה באזור תל אביב צפון, רמת השרון של 3.5 או 4 חדרים,  ללא משכנתא. זה נחמד אבל האמת שמפחיד אותי להיפרד מכל ההון שצברתי בחיי רק בגלל שהמחירים...

(המשך...)
שלום לכל יושבי הפורום החכמים. שאלה קצת תמימה, אבל קראתי הרבה ולא מצליחה להחליט: הון עצמי של 1.7 ועם עוד קצת עזרה יכול להביא אותי לקנות דירה נעימה וסבירה באזור תל אביב צפון, רמת השרון של 3.5 או 4 חדרים,  ללא משכנתא. זה נחמד אבל האמת שמפחיד אותי להיפרד מכל ההון שצברתי בחיי רק בגלל שהמחירים לא שפויים וגם אם הייתם שואלים אותי איפה אני רוצה לגור, אז ברור שבתל אביב, בדירה קצת פחות צפונית שכרגע השכד שלה הוא משהו כמו 7000 לחודש + ארנונה של 1000 בחודשיים. יקר אש!!! ההוצאות שלי גם עומדות לעלות בקרוב עם הצטרפות של תינוקת (אם הכל יהיה בסדר, חמסה חמסה וכו'). אז מה יותר נכון לעשות? האם להמתין עד שהשוק קצת יירגע ולשכור יקר בינתיים, האם לקנות ללא משכנתא? אולי לקנות עם משכנתא? מה אתם אומרים??
תודה שקראתם עד פה :)
חניה שבטבו שייחת לשישה דיירים במשותף
19/09/14 20:00
60צפיות
חניה שבטבו שייחת לשישה דיירים במשותף דייר חדש היחליט  לחנות רכב כל יום בחניה של חברו או מישפחתו וליגרום לחסימת החניה שבעלי הרכבים אינם מגוררים בביניין האים מותר על פי החוק
שבת שלום ושאלה - עמלת מתווך
19/09/14 19:19
175צפיות
מסרתי את דירתי למתווך. בלעדיות לחצי שנה.
אשלם עמלה כמוסכם בעת מכירת הדירה.
 
ישנה מתעניינת בדירה, שהגיעה אליי דרך חבר.
במידה והיא אכן מעוניית בקנייה, האם היא חייבת לשלם
עמלה למתווך?
 
תודה מראש למשיבים ושבת שלום ומבורך
º
היא לא, אתה כן.
20/09/14 00:43
72צפיות
קוד אתי,הגינות,ושקיפות ביחסי מתווך בלעדי ולקוחו.
20/09/14 01:28
113צפיות
עפ"י הסכם הבלעדיות אתה אמור לשלוח כל רוכש פוטנציאלי שהגיע ישירות אליך תוך עקיפת המתווך הבלעדי אליו לחתימה...
הוא אמור להחתים את הלקוחה על הסכם תיווך, לך אסור לבצע כל פעולה שתיצור את המצב שאתה מתאר...כדאי שתקרא היטב את המסמך עליו חתמת.
 
מתעניינת/חבר...כולם חייבים לעבור דרך המתווך הבלעדי. [בשביל זה בדיוק חתמת על הסכם, כדי לאפשר לו לפרסם את דירתך באופן גלוי] 
 
 
עליך לקרוא היטב את ההסכם עליו חתמת עם המתווך. אם כתוב שאתה
20/09/14 07:00
83צפיות
צריך לשלוח אליו כל מי שמעוניין לקנות, אז אתה חייב לשלוח אותה אליו על מנת שתסכם איתו על דמי העמלה שהיא חייבת לשלם לו.
אם לא כתוב שאתה צריך לשלוח כלמי שמתעניין אליו, אז אל תשלח אותה אליו והיא לא חייבת לפנות אליו
 
די פשוט. רק לקרוא על מה חתמת, ומפתיע אותי שאתה נמצא בשלב זה של המכירה ולא יודע על מה חתמת לאדם זר
שבת שלום
20/09/14 08:44
91צפיות
ראשית - אני זו היא....נקבה
שנית - תודה רבה על התשובות וההתייחסות.
 
רוצה לחדד,
קראתי את ההסכם עליו חתמתי המון פעמים, ושאלתי כדי
להיות בטוחה.
כפי שכתבתי : "אשלם עמלה כמוסכם בעת מכירת הדירה."
אין לי שום ענין להתחמק מתשלום למתווך המקסים.
 הוא עושה עבודתו נאמנה, ומה שמגיע מגיע.
 
הבחורה המתעניינת לא רוצה לשלם עמלה. היא מחפשת דירה
לקנייה ללא תווך.
אם היא תחליט שהיא מעוניינת, אפנה אותה למתווך.
ומכאן שאלתי:
א. האם הוא ידרוש ממנה עמלה? ( לא כתוב בהסכם פרטים
מה קורה במקרה זה).
ב. האם מראש, אני חייבת לשלוח אותה אליו, והוא יתאם
מועד ביקור איתי, ואז תגיע לדירתי.
האם אפשר שתראה ותחליט. שכן, אם איננה רוצה לקנות,
עבור מה להטריח את המתווך?
 
אני מצרפת את ההסכם הסטנדרטי עליו אני חתומה,
הוספנו בכתב יד, כי העמלה כוללת טיפול עו"ד של המשרד.
 
תודה רבה ושבת נפלאה
 
אגב, קראתי את סעיף 8 היטב
20/09/14 08:54
74צפיות
ואני מודעת לכך שגם קונים דרכי, צריכים לעבור דרך התווך.
השאלה - אם הם לא מעוניינים, אז?
 
ברור לי שכל הנכתב בהסכם, מכסה את תשלום העמלה
למתווך.
אשלם, לא אתחמק.
אעמוד אחרי כל חתימה שלי!
לאחר קריאת ההסכם כלשונו...להלן התייחסותי.
20/09/14 14:13
71צפיות
הסכם בלעדיות כלשונו כן הוא, מתן בלעדיות לתקופת זמן קצובה לטיפול באמצעי שיווק אגרסיביים המחייבים את חשיפת הנכס וכתובתו לפני כ..ו..ל..ם, מתווכים ולקוחות שאינם פועלים עפ"י כללי משחק ברורים ינסו לפנות אל בעלי הנכס כדי "לעקוף" את המתווך הבלעדי ולנסות במקרה של לקוח לחסוך בתשלום למתווך ובמקרה של מתווך אחר [שאין לו אלוהים ואתיקה מקצועית]שרוצה להרויח ממצב שבו את מוכנה לדבר איתו בכלל.
את חייבת להפנות כל פונה למתווך הבלעדי, ורק לו תנתן האפשרות לפעול למכירת הנכס בתקופת הזמן שסוכמה ולו בלבד שעמד בהסכם השיווק המצורף כלשונו. [החוק מחייב לצרף מסמך נוסף המפרט את פעולות השיווק שסוכמו בין המתווך לבעלי הנכס, אחרת הסכם התיווך ניתן לביטול לפני תום הזמן]
 
בהסכם הנדון , אכן משרד התיווך הגדיר בצורה ברורה ובלתי נתנת לערעור שרק למתווך הבלעדי נתונה הרשות לטפל בקונים ולכן את מחוייבת ללא כל שיקול דעת מצידך להפנות כל לקוח או מתווך אחר שפונה אלייך ישירות, לאותו מתווך בלעדי שיטפל בלקוח במיטב שיפוטו המקצועי.
 
להלן דגשים לגבי הסעיפים הקובעים את מהות ההסכם בין הצדדים.
סעיף 8 - המתווך ירכז את כל הפעולות לשיווקו של הנכס בתקופת הבלעדיות, הלקוח מתחייב כי בתקופה זו לא יבקש או שיקבל שירותי תיווך לשיווק הנכס מכל מתווך אחר וכי כל קשר ו/או מו"מ בינו לבן מתווכים אחרים או קונים/שוכרים מיועדים יעשה אך ורק דרך המתווך ובאמצעותו, הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהפרת סעיף זה עלולה לפגוע ביכולתו של המתווך לשמש "גורם יעיל" בעסקה וכי במקרה של הפרה יהיה המתווך זכאי כפיצוי למלוא העמלה שהיתה מגיעה לו בנוסף לכיסוי כל נזק אחר אשר נגרם לו כתוצאה מההפרה.
התייחסות והסבר [של הח.מ]- שימי לב לדגשים האדומים הכל כתוב בצורה ברורה ביותר,והיה עלייך להפנות את הלקוחה למתווך ולא לשוחח איתה על הנכס, ואם היא לא מעוניינת אז...לשלוח אותה לדרכה [אסור לשוחח איתה על הנכס ]
 
סעיף 9 - מתייחס גם למצבים של קונים פוטנצאליים קודמים להסכם ו/או מתווכים שפעלו בעבר ומדגיש שהכל יעבור דרך המתווך הבלעדי.
 
סעיף 11 - מייחד למתווך הבלעדי את מתן השרות היחידי [והבלעדי] לשיווק הנכס שעליו הוסכם.
ואם גם זה לא ברור אזי יש הפנייה לתשומת לב הלקוח לסעיפים הרלוונטיים ולדקותם המחייבת בהסכם בין הצדדים.
 
לסיכום אומר כך...יחסי מתווכים ולקוחותיהם חייב להשען על אמינות, מקצועיות, שקיפות ו...הגינות ואלה גם התנאים להצלחת ההסכם שמטרתו למכור את הנכס כל אחד ומטרותיו.
 
º
תודה רבה לך דוד על המענה המתייחס ללקוחה. שבת מבורכת
20/09/14 14:32
20צפיות
אז ככה, סעיף 4 אומר הכל. הבחורה שמתעניינת אינה חייבת לפנות
20/09/14 09:38
70צפיות
לריימקס ואינה חייבת לו אגורה שחוקה.
 
לעומת זאת את חייבת לשלם להם את האחוז שהתחייבת עליו, וזאת ללא קשר באם הם הביאו את הלקוח או שהוא עשה איתך עסק ישירות.
אופס, טעיתי, סעיף 8 שם אותך במילכוד, אסור לך למכור שלא
20/09/14 09:41
53צפיות
דרך משרד התיווך. וזה אומר שהבחורה חייבת לפנות אליהם ולחתום איתם על חוזה
 
אני לא מבין איך חתמת על חוזה דרקוני שכזה.
לכמה זמן חתמת איתם?
תודה על תשובתך
20/09/14 10:17
50צפיות
כל אחד והעדפותיו.....
אין לי כלל בעייה עם החוזה. הוא משרת את צרכיי.
ואגב, רק לחצי שנה.... לא לכל חיי.
 
השאלה היחידה שעניינה אותי, היא אם הקונה
צריכה לשלם עמלה?
 
היא לא צריכה, וזה מה שחשוב לי.
תודה רבה ושבת שלום ומבורך.
הכל בסדר
התשובה היא כן.
20/09/14 11:16
64צפיות
אתה מחוייב לשלם למתווך עמלה.
שטח בבנימינה
19/09/14 12:43
108צפיות
שלום. שמעתי על פרויקט של "קרקעות ישראל" שמוכרת קרקע חקלאית בבנימינה. המחיר המבוקש על 250 מטר מרובע הוא כ 160 אלף. הייתי בפגישת יעוץ ונאמר לי שהקרקע לא תופשר בשנה שנתיים הקרובות, מה גם שהקרקע שאקבל תינתן לי בהגרלה, או קרקע באיזור של בתי קרקע, או בניינים, או איזור מסחרי. כמובן שהעדיפות שלי היא לבית קרקע אך אף אחד לא מבטיח לי.
השאלה שלי היא האם העסקה שווה ותניב רווח עתידי או שזה בלוף?

תודה רבה.
עוד כמה דברים שלא סיפרו לך
19/09/14 13:10
109צפיות
1. יתכן שתקבל בכלל פארק, או כביש או אדמת טרשים.
2. יתכן גם שהקרקע לא תופשר ב20 שנים הבאות, או אף פעם.
3. אם וכאשר הקרקע תופשר הרשויות יקחו לך כ50% מהקרקע.
4. על יתרת הקרקע תשלם היטל השבחה בגובה 50% מההשבחה הכספית, ככל שתהיה כזו.
 
תגובה
19/09/14 15:04
83צפיות
אוקי הבנתי אותך. אז שורה תחתונה, לא שווה וזו עוד איזה תרמית. 
 
תודה רבה לך. שבת שלום. 
חברת קרקעות ישראל - מכירת אדמות חקלאיות בבנימינה.
19/09/14 19:03
91צפיות
בנימינה היא במהותה ישוב כפרי המתנהל לאיטו ותהליך ההפשרות בכללו כבר נקבע מזה שנים ואין שום כוונה להפשיר אדמות חקלאיות נוספות, ראה לדוגמה תוכנית הפשרה שהחלה בשנת 1993, התוכנית פורסמה לתוקף בשנת 2010, ועד היום הקרקע עדיין חקלאית, כלומר זמן ממוצע להפשרה בבנימינה הוא מעל 20 שנה...ושוב אין כל כוונה להפשיר קרקעות נוספות.
ראה את הקרקע מימין לרחוב הקציר 13 ...אתה רואה בתים ? והקרקע הזו הופשרה מזמן.
תוכנית: ש/643 כדאי שתקרא ותפנים...
גוש                               חלקות
10161                    2-5, 31, 35-36
10162                    151, 153
10215                    550, 659, 666-668
אם לדוגמה יציאו לך מגרשים מגושים אלה , אני אמליץ לך לרכוש , כי בעתיד יבנו שם [למרות ההתנגדויות] 253 יח"ד "צמודות קרקע".
במידה ותרצה לבדוק באתר הועדה המקומית שומרון על תוכניות הפשרה, זה כאן - http://www.vaada-shomron.org.il/
 
כבר התייחסתי בעבר לפרסומת ולקרקע שהם משווקים, הנושא נבדק לעומק ואין שום תכנית קיימת או עתידית להפשיר את הקרקע באיזור
 
 
קבל קצת מידע על חברת "קרקעות ישראל" ומי עומד מאחריה כדי שתלמד עם מי יש לך עסק - מאוקטובר 2013
 
דוגמה למכירה אחרת של קרקע חקלאית ע"י קרקעות ישראל בחדרה , אותם הבטחות וגם שם אין סיכוי להפשרה -
 
º
מה מרחק מינימלי בין בתים פרטיים בפתח תיקווה ?
19/09/14 11:46
68צפיות
º
נהוג מינימום 2 מטר בערך
19/09/14 12:27
61צפיות
אני מציע לך להשקיע מעט גם בלימוד כללי בתחום.
22/09/14 02:13
55צפיות
זה היחסוך לך אי נעימות ופאשלות...
 
כל מה שרצית לדעת על תכנון בית צמוד קרקע בפ"ת.
19/09/14 21:25
91צפיות
ישבתי עם נציג מח' אינפורמציה בעיריית פ"ת לפני שבועיים.
שים לב ! לקו הגדר... כלומר לפחות 6 מטר בין בית לבית.
לצערי אגף הפיקוח בעיר פ"ת איפשר ללא מעט בתים פרטיים לבנות תוספות בנייה ללא רישיון תוך הסתמכות על החומה/גדר לבניה בניגוד לחוק.
באותה פגישה הגשתי תלונה בכתב למנהלת אגף הרישוי והפיקוח לגבי בנייה שכזו הנושקת לקרקע שאני פועל למכירה, העברתי העתק ללשכת ראש העיר, נפגשתי לפגישה אישית עם יועץ ראש העיר לגבי התופעה והוטח לי שהנושא של בניה ללא רישיון יטופל באופן אגרסיבי ע"י מדיניות בלתי מתפשרת ...עכשיו רק ניתן להמתין לתוצאות.
 
עפ"י תכנית פת/4444, שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפירסומים מס' 1001 מיום - 21.8.1992 נקבעו הוראות בניה לאזור מגורים א' כדלקמן:
מגרש מינימלי - 500 מ"ר
אחוז בניה בקומה - 30 אחוז.
קומת קרקע - % 30
קומה א' - % 30 .
עליית גג - 10 אחוז [בנסיגה]
סה"כ -  % 70
מס' קומות - 2 + עליית גג + מרתף
צפיפות - 4 יח"ד לדונם נטו
קווי בנין - צדדי 3 מ', אחורי 6 מ', קדמי לפי תכנית קיימת
 
העברת אחוזים מקומה לקומה
באזורי מגורים א', תותר העברת אחוזי בניה עיקריים מקומה לקומה ובתנאים הבאים:
ללא שינוי בזכויות הבניה, ללא חריגה מקוי בנין, גובה וכו'.
תכסית קרקעית של הבית [עקרי + שרות] באזורי מגורים א', ב', ג', צמודי קרקע עד % 45 משטח המגרש [ה"קונטור"]
 
גובה מבנה
מבנה בעל גג שטוח:
גובה רצפת קומת הגג תהיה עד 7 מ' ממפלס 0.00.
גובה המעקה מעל הקומה השניה יהיה עד 8,10 מ' ממפלס 0.00.
מרחק הנסיגה מהמעקה עד לחדרי עליית הגג יהיה מינימום 1.8 מ'.
גובה נטו לחדרי עליית הגג יהיה 2.5 מ'.
 
מבנה בעל גג עם שפוע לצדדים:
גובה הקיר בחזית הצד יהיה עד 8.10 מ' ממפלס 0.00 [לא כולל עובי הגג].
שפוע גג יהיה - 30 - 35 מעלות.
קו בנין צדדי מינימאלי -  3.00 מ'.
גובה גמלון בחזית קדמית ו/או אחורית יהיה עד רום הגג.
גובה נטו לחדרי עליית הגג יהיה מינימום 2.5 מ'.
 
קו בניין בבניית בתים פרטיים.
22/09/14 09:45
37צפיות
"המרחק" שאתה מחפש נקרא קו בניין.
כאשר מדובר על קו בניין צידי בבניה פרטית לרוב המרחק יהיה בין 3-4 מטר
בין הקו מגרש לקו בניין. סה"כ דו כיוני משהו כמו 6-8 מטר.
בכל מקרה אין תחליף לבדוק את התב"ע הרלונטית החלה במקום.
בחזרה לפורום
האזור שלי בפורום